Суть та наслідки конкуренції

Дата добавления: 03 Декабря 2011 в 12:02
Автор: t*****@mail.ru
Тип работы: курсовая работа
Скачать полностью (39.38 Кб)
Работа содержит 1 файл
Скачать  Открыть 

Курсач.doc

  —  143.00 Кб

 

Висновки

     Конкуренція є необхідною і визначальною умовою нормального функціонування ринкової економіки. Явище конкуренції має свої плюси й мінуси. До позитивних рис можна віднести: активізацію інноваційного процесу, гнучке пристосування до попиту, висока якість продукції, високу продуктивність праці, мінімізацію витрат, реалізацію принципу оплати праці за її якістю й кількістю, можливість регулювання з боку держави. До негативних наслідків – те, що перемога одних супроводжується тяжкою, а подекуди катастрофічною поразкою інших, застосування нечесних прийомів, надмірна експлуатація природних ресурсів, екологічні порушення і т.і.

     Як  показано в курсовій роботі, надмірна монополізація, поява конкурентної боротьби між монополіями, без відповідного контролю з боку держави може призвести  до створення, так би мовити, "держав у державі", якими і є сучасні  ТНК. Монополізм призводить до уповільнення науково-технічного прогресу, консервує низька якість продукції, роблять цю продукцію неконкурентноспроможною на світовому ринку, втрачються стимули пошуку більш ефективных рішень при розв’язанні проблем організації виробництва.

     Говорячи про негативні методи здійснення конкурентної боротьби необхідно зазначити, що конкуренції притаманне й таке явище, як промислов шпигунство. Звичайно, не можна заперечувати певну ефективність промислового шпигунства, наприклад він здійснює значний вплив на розвиток військово-промислового комплексу. Проте промислове шпигунство не може замінити розвитку в галузевих, державних і глобальних масштабах, не може замінити науково-дослідницькі роботи, відкриття, адже, якщо постійно користуватися чужим, вкраденим, то при цьому втрачається деякий власний потенціал розвитку, що зрештою веде до регресу.

     В цілому ж, конкуренція має менше  негативних ознак, ніж позитивних; конкуренція - значно менше лихо, ніж монополія, яка зловживає своїм панівним положенням в економіці.

     Конкуренція – визначальна умова підтримання  динамізму в економіці, за умов конкуренції  створюється більше національне  багатство при меншій вартості кожного  виду продукції порівняно з монополією й плановою економікою.

 

Список  використаних джерел

     1.Україна. Закон. Про захист від недобросовісної конкуренції: Прийнятий 7 черв. 1996 р. // Право України. - 1996. - № 8. - С7 75- 79.

      2.Гончар Т.І. Конкуренція: сучасна економічна характеристика та особливості // Актуальні проблеми економіки.- 2004.- №2.- С. 130-145.

     3.Гончарук Т.І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці. - Суми, 2003.- 60с.

      4.Крук С.О. Специфіка конкурентних умов в Україні та їх вплив на розвиток малого бізнесу.// Академічний огляд - 2002. - № 1. - С. 55-58

     5.Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / За ред. д-ра екон. наук І.В.Крючкової. – К.: Основа, 2007. – 488 с.

     6.Кулешова А.Б. Конкуренція в питаннях і відповідях: навчальний посібник. – М.: Проспект, 2004. – 256 с

     7.Философова Т.Г., Биков В.А. Конкуренція і конкурентоспроможність. – М.: Юніті, 2006. – 271 с..

     8.Портер  М. Конкурентна перевага. Як досягти  високого результату і забезпечити  його стійкість. – М.: Альпіна, 2006. – 715 с.

     9.Юданов А.Ю. Конкуренція: теорія і практика. – М.: Акаліс, 1998. – 272 с

     10.Журавльова Г.П. Економіка: Підручник. – М.: Юрист, 2001. – 505 с.

Страницы:← предыдущая1234
Описание работы
Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з конкуренцією як категорією ринкової економіки, видами конкуренції та необхідністю, проблемами і перспективами формування конкурентного середовища в Україні.
Содержание
Вступ 3
1. Сутність конкуренції, умови її існування та функції 5
2. Форми конкуренції 8
3. Особливості конкурентного середовища в Україні 17
Висновоки 19
Список використаних джерел 20