Структура податкових надходжень в кошик доходів місцевого бюджету

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 14:32, контрольная работа

Описание работы

Місцевий бюджет є основним інструментом, за допомогою якого місцева влада може впливати на локальну активність, створювати умови для економічного та соціального піднесення території своєї юрисдикції. Основним дохідним джерелом, яке складає основу формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні, є податок на доходи фізичних осіб. Оскільки він посідає провідне місце у формуванні доходів місцевих бюджетів, від його обсягу значною мірою залежать фінансові можливості місцевого самоврядування щодо виконання делегованих та власних повноважень.

Содержание

Вступ ………………………………………………………………………………3
Структура податкових надходжень в кошик доходів місцевого бюджету……4
Висновки…………………………………………………………………………17
Список джерел

Работа содержит 1 файл

1355_Структура_податкових_надходжень_в_кошик_доходів_місцевого_бюджету.docx

— 37.23 Кб (Скачать)

 

Зміст

Вступ ………………………………………………………………………………3

Структура податкових надходжень в кошик доходів місцевого  бюджету……4

Висновки…………………………………………………………………………17

Список джерел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Місцевий бюджет є основним інструментом, за допомогою якого  місцева влада може впливати на локальну активність, створювати умови для економічного та соціального піднесення території своєї юрисдикції. Основним дохідним джерелом, яке складає основу формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів в Україні, є податок на доходи фізичних осіб. Оскільки він посідає провідне місце у формуванні доходів місцевих бюджетів, від його обсягу значною мірою залежать фінансові можливості місцевого самоврядування щодо виконання делегованих та власних повноважень. Від реальності визначення прогнозованого обсягу доходів кожного місцевого бюджету залежить обсяг належної йому дотації вирівнювання та, відповідно, збалансованість дохідної та видаткової частин за делегованими повноваженнями.

Стосовно доходів існує  дві основні проблеми. Перша і  найбільш очевидна - це проблема їх адекватності. Якщо відбудеться перерозподіл видаткових повноважень, це повинно супроводжуватися відповідним перерозподілом податкових надходжень на користь місцевих бюджетів. Неможливо об'єктивно встановити, наскільки "достатніми" є дохідні джерела, проте факти свідчать. що, зокрема, сфери охорони здоров'я та освіти залишаються значно недофінансованими. Ще одна проблема - це підзвітність влади. Місцеві органи влади мають дуже обмежений вплив на встановлення ставок податків, на які спираються їхні бюджети, – як "закріплених" доходів (перший кошик), так і "власних" (другий кошик). Це дає підстави місцевим органам влади звинувачувати центральний уряд у низькій якості послуг, що налаються коштом місцевих бюджетів, навіть у випадках, коли реальною причиною є саме некомпетентність місцевих адміністраторів. У країнах, де надходження ПДФО розщеплюються між державним та місцевими бюджетами, надходження часто зараховуються до того бюджету, на території якого проживає платник. Така система практикується в Угорщині і не є тяжкою для практичної реалізації.

 

 

Структура податкових надходжень в кошик доходів місцевого  бюджету

Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Місцевий бюджет відповідно до цього  Кодексу містить надходження  і витрати на виконання повноважень  органів влади АР Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

1) податок з доходів фізичних  осіб у частині, визначеній  статтею 65 цього Кодексу;

2) 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;

3) 50% збору за спеціальне водокористування, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її забору;

4) 50% платежів за користування надрами загальнодержавного значення, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя;

5) плата за використання інших  природних ресурсів, що зараховується  до міських бюджетів міст Києва  та Севастополя;

6) плата за ліцензії на певні  види господарської діяльності  та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад;

7) плата за ліцензії та сертифікати,  що зараховується до міських  бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;

8) плата за ліцензії на виробництво  спирту етилового, коньячного  і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;

9) плата за ліцензії на право  експорту, імпорту та оптової  торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;

10) плата за ліцензії на право  експорту, імпорту алкогольних напоїв  та тютюнових виробів, що зараховується  до міських бюджетів міст Києва  та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та Севастополя;

11) плата за державну реєстрацію, що зараховується до міських  бюджетів міст Києва та Севастополя;

12) реєстраційний збір за проведення  державної реєстрації юридичних  осіб та фізичних осіб - підприємців,  що справляється виконавчими  органами відповідних місцевих  рад;

13) плата за ліцензії на право  оптової торгівлі алкогольними  напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських  бюджетів міст Києва та Севастополя  ліцензіатами, які здійснюють діяльність  на території міст Києва та  Севастополя;

14) плата за ліцензії на право  роздрібної торгівлі алкогольними  напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських  бюджетів міст Києва та Севастополя  ліцензіатами, які здійснюють діяльність  на території міст Києва та Севастополя;

15) державне мито в частині,  що належить відповідним бюджетам.

Податок з доходів фізичних осіб, який справляється (перераховується): податковим агентом - юридичною особою чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за їх місцезнаходженням в обсягах податку, нарахованого їх працівникам; податковим агентом - фізичною особою, зараховується до відповідного місцевого бюджету за місцем реєстрації такої фізичної особи у податкових органах.

До доходів бюджетів міст Києва  та Севастополя зараховується 100% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) на території цих міст.

До доходів бюджетів міст республіканського  Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) на території цих міст.

До доходів бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) на цій території.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм Автономної Республіки Крим, територіальних громад до доходів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

1) 25% податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) на відповідній території;

2) 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

3) 50% збору за спеціальне водокористування, що зараховується до бюджету АР Крим та обласних бюджетів користувачами води за місцем її забору;

4) 50% платежів за користування надрами загальнодержавного значення;

5) плата за використання інших  природних ресурсів;

6) акцизний збір із вироблених  в Україні товарів, що сплачується  платниками, які зареєстровані в АР Крим, - до доходів бюджету АР Крим;

7) плата за ліцензії на певні  види господарської діяльності  та сертифікати, що видаються Радою міністрів АР Крим та обласними державними адміністраціями;

8) плата за ліцензії та сертифікати,  що зараховується до бюджету  АР Крим та обласних бюджетів  ліцензіатами за місцем здійснення  діяльності;

9) плата за ліцензії на виробництво  спирту етилового, коньячного  і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до бюджету АР Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

10) плата за ліцензії на право  експорту, імпорту та оптової  торгівлі спиртом етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до бюджету АР Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

11) плата за ліцензії на право  експорту, імпорту алкогольних напоїв  та тютюнових виробів, що зараховується  до бюджету АР Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

12) плата за державну реєстрацію;

13) плата за ліцензії на право  оптової торгівлі алкогольними  напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету  АР Крим та обласних бюджетів  ліцензіатами за місцем здійснення  діяльності;

14) плата за ліцензії на право  роздрібної торгівлі алкогольними  напоями та тютюновими виробами, що зараховується до бюджету  АР Крим та обласних бюджетів ліцензіатами за місцем здійснення діяльності;

15) плата за надані в оренду  ставки, що знаходяться в басейнах  річок загальнодержавного значення.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад до доходів районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: 50% податку з доходів фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" (889-15) на території сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення; плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями; реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями.

Надходження та витрати бюджету  АР Крим і бюджетів міст Києва та Севастополя формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, з  урахуванням Закону України "Про затвердження Конституції АР Крим" (350-14), Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" (401-14) та закону, що визначає особливий статус міста Севастополя. При цьому: 1) склад видатків та кредитування бюджетів міст Києва та Севастополя визначається відповідно до статей 88-91 цього Кодексу; 2) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості, що застосовуються для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для бюджетів міст Києва та Севастополя, визначаються на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст республіканського АР Крим і обласного значення з урахуванням особливостей їх статусу.

Якщо законом встановлено новий  вид доходу місцевих бюджетів, його зарахування визначається законом  про Державний бюджет України  на період до внесення відповідних  змін до цього Кодексу.

Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті здійснюється у порядку, затвердженому міською радою.

Якщо району у місті адміністративно  підпорядковані інші міста, селища або  села, склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ або  сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням повноважень відповідних місцевих рад.

До доходів загального фонду  місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

1) фіксований податок на доходи  від підприємницької діяльності, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку з доходів фізичних осіб;

2) податок на прибуток підприємств  та фінансових установ комунальної  власності. Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, засновником яких є Верховна Рада АР Крим, обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до бюджету АР Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;

3) платежі за спеціальне використання  природних ресурсів місцевого  значення;

4) плата за землю, що зараховується  до бюджетів місцевого самоврядування;

5) податок на промисел, що зараховується  до бюджетів місцевого самоврядування;

Информация о работе Структура податкових надходжень в кошик доходів місцевого бюджету