Шпаргалка по "Трудовому праву"

Дата добавления: 02 Апреля 2013 в 11:21
Автор: E*********@bigmir.net
Тип работы: шпаргалка
Скачать полностью (132.76 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Okhorona_pratsi_shpora.doc

  —  518.50 Кб

Зниження негативного впливу мікроклімату можна досягти за рахунок вжиття таких заходів:

 • впровадження раціональних технологічних процесів (наприклад, заміни гарячого способу обробки металу холодним);
 • механізації та автоматизації виробничих процесів;
 • дистанційного управління, що дозволяє вивести людину в більшості випадках з несприятливих умов;
 • захисту працівників різними видами екранів;
 • раціональної теплової ізоляції устаткування;
 • раціонального розміщення устаткування;
 • ефективного планування і конструкторського рішення виробничих приміщень (гарячі цеха розміщуються в одноповерхових приміщеннях);
 • раціональної вентиляції та опалювання;
 • раціоналізації режимів праці й відпочинку, перерви;
 • спеціального питного режиму (забезпечення білково-вітамінними напоями, хлібним квасом, підсоленою водою). Працівники гарячих цехів отримують газовану підсолену воду (з вмістом від 0,2 до 0,5 % хлористого натрію). Пиття такої води зменшує спрагу, потовиділення, сприяє зниженню температури тіла, покращує самопочуття і працездатність;
 • застосування спецодягу.

Заходи захисту працівників  від переохолодження у виробничих умовах передбачають: створення захисних споруд від вітру на відкритих  майданчиках, застосування пристроїв  місцевого опалення на постійних  робочих місцях, установлення періодичних  перерв у роботі, обладнання спеціальних приміщень для обігріву, використання спецодягу з достатнім тепловим опором. Надійним захистом від холодного повітря є також повітряна завіса.

 
 1. Який вплив шуму та вібрації на людину та які існують засоби захисту проти їх дії?

Виробничий  шум — це хаотична сук різних за силою і частотою звуків, що виникають у пов сер-щі і безпосер впливають на працездатність. Джерела шуму: всі види транспорту, насоси, промислові об’єкти, пневматичні та електричні інструменти, верстати, будівельна техніка тощо.  Вимірювання шуму на роб місцях здійсн шумовимірювачами та аналізаторами спектра шуму. Рівень шуму на роб місцях потрібно контролювати не менше 1 разу/рік.

Шум несприятливо впливає на людину. У робітників, які мають справу з гуркотливими машинами та механізмами, виникають стійкі порушення слуху, що нерідко призводить до професійних захворювань (глухуватості і глухоти).

Зниження шуму можна  досягти шляхом заміни металу іншими матеріалами — пресованим текстолітом, капроном та різними пластмасами. Захист від високочастотного шуму забезпечують засоби індивідуального захисту. Вібрація – це тремтіння всього тіла або окремих його частин унаслідок виконання певних робіт. Джерелом вібрації є механічні, пневматичні й електричні інструменти ударної або обертальної дії, обладнання, встановлене без достатньої амортизації та віброізоляції, а також транспортні і с/г машини. За хар-ром впливу на організм розрізняють заг та локальну вібрацію. Загальна вібрація викликає тремтіння всього тіла людини, локальна — залучає до коливання лише окремі частини тіла. Вібрація завдає великої шкоди здоров’ю людини — від перевтоми організму та незначних змін функцій організму до струсу мозку, розриву тканин, порушення серцевої дія-ті і нервової системи, деформації м’язів та кісток, порушення чутливості шкіри і кровообігу тощо. Віброізоляція зменшує рівні вібрації, що передаються від джерела на тіло працюючого. Вібропоглинання може бути здійснено: використанням конструктивних матеріалів з великим внутрішнім тертям; нанесенням на поверхню виробу шару пружнов’язких матеріалів, що мають потужне внутрішнє тертя. До засобів інд захисту від вібрації відносяться: спеціальне віброзахистне взуття, рукавиці з м’якими надолонниками.

 1. Назвіть засоби захисту від випромінювання.

Випромінювання поділяється на: іонізуюче, ультрафіолетове, електромагнітне, лазерне. Іонізуючим є будь-який вид випромінювання, взаємодія якого із середовищем спричиняє виникнення електричних зарядів різних знаків. Діючи на шкіру, іонізуюче випромінювання викликає опіки або сухість, випадіння волосся, під час дії на очі — катаракту. Захист від іонізуючих випромінювань забезпечується такими засобами та методами: 1.ізоляцією або захищенням джерел випромінювання за доп  спец камер, огорож, екранів; 2.відділенням роб місця від джерел випромінювання; 3. використанням дистанційного керування;4.застосуванням приладів сигналізації і контролю; 5. використанням засобів індзахисту. Засоби захисту від ультрафіолетового випр: 1. екранування джерел випромінювання;2.загородження роб місць щитами, ширмами, спец кабінами; 3.застосування інд засобів захисту (спецодягу, спецвзуття, захисних окулярів, рукавиць). Електромагнітне випр — це процес утворення вільного електромагн поля, що випромінює заряджені частинки, які прискорено рухаються. Джерела: телевізійні передачі та радіолокаційні станції, пристрої сотового й інших видів радіозв’язку, високовольтні мережі електропередач, комп’ютерна техніка тощо. Підвищений рівень електромагн випромінювань шкодить здоров’ю людини. Від цього страждає передусім нервова і серцево-судинна системи, виникають головний біль і перевтома, знижується точність роб рухів, порушується сон. Лазерне випр має місце у техніці, медицині, де використовуються лазери. Найістотніше воно впливає на очі (ушкоджує сітчатку очей). Засобів захисту: 1. застос телевізійних систем спостереження за технологічним процесом, захисних екранів; 2. системи блокування та сигналізації; 3.загородження лазерно-небезпечної зони; 4.індив засоби захисту (спеціальні протилазерні окуляри, щитки, маски, спецодяг, рукавиці).

 1. Назвіть заходи щодо зниження несприятливого впливу хімічних речовин.

За фізіолог впливом  на організм людини всі шкідливі речовини поділ на такі групи: подразнюючі, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру,слизові оболонки (аміак, кислоти, сірчасті сполуки тощо); задушливі, які викликають токсичний набряк легень (сірководень, вуглекислий газ, метан, інертні гази, азот і т. д.); наркотичні, що спричиняють наркотичний вплив і впливають на центральну нервову систему (ацетон, бензин, леткі вуглеводні тощо); сомотичні (миш’як, ртуть, свинець й ін.); канцерогенні речовини, що впливають, як правило, на злоякісні новоутворення — пухлини (циклічні аміни, азбест, нікель, хром тощо).За ступенем впливу на організм людини шкідливі речовини поділяються на чотири класи небезпеки: І надзвичайно шкідливі;ІІ  високошкідливі; ІІІ  помірно шкідливі;ІV малошкідливі. Найбільш поширеними і небезпечними речовинами, що використ у пром.-ті і побуті, є аміак і хлор. Аміак викор у промислових побутових холодильниках на м’ясокомбінатах, молокозаводах, овочевих базах, тобто там, де є необхідність в охолодженій продукції. Методи захисту— це застос ізолюючого протигазу, респіратора, захисного костюма типу Л-1, гумових чобіт, рукавичок. Хлор викор для знезараження питної води, вибілювання тканин та як сировина для багатьох хім підп.-тв. Дія хім речовин 1. Місцева зумовлюється опосередковано впливом дратівних речовин на тканини організму. 2.Заг дія виявляється після потрапляння хім речовин у кров, причому деякі речовини діють на окремі органи, інші — викликають заг отруєння організму. Захист працівників від несприятливого впливу хім речовин здійснза доп таких заходів: 1.удоск-ня і розробки нових технол процесів, які виключають використання шкідл хім речовин; 2.застос безперервних технол процесів, автоматичного контролю за технол процесом; 3.заміни шкідл речовин менш;4.дистанційного управління технол процесами;5.раціонального планування цехів і обладнання (ізоляції шкідливих речовин);6.контролю за станом повітряного середовища на робочих місцях.

 
 1. Які небезпечні та шкідливі фактори мають місце при роботі на комп’ютері?

При роботі за комп’ютером  мають місце небезпечні та шкідливі фактори, які поділяються на фіз  та психофізичні, пов’язані з великим  обсягом оброблюваної інформації. До фіз чинників нал: 1. підвищене значення напруги електричного поля;2. збільшений рівень електромагнітного випромінювання;3.підвищений рівень статичної електрики;

4.зростаючий рівень  іонізації повітря. До психофізіологічних чинників нал: 1.статичні та динамічні перевантаження; 2.розумове перенапруження; 3.перенапруження зору при роботі з екранами пристроїв.

За рез мед обстежень  проблеми із зором найчастіше виникають  у тих, хто у своїй роботі користується дисплейною технікою(дані МОП).  Тому слід виконувати такі рекомендації щодо режиму роботи: Через кожну годину праці необхідно робити перерву 5 – 10 хв., а через 2 години – 15хв., під час яких доцільно виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики та провести сеанс психофізіологічного розвантаження.

 1. Як здійснюється техніко-економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?

оцінки впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці необхідно проаналізувати низку показників по цеху, дільниці, робочому місцю до і після вжиття заходів, спрямованих проти їх негативного впливу. Такими показниками є:

 • випуск продукції за зміну;
 • середня тривалість виконання основної виробничої операції;
 • питома вага оперативного часу в змінному фонді робочого часу;
 • питома вага допоміжного часу в оперативному часі;
 • частка втрат робочого часу в змінному фонді робочого часу;
 • питома вага бракованої продукції в загальному випуску.

На основі перелічених  показників можна розрахувати вплив  виробничих шкідливостей на ефективність праці. Так, коефіцієнт впливу зниження шуму на ефективність праці за показниками (випуск продукції, питома вага оперативного часу в змінному фонді робочого часу), величини яких зростають після вжиття заходів, визначається за допомогою формули:

а за показниками (витрати часу на операцію, процент браку), числові значення яких повинні зменшитися при зниженні, наприклад, шуму, — за формулою:

де а1 — величина показника після вжиття заходів;

а0 — величини показника до вжиття заходів.

Загальний коефіцієнт впливу шуму на ефективність праці

де  — відповідні показники.

Можливе зростання продуктивності праці за рахунок зниження шуму визначається за формулою:

 1. Розкрийте суть понять "професійні захворювання" та наведіть їхню класифікацію".

Унаслідок довготривалої  або багатократної дії шкідливих  речовин та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового  процесу виникають професійні захворювання. До професійного захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності виключно або переважно під впливом шкідливих речовин і певних видів робіт та інших факторів, пов’язаних з роботою.

Професійне  захворювання вважається виявленим  з того моменту, коли захворілий працівник, змушений був уперше пройти курс лікування або втратив здатність працювати. Протягом трьох днів після встановлення зв’язку захворювання з умовами праці про це повідомляється обласному (міському) профпатологу, районній санепідемстанції, що курирує підприємство, де працював хворий, та адміністрації підприємства (надсилається екстренне повідомлення про вперше виявлене професійне захворювання) для розслідування причин розвитку захворювання і запобігання виникненню його в інших працівників.

Загальноприйнятою класифікації професійних хвороб не існує. Найбільше визнання одержала класифікація за етіологічним принципом. Виходячи з цього, виділено п'ять груп професійних захворювань: 1) що викликаються дією хімічних факторів (гострі і хронічні інтоксикації, а також їх наслідки, що протікають з ізольованим або поєднаним ураженням різних органів і систем); 2) що викликаються дією пилу (пневмоконіози-силікоз, силікатози , металлоконіози, пневмоконіози електрозварників і газорізальників, шліфують, Наждачник і т. д.); 3) що викликаються дією фізичних факторів: вібраційна хвороба; захворювання, пов'язані з дією контактного ультразвуку - вегетативний поліневрит; зниження слуху за типом кохлеарного невриту - шумова хвороба; захворювання , пов'язані з впливом електромагнітних випромінювань і розсіяного лазерного випромінювання; променева хвороба; захворювання, пов'язані зі зміною атмосферного тиску-декомпресійна хвороба, гостра гіпоксія; захворювання, що виникають при несприятливих метеорологічних умовах-перегрів, судомна хвороба, облітеруючий ендартеріїт, вегетативно-сенситивний поліневрит; 4 ) викликаються перенапруженням: захворювання периферичних нервів і м'язів-неврити, радікулополіневріти, вегетосенсітівние поліневрити, шийно-плечові плексити, вогетоміофаоціти, міофасцити; захворювання опорно-рухового апарату - хронічні тендовагініти, стенозуючих лігаментіти, бурсити, еріконділіт плеча, деформуючі артроз; координаторні неврози - писальний спазм, інші форми функціональних дискінезій; захворювання голосового апарату - фонастенія і органу зору - астенопія і міопія; 5) що викликаються дією біологічних факторів: інфекційні та паразитарні - туберкульоз, бруцельоз, сап, сибірська виразка, дисбактеріоз, кандидамікоз шкіри і слизових оболонок, вісцелярний кандидоз та ін

 
 1. Розкрийте суть понять "виробничі травми" та наведіть їхню класифікацію".

Під виробничою травмою  розуміють порушення анатомічної  цілісності або фізіологічних функцій  тканин чи органів людини внаслідок  механічного, теплового, хімічного  та іншого впливу факторів виробничого середовища на організм людини у зв’язку з виконанням нею професійної праці, будь-якого виробничого завдання або громадського доручення.

Описание работы
Розкрийте зміст поняття "виробниче середовище".
Розкрийте зміст поняття "умови праці". Які фактори впливають на формування умов праці?
Назвіть суть і завдання охорони праці
Назвіть елементи умов праці. Наведіть приклади
Дайте визначення санітарних норм. Яка їхня роль під час аналізу умов праці?
Содержание
содержание отсутствует