Державний бюджет

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2013 в 12:39, реферат

Описание работы

Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків, який розробляють державні органи для активного впливу на економічний процес та підвищення його ефективності. У кожній країні основу державних фінансів становить бюджет, а точніше — бюджетна система, яка включає державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних одиниць.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………………………3
1.Доходи і видатки державного бюджету………………………………………….……4
2.Макроекономічні показники…………………………………………………………...6
2.1 Мінімальна заробітна плата...…………………………………………...………………………6
2.2 Прожитковий мінімум……………………………………………………………………….......6
3.Основні джерела доходів…………………………………………………………....…8
4.Основні статті видатків……………………………………………………………….12
Висновок…………………………………………………………………………………15
Список використаних джерел………………………………………………………..…16

Работа содержит 1 файл

Міністерство освіти і науки.doc

— 194.50 Кб (Скачать)

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………3

1.Доходи і видатки  державного бюджету………………………………………….……4

             2.Макроекономічні показники…………………………………………………………...6

                2.1 Мінімальна заробітна плата...…………………………………………...………………………6

    2.2 Прожитковий мінімум……………………………………………………………………….......6

3.Основні джерела доходів…………………………………………………………....…8

4.Основні статті видатків……………………………………………………………….12

Висновок…………………………………………………………………………………15

Список використаних джерел………………………………………………………..…16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Державний бюджет посідає вагоме місце  в системі державного планування та контролю за фінансовими ресурсами ,він оптимізує систему державного контролю щодо витрачання коштів.

Державний бюджет — основний загальнодержавний фонд централізованих коштів. За допомогою бюджету держава концентрує певну частку валового внутрішнього продукту і централізовано розподіляє її на розвиток національної економіки, для потреб соціального захисту населення, утримання органів державної влади й управління, оборони країни. Державний бюджет на кожний фінансовий рік розглядається Верховною Радою України і затверджується як закон.

Державний бюджет — це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, іншого, з метою  формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб. Іншими словами, це — щорічний баланс надходжень та видатків, який розробляють державні органи для активного впливу на економічний процес та підвищення його ефективності. У кожній країні основу державних фінансів становить бюджет, а точніше — бюджетна система, яка включає державний бюджет і бюджет відповідних адміністративних одиниць.

За його допомогою  створюються умови для реалізації соціальних програм, програм з охорони  навколишнього середовища, стимулювання науково-технічного прогресу, вирішення  структурних проблем, забезпечення оборонної та інших функцій. Відповідно, і нормальне функціонування господарського механізму неможливе без удосконалення бюджетних відносин, без послідовного проведення науково-обґрунтованої фінансової політики, без наявності ефективної системи управління бюджетним процесом.

 

 

 

 

1.Доходи і видатки  державного бюджету

Доходи Державного бюджету  України у сумі 362.830.144,1 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду  Державного бюджету України - у сумі 315.224.383,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.605.760,5 тис. гривень.

Видатки Державного бюджету  України у сумі 412.060.560,7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 363.629.669,8 тис. гривень та видатки  спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.430.890,9 тис. гривень.

Нагадаємо, в бюджеті 2012 року уряд закладав доходи на рівні 332,821 млрд гривень і видатки на рівні 358,050 млрд гривень.

Порівняльна діаграма доходів  і видатків з державного бюджету  за 2012-2013 роки.

 

 

Повернення кредитів до Державного бюджету України у  сумі 12.100.105,7 тис. гривень, у тому числі  повернення кредитів до загального фонду  Державного бюджету України - у сумі 4.208.533,1 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 7.891.572,6 тис. гривень;

 Надання кредитів  з Державного бюджету України  у сумі 13.401.689,1 тис. гривень, у  тому числі надання кредитів  із загального фонду Державного  бюджету України - у сумі 337.783,8 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.063.905,3 тис. гривень;

 Граничний обсяг  дефіциту Державного бюджету  України у сумі 50.532.000 тис. гривень,  у тому числі граничний обсяг  дефіциту загального фонду Державного  бюджету України - у сумі 44.534.536,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 5.997.463,1 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону;

 Оборотний залишок  бюджетних коштів у розмірі  до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Визначити на 31 грудня 2013 року граничний обсяг державного боргу в сумі 483.031.984 тис. гривень. Установити, що у 2013 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Макроекономічні показники

2.1 Мінімальна заробітна  плата

Установити у 2013 році мінімальну заробітну плату:

 у місячному розмірі:  з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

 у погодинному розмірі:  з 1 січня - 6,88 гривні, з 1 грудня - 7,3 гривні.

2.2 Прожитковий мінімум

Установити у 2013 році прожитковий мінімум на одну особу  в розрахунку на місяць у розмірі  з 1 січня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень  та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

 дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з  1 грудня - 1032 гривні;

 дітей віком від  6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень,  з 1 грудня - 1286 гривень;

 працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;

 осіб, які втратили  працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949 гривень

Установити, що у 2013 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення  допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 75 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

 Розмір державної  соціальної допомоги малозабезпеченим  сім’ям у 2013 році не може  бути більше ніж 75 відсотків  від рівня забезпечення прожиткового  мінімуму для сім’ї.

 Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2013 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Бюджети 2012 та 2013 років  у порівнянні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Основні джерела доходів

Установити, що у загальному фонді  Державного бюджету України на 2013 рік:

 до доходів належать надходження,  визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

 джерелами формування у частині  фінансування є надходження, визначені  частиною першою статті 15 Бюджетного  кодексу України щодо державного  бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону);

 джерелами формування  у частині кредитування є надходження,  визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету  України на 2013 рік у частині  доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім плати за надання адміністративних послуг, що зараховується до загального фонду Державного бюджету України (крім плати за документи на придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, плати за номерні знаки транспортних засобів, які підлягають державній реєстрації, плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, передбачені Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", а також плати за документи, оформлення і видача яких здійснюються згідно із Законом України "Про дорожній рух"), а також такі надходження:

 1) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств, що сплачується підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на прибуток таких підприємств, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 1 статті 14 цього Закону;

2) надходження від погашення  податкового боргу, в тому числі  реструктуризованого або розстроченого  (відстроченого), з податку на  додану вартість, що сплачується  підприємствами електроенергетичної, вугільної галузей, підприємствами, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення, та нараховані суми податку на додану вартість, які виникають після проведення розрахунків по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, визначеній пунктом 1 статті 14 цього Закону, у таких підприємств і Державного агентства резерву України;

3) надходження від погашення  заборгованості та зобов’язань,  у тому числі з податку на додану вартість, публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" перед Державним агентством резерву України за отриманий природний газ;

4) 40 відсотків податку на додану  вартість, що відповідно до закону сплачується юридичними особами при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними і фізичними особами, у тому числі фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва;

5) 53 відсотки екологічного податку  (крім податку, визначеного пунктом  4 частини третьої статті 29 Бюджетного  кодексу України);

6) надходження від  погашення заборгованості, в тому  числі реструктуризованої або  розстроченої (відстроченої), підприємств електроенергетичної, вугільної галузей, підприємств, що надають послуги з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність;

7) відрахування коштів, отриманих від проведення державних  лотерей в Україні;

8) штрафні санкції  за порушення законодавства з  питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;

9) кошти від сплати  інвалідами часткової вартості  автомобілів та кошти від реалізації  автомобілів, повернутих інвалідами;

10) кошти, отримані  від продажу частин встановленої  кількості викидів парникових  газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату;

11) надходження до  Фонду соціального захисту інвалідів;

12) плата за одержання  інформації з державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Установити, що джерелами  формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік у  частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а  також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом  формування яких були надходження  від Державного підприємства "Національна  атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів у  сумі 48.267,8 тис. гривень, джерелом  формування яких були надходження  екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;

4) залишок коштів, джерелом  формування яких були надходження збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, які надійшли у минулі періоди.

Установити, що джерелами  формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік у  частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних  позичок, наданих на закупівлю  сільськогосподарської продукції  за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

Информация о работе Державний бюджет