Порушення митних правил як адміністративне правопорушення

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2011 в 04:38, реферат

Описание работы

Суб’єктивна сторона – психічне ставлення об’єкта до вчинення правопорушення: вина, мотив, мета.

Содержание

1. Поняття порушення митних правил як адміністративного правопорушення.
2. Склад митного адміністративного правопорушення.
3. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.
4. Порушення митних правил вчинено.
5. Обставини що впливають на відповідальність за порушення митних правил
6. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил.
Література

Работа содержит 1 файл

Порушення митних правил як адміністративне правопорушення.docx

— 22.52 Кб (Скачать)

План       

1. Поняття порушення  митних правил як адміністративного  правопорушення. 
      
2. Склад митного адміністративного правопорушення. 
      
3. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил. 
      
4. Порушення митних правил вчинено. 
      
5. Обставини що впливають на відповідальність за порушення митних правил 
      
6. Посадові особи, уповноважені складати протоколи про порушення митних правил. 
      
Література 

 

1. Поняття порушення  митних правил  як адміністративного  правопорушення 

      

Підставою для порушення адміністративної справи і провадження, є дія, яка містить ознаки адміністративного правопорушення (фактична підстава). 
      Згідно з статтею 11 (пункт 10) Митного кодексу України на митні органи України покладаються обов’язки боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. 
      Порушення митних правил (ПМП) відносяться до категорії адміністративних правопорушень. 
      Згідно з статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ (ПРОСТУПКОМ) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність. 
      Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності. 
      Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність, що посягають на встановлений законодавством України порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України і за які Митним кодексом України передбачена адміністративна відповідальність. 
      Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає у разі, якщо ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальної відповідальності 
      Ознаки адміністративного правопорушення: 
      по-перше – це виключно вчинок, дія чи бездіяльність, яка означає, що думки, бажання, тобто інші прояви психічної діяльності, юридичного значення не мають; 
      по-друге – до ознаки адміністративного правопорушення належить протиправність вчинку, тобто заборона його адміністративно-правовими відносинами, як такого, який загрожує небезпекою; 
      по-третє – винність вчинку, тобто наявність в особи особистого психологічного відношення до вчиненої дії, яке виражається у формі умислу чи необережності; 
      по-четверте – обов’язковою ознакою адміністративного правопорушення є адміністративне покарання, тобто за певний вчинок є відповідне покарання; 
      по-п’яте – шкідливість даного правопорушення.

2. Склад митного  адміністративного  правопорушення 

      

Склад правопорушення: 
      Об’єкт – суспільні відносини, які охороняються законом і яким у результаті посягання завдається чи може бути завдана шкода, це те, на що спрямоване посягання; 
      Об’єктивна сторона – це сукупність передбачених законом ознак, які характеризують зовнішній прояв діяння, що посягає на об’єкти правової охорони, а також об’єктивні умови цього посягання; 
      Суб’єкт – фізична осудна особа, яка винна у скоєнні шкідливого діяння, визначеного законом як правопорушення, на момент скоєння правопорушення досягла 16 річного віку; 
      Суб’єктивна сторона – психічне ставлення об’єкта до вчинення правопорушення: вина, мотив, мета.

3. Адміністративна  відповідальність  за порушення митних  правил. 

      

Суб'єктами відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного  віку, а також посадові особи підприємств. 
      Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов'язку сплати мита та інших податків і зборів. 
      Відповідно до статті 321 Митного кодексу України, вчинення правопорушень, передбачених статтями 331, 332, 348-350 цього Кодексу, внаслідок аварії або дії непереборної сили, що підтверджується відповідними документами, не тягне за собою відповідальності, передбаченої цим Кодексом. 
      Види адміністративних стягнень за ПМП 
      За вчинення ПМП можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення: 
      - попередження; 
      - штраф; 
      - конфіскація товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил, товарів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України 
      Основні і додаткові адміністративні стягнення 
      Конфіскація предметів може застосовуватись як основне, так і додаткове адміністративне стягнення, штраф і попередження можуть застосовуватись тільки як основний вид стягнення. 
      За одне і те саме порушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і додаткове стягнення. Якщо статтею, якою встановлюється відповідальність за порушення митних правил, передбачається основне і додаткове стягнення, застосування лише додаткового стягнення без основного не допускається.  
      Відповідно до статті 324 Митного кодексу України, попередження як стягнення за порушення митних правил є офіційним попередженням правопорушника стосовно недопустимості таких діянь у подальшому. Рішення про попередження приймається керівником митного органу або його заступником у формі постанови про накладення адміністративного стягнення. Постанова оголошується правопорушнику. 
      Відповідно до статті 325 Митного кодексу України, штраф є грошовим стягненням, що накладається на осіб за порушення митних правил у випадках і межах, встановлених цим Кодексом. 
      Згідно з статтею 326 Митного кодексу України, конфіскація як стягнення за порушення митних правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у власність держави. 
      Конфіскація товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, застосовується незалежно від того, чи є ці товари, транспортні засоби власністю особи, яка вчинила правопорушення. 
      Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, що визначаються цим Кодексом та іншими законами України. 
      Відповідно до статті 328 адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. 
      У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття. 
      Предмети, зазначені у пункті 3 статті 322 цього Кодексу, підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил”. 
      Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень 
      Згідно з статтею 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначається накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень : 
      “При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. 
      Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень”

4. Порушення митних  правил 

      

Порушення митних правил визнається вчиненим умисно 
      Порушення митних правил визнається вчиненим умисно коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання цих наслідків (ст. 10 КУпАП ). 
      Порушення митних правил визнається вчиненим з необережності 
      Порушення митних правил визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити (ст. 11 КУпАП ).

5. Обставини що впливають  на відповідальність за порушення митних правил 

      

Обставини, що пом’якшують  відповідальність за адміністративне  правопорушення ( ст.34 КУпАП): 
      - щире розкаяння винного;  
      - відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;  
      - учинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або за збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;  
      - учинення правопорушення неповнолітнім;  
      - учинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має дитину віком до одного року;  
      - тощо.  
      Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення (ст.35 КУпАп): 
      - продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу припинити її з боку вповноважених на те осіб;  
      - повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; учинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;  
      - утягнення неповнолітнього в здійснення правопорушення;  
      - учинення правопорушення групою осіб;  
      - учинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;  
      - учинення правопорушення в стані сп'яніння (посадова особа, що накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати цю обставину такою, що обтяжує відповідальність за порушення митних правил). 
      Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративне правопорушення (ст.247 КУпАП) 
      - відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 
      - недосягнення особою на момент вчинення правопорушення 16 річного віку; 
      - неосудність особи; 
      - вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 
      - видання акта амністії; 
      - скасування акта, що встановлює відповідальність; 
      - закінчення строків; 
      - наявність по тому ж факту постанови про порушення кримінальної справи до цієї особи; 
      - смерть особи.

6. Посадові особи,  уповноважені складати  протоколи про  порушення митних  правил 

      

Відповідно до статті 359 Митного кодексу України, протокол про порушення митних правил мають  право складати: 
      1) посадові особи, які згідно із штатним розписом митного органу уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропуск через митний кордон України товарів і транспортних засобів і які безпосередньо виявили порушення митних правил; 
      2) посадові особи підрозділу по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил регіональних митниць і митниць, які згідно з посадовими обов'язками мають таке право; 
      3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або керівником регіональної митниці.

Література 

      

1. Конституція України.  Прийнята на п?ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Юрінком Інтер, 1998. 
      2. Митний кодекс України: Закон України від 11 липня 2002 р. № 92-IV.-К.: Атіка, 2002. 
      3. Наказ ДМСУ від 30. 12. 04р. №936 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо провадження у справах про порушення митних правил". 
      4. Наказ ДМСУ від 21. 04. 03р. №261 “Про затвердження форм процесуальних документів у справах про порушення митних правил” 
      5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. Офіційний текст із змінами та доп. Станом на 25 жовтня 2005 р. 
      6. Закон України від 5 квітня 2001 року N 2342 – III «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Информация о работе Порушення митних правил як адміністративне правопорушення