Специфіка використання інформаційних технологій в галузі культури «театральне мистецтво»

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Декабря 2011 в 18:54, реферат

Описание работы

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується збільшеною потужністю інформаційних і комунікаційних технологій, що представляє собою глобальну інформаційну революцію, яка за своїм масштабом і наслідками у багато разів перевершує промислову революцію XIX ст. і науково-технічну революцію середини XX ст.

Содержание

I Введення.
II Інформаційні технології в концепції театрального мистецтва.
1.Технічне обладнання сцени: загальна характеристика.
2. Етапи інформатизації театрально-концертної діяльності.

3. Значення появи інформаційних технологій
III. Застосування технологій в сучасному українському театрі.

1. Типи інформаційних технологій.
2. Приклади використання цифрових технологій у сфері культурної діяльності.

IV Висновок

Работа содержит 1 файл

реферат.docx

— 43.42 Кб (Скачать)
 

Міністерство  культури і туризму України

Харківська  державна академія культури 
 
 

Реферат на тему:Специфіка використання інформаційних  технологій в галузі культури «театральне  мистецтво» 
 
 
 
 
 

         Виконала:

         Студентка 5 курсу

         Магістр ТМ

         Марінка Надія

         Олегівна

         Перевірив:

         Абрамов Олег  Маркович 
          
          
          

Харків 2011 

Зміст:

I Введення. 
II Інформаційні технології в концепції театрального мистецтва.  
1.Технічне обладнання сцени: загальна характеристика.  
2. Етапи інформатизації театрально-концертної діяльності.

3. Значення появи  інформаційних технологій 
III. Застосування технологій в сучасному українському театрі.

1. Типи інформаційних технологій. 
2. Приклади використання цифрових технологій у сфері культурної діяльності.

IV Висновок 

Введення 

     Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується збільшеною потужністю інформаційних і комунікаційних технологій, що представляє собою глобальну інформаційну революцію, яка за своїм масштабом і наслідками у багато разів перевершує промислову революцію XIX ст. і науково-технічну революцію середини XX ст. Під впливом відбуваються в суспільстві процесів інформатизації змінюються всі сфери життєдіяльності. Для людини майбутнього інформаційного суспільства єдність світу виявляється вже не ідеологічною абстракцією, а фактом повсякденного життя.

     В  теперішній час в усьому світі домінантами суспільного розвитку стають знання та інформаційні технології, а «інформаційний потенціал нації визначає її соціально-економічне становище в світовому співтоваристві. Не випадково останнє десятиліття XX ст. і початок XXI ст. пов'язують з інформатизацією і формуванням інформаційного суспільства, розглядаючи їх як процес ефективного освоєння накопичених людством 'інформаційних ресурсів»[16]. Ознака інформаційного суспільства - затвердження культу знань, усвідомлення того, що жодну серйозну економічну, соціальну, технічну задачу не можна успішно вирішити без переробки-значних обсягів інформації. Людина сьогоднішнього дня немислима без постійної взаємодії з гігантським потоком інформації, а значить, і без постійного поповнення багажу знань.

     В даний час ще спостерігається  недооцінка ролі культурологічного  дослідження процесу інформатизації суспільства,в цілому і системи  освіти, зокрема. Між тим, саме культурна  складова є головним елементом цього  процесу. Інформатизація суспільства  почалася саме у сфері культури, вченими та інженерами. Стан культурного  потенціалу: товариства визначає темпи  і характер інформатизації. Соціальні, зміни отримують, в основному, культурну  мотивацію. Культура прогресуючим чином, переймає функцію; двигуна; суспільного розвитку "Спочатку приходить культура . Як можна міркувати інакше в період, коли створюється нова культура, нові відносини зі світом, тоді як форми суспільного життя залишаються старими, не працюючими  або безладними " [9].Про це ж говорять і вітчизняні дослідники інформаційного суспільства: "Питання про інформатизацію культури має не" залишковий "но-фундаментальний характер. Тут зав'язуються в один вузол-культурні процеси створення інформаційно-індустріального суспільства і принципово нової технологічної бази його духовної і соціальної модернізації» [10],[11].

     "Аналіз  процесів становлення інформаційного  суспільства вимагає вивчення  його культурологічного аспекту"  [8] Можу затвердити це таким виразом:"Важливість проблеми та її недостатня розробленість - роблять вкрай бажаним: дослідження культурологічного аспекту інформатизації суспільства" [9].

     Інформаційні технології не можна більше розглядати як щось належне виключно світу техніки, бо вони настільки глибоко проникли в життя людей, вплелися в саму тканину її повсякденності, що виокремити їх із загального світоглядного та культурологічного контексту вже не представляється можливим. Концепція інформаційного суспільства склалася зусиллями соціологів, політологів; Проте в їх дослідженнях велике місце займав культурологічний аспект. Таким чином, значення культурологічної проблематики в концепції інформаційного суспільства поступово зростала.

     Оцінюючи сьогоднішнє суспільство в аспекті його інформатизації, можна вловити основні риси майбутнього інформаційного суспільства. Головним суспільним багатством цього суспільства буде науково-теоретичне знання у формі інформації. У цьому суспільстві буде проводитися і функціонувати вся необхідна інформаційна техніка, яка зробить істотний вплив на всі сфери життєдіяльності людей. Однією з них є специфічна сфера діяльності «Театральне мистецтво». У зв’язку з виникненням комп’ютерних технологій виникли і нові можливості, і нові завдання працівників цієї галузі.

Техніка та механізми застосовувалися в театрі з дуже давніх часів. Відомо, наприклад, що в античному і середньовічному театрах у фіналі вистави, як правило, десь зверху з'являвся «бог» і ширяв над сценою на спеціальному пристрої. Він був необхідний, щоб благополучно вирішити всі проблеми: покарати порок і нагородити чеснота. Цей персонаж називався по-латині - збори Machina ех (бог з машини). [7]

     У нинішньому театрі технічні пристосування сцени не називають "машинами" але до цих пір існує термін "машинерія" - так збирацька називають механізми, якими обладнана театральна коробка. А робочих монтувального цеху, що встановлюють і змінюють на сцені декорації, називають монтувальником сцени.

Розвиток техніки дозволяє архітекторам здійснювати сміливі проекти, вводити безліч технічних нововведень в театральні будівлі. Піднімається підлогу оркестрової ями збільшує і наближається до глядача авансцену. Складні портали і висуваються замість них на сцену ряди крісел продовжують амфітеатр глядацької зали і майже замикають його в кільце. Партер звільняється від крісел і піднімається до рівня планшета сцени - сцена виявляється майже з усіх боків оточеній глядачами. Існують і інші види трансформації залу для глядачів і сцени.

Уже сьогодні, маючи  комп'ютери з виходом в Інтернет вдома, багато учнів перевершують своїх  вчителів у можливості користуватися  цим новим інструментом добування  знань - комп'ютером. Зауважимо, що у  професійній сфері комп'ютер став також незамінний як в побуті та освіті. 
    Наростаючі процеси комп'ютеризації та інформатизації суспільства не зможуть не зачіпати і організацію концертної та видовищної діяльності. У зв'язку з цим виникають найважливіші завдання уточнення цілей заходів, його пріоритетів і сенсу; змісту заходів, їх елементів, нових видів досвіду роботи на інформаційній основі. Змінюється і процесуальна частина постановочної роботи: види діяльності фахівців, специфіка концертної діяльності в умовах інформатизації суспільства, позиція режисера в сценічному процесі, його роль, функції. Нові особливості режисерської та продюсерської діяльності вимагають якісно нової моделі підготовки фахівця, який буде ділити свої функції з потужним помічником, яким є комп'ютер.

     Головною  метою і сенсом цілісної і системної  інформатизації концертно-театралізованого справи стає формування готовності особистості  до життєдіяльності на інформаційній  основі, успішній адаптації людини в постійно мінливій, все більш взаємозалежної інформаційному середовищі.

Інформатизація  у сфері театрально-концертної діяльності. Реальність і очікування. 
Можна виділити чотири етапи в процесі інформатизації суспільства в цілому і театрально-концертної діяльності зокрема: 
I ЕТАП 
Від 70 до 80-і рр.. ХХ ст. в суспільстві тільки починається використання ЕОМ в деяких областях діяльності людини.[14] Наприклад, в освіті вирішувалася лише завдання підготовки досить нечисленної групи людей за професією "програміст". 
II ЕТАП 
Початок 80-х рр.. ХХ ст. ЕОМ все більше стали проникати в різні професійні сфери людської діяльності. До програми шкільної освіти вводиться новий предмет "Інформатика"[15] який в основному був орієнтований на відпрацювання в учнів навичок алгоритмізації та програмування. Спостерігається поступове проникнення можливостей комп'ютера в область мистецтва. 
III ЕТАП

Кінець 80-х - кінець ХХ ст. пов'язаний з повсюдним впровадженням  ПК, створенням різноманітних комп'ютерних  програм. Інформатика при цьому  розглядалася як дисципліна, що формує навички обробки інформації різних видів за допомогою деякого набору універсальних інформаційних технологій. У галузі культури і мистецтв комп'ютер має прикладний характер. Розвиток комп'ютерних технологій дозволяє полегшувати розрахункові моменти в підготовці заходів, створення віртуального простору дає можливість моделювати майданчик і тестувати окремі постановочні моменти. «Поява мультимедійних носіїв спрощує роботу з цифровою аудіо-візуальною інформацією, спеціальні програми спрощують управління технічним забезпеченням сценічного майданчика».1 
IV ЕТАП 
У XXI ст. характеризується переходом до стратегії розвитку суспільства на основі знань та високоефективних технологій. 
 Велика частина комп'ютерного парку в школах встановлювалася в 1985-1992 рр.. керівництвом Держкомосвіти СРСР. У 1996 р. в Росії положення було наступним: « всього шкіл мали комп'ютери 40%, 70 учнів на це приблизно 1. 90-В х роках також слабо комп'ютерне оснащення використовувалося в культурі та мистецтві, хоча розвиток нових операційних систем (Windows, Linux) дозволяє використовувати комп'ютерні можливості і в цьому середовищі».2 
 На сучасному етапі становище кардинально покращилося. Комп'ютерний клас є в кожному навчальному закладі, інформаційні технології доступні, а працевлаштування зараз вже має на увазі під собою елементарні навички володіння комп'ютером. [2] 
Іншою важливою проблемою сучасного процесу інформатизації творчості є створення програмного забезпечення нового типу, орієнтованих на активне використання сучасних комп'ютерних технологій. Різноманітність комп'ютерних програм, конкуренція на ринку операційних систем і комп'ютерних технологій додає проблему підготовки фахівців в тому або іншому вигляді комп'ютерного оснащення.

  Спеціаліст повинен отримувати цілий "навчальний пакет" включає випадковості і комп'ютерні помилки у процесі роботи та забезпечує мистецький ефект. Використання традиційних навчальних засобів 3(підручників, робочих зошитів, спеціалізованих словників спільно з комп'ютерною навчальною програмою) представляється найбільш оптимальною формою вирішення завдань по підготовці. 
      Причиною більшості проблем інформатизації є фінансові труднощі в галузі культури і мистецтв, але разом з тим набагато менш складними в порівнянні з труднощами психологічного характеру, що виникають у творчому середовищі з появою інформаційних технологій. 
Застосування комп'ютерної технології в культурі, поява нетрадиційних джерел інформації змінюють всю філософію традиційної діяльності, відбувається неминуча трансформація відносин "начальник-підлеглий". 
        Незважаючи на всі проблеми, процес інформатизації української культури поступово починає набирати обертів. Нові інформаційні технології покликані виступити в якості ефективної бази для підтримки ефективної творчої діяльності, посилення особистісно-розвивального потенціалу художнього середовища за рахунок стимулювання мотивації творчих сил, рефлексії чи механізмів "Самотворіння". 
     Таким чином, "інформатизація суспільства" є більш широким поняттям, ніж "комп'ютеризація суспільства", і спрямована на якнайшвидше оволодіння інформацією для задоволення своїх потреб. У понятті "інформатизація суспільства" акцент треба робити не стільки на технічних засобах, скільки на суті і меті соціально-технічного прогресу. Комп'ютери є базовою технічною складовою процесу інформатизації суспільства. 
Опишемо сутність і типологію деяких інформаційних технологій, виділивши три основні напрями їх використання у сфері культури і мистецтв: 
а) Технології подання інформації (мультимедіа, гіпертекст, віртуальна реальність, цифрова проекційна апаратура). 
б) Технології подання інформації та систем штучного інтелекту (бази даних і знань, експертно-навчальні системи, комп'ютеризовані пульти управління технічним обладнанням). 
в) Комунікаційні технології (мережі різних рівнів, телекомунікації). 
Представлення інформації у діяльності[3] 
Мультимедіа 
Швидко розвивається сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднати інформацію різних типів, таких, як текст, звук, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію), відеозображення. В результаті забезпечується таке подання інформації, при якому людина сприймає її відразу декількома органами почуттів одночасно в поєднанні з використанням великих обсягів інформації, швидкими та інтерактивними можливостями роботи з нею, що зумовлює якісно нові можливості підвищення ефективності творчої роботи при, наприклад, створення театралізованої вистави нової форми. Інший технологією цього напряму є технологія гіпертексту. 
Гіпертекст 
Це спеціальним чином структурований текст, розташований нелінійним чином, у вигляді окремих фрагментів тексту, які пов'язані один з одним за допомогою посилань, в результаті текст розташовується як би у вигляді ветвящегося дерева. У підсумку взагалі змінюється сам спосіб викладу текстів, зникає необхідність в цитатах в звичайному сенсі, а в тексті залишаються тільки посилання, що дозволяють відразу ж отримати потрібне пояснення до нього, інформація виходить ніби згорнутої в часі і в просторі. 
 «У поєднанні з гіпертекстом мультимедіа утворюють засоби гіпермедіа (HIPERMEDIA - сверхсреда). В даному випадку гіпертексти містять не тільки текстову, але і різну візуальну і звукову інформацію. Носієм гіпермедійного інформації зазвичай є спеціальний оптичний компакт диск, CD-ROM (DVD-ROM), що дозволяє зберігати великі обсяги структурованої разнотипной інформації, зчитування якої відбувається за допомогою лазера». 4 
 
«Використання технологій гіпермедіа в навчальному процесі дозволяє підвищити ефективність навчання за рахунок стимуляції у обучаемого найбільшої кількості відчуттів, можливості моделювання різних об'єктів, явищ і процесів та інтерактивного управління або формування в учнів навичок роботи з навчальними інформаційними технологіями». 5 
 Практична реалізація систем гіпермедіа призвела до появи електронних книг, які умовно можна поділити на чотири класи: 
Енциклопедичні 
Містять великий обсяг інформації загального характеру. Зазвичай мультимедійна енциклопедична книга складається з якогось кількості розділів, розташовані авторами за тематичним принципом. Він доповнюється хронологічним доступом, який дозволяє вибирати рік зі списку на "осі часу". Ще один шлях - топологічний. Майже в усіх енциклопедіях є організована тим чи іншим чином система словесного пошуку розділів. 
Інформаційні 
Містять не настільки велику інформацію, і вона носить більш спрямований характер, ніж енциклопедичні книги. Подібні освітні продукти зазвичай використовуються в реальному навчальному процесі як добре ілюстрованого додаткового довідкового посібника. 
Навчальні 
Можуть бути використані в процесі навчання будь-якої дисципліни. До них відносяться мультимедіа-книги (організовані "лінійно") і гіпермедіа-книги (організовані "нелінійно").

Информация о работе Специфіка використання інформаційних технологій в галузі культури «театральне мистецтво»