Розробка кормової сівозміни для фермерського господарства “ Сошенко ” Скадовського району Херсонської області

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2011 в 16:47, курсовая работа

Описание работы

Зрошення одне з головних напрямків інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на Півдні України. В наслідок тісної взаємодії вологозабезпеченості з іншими умовами життя рослин при зрошенні з великим ефектом вирішується завдання підвищеного засвоєння рослинами світла, енергія якого сконцентровується в продукції рослинництва.

Содержание

Вступ.
1. Характеристика господарства
1. Географічне положення, загальні відомості про господарство.
2. Кліматичні умови.
3. Ґрунти зрошуваної сівозміни, їх агро меліоративна оцінка.
2. Проектування сівозміни.
1. Складання сівозміни. Визначення індексу використання зрошувальної землі і коефіцієнту використання довжини вегетаційного періоду.
2. Оцінка сівозміни по виходу продукції.
3. Агротехнічне і економічне обумовлення чергування культур в сівозміні.
3. Режим зрошення культур в сівозміні.
1. Характеристика і обумовлення планує мого режиму зрошення.
2. Подекадний графік поливу культур і його оцінка.
4. Система обробітку ґрунту, і методи боротьби з бур’янами.
5. Заходи з охорони праці, виробничої санітарії і захисту навколишнього середовища від забруднення при використанні зрошувальних земель.
6. Список використаної літератури.

Работа содержит 1 файл

Курсова орош.doc

— 273.50 Кб (Скачать)

Міністерство  аграрної політики України

Херсонський державний аграрний університет 
 
 

                                                  Кафедра землеробства

                                                  Ім.. професора С.Д. Лисогорова 
 
 
 

КУРСОВИЙ  ПРОЕКТ 

по зрошуваному  землеробству 

       Студента  ІV курсу 5 групи агрономічного факультету 

       Бабенко Олександра Сергійовича. 

       Тема: Розробка кормової сівозміни для фермерського господарства

       “ Сошенко ” Скадовського району Херсонської  області. 

        Дата складання  роботи студентом

       Дата  реєстрації роботи деканатом

       

        Кафедрою 

         Висновок викладача  Рудік Олександр Леонідович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Дата захисту 

               Оцінка

 

План  курсового проекту.

       Вступ.

  1. Характеристика господарства
  1. Географічне положення, загальні відомості про господарство.
  1. Кліматичні умови.
  2. Ґрунти зрошуваної сівозміни, їх агро меліоративна оцінка.
  1. Проектування сівозміни.
  1. Складання сівозміни. Визначення індексу використання зрошувальної землі і коефіцієнту використання довжини вегетаційного періоду.
  1. Оцінка сівозміни по виходу продукції.
  2. Агротехнічне і економічне обумовлення чергування культур в сівозміні.
  1. Режим зрошення культур в сівозміні.
  1. Характеристика і обумовлення  планує мого режиму зрошення.
  1. Подекадний графік поливу культур і його оцінка.
  1. Система обробітку ґрунту, і методи боротьби з бур’янами.
  2. Заходи з охорони праці, виробничої санітарії і захисту навколишнього середовища від забруднення при використанні зрошувальних земель.
  3. Список використаної літератури.

 

Вступ.

       Зрошення  одне з головних напрямків інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на Півдні України. В наслідок тісної взаємодії вологозабезпеченості з іншими умовами життя рослин при зрошенні з великим ефектом вирішується завдання підвищеного засвоєння рослинами світла, енергія якого сконцентровується в продукції рослинництва.

       В зв’язку з високими темпами росту  потреб в сільськогосподарській  продукції і можливостям агропромислового комплексу України визначають нові завдання, які стоять перед зрошуваним землеробством на сучасному етапі. Розширювати зрошувальні площі за рахунок нового будівництва з кожним роком стає ще важче, оскільки природні і економічні ресурси дуже обмеженні. Тому зараз найважливіше значення має підвищення ефективності їх використання.

       Перед Україною стоїть завдання, досягти  всебічного підвищення ефективності використання зрошувальних земель і скорочення строків досягнення на цих землях проектної врожайності. Підвищити технічний рівень і якість водогосподарського будівництва, забезпечити комплексне проведення робіт по меліорації земель і їх сільськогосподарському освоєнню, провести міри по раціональному використанню води для потреби сільського господарства, покращення меліоративного стану ґрунтів. Вести роботи по реконструкції існуючих зрошувальних систем, вести боротьбу з засоленням.

       Володіючи великими площами сільськогосподарських  угідь, сприятливими кліматичними умовами, дешевою робочою силою Україна має можливість зайняти перше місце на овочевому ринку і виробленої з них продукції. Майбутнє України за крапельним зрошенням.

       Крапельне зрошення використовується в промислових  масштабах з початку 60 – х років. Позитивні результати на всіх сільськогосподарських культурах і на всіх типах ґрунтів сприяли динамічному розвитку цього способу зрошення. Успіх використання крапельного зрошення радикально змінив своєчасний підхід до комплексу – вода – ґрунт – рослина, на фоні дозованого режиму живлення і сприяв до нового підходу зрошення взагалі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Характеристика господарства.

1.1 Географічне положення  і загальні відомості  про господарство.

             Фермерське господарство “ Соценко  ” було засноване 20,05,1993 року. Знаходиться господарство в Садовському районі, Херсонської області, в селі Ульянівка.

           Площа земельних угідь господарства  складає 47,1 га. В господарстві  використовується крапельна система зрошення, що дає змогу отримувати великі і сталі врожаї. Господарство оснащене новою технікою.

        Фермерське господарство вирощує  такі культури, як озима пшениця,  ярий ячмінь, томати, баштанні культури. 

 В господарстві  використовується чотири – пільна  сівозміна, 

1.Баштанні –  6 га.

2.Озима пшениця  – 16 га.

3. ярий ячмінь – 7,1 га.

4. Помідори –  14 га.

            Урожайність: озимої пшениці складає  – 31 ц/га.

      Баштанні  – 1200 ц/га.

      Ярий  ячмінь – 28 ц/га.

                                      Томати – 70 ц/га.

       Фермерське господарство “ Соценко  ” являється одним з основних постачальників томатів на консервний  завод міста Складовська.

     В господарстві працює 15 чоловік, які  регулярно отримують заробітну  плату.

       Господарство розміщується в  північній частині району, на  відстані 19,3 км., від районного центра, м. Скадовськ, за 41 км., від залізничної станції Брилівка. 

1.2 Кліматичні умови

      Район характеризується такими  природнокліматичними умовами:

    Середньорічна  температура повітря самого теплого  ( липень ) +35* С., самого холодного ( січень ) –3* С. 

Середньорічна кількість опадів – 220 мм.

Максимальна висота снігового покриву 3 см.

Максимальна глибина  промерзання ґрунту 75 см.

Довжина без  морозного періоду 180 – 200 днів.

Домінуючі напрямки вітрів:

     В  влітку – північно – західні.

     В  взимку – північно – східні.

Рослинність бідна  та однорідна, ділянки з природною  рослинністю використовуються, як випаси. З багаторічних насаджень є лісосмуги, створені людиною. Ґрунтові води залягають на глибині 2 – 3 м. Поверхня території рівна, поверхневий стік ґрунтових вод забруднений, в геологічному розрізі до глибини 10,0 м., в скриваються чорноземи, піски, супіски, на території господарства виявлено темно-каштанові вторинноосолонцьовані середньо суглинкові ґрунти. 
 

       Таблиця 1

       Показники елементів клімату по середньорічним даним

Місяці Показники

Опади мм

Температура

повітря, С

Вологість

повітря, %

Січень 19 -3,1 86
Лютий 14 -2,5 85
Березень 19 2,3 80
Квітень 24 8,7 66
Травень 29 15,6 63
Червень 37 20 63
Липень 29 22,8 60
Серпень 27 22,4 60
Вересень 28 17,3 65
Жовтень 29 11,6 74
Листопад 27 4,6 86
Грудень 27 20,5 88
За  рік 309 10,1 73
 
 

1.3 Ґрунти зрошуваної  сівозміни і їх  агрономічна оцінка.

      Ґрунтовий покрив господарства  переважно представлений темно  -  каштановим середньо – суглинковим ґрунтом. Глибина гумусового горизонту в середньому складає 42 см, вміст гумусу в орному шарі становить 2,6%. Щільність ґрунту 1,23 гр/см, його твердої фази 2,62 гр/см. Сумарна поросність в середньому дорівнює 53,1%, найменша вологоємність в залежності від шару ґрунту коливається від 23,5 до 25,3% . Ґрунтовий розчин має нейтральну реакцію середовища. ( рН – 7,1 ) Вміст рухомих форм азоту 6,05 мг/100гр, фосфору 4,12 калію 29,8  мг/100гр., валові складають азоту 0,14% фосфору 0,36% калію 0,58%.

      Материнською ґрунтотворною породою господарства являється лесовидний суглинок.

    Рельєф  господарства рівнинний з погано розвиненою гідрографічною мережею. Ярів і балок в господарстві немає. Рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині 5-6 м. 

Шар ґрунту, см Об’ємна маса г/см Щільність г/см НВ % ВТР % ВЗ % Пористість

%

0-10 1,14 2,26 22,0 16,9 7,2 56,9
10-20 1,25 2,63 20,8 15,6 7,0 52,8
20-30 1,28 2,64 20,6 15,8 7,1 51,4
30-40 1,38 2,65 20,5 15,0 6,9 48,0
40-50 1,38 2,67 19,9 14,6 7,0 48,2
50-60 1,39 2,68 19,5 13,8 7,1 47,9
60-70 1,42 2,68 19,4 13,7 7,2 47,0
70-80 1,43 2,69 19,0 13,2 7,3 46,8
80-90 1,42 2,70 18,7 13,1 7,4 47,4
90-100 1,42 2,68 18,5 13,0 7,3 47,0

Информация о работе Розробка кормової сівозміни для фермерського господарства “ Сошенко ” Скадовського району Херсонської області