Рефераты по астрономии

Другие планеты

21 Декабря 2011, реферат

Мерку́рий — самая близкая к Солнцу планета Солнечной системы, обращающаяся вокруг Солнца за 88 земных суток. Меркурий относится к внутренним планетам, так как его орбита лежит внутри орбиты Земли. Меркурию перешло звание самой маленькой планеты Солнечной системы.

Жүсіп Баласағұн Жүсіп Баласағұн

26 Февраля 2013, задача

Жүсіп Баласағұн өмірі жайында мәлімет мардымсыз. Ол 1017 жылы Қыз-Орду атымен белгілі Баласағұн қаласында дүниеге келген. Бұл қаланың орналасқан жері жөнінде түрлі пікір бар. Біріншісі Жетісуда, Шу жағалауында, Тоқмақ қаласынан алыс емес жерде десе, екіншісі Жамбыл облысының аумағында, Ақтөбенің жоғарғы жағы дейді. Кейбір деректерде Баласағұн қаласы Қарахан мемлекетінің қолөнер сауда орталығы болғанын айтады. Қағанаттың әлеуметтік-экономикалық өмірін отырықшы да көшпенді аралас шаруашылық құрады. Жүсіп Отырар, Шаш (Ташкент), Тараз, Шу жазығы, Ыстықкөл, Ферғана, Қашғар шаһарларында өркен жайған мәдени ортадан шыққан еді.

Звезда по имени Солнце

24 Марта 2012, реферат

История телескопических наблюдений Солнца. Общая характеристика. Внутреннее строение Солнца. Атмосфера Солнца.

Звездная эволюция

25 Января 2012, реферат

В звездах сосредоточена основная масса (98-99%) видимого вещества в известной нам части Вселенной. Звезды - мощные источники энергии. В частности, жизнь на Земле обязана своим существованием энергии излучения Солнца.Вещество звезд представляет собой плазму, т.е. находится в ином состоянии, чем вещество в привычных для нас земных условиях.

Звезды

01 Декабря 2010, курсовая работа

Эволюция звезд. Спектры звезд. Химический состав звезд. Взрывающиеся звёзды.

Звезды

31 Октября 2011, реферат

Звёзды - самосветящиеся небесные тела, состоящие из раскалённых газов, по своей природе сходные с Солнцем. Солнце кажется несравненно больше звезды только благодаря близости его к Земле: от Солнца до Земли свет идёт 81/3 мин, а от ближайшей звезды Центавра - 4 года 3 мес. Из-за больших расстояний от Земли звезды и в телескоп видны как точки, а не как диски (в отличие от планет). Число звёзд, видимых невооружённым глазом на обоих полушариях небесной сферы в безлунную ночь, составляет около 5 тыс. В мощные телескопы видны миллиарды звёзд.

Звезды и созвездия

22 Ноября 2011, реферат

Звезда́ — небесное тело, в котором идут, шли или будут идти термоядерные реакции. Но чаще всего звездой называют небесное тело, в котором идут в данный момент термоядерные реакции[1]. Солнце — типичная звезда спектрального класса G. Звёзды представляют собой массивные светящиеся газовые (плазменные) шары. Образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в недрах звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности — тысячами кельвинов. Энергия подавляющего большинства звёзд выделяется в результате термоядерных реакций превращения водорода в гелий, происходящих при высоких температурах во внутренних областях. Звёзды часто называют главными телами Вселенной, поскольку в них заключена основная масса светящегося вещества в природе. Примечательно и то, что звёзды имеют отрицательную теплоёмкость

Звёзды. Астрономия и космос

13 Марта 2012, реферат

Нормальные звезды гораздо больше планет, но главное - гораздо массивнее. Мы увидим, что есть во Вселенной странные звезды, имеющие типичные для планет размеры, но во много раз превосходящие последние по массе. Солнце в 750 раз массивнее всех остальных тел Солнечной системы.

Земля – живой организм

03 Ноября 2012, творческая работа

Мозг - генеральный штаб организма.
Мозг человека выполняет высшую функцию — мышление. Одной из важнейших функций мозга человека является восприятие и генерация речи.

Зоряні скупчення і туманності

06 Марта 2013, реферат

Зірки - величезні сферичні згущення щільного та гарячого іонізованого газу (плазми), здатні до мимовільного свіченню за рахунок енергії, береться від протікають у надрах цих об'єктів термоядерних реакцій.
Зірки розподілені у просторі нерівномірно. Іноді вони утворюють групи, які залежно від розмірів і ступеня концентрації зірок до центру діляться на скупчення та асоціації.
Зоряні скупчення - це групи зірок, пов'язаних між собою силами тяжіння і спільністю походження. Вони налічують від декількох десятків до сотень тисяч зірок.
Всі скупчення поділяють на розсіяні й кульові. Різниця між ними в основному визначається масою і віком цих утворень.

Иоганн Кеплердің биографиясы мен еңбектері

11 Февраля 2013, реферат

Кеплер Иоганн – Коперниктің ілімі негізінде планеталар қозғалысының заңдылықтарын ашқан неміс астрономы. 1588 ж. ғибадатхана мектебін, 1589 ж. Тюбингенакадемиясының жанындағы діни семинарияға түсіп (кейін университет болған), оныбакалавр дәрежесінде бітірген. Тюбинген академиясын магистр дәрежесінде аяқтағаннан кейін (1593), Грац қаласындағы (Австрия) гимназияға матем. пәнінің оқытушысы етіп жіберілген. Кеплер католиктердің қудалауы салдарынан Грацтан кетуге мәжбүр болған. 1600 ж. Прагаға келіп даниялық астроном Т.Брагемен бірге жұмыс істеген.

Искусственные спутники Земли

12 Декабря 2011, реферат

Целью своей работы я поставил – ознакомиться с физическими основами полёта космических объектов. Только после этого можно найти ответы на поставленные мной вопросы Из моего реферата вы узнаете о физических основах устройства ракеты, о движении искусственных спутников и посадке космических кораблей, так же вы сможете узнать перспективы ракетной техники.

Иследование Луны

20 Декабря 2011, реферат

Иссленование луны
Неудивительно, что первый полет космического аппарата выше околоземной орбиты был направлен к Луне. Эта честь принадлежит советскому космическому аппарату "Луна- l ", запуск которого был осуществлен 2 января 1958 года. В соответствии с программой полета через несколько дней он прошел на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны. Позднее в том же году, в середине сентября подобный аппарат серии "Луна" достиг поверхности естественного спутника Земли

Исследование луна

15 Ноября 2010, реферат

Каждый месяц Луна, двигаясь по орбите, проходит между Землей и Солнцем и обращена к нам темной стороной, в это время происходит новолуние. Через 1 — 2 дня после этого на западной части неба появляется узкий яркий серп молодой Луны. Остальная часть лунного диска бывает в это время слабо освещена Землей, повернутой к Луне своим дневным полушарием. Через 7 суток Луна отходит от Солнца на 900, наступает первая четверть, когда освещена ровно половина диска Луны и терминатор, то есть линия раздела светлой и темной стороны, становится прямой - диаметром лунного диска. В последующие дни терминатор становится выпуклым, вид Луны приближается к светлому кругу и через 14 — 15 суток наступает полнолуние.

Исследование планет Солнечной Системы

13 Мая 2013, реферат

Наконец, третий, нынешний, этап освоения космоса характеризуется: систематическими исследованиями во всех упомянутых направлениях. Исследованный к настоящему времени космос оказался безжизненным, но тем не менее многообещающим. Он труден для освоения, но уже открывает человеку множество своих богатств - энергетических, вещественных, пространственных. Все мы хотели бы верить, что раскрытие грандиозности задач и возможностей, открываемых перед человечеством космической наукой и техникой, космонавтикой, будет способствовать социальному единению жителей планеты Земля на принципах гуманизма, разума, справедливости, то есть тех качеств, которые единственно достойны для человека, вступившего в космическую эру.

Исследования малых тел солнечной системы

16 Марта 2012, реферат

Впервые получены данные о распространенности приповерхностной воды на Марсе, обнаружены огромные районы "вечной мерзлоты" на этой планете, выполнена оценка толщины зимнего покрова углекислоты в северном полушарии Марса.

История возникновения телескопа

10 Февраля 2012, реферат

Первый телескоп был построен в 1609 году итальянским астрономом Галилео Галилеем. Телескоп имел скромные размеры (длина трубы 1245 мм, диаметр объектива 53 мм, окуляр 25 диоптрий), несовершенную оптическую схему и 30-кратное увеличение. Он позволил сделать целую серию замечательных открытий (фазы Венеры, горы на Луне, спутники Юпитера, пятна на Солнце, звезды в Млечном Пути).

История и культура Греции. Неолитическая цивилизация, крито-минойская культура, происхождение греков

12 Января 2012, реферат

Греки, подобно индийцам, иранцам, славянам, германо-скандинавам, кельтам, италикам и другим народам принадлежат к индоевропейской языковой семье. Но, как мы уже видели на других примерах. Историческая судьба каждой из этих культур своеобразна. Для нас, как для жителей Европы. Значение греческого наследия особенно велико.
Греция располагается на юге Балканского полуострова. При первом взгляде на карту страны бросается в глаза изрезанность ее береговой линии многочисленными заливами и бухтами. Словно бы самой природой грекам предназначено было стать морским народом.

Кітап деген мұхит бар

01 Марта 2013, реферат

Кітап – қымбат дос. Ол сенің айыбыңды ашпайды, сырыңды сыртқа шашпайды. Саған әр уақытта үндемей көмектеседі. Әрдайым айтқаныңа көнеді, айдауыңа жүреді, ақы сұрамайды, бірақ сен де кітапқа қайырымды бол. Оны сүй! Кітаптан үйренген жақсылығыңды жұртқа үйрет! Кітап – көп ақылдың құйылған көлі, ортақ мүлік, халық қазынасы, сарқылмас білім бұлағы.

Картина мира

03 Ноября 2011, реферат

Звездное небо во все времена занимало воображение людей. Почему зажигаются звезды? Сколько их сияет в ночи? Далеко ли они от нас? Есть ли границы у звездной Вселенной? С глубокой древности человек задумывался над этими и
многими другими вопросами, стремился понять, и осмыслить устройство того большого мира, в котором мы живем.

Колонизация Марса

05 Декабря 2011, реферат

Колонизация Марса — создание поселений людей на планете Марс.
Колонизация космоса — шаг для будущего человечества. Марс является центром внимания как разнообразных предположений, так и серьёзных исследований в области возможных колоний.

Комети-загадки сонячної системи

28 Октября 2011, курсовая работа

Комети цікавлять багатьох вчених: астрономів, фізиків, хіміків, біологів, газодинаміки, істориків та ін. І це природно. Адже комети підказали вченим, що в міжпланетному просторі дме сонячний вітер; можливо комети є "винуватцями" виникнення життя на Землі, так як могли занести в атмосферу Землі складні органічні сполуки. Крім того, комети, очевидно, несуть у собі цінну інформацію про початкові стадії протопланетної хмари, з якої утворилися також Сонце і планети.

Кометы

01 Декабря 2011, реферат

Кометы являются одними из самых эффектных тел в Солнечной системе. Это своеобразные космические айсберги, состоящие из замороженных газов сложного химического состава, водяного льда и тугоплавкого минерального вещества в виде пыли и более крупных фрагментов. Ежегодно открывают 5-7 новых комет и довольно часто один раз в 2-3 года вблизи Земли и Солнца проходит яркая комета с большим хвостом. Кометы интересуют не только астрономов, но и многих других учёных: физиков, химиков, биологов, историков..

Кометы и Земля

01 Марта 2013, доклад

Кометы - тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов, обычно со светлым сгустком-ядром в центре и хвостом. Ядро кометы представляет собой тело из твёрдых частиц и льда, окутанное туманной оболочкой, которая называется комой. Ядро диаметром в несколько километров может иметь вокруг себя кому в 80 тыс. км в поперечнике. Потоки солнечных лучей выбивают частицы газа из комы и отбрасывают их назад, вытягивая в длинный дымчатый хвост, который движется за ней в пространстве. Кометы относят к короткопериодическим, если её период меньше 200 лет, или которая наблюдалась в двух или более прохождениях перигелия.

Компьютерная преступность

17 Января 2012, контрольная работа

Бурное развитие автоматизации процессов и проникновение компьютеров во всех сферах жизни, привели к появлению ряда специфических проблем. Одна из этих проблем является необходимость обеспечения эффективной защиты информации и средств ее обработки.
Много способов доступа к информации, большое количество квалифицированных специалистов, огромные использование специальных технических средств, в общественном производстве позволяют нарушителям практически в любой момент и в любом месте осуществлять действия, которые представляют угрозу информационной безопасности.
Особую роль в этом процессе сыграло появление персонального компьютера (ПК), которая сделала компьютеры, программное обеспечение и другие информационные технологии доступными для широкой общественности. Широкое распространение ПК и невозможности проведения эффективного контроля за их использование привело к снижению уровня безопасности информационных систем.
В нынешней ситуации, обработка данных переехал проблемы информационной безопасности вперед в ранг важнейших проблем национальной экономики. Решение проблемы бедных информационной безопасности предполагает комплекс мер. В первую очередь, такие действия правительства, как развитие системы классификации, документирования информации и методы защиты, правила доступа к данным и наказания в отношении нарушителей меры информационной безопасности.

Контрольная работа по "Астрономии"

03 Октября 2012, контрольная работа

Работа содержит вопросы по дисциплине "Астрономия" и ответы на них

Контрольная работа по "Астрономии"

19 Марта 2013, контрольная работа

Задача 4. Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера, наблюдаемого с Земли в противостоянии, если Юпитер в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля?
Задача 3. Во сколько раз Солнце больше, чем Луна, если их угловые радиусы равны, а горизонтальные параллаксы соответственно равны 8,8" и 57'?
Задача 2. Марс дальше от Солнца, чем Земля в 1,5 раз. Какая продолжительность года на Марсе ? Орбиты планет считать круговыми.

Контрольно вимірювальні прилади і автоматика газових котлів

23 Сентября 2011, курсовая работа

Автоматизація котельні — це забезпечення потрібного режиму роботи устаткування за допомогою засобів автоматики. У залежності від рівня використання цих засобів автоматизація може бути повною, комплексною і частковою.

Космогония Солнечной системы

26 Ноября 2012, творческая работа

Образование Солнца и протопланетного облака. Данные, накопленные астрофизикой, говорят о том, что звезды, в т.ч. и звезды солнечного типа, образуются в газово-пылевых комплексах с массой . Примером такого комплекса явл. известная туманность Ориона, где звезды продолжают образовываться. По-видимому, и Солнце образовалось с группой звезд в ходе сложного процесса сжатия и фрагментации подобной массивной туманности.

Космологическая культура

11 Октября 2012, доклад

Космоло́гия (космос + логос) — раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом. Основу этой дисциплины составляют дисциплины математика, физика и астрономия.
В истории космологии можно выделить три ее основные формы: миф, учение и теория.