Удалите пжлғта

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Июля 2012 в 22:35, дипломная работа

Описание работы

Quyidagi jadval ma'lumotlari asosida, farqlarni ko’paytirish usulini qo’llab, hosildorligining yalpi maxsuloti xajmiga tasirini aniqlab bering?

Работа содержит 1 файл

AMALIYOT MASALALAR TO'PLAMI.doc

— 751.00 Кб (Скачать)


Mavzu 1: Iqtisodiy tahlilda qo’llaniladigan usullar.

 

Jadval-1

Quyidagi jadval ma'lumotlari asosida, farqlarni ko’paytirish usulini qo’llab, hosildorligining yalpi maxsuloti xajmiga tasirini aniqlab bering?

 

Ko’rsatkichlar

O’tgan yili

Xisobot yili

O’zgarishi(+;-)

Absolyut

Nisbiy %

1

2

3

4

5

Hosildorlik, st ga

32

37

 

 

Yalpi maxslot st ga

 

 

 

 

Ekin maydoni gektarga

590

810

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadval-2

Quyidagi jadval ma'lumutlari asosida, balansi bog’lanish usulini qo’llab, korxona foydasini aniqlang

 

Ko’rsatkichlar

Summa, ming so’mda

1. Maxsulot (ush, xizmat)lar sotishdan olingan tushum

319650

2. Qo’shilgan qiymat solig’i

53930

3. Ishlab chiqarish xarajatlari

81460

4. Davr xarajatlari

48600

5. Olingan dividendlar

9800

6. To'langan foizlar

12000

7. Foydadan to’langan soliqlar va boshqa soliq hamda ajratmalar

31098

 

8.Sof foyda

 

 

 


Jadval-3

Zanjirli bog’lanish usulini qo’llab, maxsulot qiymatiga me'yor (norma) o’zgarishining ta'sirini tahlil eting.

 

Ko’rsatkichlar

O’tgan yili

Xisobot yili

O’zgarishi (+;-)

Absolyut

Nisbiy

1

2

3

4

5

Materiyal, kg

854

840

 

 

1 kg bahosi, so’m

25

28

 

 

Jami sarf qiymati,so'm

 

 

 

 

 

 

 

Jadval-4

Ijarachi dexronlarda har gektar  paxta ekilgan maydondan olingan hosildorlik ko’rsatkichlarini o’rganing.

 

Ijarachi dexronlardagi hosildorlik 

Ijarachi dexkonlar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Paxta hosildorligi

22

24

21

28

26

20

30

23

28

29

22

20

Yuqoridagi ma’lumotlar asosida quyidagi gruppalar tuzish mumkin.

1guruh hosildorligi22 tst /gacha________________________________________

2guruh 22,0dan-24,0gacha

3guruh 24,0dan-26,0gacha

4guruh 26,0 tst /dan yuqori

Jami korxona bo’yicha hosildorlir.

 

 

 

Jadval-5

Ombordagi materiallarning yil ohiridagi qoldig’ini aniqlang.

Ko’rsatkichlar

Summa

1

2

1. Yil boshiga qoldiq

64580

2. Sotib olingan

43785

3. 2-tsexga berilgan

21960

4. 1-tsexga berilgan

3179

5. Asosiy ishlab chiqarishga sarflangan

13983

6. Tabiiy kamayish meyori

142

7. Yil ohiridagi qoldig’i

 

Информация о работе Удалите пжлғта