Проектування цифрових пристроїв

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2012 в 16:58, курсовая работа

Описание работы

З настанням двадцять першого століття людство не мислить себе без цифрових технологій. Цифрове телебачення, цифрова фото- й відеозйомка, цифровий стільниковий і стаціонарний зв'язок і т.д.; людина користується цими благами цивілізації, не замислюючись про те, як і що там працює. Але ж там відбуваються дуже складні дії над інформацією, представленою у двійковій системі числення.

Содержание

Вступ
1 Проектування пристрою відображення символів на
семисегментному індикаторі
1.1 Відображення символів у вигляді семисегментного індикатору
1.2 Розробка таблиці істинності для сегментів індикатору
1.3 Отримання мінімальної диз’юнктивної нормальної форми (МДНФ)
функцій сегментів семисегментного індикатора та побудова комбінаційних
схем, що реалізують ці функції, в заданому елементному базисі
1.4 Отримання мінімальної кон’юнктивної нормальної форми (МКНФ)
функцій сегментів семисегментного індикатора та побудова комбінаційних
схем, що реалізують ці функції, в заданому елементному базисі
1.5 Оцінка складності комбінаційних схем по Квайну та
побудова функціональної схеми пристрою відображення
символів на семисегментному індикаторі
2 Проектування керуючого автомата, який забезпечує
управління обчислювальним пристроєм, що реалізує операцію множення
2.1 Побудова змістовного алгоритму виконання операції ділення
2.2 Складання графічної схеми алгоритму (ГСА) роботи керуючого
автомату
2.3 Кодування та розмітка ГСА роботи керуючого автомату
2.4 Побудова графу роботи керуючого автомату
2.5 Кодування станів керуючого автомату
2.6 Вибір елементарних автоматів (тригерів) та запис їх підграфів
переходів
2.7 Побудова структурної таблиці керуючого автомату
2.8 Запис та мінімізація перемикальних функцій (ПФ) вихідних
керуючих сигналів автомату
2.9 Запис та мінімізація ПФ збудження тригерів автомату
2.10 Побудова функціональної схеми керуючого автомату
Висновки
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень, термінів
Література (перелік посилань)

Работа содержит 1 файл

Курсова ГОТОВА.docx

— 1.54 Мб (Скачать)


 

 Вступ

 З настанням двадцять першого століття людство не мислить себе без цифрових технологій. Цифрове телебачення, цифрова фото- й відеозйомка, цифровий стільниковий і стаціонарний зв'язок і т.д.; людина користується цими благами цивілізації, не замислюючись про те, як і що там працює. Але ж там відбуваються дуже складні дії над інформацією, представленою у двійковій системі числення.

Пристрої, які забезпечують цифрову  обробку інформації, називаються  цифровими. Ці пристрої виконані на цифрових інтегральних мікросхемах, що дозволяє значно зменшити габарити пристроїв, масу, споживану потужність, вартість і  набагато поліпшити надійність. Застосування технологій великих і надвеликих інтегральних мікросхем дозволило  перенести комп'ютери з лабораторій  і спеціальних установ у кожен  будинок. Крім поліпшення якості й надійності апаратури інтегральні мікросхеми також впливають на продуктивність й якість праці людини, за допомогою  того, що робота стає автоматизованою  отже, збільшується в рази обчислювальна  здатність і зменшується ризик  помилки.

З появою цифрових пристроїв у техніці  зв'язку стало можливим надання величезної кількості послуг, покращилася якість зв'язку й збільшився обсяг передаваємої інформації.

Вершиною цифрової техніки є  мікропроцесор. Мало хто знає, що в  сучасних японських автомобілях  автоматичним підкачуванням коліс  управляє мікропроцесор.

Мікропроцесорні пристрої широко використовуються в апаратурі, що забезпечує обмін, обробку  й розподіл інформації. 

 

1 Проектування присрою  відображення символів на сегментному  індикаторі

 

    1. Відображення символів у вигляді сегментного індикатора

 

Сигментний індикатор та зображення та зображення символів згідно варіанту завдання показаному на рисунку 1.1

 

Рисунок 1.1 – Зображення символів на семи сегментному індикаторі

 

    1.  Розробка таблиці істинності для сегментів індикатору

 

Згідно позначень сегментів  на індикаторі та зображень символів на ньому, що показані на рисунку 1.1, складемо таблицю істинності для сегментів  індикатору.

 

Таблиця 1.1 – Таблиця істинності для сегментів індикатору

 

№ набору

X1

X2

X3

X4

a

b

c

d

e

f

g

Символ

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

1

5

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

1

1

6

2

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

7

3

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

4

4

0

1

0

0

1

1

1

1

0

1

1

9

5

0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

А

6

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

L

7

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

З

8

1

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

Г

9

1

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

І

10

1

0

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Продовження таблиці 1.1

№ набору

X1

X2

X3

X4

a

b

c

d

e

f

g

Символ

11

1

0

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

12

1

1

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

13

1

1

0

1

-

-

-

-

-

-

-

-

14

1

1

1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

    15

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Отримання мінімальної диз’юнктивної  нормальної форми (МДНФ) функцій  сегментів семи сегментного індикатора  та побудова комбінаційних схем, що реалізують ці фінкції, в  заданому елементному базисі

За допомогою таблиці  істинності згідно таблиці 1.1 та діаграм  Вейча, що показані на рисунках 1.2 – 1.8 запишемо функції сегментів в  мінімальній діз’ктивній нормальній формі (МДНФ).

 


Рисунок 1.2 – Діаграма Вейча для  сегменту ˮaˮ

 

Згідно рисунка 1.2 отримуємо  МДНФ Функції сегменту ˮaˮ:

                          _ _    _  _                      

МДНФа = X2X4˅X2X4˅X1X4                                                                                           (1.1)

                        

 

 

 

 


 

 

Рисунок 1.3 – Діаграма Вейча для  сегменту ˮbˮ

 

Згідно  рисунка 1.3 отримуємо МДНФ функції  сегменту ˮbˮ:

                       _                             _   

МДНФb = X2X3˅X2X4˅X1X4˅X2X3                             (1.2) 

 

 


 

Рисунок 1.4 – Діаграма вейча для  сегменту ˮсˮ

 

Згідно  рисунка 1.4 отримуємо МДНФ функції  сегменту ˮсˮ:

                            _    _  _

МДНФс = X4˅X2X3˅X1X2                         (1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Рисунок 1.5 – Діаграма Вейча для  сегменту ˮdˮ

 

Згідно рисунка 1.5 отримуємо МДНФ функції сегменту ˮdˮ:

                                   _    _  _  _

МДНФd: = X2X3˅X2X4˅X1X2X3               (1.4)


 

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Діаграма Вейча для  сегменту ˮеˮ

 

Згідно  рисунка 1.5 отримуємо МДНФ функції  сегменту ˮеˮ:

                       _             _      _  _

МДНФe = X1X4˅X2X3X4˅X1X3X4                        (1.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


 


 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Діаграма Вейча для  сегментру "f"

 

Згідно  рисунка 1.7 отримуємо МДНФ функції  сегменту "f":

 

МДНФf =                                     (1.6)

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Діаграма Вейча для  сегменту "g"

 

Згідно  рисунка 1.8 отримуємо МДНФ функції  сегменту "g":

 

МДНФg =                           (1.7)

 

Накреслимо  схеми для функцій сегментів  в заданому базисі логічних елементів, представлених в МДНФ. Для цього  попередньо за допомогою правил де Моргана перетворимо МДНФ функцій  сегментів індикатора, що наведені у виразах 1.1 – 1.7 для подання їх в елементному базисі І,АБО,НЕ.

 

 

 

 

 

 

Згідно  виразу 1.1 будуємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФа. Схема показана на рисунку 1.9.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Комбінаційна схема, що реалізує МДНФ функції сегмента "а"

 

Згідно  виразу 1.2 будємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФb. Схема показана на рисунку 1.10.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Комбінаційна схема, що реалузує МДНФ функції сегмента "b"

 

 

Згідно  виразу 1.3 будємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФc. Схема показана на рисунку 1.11.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Комбінаційна схема, що реалізує МДНФc функції сегмента "c"

 

Згідно  виразу 1.4 будємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФd. Схема показана на рисунку 1.12.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Рисунок 1.12 – Комбінаційна схема, що реалізує МДНФd функції сегмента "d"

 

 

Згідно  виразу 1.5 будємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФe. Схема показана на рисунку 1.13.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Комбінаційна схема, що реалізує МДНФe функції сегмента "e"

 

Згідно  виразу 1.6 будємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФf. Схема показана на рисунку 1.14.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Комбінаційна схема, що реалізує МДНФe функції сегмента "f"

 

 

 

Згідно  виразу 1.7 будємо комбінаційну схему, що реалізує МДНФg. Схема показана на рисунку 1.15.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15– Комбінаційна схема, що реалізує МДНФe функції сегмента "g"

 

1.4 Отримання мінімальної кон’юнктивної нормальної форми (МКНФ) функції сегментів семи сегментного індикатора та побудова комбінаційних схем, що реалізують ці функції, в заданому елементному базисі

За допомогою  таблиці істинності згідно таблиці 1.1 та діаграм Вейча, що показані на рисунках 1.16 – 1.22 запишемо функції  сегментів в мінімольній кон’юктивній нормальній формі (МКНФ).


 

 


 


 

 


 

 

 

Рисунок 1.16 – Діаграма Вейча для  сегменту ˮaˮ

 

Згідно рисунка 1.16 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮaˮ:

 

МКНФа =                                        (1.8)

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 

 

 

Рисунок 1.17 – Діаграма Вейча для сегменту ˮbˮ

 

Згідно рисунка 1.17 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮbˮ:

 

МКНФb =                                        (1.9)


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Рисунок 1.18 – Діаграма Вейча для сегменту ˮcˮ

 

Згідно рисунка 1.18 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮcˮ:

 

МКНФc =                                                             (1.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.19 – Діаграма Вейча для сегменту ˮdˮ

 

Згідно рисунка 1.19 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮdˮ:

 

МКНФd =                                                        (1.11)


 

 


 


 

 


 

 

 

Рисунок 1.20 – Діаграма Вейча для сегменту ˮeˮ

 

Згідно рисунка 1.20 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮeˮ:

 

МКНФe =                                                        (1.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


 

 

 

 

Рисунок 1.21 – Діаграма Вейча для сегменту ˮfˮ

 

Згідно рисунка 1.21 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮfˮ:

 

МКНФf =                                                            (1.13)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.22 – Діаграма Вейча для сегменту ˮgˮ

 

Згідно рисунка 1.22 отримуємо МКНФ функції сегменту ˮgˮ:

 

МКНФg =                                                                               (1.14)

 

Накреслимо  схеми для функцій сегментів  в заданому базисі логічних елементів, представлених а МКНФ. Для цього  попередньо за допомогою правил де Моргана перетворимо МКНФ функцій  сегментів індикатора для подання  їх в елементному базисі І,АБО,НЕ.

 

 

Згідно  виразу 1.8 будємо комбінаційну схему, що реалізує МКНФa. Схема показана на рисунку 1.23.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.23 – Комбінаційна схема, що реалізує МКНФa функції сегмента "a"

 

 

Згідно  виразу 1.9 будємо комбінаційну схему, що реалізує МКНФb. Схема показана на рисунку 1.24.

Информация о работе Проектування цифрових пристроїв