Захоплення заручників

Дата добавления: 30 Марта 2013 в 20:12
Автор: c*********@rambler.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (45.09 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

робота захопленя заручникыв.doc

  —  178.50 Кб

Заслуговує на увагу і спеціальна норма, за якою передбачена відповідальність за вчинення даного злочину стосовно представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів. Якщо вже у Кодексі з'явилася дана стаття, то, мабуть, слід було б прямо зазначити в її диспозиції таку ознаку як вчинення злочину в зв'язку з виконанням потерпілим службових обов'язків (як це зроблено, наприклад, у статтях 342, 343, 345, 347, 348 КК). Це більше відповідало б загальному підходу до формулювання диспозицій статей Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за злочинні посягання на права і свободи службових та інших осіб, прямо зазначених у законі

 

Список використаної літератури

  1. Акімов М. Відмежування захоплення заручників від незаконного позбавлення волі та викрадення людини // Вісник прокуратури . -  2002. - № 2. – с. 33-37
  2. БеляеваН.,ОрешкинаТ.,МурадовЭ:Квалификация захвата заложников. - Законность. - 1994. - № 7. - С. 18-22.
  3. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). - М., 2000. - С. 14.
  4. Ємельянов В.П. – Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та особистої волі особи – Х.: 2000 – 340 с.
  5. Журавлев И. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Закон и право. -2002. - № 2. - С. 44-47.
  6. Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). - К., 1997.
  7. Кримінальний кодекс україни // Відомості Верховної Ради. – 2001. – N.25-26. - ст.131.
  8. Комиссаров В. Захват заложников: происхождение нормы, вопросы совершенствования // Законность. — 1995. — № 3. — С. 42—46.
  9. Кримінальне право України – Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За заг. ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
  10. Кримінальне право України: Особ. част.: Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.Я. Тацій, та ін.; Х.: Юрінком Інтер, 2007 – 623 с Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. / У кн.: Україна в міжнародна-правових відносинах. — Кн. 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. — К., 1996.
  11. Кримінальний кодекс України: Науково-прак¬тичний коментар / ІО. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За ред В. В. Сташиса, В. Я. Та-ція. - X., 2006. - 937 с.
  12. Коржанський М.Й. – Кваліфікація злочинів – Навчальний посібник – 2-е видання – К.: Атіка – 2002 р. – 334 с.
  13. Кримінальне право України: теоретичний курс і практикум: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачевського – К.: Атіка – 378 с.
  14. Матишевський П.С. – Кримінальне право України – Особ. част. 2-е вид. перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 711 с.
  15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушка. - К., 2005. - Кн. 3. - 259 с.
  16. Наукою-практичний коментар до Кримінальною кодексу України/ За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка . - К, 2005. – 280с.
  17. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред В. Г. Гончаренка, П. П Андрушка. - К, 2005. - Кн 2, - 130 с.
  18. Науково-практичний коментар до КК України / Відп. ред. С. Яценко. - К., 2002. - С. 758.
  19. «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи» / Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 лютого 2003 р. № 2.
  20. Політова А.С. – Трансформація об’єкта захоплення заручників // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2001 – ст. 355-364
  21. УК Австрии / Пер. с нем. А. Серебренниковой. - М., 2001. - с. 50-51.
  22. УК Испании / Пер. с исп. В. Зыряновой, Л. Шнайдер. - М., 1998. - С. 57
  23. УК Польши / Пер. с польск. Д. Барилович. - СПб., 2001. - С. 174-175.
  24. Степанюк А.Ф. Захват заложников в местах лишения  свободы :

              Вопроси квалификации //  Злочини проти особистої волі людини.

              Збірник матеріалів міжнародного науково – практичного     семінару( Х.,  19-20 вересня 2000р.) / [Редкол.: Сташис В.В.

(гол.редактор)та ін.]. – Х.: Лестивця Марії, 2002. – с. 61-65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 грудня 1979 р. / У кн.: Україна в міжнародна-правових відносинах. — Кн. 1. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога. — К., 1996.

3 Комиссаров В. Захват заложников: происхождение нормы, вопросы совершенствования // Законность. — 1995. — № 3. — С. 42—46.

4 БеляеваН.,ОрешкинаТ.,МурадовЭ. Квалификация захвата заложников. - Законность. - 1994. - № 7. - С. 18-22.

5 Наукою-практичний коментар до Кримінальною кодексу України/ За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка . - К, 2005. – 280с.

6 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред В. Г. Гончаренка, П. П Андрушка. - К, 2005. - Кн 2, - 130 с.

7 Кримінальне право України – Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За заг. ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

8 Кримінальне право України: Особ. част.: Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.Я. Тацій, та ін.; Х.: Юрінком Інтер, 2007 – 623 с.

9 Матишевський П.С. – Кримінальне право України – Особ. част. 2-е вид. перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 711 с.

10 В.П. Ємельянов – Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та особистої волі особи – Х.: 2000 – 340 с.

11 Політова А.С. – Трансформація об’єкта захоплення заручників // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2001 – ст. 355-364

12 Кримінальне право України – Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; За заг. ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація – 2-е вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.

13 Кримінальне право України: Особ. част.: Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.Я. Тацій, та ін.; Х.: Юрінком Інтер, 2007 – 623 с.

14 В.П. Ємельянов – Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та особистої волі особи – Х.: 2000 – 340 с.

15 Кримінальне право України: теоретичний курс і практикум: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачевського – К.: Атіка – 378 с.

16 Кримінальний кодекс України: Науково-прак¬тичний коментар /  В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За ред В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - X., 2006. - 937 с

17 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. В. Г. Гончаренка, П. П. Андрушка. - К., 2005. - Кн. 3. - 259 с.

18 М.Й. Коржанський – Кваліфікація злочинів – Навчальний посібник – 2-е видання – К.: Атіка – 2002 р. – 334 с.

19 Кримінальне право України: теоретичний курс і практикум: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Я. Горбачевського – К.: Атіка – 378 с.

20 УК Австрии / Пер. с нем. А. Серебренниковой. - М., 2001. - с. 50-51.

21 УК Испании / Пер. с исп. В. Зыряновой, Л. Шнайдер. - М., 1998. - С. 57

22 Журавлев И. Ответственность за захват заложников в зарубежном и российском уголовном законодательстве // Закон и право. -2002. - № 2. - С. 44-47.

23 УК Польши / Пер. с польск. Д. Барилович. - СПб., 2001. - С. 174-175.

24 Емельянов в. Терроризм и преступления с признаками терроризирования (уголовно-правовое исследование). - М., 2000. - С. 14.

25 Науково-практичний коментар до КК України / Відп. ред. С. Яценко. - К., 2002. - С. 758.


Страницы:← предыдущая12345
Описание работы
Мета дослідження полягає в комплексному багатоаспектному дослідженні проблеми захоплення заручників.
Досягнення визначеної мети передбачає вирішення наступних завдань:
- дослідити суб’єктивні та об’єктивні ознаки складу злочину «захоплення заручників»;
- охарактеризувати відповідальність за захоплення заручників за законодавством зарубіжних країн;
- розкрити специфіку відмежування захоплення заручників від інших посягань.
Содержание
Вступ……………………………………………………………………………...3
Розділ 1. Кримінально-правова характеристика складу злочину захоплення заручників
1.1. Місце в системі Кримінального законодавства…………………….….5
1.2. Об`єкт і об’єктивна сторона складу злочину………………………..…11
1.3. Cуб’єкт і суб’єктивна сторона складу злочину……………….…….....16
Розділ 2. . Відмежування захоплення заручників від інших посягань…..19
Розділ 3. Відповідальність за захоплення заручників за законодавством зарубіжних держав….…………………….…….…26
Висновки……………………………………………………………….….…….32
Список використаної літератури…………………………………..….……..34