Қолма-қол бақылау шоттары

Автор: c******************@gmail.com, 25 Ноября 2011 в 17:56, курсовая работа

Описание работы

Бұл курстық жұмыс тақырыбы «Қолма-қол бақылау шоттарын ашу,жүргізу және жабу тәртібі» деп аталғандықтан ,жұмыс барысында қолма-қол бақылау шоттарына тоқталып,оларды ашуы,жүргізуі,жабуы туралы айтуды сөзге аламын.
Осы курстық жұмыс ішінде қолма-қол бақылау шоттардын түрлерімен,оларды ашқанда, жүргізгенде, жапқанда қажет болатын құжаттармен, олардын дұрыс толтырылуымен танысамыз.

Работа содержит 1 файл

колма-кол бакылау шоттары.docx

— 46.14 Кб (Скачать)

Қазынашылықкомитетініңбасшысы ____________________________________ 
                                             (аты-жөні, қолы) 
Қазынашылықкомитетініңжауаптыорындаушысы ________________________ 
                                                (аты-жөні, қолы)                                        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қосымша№4

                                         ҚазақстанРеспубликасы 
                                               Үкіметінің 
                                         2006 жылғы»22 тамыздағы 
                                             N 795 қаулысына   
                                                 4-қосымша                                     

 Республикалықжәнежергілікті 
                                     бюджеттердіңатқарылуережесіне 
                                                 50-1-қосымша   

 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына түсетін түсімдер 
    және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі Қазақстан 
     РеспубликасыҮкіметінің шоттарына аударымдар туралы 
                                       ЕСЕП

Мерзімділігі: айлық 
Өлшембірлігі ______________

р/р N№   Сомасы
1 2 3
1 Ұлттыққордыңесептікезеңніңбасындағықаражаты, БАРЛЫҒЫ  
2 Түсімдер БАРЛЫҒЫ  
  Оныңішінде: 
мұнай секторы кәсіпорындарынантүсетінтікелейсалықтар (жергіліктібюджеттергеесептелетінсалықтардықоспағанда): 
корпорациялықтабыссалығы; 
үстемепайдағасалынатынсалық бонустар; 
роялтилер; 
өнімдібөлужөніндегіүлес; 
экспортталатыншикімұнайға, газ конденсатынасалынатын рента салығы; 
республикалықменшіктегіжәне тау-кенөндіруәріқайтаөңдеусалаларынажататынмемлекеттікмүліктіжекешелендірудентүсетінтүсімдер; 
ауылшаруашылығымақсатындағыжеручаскелерінсатудантүсетінтүсімдер; 
Қордыбасқарудантүсетінинвестициялықкірістер; 
ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасыментыйымсалынбағанөзгетүсімдер мен кірістер
 
3 Аударымдар БАРЛЫҒЫ  

Қазынашылықкомитетініңбасшысы ____________________________________ 
                                             (аты-жөні, қолы) 
Қазынашылықкомитетініңжауаптыорындаушысы ________________________ 
                                                (аты-жөні, қолы)                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация о работе Қолма-қол бақылау шоттары