Туристичний збір

Автор: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2013 в 18:37, реферат

Описание работы

Одна з найгостріших проблем нашої економіки - це нестача фінансових ресурсів (треба зауважити, що така проблема існує в нашій країні вже давно). Зараз найбільш прийнятним способом вирішення цієї проблеми може бути податкове регулювання. Це - система особливих заходів у сфері оподаткування, спрямованих на втручання держави в ринкову економіку відповідно до прийнятої урядом концепцією економічного зростання.

Содержание

ВСТУП……………………………………………………………………………..3
1. Суть та призначення туристичного збору…………………………………...4
2. Платники та база справляння збору………………………………………….5
3. Порядок обчислення та сплати збору………………………………………..8
4. Відповідальність, яка передбачена за неутримання туристичного збору з платників збору податковими агентами…………………………………………9
ВИСНОВОК……………………………………………………………………...10
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….11

Работа содержит 1 файл

Туристичний збір.doc

— 76.50 Кб (Скачать)


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного  господарства та природокористування

 

                                             Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Податкова система»

на тему «Туристичний збір»

 

 

 

 

                                                             Виконав:

                                                                        студент 4 курсу

                                                                2 групи ЕП

                                                                          Полюхович О.В.                                                        

  Перевірила:

  Павелко О.В.

 

 

 

 

 

 

Рівне - 2013

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

1.   Суть та призначення туристичного збору…………………………………...4

2.   Платники та база справляння збору………………………………………….5

3.   Порядок обчислення та сплати збору………………………………………..8

4.  Відповідальність, яка передбачена за неутримання туристичного збору з платників збору податковими агентами…………………………………………9

ВИСНОВОК……………………………………………………………………...10

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Одна з найгостріших проблем нашої економіки - це нестача  фінансових ресурсів (треба зауважити, що така проблема існує в нашій країні вже давно). Зараз найбільш прийнятним способом вирішення цієї проблеми може бути податкове регулювання. Це - система особливих заходів у сфері оподаткування, спрямованих на втручання держави в ринкову економіку відповідно до прийнятої урядом концепцією економічного зростання.

Податкове регулювання  охоплює всю економіку в цілому. Одним з аспектів податкового  регулювання є стягування податків та зборів з населення. У світовій практиці справляння податків та зборів відіграють якщо не визначальну, то одну з головних ролей у регулюванні економіки. Через систему непрямого і прибуткового оподаткування держава впливає на особисте споживання і платоспроможний попит населення шляхом встановлення неоподатковуваних мінімумів, звільнення (повного або часткового) окремих доходів і груп товарів від відповідних податків. Через регулювання платоспроможного попиту населення держава впливає на виробництво і пропозиція товарів і послуг, на особисті заощадження та інвестиції.

У даній роботі я хочу розповісти про такий місцевий збір як туристичний збір, який прийшов на зміну курортному та готельному збору, що справлялися в України на території деяких областей курортної належності. Туристичний збір на відміну від своїх «попередників» може справлятися на всій території України, якщо на території адміністративно-курортної одиниці є чинне рішення сільської, селищної та міської рад про встановлення даного збору.

 

 

 

 

1. Суть і  призначення туристичного збору

 

Місцеві бюджети України  в більшій мірі формуються за рахунок  місцевих податків та зборів. Одним з джерел формування місцевого бюджету держави є туристичний збір.

Із 1 січня 2011 р. набрав чинність Податковий кодекс України від 02. 12. 2010 р. № 2755-VІ  яким запроваджено туристичний збір. Порядок його справляння та сплати регулюється статтею 268 Податкового кодексу України.

Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору на території громади.

Наказом ДПІ України від 24. 12. 2010 р. № 1014 затверджено форму податкової декларації туристичного збору, який набрав чинності з 28. 01. 2011 р. Тобто платники подають до органів ДПС податкову декларацію туристичного збору протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Туристичний збір є аналогом курортного збору, порядок адміністрування якого визначений у Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори». Проте малі обсяги його надходження протягом останніх років змусили змінити механізм справляння в Податковому кодексі України у частині збільшення переліку платників, диференціації розмірів податкових ставок, розширення бази оподаткування і зміни порядку сплати.

Призначенням туристичного збору є поповнення місцевих бюджетів сіл, селищ та міських рад.

 

 

 

 

2.   Платники  та база справляння збору

 

Платники  збору 

Статтею 268 Податкового  кодексу визначено, що платниками збору  є громадяни України, іноземці, а  також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної або міської ради про встановлення збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов'язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

Платниками  збору не можуть бути особи, які:

- постійно проживають, у тому числі на умовах договорів, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір

- особи, які прибули у відрядження;

-  інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів 1 групи або дітей-інвалідів  (не більше одного супроводжуючого);

- ветерани війни;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС;

- особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;

- діти віком до 18 років;

- дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 

Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Податкового кодексу податкова  пільга – 

передбачене податковим і митним законодавством звільнення платника

податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку  та збору, сплата

ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п. 30.2 цієї статті.

Підставами для надання  податкових пільг є особливості, що характеризують

певну групу платників  податків, вид їх діяльності, об'єкт  оподаткування або 

характер та суспільне  значення здійснюваних ними витрат (п. 30.2 ст. 30

Податкового кодексу).

 

Ставка  збору 

Ставка   встановлюється   у   розмірі   від  0,5  до 1 відсотка до бази справляння збору.  Більшістю місцевих рад встановлена максимальна ставка даного збору. На території міста Чернівці діє ставка туристичного збору – 1% і, наприклад, за допомогою даного збору отримано у 2011 році до міського бюджету 95 тисяч гривень.

 

База справляння збору 

Базою справляння збору  є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в готелях та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах, будинках, квартирах, що належать на праві власності (найму) фізичним особам, за вирахуванням податку на додану вартість. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду. 
         

 

 

 

 

 

Податкові агенти

Обов’язок нараховувати і утримувати суму туристичного збору  покладається на податкових агентів. Згідно  з  рішенням  сільської,  селищної таміської ради справляння збору може здійснюватися:

     - адміністраціями готелів,  кемпінгів,  мотелів, гуртожитків  
для    приїжджих    та    іншими    закладами   готельного   типу,  
санаторно-курортними закладами;

     - квартирно-посередницькими організаціями,  які  направляють  
неорганізованих   осіб  на  поселення  у  будинки  (квартири),  що  
належать  фізичним  особам  на  праві  власності  або   на   праві  
користування за договором найму;

     - юридичними  особами або фізичними особами - підприємцями,  
які  уповноважуються  сільською,  селищною   або   міською   радою  
справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Порядок  обчислення та сплати збору

 

Особливості справляння збору 

Податкові  агенти  справляють  збір  під час надання послуг,  пов'язаних  з  тимчасовим   проживанням   (ночівлею),   і зазначають   суму   сплаченого  збору  окремим  рядком  у  рахунку (квитанції) на проживання.  
         Порядок сплати збору

Сума  туристичного  збору,  обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

Податковий  агент,  який  має  підрозділ без статусу юридичної  особи,  що  надає  послуги  з  тимчасового   проживання (ночівлі)  не  за  місцем  реєстрації  такого  податкового агента, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як  податкового  агента туристичного   збору  в  органі  державної  податкової  служби  за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий   податковий   (звітний)  період   дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Відповідальність, яка передбачена за неутримання туристичного збору з платників збору податковими агентами

 

Згідно із п. 268.6 ст. 286 р. XII ПКУ податкові агенти справляють збір з платників збору, визначених у п. 268.2 ст. 268 р. XII ПКУ, під час надання послуг, пов'язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

Відповідно до п. 127.1 ст. 127 р. II ПКУ ненарахування, неутримання  та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі  податковим агентом, до або під час  виплати доходу на користь іншого платника податків, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Ті самі дії, вчинені  повторно протягом 1095 днів, тягнуть  за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Дії, передбачені частиною першою цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відповідальність за погашення суми податкового зобов'язання або податкового боргу, що виникає  внаслідок вчинення таких дій, та обов'язок щодо погашення такого податкового  боргу покладається на особу, визначену  цим Кодексом, у тому числі на податкового агента.

При цьому платник  податку - отримувач таких доходів  звільняється від обов'язків погашення  такої суми податкових зобов'язань  або податкового боргу.

Тобто, якщо на відповідній  території місцевою радою встановлений туристичний збір, то у разі неутримання туристичного збору з платників збору податковими агентами, до таких податкових агентів буде застосований штраф у розмірах, визначених п. 127.1 ст. 127 р. II ПКУ.

 

ВИСНОВОК

 

Туристичний збір прийшов  на зміну курортному та готельному збору, що справлялися в України на території  деяких областей курортної належності. Туристичний збір на відміну від своїх «попередників» може справлятися на всій території України, якщо на території адміністративно-курортної одиниці є чинне рішення сільської, селищної та міської рад про встановлення даного збору.

Туристичний збір — це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору на території громади.

Туристичний збір є аналогом курортного збору, порядок адміністрування  якого визначений у Декреті Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори». Проте малі обсяги його надходження протягом останніх років змусили змінити механізм справляння в Податковому кодексі України у частині збільшення переліку платників, диференціації розмірів податкових ставок, розширення бази оподаткування і зміни порядку сплати.

Призначенням туристичного збору є поповнення місцевих бюджетів сіл, селищ та міських рад.

Власне, ідея запровадження  туристичного збору має перспективну мету: завдяки ньому планується розвивати культуру та туристичну інфраструктуру курортних осередків.

Платником туристичного збору фактично є сам турист. Кошти  це незначні - всього 1% від вартості проживання. Податковими агентами виступають власники міні-готелів. Саме вони несуть відповідальність за нарахування туристичного збору.

Информация о работе Туристичний збір