Характеристика міжнародного комерційного арбітражу

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Апреля 2013 в 23:10, доклад

Описание работы

Згідно з Законом України від 24 лютого 1994 р. № 4002-ХІІ «Про міжнародний комерційний арбітраж», термін «арбітраж» визначено як третейський суд, будь-який арбітраж незалежно від того, чи утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною установою (ст. 2).

Він враховує положення про такий арбітраж, які є в Типовому законі, прийня- тому в 1985 р. Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) і схваленому Генеральною Асамблеєю ООН для можливого використання державами у своєму законодавстві.

Работа содержит 1 файл

Характеристика міжнародного комерційного арбітражу.pptx

— 1.53 Мб (Скачать)

Характеристика  міжнародного комерційного арбітражу  

 

Світлана Ковальова

  •        Згідно з Законом України від 24 лютого 1994 р. № 4002-ХІІ «Про міжнародний комерційний арбітраж», термін «арбітраж» визначено як третейський суд, будь-який арбітраж незалежно від того, чи утворюється він спеціально для розгляду окремої справи, чи здійснюється постійно діючою арбітражною установою (ст. 2).

 

  • Він враховує положення про такий арбітраж, які є в  Типовому законі, прийня- тому в 1985 р. Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) і схваленому Генеральною Асамблеєю ООН для можливого використання державами у своєму законодавстві.

 

  • Враховані також положення міжнародних договорів України, зокрема Європейської конвенції про зовнішньоторговельний арбі- траж (Женева, 1961 р.) та Конвенції про визнання і виконання іноземних арбітра- жних рішень (Нью-Йорк, 1958 р.).

         Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) — це недержавний  орган, який формується із осіб  за вибором сторін або за  призначенням у порядку, встановленому  законом.

Загальновідомі переваги арбітражного розгляду спорів

 

  • відносна швидкість розгляду;
  • добровільність підпорядкування спору арбітражу;
  • компетентність і нейтральність арбітрів;
  • можливість вибору сторонами таких арбітрів, яких вони вважають найбільш кваліфікованими для розгляду певного спору ';
  • конфіденційність розгляду спорів;
  • відносно невелика вартість арбітражного розгляду ;
  • арбітражне рішення є остаточним і може бути відмінене судом лише у чітко визначених випадках, тобто оскарженню воно не підлягає;
  • можливість примусового виконання арбітражного рішення існує практично в усьому світі.
 •  Умовою арбітражного (третейського) порядку вирішення спору є угода сторін про його передачу на розгляд арбітражу. Така угода може бути включена в текст зовнішньоекономічного контракту і в цьому разі її прийнято іменувати «арбітражним застереженням».
 • Вона також може бути укладена у вигляді окремої угоди, і тоді її називають арбітражною угодою, підкреслюючи її відокремленість від контракту.
 • Вживають і такі назви: третейський запис або третейський компроміс.

  
 
Вимоги щодо форми арбітражної угоди  
 

 

 •      Відповідно до  ст.7 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом обміну листами, повідомленнями по телетайпу, телеграфу або з використанням інших засобів електрозв'язку, що забезпечують фіксацію такої угоди, або шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, у яких одна із сторін стверджує наявність угоди, а інша проти цього не заперечує.
 •       Обов'язковість письмової форми арбітражної угоди передбачена і в Нью-Йоркській конвенції 1958 р., ключовим поняттям у якій є саме термін «письмова угода». За Конвенцією, кожна Договірна держава визнає письмову угоду, яка включає арбітражне застереження в договорі або арбітражну угоду, підписану сторонами, чи таку, що міститься в обміні листами або телеграмами (ст. II).
 •       Дещо іншого підходу стосовно вимог щодо форми арбітражної угоди дотримується Європейська конвенція 1961 р. Поряд із вимогою щодо письмової форми арбітражної угоди Конвенція допускає укладення її в будь-якій іншій формі, враховуючи, що є держави, у яких жоден із законів не потребує письмової форми для арбітражної угоди. Остання може бути укладена у формі, дозволеній законами цих держав.
 •   Особливість укладеної арбітражної угоди полягає у її обов'язковості для сторін, які не можуть ухилитися від передачі спору арбітражу.
  • Арбітражна угода, у тому числі арбітражне застереження у зовнішньоекономічному кон- тракті, має стосовно контракту самостійність, автономність, є, по суті, процесуальним дого- вором, незалежним від матеріально-правового договору.
  • Це означає, що дійсність арбітражної угоди не залежить від дійсності контракту, щодо якого вона була укладена.
  • Міжнародний комерційний арбітраж (третейський суд) може бути утворений спеціально для розгляду окремої справи (ad hoc), який прийнято називати ізольованим

       або 

  • як постійно діюча арбітражна установа (інституційний арбітраж). Постійно діючі арбітражі створюються при торгових та торгово-промислових палатах країн, при біржах, асоціаціях тощо. Серед них розрізняють загальні арбітражі, що існують при торгових палатах відповідних країн, і спеціальні, що розглядають певні справи з урахуванням виду товару чи напряму діяльності — наприклад, Арбітраж Лондонської асоціації з торгівлі зерном, Міжнародний арбітраж з морського і внутрішнього судноплавства у Гдині.
  • Існує понад 100 постійно діючих арбітражів. Широко відомі і користуються високим авторитетом такі установи, як Арбітражний суд Міжнародної торгової палати у Парижі, Лондонський Міжнародний третейський суд, Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма, Американська арбітражна асоціація.

 

  • В Україні третейськими суда- ми є Міжнародний комерці- йний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія (МАК) при Торгово-промисловій палаті України, які є самостійними постійно діючими арбітражними установами.
  • Вони здійснюють свою діяльність згідно з Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж» і Положеннями про них, затвердженими цим Законом.
  • Література
  • Козик В.В., Панкова Л.А., Карп'як Я.С., Григор’єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції та контракти: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 608 с.
  • Грачев Ю.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и техника внешнеторговых операций: Учебно-практическое пособие. – М.: Бизнес-школа „Интел-Синтез”, 2009. – 592 с.
  • Учет и техника проведения внешнеэкономических операций: Учебное пособие /Ермаченко В.Е., Лабунская С.В., Маляревская О.Г., Маляревский Ю.Д. – Харьков: ИНЖЭК, 2009. – 468 с.
  • Мамутов В., Кияненко Б., Чиленко А. Толлинговые схемы: плюсы и минусы – Экономика Украины. – 2009. - №1. – с.44-50.

 

Дякую за увагу!

 

Світлана  Ковальова

 

1

 

2

 

3


Информация о работе Характеристика міжнародного комерційного арбітражу