Схеми державної системи сертифікації

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Октября 2011 в 00:38, реферат

Описание работы

Сертифікация - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці, персоналу, встановленим законодавством вимогам, що діють в Україні.

Содержание

1. Сертифікація продукції.
2. Взаємовизнання робіт по сертифікації.
3. Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.

Работа содержит 1 файл

реферат метрологія.docx

— 23.43 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки України

Національний  університет харчових технологій 
 
 
 

Реферат

на тему  :

« Схеми державної  системи     

               сертифікації » 

                                                                                                   Виконала

                                                                                                    студентка групи  ТЖ-2-3

                                                                                                    Шворак П.В.

                                                                                                    Перевірив

                                                                                                    ст. викладач

                                                                                                    Бахмач В.О. 
 
 

Київ 2011

План

 1. Сертифікація продукції.
 2. Взаємовизнання робіт по сертифікації.
 3. Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Сертифікація  продукції .

             Сертифікация - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку уповноважений орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці, персоналу, встановленим законодавством вимогам, що діють в Україні. 

           В Україні існує державна система сертифікації продукції - Система УКРСЕПРО. У даній системі проводиться як обов'язкова, так і добровільна сертифікація. Роботи в Системі УКРСЕПРО організовує Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики - Держспоживстандарт України, який є Національним органом по сертифікації - (раніше називався Держстандарт України). 

Необхідною підставою  для здійснення митного оформлення імпортної продукції, що підлягає обов'язковій  сертифікації в Україні, є сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності). Контроль за наявністю  зазначених документів здійснюється при  митному оформленні товарів, що підлягають сертифікації, у режимі імпорту за вантажною митною декларацією. 

В процесі обов'язкової  сертифікації визначається відповідність  параметрів продукції вимогам нормативних  документів, визначених законодавчими  актами України і/або вимогам  нормативних документів, вказаних в "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій  сертифікації в Україні". Як правило, це вимоги безпеки. При цьому, для  багатьох видів продукції повинно  бути отримано санітарно - епідеміологічний висновок МОЗ України і експертний висновок, використовуваний для отримання  Дозволу на експлуатацію продукції  в Україні (видається Держпромгірнаглядом). 

В Системі УКРСЕПРО сертифікати і їх копії видаються  на офіційних бланках, що мають голограму  і інші ступені захисту. На цих  же бланках можуть бути видані сертифікати  на продукцію, що не увійшла до "Переліку продукції, що підлягає обов'язковій  сертифікації в Україні".  

 Роботи по сертифікації продукції і систем управління якістю в Українській державній системі сертифікації УКРСЕПРО виконуються відповідно до вимог серії стандартів Системи УКРСЕПРО. 

Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (у системі УКРСЕПРО), включена в  офіційний "Перелік продукції, що підлягяє обов'язковій сертифікації в Україні". У Переліку продукції приведені коди УКТ ЗЕД і перелік нормативних документів, які повинні бути підтверджені при сертифікації. Згаданий Перелік може бути використаний іноземним Заявником як довідковий, для визначення за кодом УКТ ЗЕД, чи потрапляє його продукція в даний перелік. Для продукції, включеної в Перелік, при перетині кордону України необхідний сертифікат відповідності (сертифікат про визнання), виданий в Системі УКРСЕПРО. Без сертифікату відповідності (сертифікату про визнання) перетин продукцією межі України не допускається. 

Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до прийнятої моделі (схемою) в загальному вигляді передбачає: 

                             подачу в орган по сертифікації заявки на сертифікацію продукції;

                            подачу документації для сертифікації, що додається до заявки;

  розгляд в органі по сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналіз наданої документації;

  ухвалення рішення  по заявці з вказівкою схеми (моделі) сертифікації;

  для продукції, що сертифікується, випускається серійно: обстеження виробництва / або атестацію  виробництва) / або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва;

  відбір і ідентифікацію  зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань;

  проведення сертифікаційних  випробувань зразків продукції;

  аналіз отриманих  результатів і ухвалення рішення  про можливість видачі сертифікату  відповідності;

  занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УКРСЕПРО, видачу сертифікату відповідності; 

  технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

В процесі добровільної сертифікації, що проводиться в Системі  УКРСЕПРО, визначається відповідність  параметрів продукції вимогам нормативних  документів, які вказані Заявником. Як правило, це повинні бути вимоги безпеки, приведені в нормативних  документах, що діють в Україні. У  іншому, процедури добровільної сертифікації відповідають процедурам обов'язкової  сертифікації в Системі УКРСЕПРО.

Роботи по добровільній сертифікації продукції, не включеної  в "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", можуть бути проведені по правилах і порядках Системи УКРСЕПРО, описаних раніше.

Слід зазначити, що проведення робіт по добровільній сертифікації істотно підвищують конкурентоспроможність сертифікованої продукції, дозволяє виробникові  ефективніше брати участь в тендерних  конкурсах, активніше впроваджуватись  в ринок України. 

 1. Взаємовизнання результатів робіт по сертифікації
 

Україною підписані  двосторонні міжурядові Угоди про  взаємне визнання результатів робіт  по сертифікації. Ці угоди заключені з країнами - колишніми республіками СРСР, з якими Україна має загальну (гармонізовану) нормативну базу. Це: Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Узбекистан, Республіка Вірменія, Киргизська Республіка, Грузія, Азербайджансь ка Республіка, Республіка Казахстан, Туркменістан, Республіка Молдова, Республіка Таджикистан. Слід підкреслити, що визнання сертифікатів відповідності, виданих вказаними країнами, проводиться тільки для продукції, виробленої в цій країні. Тобто, Система УКРСЕПРО не передбачає можливість визнання сертифікатів відповідності, виданих, наприклад, в Росії, на продукцію, вироблену, наприклад в Європі. 

Слід зазначити, що признаватися можуть сертифікати відповідності, в основному для партії продукції, що поступає на митну територію України, при цьому оформляється Свідоцтво  про визнання.  

Можуть признаватися протоколи сертифікаційних випробувань, тоді провівши обстеження виробництва  або сертифікацію (оцінку) системи  управління якістю виробництва можна  видати сертифікати відповідності  на продукцію на термін 2 або 5 років, не проводячи сертифікаційні випробування.  

У всіх випадках визнання можливе і проводиться у разі збігу нормативних документів. 

Разом із заявкою  заявник також подає пакет  документів та заповнену опитну анкету з початковими даними для проведення попередньої оцінки системи управління якістю, перевірки і оцінки стану  виробництва підприємства - заявника. 

  3. Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі   УкрСЕПРО

Продукція, що

сертифікується

Обстеження

виробництва

Атестація

виробництва

Сертифікація

(оцінка)

системи

якості

Випробування

з метою

сертифікації

Технічний

нагляд

Документи, які  видаються органом з сертифікації продукції
Одиничний виріб Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться по кожному  виробу Не проводиться Сертифікат  відповідності на кожний виріб
Партія (продукції)

виробів

Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться на зразках  продукції,що відібрані і в порядку, і в кількості,які встановлені  органом з сертифікації Не

проводиться

Сертифікат  відповідності на партію продукції  з вказівкою розмірів партій
Продукція, що

Випускається  серійно

Не проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться на зразках  продукції,що відібрані і в порядку, і в кількості,які встановлені  органом з сертифікації Проводиться через  випробування зразків продукції  з періодичністю, в області і  порядку, що встановлені органом  з сертифікації. В разі необхідності проводиться перевірка виробництва. Сертифікат  відповідності з терміном дії , що встановлюється ліцензійні угодою з  терміном дії до одного року
Продукція, що

Випускається  серійно

проводиться Не проводиться Не проводиться Проводиться на зразках  продукції,що відібрані і в порядку, і в кількості,які встановлені  органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації і включає перевірки виробництва  і контрольні випробування зразків  продукції Сертифікат  відповідності з терміном дії  до двох років, що встановлюється ліцензійні угодою
Продукція, що

Випускається  серійно

Не проводиться проводиться Не проводиться Проводиться на зразках  продукції,що відібрані і в порядку, і в кількості,які встановлені  органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом з сертифікації і включає перевірки виробництва  і контрольні випробування зразків  продукції Сертифікат  відповідності, з терміном дії до трьох років, що встановлюється ліцензійні угодою з урахуванням терміну  дії атестата виробництва
Продукція, що

Випускається  серійно

Не проводиться Не проводиться Проводиться органом  з сертифікації систем якості Проводиться в порядку , що визначений органом з сертифікації Проводиться в порядку, що визначений органом  з сертифікації продукції та систем якості Сертифікат відповідності  з терміном дії до п’яти років, що встановлюється ліцензійні угодою з урахуванням терміну дії  сертифікату на систему якості
 

Список використаної літератури

1. Закон України  “Про стандартизацію” від 17 травня 2001 р. № 240 // Відомості Верховної  Ради України вiд 23.05.2001 р., № 30.

2. Закон України  “Про акредитацію органів з  оцінки відповідності” від 17 травня 2001 р. № 2407-ІІІ // Відомості  Верховної Ради України вiд 23.05.2001 № 30.

3. Декрет Кабінету  Міністрів України “Про державний  нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність  за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30 – 93 // Урядовий кур’єр 1993, N 14, ст.170.

4. Указ Президента  України “Про Державний комітет  України з питань технічного  регулювання та споживчої політики”  від 1 жовтня 2002 р. // Бюлетень законодавства  і юридичної практики України.  – 2003. – № 8: Законодавство  України про стандартизацію, метрологію  і сертифікацію. – 448 с. 

5. Державна система стандартизації. – К.: Держстандарт України, 2004. – 146 с.

6. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. - К.: Украинская ассоциация качества, 2006. - 181 с.

7. Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. - Львів К., 2005.

8. Кисельова Т.М. Розвиток системи технічного регулювання в Україні //www.niurr.gov.ua/ publishing/ panorama 3-4

9. Кошман К.Становлення та розвиток стандартизації в Україні // Підприємництво, господарство і право (укр.).- 2005.- № 11.- C.38-41

10. Крылова Г.Д.  Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов.  – М. ЮНИТИ – ДАНА, 2000. –  711с.

11. Основы стандартизации. Под. ред. В.В. Ткаченко. Москва 2002. 

Информация о работе Схеми державної системи сертифікації