Інтерактивні методи навчання

Дата добавления: 16 Октября 2011 в 19:28
Автор: Пользователь скрыл имя
Тип работы: реферат
Скачать полностью (56.33 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Документ Microsoft Word.doc

  —  216.50 Кб

Будь-який етап уроку може бути організований з  використанням різноманітних методичних прийомів. Ось деякі з них.

 1. Індивідуальне чи групове заповнення підсумкової графи в таблиці «Знаю, хочу дізнатися, дізнався».
 2. Повернення до асоціативних рядів, створеним на початку уроку (що змінилося, доповнилося, хочеться виправити).
 3. Вибір епіграфа до завершающемуся уроку із запропонованих висловлювань.
 4. Складання підсумкового оглядів, есе, рецензії, думки і т.д.
 5. Вибір та обгрунтування розділових знаків у кінці формулювання теми.

Існує методика організації інтерактивного уроку  за принципом «Вчимося спільно». Алгоритм роботи при використанні даного прийому  може бути наступним.

 1. Індивідуальна робота. Маркування на полях (знаки «?», «+», «!» І т.д.).
 2. Робота в парах: обговорити текст, спробувати зняти «знаки питання».
 3. Обговорення в четвірках: учні розбираються в складних питаннях з тими, хто сидить поруч у сусідньому ряду, або з тими, хто сидить на наступній парті. Якщо на уроці передбачена групова форма роботи, то після індивідуального вивчення тексту всі «знаки питання» обговорюються в групі.
 4. Решта питання, які потребують роз'яснення, виносяться на обговорення класу.
 5. Учитель вносить додаткові роз'яснення.

При організації  групової форми роботи кожна група  отримує завдання.

Приміром, даю  хлопцям 1 групи завдання: скласти лист іноземця-мандрівника, який побував в Росії миколаївської епохи і побачив армію того часу (8 клас, Історія Росії XIX ст.)

Учні повинні  прочитати відповідний уривок у  підручнику або ж попрацювати на основі вже раніше вивченого матеріалу, а потім пояснити іншим, які сторони життя особливо були яскравими в позитивному або негативному світлі в період правління Миколи I.

Робота в групах починається з організації самих  груп. Тут можуть бути різні варіанти: за ступенем навчальної підготовленості школярів, за їх бажанням. Я зупинилася на «посадковому» варіанті, коли група - це дві поруч стоять парти, і діти вже знають, що пересідати не треба, хлопці передньої парти розгортаються. Іноді пропоную «делегувати» представників груп для обміну.

У кожного в  групі є свої ролі зі своїми обов'язками. Учні з ними знайомі, але все одно на столах завжди є пам'ятки. Іноді  проводимо зміну ролей.

Обов'язково спочатку знайомлю з правилами роботи в  групі, які озвучую в подальшому частково або вказую на настільну пам'ятку в пакеті з програмою.

У пакеті-програмі, який отримує «охоронець» кожної групи від вчителя, знаходяться: рольова пам'ятка, пам'ятка правил роботи в групі, картка-інструкція, документи  для роботи.

Останнім часом  все більшої популярності набуває  технологія критичного мислення. Ось декілька прийомів за даною технологією.

Асоціативний ряд. До теми або конкретному поняттю уроку потрібно виписати в стовпчик слова-асоціації. Вихід буде наступним:

 • якщо ряд вийшов порівняно правильним і достатнім, дати завдання скласти визначення, використовуючи записані слова; потім вислухати, порівняти зі словниковим варіантом, можна додати нові слова в асоціативний ряд;
 • залишити запис на дошці, пояснити нову тему, в кінці уроку повернутися, що-небудь додати або стерти.

 
Сінквейн. Цей вірш з п'яти рядків, в якому автор висловлює своє ставлення до проблеми:

1 рядок - одне  ключове слово, яке визначає  зміст сінквейна;  
2 рядок - два прикметників, що характеризують ключове слово;  
3 Рядок - три дієслова, що показують дії поняття;  
4 Рядок - коротке речення, в якому відображено авторське ставлення до поняття;  
5 Рядок - резюме: одне слово, зазвичай іменник, через яке автор висловлює свої почуття і асоціації, пов'язані з визначенням.

Складання сінквейна - індивідуальна робота, але для  початку потрібно скласти його всім класом. Можна включити сінквейн і  в домашнє завдання, тоді при перевірці  вчитель оцінить, наскільки вірно  зрозуміли учні зміст вивченого  матеріалу.

Я часто використовую своєрідну розминку у вигляді схеми, в якій потрібно знайти три взаємопов'язані клітини по горизонталі, діагоналі або вертикалі. Потім потрібно цей взаємозв'язок пояснити.

У даній схемі  два варіанти правильних відповідей:

1) привілеї купцям - Катерина II - привілеї дворянства;  
2) реформа 1775 - Катерина II - губернські повіти.

На цьому ж  етапі уроку важливо зацікавити дітей, може навіть заінтригувати, задавши, наприклад, на початку уроку цікавий, несподіваний питання, на яке учням належить відповісти в кінці уроку. Тоді у дітей з'являється потреба щось зрозуміти, їхнє мислення починає працювати з проблеми, питання, з подиву чи здивування.

Приклади питань:

Чи знаєте ви рецепт долгожітія?  
Чому в петровську епоху борода заважала людям спокійно жити?  
Зі скількох років діти працювали на фабриках Європи у новий час?

Починати роботу з вивчення нового матеріалу можна  з роботи з заголовками. Наприклад, проаналізувати заголовок параграфа або пункту параграфа, виділити в ньому ключові слова, намітити, на які питання треба одержати відповідь. По вивченню матеріалу учні можуть запропонувати свою назву тексту.

У 5-му класі починаю  з самого поняття «асоціації» - зв'язки між окремими уявленнями, при якій одне з уявлень викликає інше. Вчимося на простих прикладах. На початку вивчення теми «Стародавній Єгипет» запитую дітей, які асоціації викликає у них слово «Єгипет». У відповідь отримую довгий ряд слів, понять, імен. Пояснюю, що всі вони так чи інакше зустрінуться при вивченні теми, а подробиці про деякі з них ми дізнаємося прямо зараз. Наше завдання - поповнити колекцію знань і уявлень про Єгипет. Після вивчення теми можна повернутися до асоціативного ряду і порівняти, наскільки змінився список асоціацій.

У середній ланці  при вивченні нового матеріалу можна  запропонувати хлопцям скласти  асоціативний ряд, пов'язаний з яким-небудь поняттям. Наприклад, промисловий переворот. Після складання ряду учні працюють з текстом, а потім аналізують, наскільки вірними виявилися їхні асоціації.

У більш старшому віці учні пробують скласти визначення, використовуючи асоціативні слова. В якості домашнього завдання хлопці складають асоціативний ряд будь-якого  поняття або терміна на думку батьків. Свою ефективність у педагогічному процесі довели ігрові технології, які також відносяться до інтерактивним.

На уроках історії  можна і треба застосовувати  ігрові ситуації (моделювання, реконструкції, історичні завдання). Вони допомагають повторити факти, події, імена, дати, а також зрозуміти образ конкретної історичної епохи.

Ігри чи ігрові завдання використовую в будь-якому  віці.

У 6-му класі за допомогою відомої картини І.Я. Білібіна «Суд за часів« російської правди »складаємо розповідь про суд на Русі, при цьому діти висловлюють репліки від імені учасників картини.

У 7-му класі домашнім завданням може бути розповідь від  імені родовитого боярина Івана  Буйносова, який у своїй вотчині  живе по-старому.

У 9-му класі даю  роздруківку таблиці середньорічних цін 1913 р. у Москві. Завдання: підрахувати приблизну вартість «споживчого кошика» дорослого міського жителя. Учні ведуть підрахунки індивідуально або в парі, потім обговорюємо отримані результати, виявляючи все, чи необхідне для життя враховано і немає того, без чого можна обійтися.

У 9-му класі під  час вивчення курсу «Історія Росії. XX ст. "Проходимо складні теми, коли відбувалося становлення радянської влади. Розбиваємося по рядах і варіантами на «партії». З цих позицій учні пояснюють свої дії або погляди з певного питання.

Отже, використовувані  мною інтерактивні технології в навчанні історії спрямовані на взаємодію  вчителя та учнів, учнів між собою. Один з головних принципів інтерактивного навчання - вчимося спільно, вчимося спілкуючись.

При інтерактивному навчанні традиційні знання стають засобом  для формування загальнонавчальних умінь і навичок. Це дозволяє визначити  необхідний і достатній обсяг  навчального матеріалу, запобігаючи  перевантаження учнів.

Через прийоми  інтерактивного навчання учні вчаться розрізняти історичні факти, виконувати завдання на основі відомих і власних алгоритмів дій, а через рефлексивну діяльність вчаться усвідомлювати сферу своїх пізнавальних інтересів, джерела труднощів,

Незважаючи на все те велику кількість технологій, що є в сучасній педагогіці, потрібно підходити розумно до використання тих чи інших методів і прийомів. Оптимальне поєднання традиційних і нетрадиційних методик сприяє успішному процесу навчання історії в школі.

Соціально-економічні зміни в суспільстві, реформування освіти на гуманістичних та демократичних засадах, перехід на особистісно орієнтоване навчання та виховання в різних системах освіти потребують упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Усі сучасні педагогічні концепції (педагогіка співробітництва, гуманістична педагогіка, особистісно орієнтована педагогіка) ґрунтуються на демократичному, рівноправному і гуманному спілкуванні та формуванні суб’єкт-суб’єктних взаємин у педагогічному процесі, тому гостро зростає актуальність використання інтерактивних технологій, що впроваджуються вчителями у шкільний навчально-виховний процес. 
Найбільш потребує таких технологій – історична дисципліна. Українському суспільству, як ніколи раніше, необхідні нові історична наука і освіта, які б ефективніше виконували функцію соціальної пам‘яті, сприяли національній самоідентифікації українського народу. Але на сьогодніяшній день підготовка майбутніх учителів історії та озброєння їх новітніми освітніми технологіями для проведення занять перебувають у стані концептуального переосмислення.  
Аналіз науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження сучасних технологій навчання (О. Пєхота, Г. Селевко, М. Кларин, І. Зязюн, М. Хайруддинов та інші) свідчить, що серед різноманіття педагогічних (освітніх) технологій мало хто з науковців окремо визначає інтерактивні технології. Як правило, дослідники розглядають їх у контексті особистісно орієнтованих технологій. Разом з тим, ознаки інтерактивного навчання помітні в інших описаних у науковій літературі технологіях (імітаційній (ігровій), груповій, діалоговій, технології колективної розумової діяльності (КРД)). Існує навіть думка, що сама назва "інтерактивне навчання" є некоректною, оскільки навчання саме по собі в більшій чи меншій мірі є активним процесом. Однак інтерактивне навчання, як і інші технології, відрізняється стійкістю, системністю, здатністю відтворюватися, ефективністю і стабільністю кінцевих результатів. У зв’язку з цим виявляється доцільним дослідження проблеми інтерактивної організації навчального процесу. Інтерактивне навчання як специфічну освітню технологію у загальнодидактичному аспекті ґрунтовно досліджено О. Пометун та Л. Пироженко. На жаль, у них мало висвітлений практичний досвід проведення занять з історії з використанням інтерактивних технологій. Очевидно, така ситуація викликана тим, що теоретичні й методичні засади сучасних освітніх технологій знаходяться ще на стадії розробки, осмислення, первинної практичної апробації. 
Метою даної роботи є дослідження інтерактивних технологій та можливості їх використання у шкільній практиці для проведення занять з історії. 
Об’єкт дослідження: шкільний навчально-виховний процес. 
Предмет дослідження: інтерактивні технології навчання в шкільному курсі історії. 
Для реалізації мети дослідження передбачено виконання наступних завдань: 
− проаналізувати наукову літературу з питань інтерактивних технологій та практиці їх використання в шкільному курсі історії; 
− визначити типологію інтерактивних методів та ефективність кожного з них; 
− проаналізувати особливості організації та проведення занять з застосуванням інтерактивних технологій; 
− провести урок з історії з використанням інтерактивних методів, переконатися на практиці в дієвості та ефективності інтерактивних технологій. 
Завдання дослідження спрямовані на підтвердження робочої гіпотези: якість та ефективність навчання на уроках з історії залежить від степені використання інтерактивних технологій. 
Структура роботи складається зі вступу, основної частини, висновків.  
Висновки 
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером учнівського колективу. 
Практика показує, що інтерактивна технологія навчання – це така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть учня у колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників у процесі навчального пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед підгрупою (командою) завдання. Інтерактивні технології навчання включають в себе чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, та розумові і навчальні умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів. 
Найбільш доцільними інтерактивними методами, які слід застосовувати на заняттях з історії в школі, на мою думку є: дискусія, "займи позицію", дебати. Вони дозволяють не тільки висловлювати свою думку, а також аргументовано доводити її, застосовуючи навчальний матеріал та свої знання з відповідної теми. Такі методи інтерактивних занять як рольові ігри, "коло ідей" будуть ефективними не на початковому етапі надання певного навчального матеріалу для школярів, а тільки після проведення занять традиційними методами: лекція, бесіда. Ігри нададуть можливість закріпити, розвити знання. Відсутність попереднього роз’яснення вчителем положень тем з історії (особливо складних тем) спричинить перетворенню інтерактивного заняття не в пізнавальний, а в розважальний захід. Інтерактивні навчальні технології не вибираються для виконання певних навчальних завдань, а самою своєю структурою визначають кінцевий результат. 
Найбільш ефективними інтерактивні заняття є для старшокласників. Діти старшого віку мають відповідний інтелектуальний рівень розвиток, свій погляд на певні історичні події. Інтерактивні технології надають учням добру можливість висловлювати свої думки, але це відбувається, на мій погляд, за рахунок зменшення обсягу інформації, яку потрібно їм опанувати та мати у резерві своєї пам'яті. 
Проведення інтерактивного уроку історії дозволяє бути впевненим, що учні зможуть пояснити зміст опрацьованого матеріалу, встановити зв’язки між попереднім матеріалом і тим, що вивчається в даний момент, продемонструвати певний рівень умінь і навичок, висловити своє ставлення до матеріалу вивченої теми. Особливостями організації та проведення інтерактивного уроку є те, що він вимагає значної підготовчої роботи для вчителя та учнів, а також активної та ефективної позиції педагога під час проведення заняття.

 
Дебати – це обговорення, побудоване на основі заздалегідь підготовлених і зафіксованих виступів представників двох протилежних за позицією груп. Завдання учасників – висунути свої аргументи „за" і „проти" і в такий спосіб переконати решту учасників, не демонструючи свого вміння нападати на опонента. – це обговорення, побудоване на основі заздалегідь підготовлених і зафіксованих виступів представників двох протилежних за позицією груп. Завдання учасників – висунути свої аргументи „за" і „проти" і в такий спосіб переконати решту учасників, не демонструючи свого вміння нападати на опонента. 
 
Круглий стіл –вид дискусії, під час якої відбувається бесіда невеликої групи (не більше 5 учнів), які на рівних обговорюють визначене питання, спілкуються як один з одним, так і з рештою учнів класу, що складають аудиторію круглого столу [4, 131].  –вид дискусії, під час якої відбувається бесіда невеликої групи (не більше 5 учнів), які на рівних обговорюють визначене питання, спілкуються як один з одним, так і з рештою учнів класу, що складають аудиторію круглого столу [4, 131].  
 
Дискусія-симпозіум – це вид дискусії, який об'єднує лекцію і групову роботу. Обговорення думок проходить у формі виступів членів групи із заздалегідь підготовленими повідомленнями, які відбивають їхні точки зору, після чого виступаючі відповідають на запитання класу. Така дискусія дозволяє не проводити тривалі лекції і особливо корисна тоді, коли йде обмін думками чи презентація результатів роботи. – це вид дискусії, який об'єднує лекцію і групову роботу. Обговорення думок проходить у формі виступів членів групи із заздалегідь підготовленими повідомленнями, які відбивають їхні точки зору, після чого виступаючі відповідають на запитання класу. Така дискусія дозволяє не проводити тривалі лекції і особливо корисна тоді, коли йде обмін думками чи презентація результатів роботи. 
 
Панельна дискусія (засідання експертної групи) – обговорення дискусійного питання в групі з 4-6 учнів із заздалегідь призначеним головою. Відбувається в два етапи: 1) обговорення означеної проблеми всіма учасниками групи; 2) виклад позиції групи у вигляді невеликих (2-3 хв.) виступів кожного її члена перед усім класом. Обговорення цієї позиції з класом не передбачається.  (засідання експертної групи) – обговорення дискусійного питання в групі з 4-6 учнів із заздалегідь призначеним головою. Відбувається в два етапи: 1) обговорення означеної проблеми всіма учасниками групи; 2) виклад позиції групи у вигляді невеликих (2-3 хв.) виступів кожного її члена перед усім класом. Обговорення цієї позиції з класом не передбачається.  
 
Концентричні кола – дискусія невеликої групи учнів, котру залучають до спілкування інші учасники. Група обговорює дану тему, інші слухають, потім здійснюється обмін позиціями. Концентричні кола рекомендується використовувати в роботі з великими групами (15-30 уч.). Така дискусія проводиться два рази по п'ятнадцять хвилин [10, 7-9]. – дискусія невеликої групи учнів, котру залучають до спілкування інші учасники. Група обговорює дану тему, інші слухають, потім здійснюється обмін позиціями. Концентричні кола рекомендується використовувати в роботі з великими групами (15-30 уч.). Така дискусія проводиться два рази по п'ятнадцять хвилин [10, 7-9]. 
 
Дискусія з елементами ігрового моделювання (урок – судове засідання, дискусія у стилі телевізійного ток-шоу) –різновид дискусії, суть якої полягає у тому, щоб розглянути проблему не тільки з власної позиції, а й з позиції „учасників подій". Елемент гри дає можливість моделювати взаємодію людей у процесі досягнення різних цілей – навчальних, виховних, політичних, оскільки групові вправи у виробленні рішень в штучно створених умовах імітують реальну ситуацію. Групи у такій дискусії, як правило, доволі великі, тому доцільно давати завдання учням по рядах [5, 15]. (урок – судове засідання, дискусія у стилі телевізійного ток-шоу) –різновид дискусії, суть якої полягає у тому, щоб розглянути проблему не тільки з власної позиції, а й з позиції „учасників подій". Елемент гри дає можливість моделювати взаємодію людей у процесі досягнення різних цілей – навчальних, виховних, політичних, оскільки групові вправи у виробленні рішень в штучно створених умовах імітують реальну ситуацію. Групи у такій дискусії, як правило, доволі великі, тому доцільно давати завдання учням по рядах [5, 15]. 
 
Наведені види дискусії близькі за змістом, але мають свої особливості. Для того, щоб їх виявити, ми спробували відобразити їх основні ознаки у порівняльній таблиці (Таблиця № 2). 
Особливості деяких видів дискусії 
Види дискусії 
Круглий стіл 
Засідання експертної групи 
Дискусія-симпозіум 
Концентричні кола 
Дебати 
Дискусія з елементами ігрового моделювання 
Призначення голови 
Підготовка виступів 
Розподіл ролей 
Обговорення 
Виступ  
Пасивне сприйняття 
Обговорення запитання 
Виступає в ролі робочої групи 
 
Аналіз таблиці свідчить про те, що обговорення учнями суперечливих питань складається з двох етапів: підготовчого і безпосередньо дискусії. Під час першого етапу призначається голова (засідання експертної групи, дебати), готуються виступи (дискусія-симпозіум) та розподіляються ролі (дискусія з елементами ігрового моделювання). Другий етап тісно пов'язаний з груповою роботою. Всі наведені види дискусії передбачають поділ класу на робочу групу, члени якої дискутують, і аудиторію , де в одних випадках учні виступають у ролі спостерігача (засідання експертної групи), а в інших беруть активну участь у дискусії (дебати, 6х6х6, дискусія з елементами ігрового моделювання). 
 
Отже, можна зробити висновок, що основними ознаками дискусійних методів є:  
 
наявність проблемної ситуації, створеної за допомогою дискусійного питання; 
 
змістовна спрямованість самореалізації учнів, спілкування заради поглибленого вивчення проблеми під час пошуку різних засобів для вираження власних думок; 
 
комунікативна основа, здобуття учнями знань під час спілкування один з одним та вчителем, заради роботи в певній групі для виконання спільного завдання, під час вироблення загального групового підходу та дотримання правил спільної пошукової діяльності; 
 
логічна побудова методу: теза > аргумент > спростування або доведення тези; 
 
організаційна завершеність: створення проблемної ситуації > її обговорення > прийняття узгодженого рішення > підбиття підсумків.  
 
ЛІТЕРАТУРА
 
 
Бабанский Ю.К. Педагогика – М.:Просвещение, 1988. – 974 с.  
 
Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. Учебно-методическое пособие для преподавателей и аспирантов вузов. – М.: Гуманитарн. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 303 с.  
 
Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с. 
 
Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели Анализ зарубежного опыта – М: Наука, 1997- 223 с.  
 
Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: Изд.ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 256 с. 
 
Курилів В. Методика викладання історії: Навчальний посібник. – Львів, Торонто, Світ. – 2003. – 248 с. 
 
Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. Учебное пособие для студентов пед.уч.заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.:Юрайт, 1999. – 464 с. 
 
8. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод.посібник. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с.: іл.. 
 
9 Советский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – 1600 с. 
 
10. Учение об обществе и государстве. 9 класс. Пособие для учителя. –DАS, 1996. – 144 с. 
 
11. Ягупов В.В.Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2002. – 506 с 
 

Страницы:← предыдущая1234
Описание работы
Сучасна школа стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних форм та методів навчання школярі, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають. У доповіді ЮНЕСКО "Освіта: прихований скарб", де проголошено: "Людина має навчитися: діяти таким чином, щоб робити потрібні зміни у середовищі свого мешкання; жити в суспільстві, беручи участь у всіх видах людської діяльності"
Содержание
содержание отсутствует