Сучасний стан та проблеми готівково

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 13:13, курсовая работа

Описание работы

Про сучасний стан готівково-безготівкового обороту в украні

Работа содержит 1 файл

Чеботарь В.Ю. 'Сучасний стан та проблеми готівково - безготівкового обороту в Україні'.doc

— 63.00 Кб (Скачать)

     Перелік основних завдань щодо досягнення визначеної мети передбачає:

     1. Децентралізацію зберігання резервних  фондів готівки в системі Національного  банку шляхом створення касових  центрів і надання повноважень  на зберігання частини резервних фондів, автоматизованого приймання від Центрального сховища готівки в контейнерах Національного банку або іншій уніфікованій тарі.

     2. Уніфікацію та оптимізацію процесів  зберігання, транспортування та  приймання-передавання готівки.  Запровадження уніфікованої тари для пакування, транспортування та обліку банкнот і монет.

     3..Побудову за єдиною системою «Логістика» сучасних автоматизованих сховищ із вертикальним розміщенням контейнерів у Центральному сховищі, касових центрах, на Банкнотній фабриці та модернізацію сховища на Монетному дворі.

     4. Забезпечення комплексної механізації  робіт на всіх технологічних  етапах руху готівки в системі  НБУ, відеоконтроль здійснення  операцій з готівкою.

     Отже, подальший напрям регулювання розвитку платіжного обороту в Україні має бути спрямований на збільшення безготівкового обороту та зниження готівкового. Головною метою насамперед має бути зростання довіри населення до банків. Також необхідно розширювати банківську діяльність стосовно поширення практики застосування у розрахунках з клієнтами векселів, чеків та акредитива.

     Повна реалізація положень Концепції вдосконалення  організації роботи з готівкою в  системі Національного банку  України дозволить до 2012 року установам  НБУ у відносно короткі терміни  одержати сучасну матеріально-технічну базу. Децентралізоване зберігання цінностей наблизить запаси готівки безпосередньо до споживача. Використання найпередовіших технічних засобів забезпечить надійність обробки банкнот і монет, а також якість готівки на рівні світових стандартів, поліпшення умов праці всім ланкам працівників, задіяних у роботі з готівкою. 

Список літератури 

  1. Дорофєєва Н. В. Організація грошового обігу в Україні [Текст] / Н. В. Дорофєєва, А. І. Страту // Вісник Національного Банку України. – 2010. – № 6. – с. 4–5.
  2. Концепція вдосконалення організації роботи з готівкою в Україні на 2008-2012 роки [Електронний ресурс] : Постанова Правління Національного банку України від 24.06.2008 № 177. – Режим доступу : http:www.bank.gov.ua.
  3. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи їх вдосконалення // Банківська справа, - 2010. - №1. - с.49-53.
  4. Манухіна О. В. Безготівкові розрахунки в Україні: проблеми та шляхи їх удосконалення// Банківська справа, - 2010. - №4. - с.40-43.
 

     В.  Чеботарь

     Современное состояние и проблемы налично - безналичного оборота в Украине 

     В статье исследовано современное  состояние налично - безналичного оборота  в Украине, обобщенно преимущества и недостатки платежных инструментов, обоснована система мероприятий  по улучшению организации работы с наличными в системе Национального банка и банковских учреждений Украины. 

     V.  Chebotar

     Current status and problems of cash - cashless transactions in Ukraine  

     The article examined the current state of cash - cashless transactions in Ukraine, generally the advantages and disadvantages of payment instruments, validated system of measures to improve the organization of work, cash in the national banking system and banking institutions of Ukraine.

     Одержано 31.05.11

Информация о работе Сучасний стан та проблеми готівково