Акціонерна власність, зміст, функції і роль в реформуванні державної власності

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2011 в 18:36, реферат

Описание работы

Метою даної роботи є дослідження акціонування як основної форми трансформації форми власності підприємства.
Написання даної роботи передбачає виконання наступних завдань:
дослідження поняття та змісту акціонерної власності;
дослідження функцій та ролі підприємств акціонерної власності в Україні, аналіз акціонування на сучасному етапі.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………………………………….3
1. Акціонерна власність, її поняття та зміст 4
2. Функції та роль підприємств акціонерної власності в Україні 8
3. Аналіз акціонування на сучасному етапі..................................................................11
Висновок………………………………………………………………………………………13
Список використаної літератури……………………………………………………….14

Работа содержит 1 файл

Акціонерна власність сб.doc

— 86.50 Кб (Скачать)

     Невеликі українські товариства, перетворені в АТ, навряд чи зможуть скористатися можливостями залучити додатковий капітал через фондовий ринок, а от додаткові витрати через акціонування (про них зазначалося вище) вони вже мають. Тому деякі АТ вже реорганізовано у ТОВ за   ініціативою  засновників.

     За основу при розробленні кодексу корпоративного управління можуть бути взяті Принципи корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), що включають принципи, які стосуються п'яти сфер: права акціонерів, однаково справедливе ставлення до акціонерів, роль зацікавлених осіб в управлінні товариством, розкриття інформації та прозорість, обов'язки ради. 
 
 
 
 

Висновки

 

Отже, роблячи висновки акціонерна власність має такі основні особливості. По-перше, по складу учасників (власників) вона є змішаною і комбінований

одночасно. Її учасниками можуть бути самі різні  юридичні особи

(включаючи  державу й іноземних учасників). По-друге, акціонерні

 товариства створюють ефект мультиплікативного розпорядження чужим майном  і чужими активами, причому на добровільній основі. Власники контрольного пакета акцій розпоряджаються реальним майном учасників товариства, що не володіють контрольним пакетом. По-третє, акціонерна власність породжує ознаки перехідної форми. По своєму змісту вона сполучає риси приватної і  суспільної   власності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  Список використаної літератури

 
  1. Закон України  «Про підприємства в Україні» від 27.  03.1991р. (№887-XII).
  2. Базилевич В. Д. „Економічна теорія. Політекономія: Підручник”, „Знання – Прес”, Київ, 2004,  615 с.
  3. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич В.І.    Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 652 с.
  4. Вінник О. М. „Господарське право. Курс лекцій” „Атіка”, Київ, 2004, 624 с.
  5. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. – К.: Алеута, 2005. – 199 с.
  6. Гальчинський А.С., Єщенко П. С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. - Київ: Вища школа, 1998, 542 с.
  7. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. посіб. – К.: АСК, 2005. – 384 с.
  8. Мочерний С.В., „Політична економія: Навчальний посібник”, „Знання-Прес”, Кив, 2002,  687 с.
  9. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищ. Навч. закладів. – К.: Академія, 2001. – 472 с.
  10. Щербина В. С. „Господарське право: Підручник”, „Юрінком Інтер”, Київ, 2003, 480 с.

Информация о работе Акціонерна власність, зміст, функції і роль в реформуванні державної власності