Інвентаризація товарів і тари на роздрібних торговельних підприємствах (за матеріалами Чернівецької дирекція УДППЗ «Укрпошта»)

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2012 в 14:37, реферат

Описание работы

Методика проведення інвентаризації товарів і тари в Чернівецькій дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
Порядок та документальне оформлення інвентаризації товарів і тари;
Синтетичний та аналітичний облік результатів інвентаризації.

Содержание

1. Методика проведення інвентаризації товарів і тари в Чернівецькій дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
2. Порядок та документальне оформлення інвентаризації товарів і тари;
3. Синтетичний та аналітичний облік результатів інвентаризації.
Література

Работа содержит 1 файл

Інвентаризація.doc

— 62.00 Кб (Скачать)


УКООПСПІЛКА

Чернівецький кооперативний  економіко-правовий коледж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

 

З ТЕМИ:

 

«Інвентаризація товарів і тари на роздрібних торговельних підприємствах»

 

(за матеріалами  Чернівецької дирекція УДППЗ  «Укрпошта»)

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент 3 курсу

    спеціальності 5.050111

«Бухгалтерський облік»

групи 311

Каланжіу А.Г.

Керівник: викладач                                       

Сапожнік О.М.

 

 

 

ЗМІСТ

 

 1. Методика проведення інвентаризації товарів і тари в Чернівецькій дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 2. Порядок та документальне оформлення інвентаризації товарів і тари;
 3. Синтетичний та аналітичний облік результатів інвентаризації.

Література

 

Методика проведення інвентаризації товарів і тари в Чернівецькій дирекції УДППЗ «Укрпошта»

 

Чернівецька дирекція УДППЗ «Укрпошта» проводить інвентаризацію товарів і тари згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. та Інструкцією «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» затверджену наказом Мінфіну від 11.08.94р. №69.

У Наказі про облікову політику встановлено, що проводити  інвентаризацію товарів і тари потрібно щорічно станом на 1 листопада. Проте існують випадки коли проведення інвентаризації є обов’язковим:

 • при передачі майна державного підприємства в оренду, 
  приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших 
  випадках, передбачених законодавством;
 • при зміні матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);
 • при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);
 • за приписом судово-слідчих органів;
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на 
  день після закінчення явищ);
 • при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого входять ці підприємства;
 • у разі ліквідації підприємства.

 

 

Порядок та документальне  оформлення інвентаризації товарів  і тари

 

Для проведення інвентаризації товарів і тари на підприємстві, Наказом директора про проведення інвентаризації (див. додаток 1), створюється постійно діючі інвентаризаційні комісії у складі керівника структурних підрозділів, головного бухгалтера, які очолюються керівником підприємства або його заступником. Таким чином створені інвентаризаційні комісії:

торговий склад                керівник                               Герасимчук Л.П.

(281/1

    281/5                                 склад                                     Семека І.В.

    281/6)                                комісії                                   Шевчук В.А.

                                                                                   Медведєва С.В.

 

склад ЦПРТ                     керівник                               Жижиян С.І.

(281/2)

                                    склад                                     Баб’юк М.Д.

                                    комісії                                   Микитюк І.П.

                                                                                   Циганчук Н.В.

 

ДУЦ                                   керівник                               Дубовінський В.В.

(281/4)

                                    склад                                     Чупира І.М.

                                    комісії                                   Зеленько Г.Д.

                                                                                   Гончарові С.В.

          

Інвентаризація  може бути повна і часткова. При  повній інвентаризації перевіряють всі наявні товарні цінності підприємства, а при частковій лише їх певну частину.

При інвентаризації товарів, їх переважування, обмір, підрахунок проводиться у порядку розміщення цінностей у даному приміщенні, не допускаючи безладного переходу комісії від одного виду товарів до іншого.

При зберіганні товарів і тари в різних ізольованих приміщеннях у однієї матеріально відповідальної особи інвентаризація проводиться послідовно за місцями зберігання. Після перевірки цінностей вхід до приміщення опломбовується і комісія переходить у наступне приміщення.

Для обліку фактичної наявності товарів і тари інвентаризаційна комісія складає Інвентаризаційні описи(див. додаток 2 та 3), в якому вказується: матеріально відповідальні особи, коли була розпочата та завершена  інвентаризація, товарно-матеріальні цінності, їх ціна, номенклатурний номер та одиниці виміру.

Інвентаризаційні  описи складаються окремо на товари, що знаходяться в дорозі, не оплачені у строк покупцями відвантажені товари і цінності, та на ті, що перебувають на складах інших підприємств (на відповідальному зберіганні, на комісії, у переробці).

Кількість цінностей  і товарів, що зберігаються в непошкодженій упаковці постачальника, може визначатися на підставі Документів при обов'язковій перевірці в натурі частини вказаних цінностей.

На прибуткових документах на товари, що надійшли на склад і прийняті під час його інвентаризації матеріально відповідальною особою у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка «після інвентаризації» з посиланням на дату опису, де записані ці цінності.

На видаткових документах про товари, які відпущені зі складу під час інвентаризації з дозволу керівника підприємства і головного бухгалтера у присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови, робиться відмітка, та вони заносяться до окремого опису в порядку, аналогічному для товарів, що надійшли під час інвентаризації.

В інвентаризаційний  опис комісія вносить фактичні дані наявності товарів і тари та порівнює їх з обліковими. Після завершення інвентаризації інвентаризаційні описи підписує робоча інвентаризаційна комісія і матеріально відповідальна особа, яка до підпису має зазначити, що матеріальні цінності, перелічені в цій відомості, прийняті на відповідальне зберігання і жодних претензій до інвентаризаційної комісії у неї немає. Підписані інвентаризаційні описи здають для перевірки до бухгалтерії.

При врегулюванні інвентаризаційних різниць взаємний залік лишків і нестач внаслідок  пересортиці може бути допущено тільки щодо товарів однакового найменування і в тотожній кількості за умови, що лишки і нестачі утворились за один і той же період, що перевіряється, та однієї і тієї ж особи, яка перевіряється. У разі, коли при заліку нестач лишками при пересортиці вартість цінностей, що виявились у нестачі, більше вартості цінностей, що виявились у надлишку, різниця вартості повинна бути віднесена на винних осіб. Якщо конкретні винуватці пересортиці не встановлені, то сумові різниці розглядаються як нестачі товарів понад норми природного збитку з віднесенням їх на результати фінансово-господарської діяльності. За такими сумовими різницями в протоколах інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення причин, за якими різниці не можуть бути віднесення на винних осіб. Перевищення вартості цінностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних обліку відповідних товарів і результатів фінансово-господарської діяльності.

 

Синтетичний та аналітичний  облік результатів інвентаризації

 

В синтетичному обліку результати інвентаризації відображаються таким чином:

Журнал реєстрації господарських  операцій

Зміст господарських  операцій

Дт

Кт

Сума

1.При виникненні нестачі:

1)якщо винна особа не встановлена

2)з вини МВО

- відображено суму  нестачі

- відображено суму  нестачі, що віднесена на МВО

2.При отримані лишків

 

072

 

947

375

 

282/

 

 

 

282/

716

 

719

 

200

 

250

250

 

120


 

Аналітичний облік результатів інвентаризації товарів і тари ведеться в Зведеній відомість результатів інвентаризації (див. додаток 4), записи в якій проводять на основі інвентаризаційних описів. В Відомості виводяться результати інвентаризації товарів і тари. Інколи виникають різниці між фактичною наявністю товарів і даними обліку. Якщо виявлена недостача її списують в межах норми та за рахунок винних осіб. Надлишки товарів виявлених при інвентаризації оприбутковують на баланс підприємства. Після виведення результатів інвентаризації члени комісії ставлять свої підписи та директор затверджує  Відомість.

 

Література:

  1. Швець Р.Н. Теорія бухгалтерського обліку: підручник, 2005. – 326с.
  2. Сопко П.В. Бухгалтерський облік: підручник, 2003. – 358с.
  3. Захожай В.Б. та ін. Бухгалтерський облік в галузях економіки: підручник, 2005. - 967 c.
  1. Соловій М.О. Форми організації бухгалтерського обліку: підручник, 2000.- 231с.

 

 

 


Информация о работе Інвентаризація товарів і тари на роздрібних торговельних підприємствах (за матеріалами Чернівецької дирекція УДППЗ «Укрпошта»)