Учет расчетов по оплате труда

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2014 в 07:41, лекция

Описание работы

1. Понятие, виды и формы заработной платы.
2. Документальное оформление расчетов по оплате труда.
3. Порядок начисления отпускных.
4. Порядок начисления пособия на случай временной потери трудоспособности.
5. Синтетический учет расчетов по оплате труда. Порядок выплаты заработной платы.
6. Учет налогов и сборов, связанных с оплатой труда.

Работа содержит 1 файл

Tema_7.doc

— 189.00 Кб (Скачать)

Вопросы

1. Как законодательство определяет  понятие заработной платы? Какие  виды

заработной платы Вы знаете?

2. Охарактеризуйте основные формы  оплаты труда.

3. Какие первичные документы  применяются для учета личного  состава

работников предприятия?

4. Какие первичные документы  применяются на предприятиях  для учета

выработки (объема работ)?

5. Что такое отпуск? Какие виды  отпусков Вам известны?

6. Как рассчитываются суммы оплаты  отпусков?

7. Кому назначается и каким  образом начисляется пособие по временной нетрудоспособности? Как зависят суммы начисленного пособия от стажа работы?

8. Какие выплаты относятся к  выплатам по социальному страхованию?

Задача 1

1. Зробити всі види нарахувань  доходів з оплати праці робітників підприємства за жовтень 2014 року: зарплата, премія, лікарняні, відпускні. На підприємстві п'ятиденний робочий тиждень.

На підприємстві працюють такі працівники:

1. Директор Кутовий О. І.: оклад 20 000 грн, премія 10%, самотній батько (1 дитина до 16 років).

2. Головний бухгалтер Сила Р. П.: оклад 10 300, відпрацював 13 днів, решту хворів, його заробіток за попередні місяці склав відповідно: 7800 + 7400 + 8300 + 8200 + 8500 + 9200. Стаж 6 років.

3. Відрядник Івченко С. М.: тарифна ставка 4 500 грн при нормі 150 деталей, зробив 100 деталей за 13 робочих днів і пішов у відпустку на 20 календарних днів. Заробіток за 12 попередніх місяців 29 800 грн.

4. Відрядник Коготь П. Д.: тарифна ставка 3 800 грн при нормі 100 деталей, зробив 120 деталей (у тому числі 20 понаднормово), премія за економію сировини 20 %. Прийшов виконавчий лист на 3 400 грн.

5. Відрядник Зотов Н. Н.: тарифна ставка 2 600 грн при нормі 20 деталей, зробив 18 деталей, у нього три дитини до 16 років, він чорнобилець 2 категорії.

6. Сторож Лис А. П. – учасник війни, оклад 1 600 грн, премія 10%, утримання за заподіяний матеріальний збиток 1 000 грн.

2. Провести всі утримання із  зарплати, розрахувати суму до  виплати, заповнити розрахунково–платіжну відомість.

   Таблиця 7

ПІП

Нараховано (кредит_____)

Разом

нара-

хова-

но

Утримано

(дебет____ )

Разом  утри-

мано

До спла–

ти

зарплата

премія

відпускні

лікарняні

ЄСВ  (К )

ПДФО 

(кредит        )

Інші 

(кредит        )

ос-

нов-на

понаднор-мові

за рах. п/п

за рах. фонду

                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

3. Провести всі нарахування на  зарплату. Скласти проводки. Нарахування  на зарплату звести в таблицю:

Таблиця 8

Категорія робітників

Сума заробітку, що оподатковується

Нарахування на зарплату

єдиний соціальний внесок (кредит         )

Адміністрація

(дебет         )

   

Виробничі працівники

(дебет        )

   

 

4. Скласти табель обліку використовуваного часу згідно з додатком Г.

 

Підприємство (організація)   —————————      

Табель обліку використовування робочого часу

                                                                      Типова форма № Т–14

 

Цех (відділ), дільниця____________________                     За _______________ 20 __ р.

 

№ з/п

ПІП

 

Професія (посада)

 

Числа місяця

Днів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

присутності

відсут–

ності

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


Информация о работе Учет расчетов по оплате труда