Конституційні завдання, функції та повноваження органів прокуратури

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Ноября 2015 в 01:36, курсовая работа

Описание работы

В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Однією з головних проблем громадянського розвитку є зміцнення законності та правопорядку.
Це висуває на перший план завдання забезпечення законності, захист прав і законних інтересів громадян, верховенство закону. Зростає протидія силам правопорядку.

Содержание

Вступ…………………………………………………………………3
Розділ І. Поняття правового статусу прокуратури України…5
Розділ ІІ. Конституційні завдання та функції прокуратури….8
ІІ. 1 Система і структура прокуратури…………………………..8
ІІ. 2 Конституційні завдання та функції прокуратури та її повноваження…………………………………………………….…..16
Розділ ІІІ. Діяльність органів прокуратури……………………..37
ІІІ. 1 Порядок діяльності органів прокуратури………………….37
ІІІ. 2 Акти прокурорського реагування на порушення………….39
Висновок…………………………………………………………..…42
Список літератури……………………………………………….…44

Работа содержит 1 файл

kursova_Konstitutsiyne_pravo.docx

— 54.73 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

Прокуратура України являється єдиним правоохоронним органом який здійснює вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінету Міністрів України, державних комітетами, відомствами, урядом Автономної Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів, політичними партіями, громадськими організаціями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами.

Правовою основою діяльності прокуратури є конституція України, Закони України “Про прокуратуру”, інші законодавці акти.

Прокуратура України становить єдину централізовану систему органів. До складу прокуратури України входять: Генеральна прокуратура України, яка є вищою ланкою в системі прокурату; прокуратури Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя; районні , міжрайонні інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури.

Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України строком на 5 років.

Відповідно до ст. 121 Конституцією України та ст. 5 Законом України “Про прокуратуру”, на прокуратуру покладені такі функції:

  • підтримання державного обвинувачення у суді;
  • представництво інтересів держави і громадянина в суді;
  • нагляд  за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
  • нагляд за додержанням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також у разі застосування інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Крім тога прокуратура керується основними принципами організації та діяльності: централізації; незалежності; захисту прав громадян на основі їх рівності перед законом; публічності; гласності; позапартійності; єдності; законності.

Діяльність органів прокуратури спрямована на всебічне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист від правомірних посягань. Прокуратура є невід’ємним органом правової держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список літератури:

 

 1. Конституція України
 2. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2001. – 208 с.
 3. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року         №1789- ХІІ
 4. Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність: зб. нормативних актів. – К.: Бронком Інбер, 2001.- 352с.
 5. Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Смикав, Д.П.Цвігну. –К.: МАУП. 2000.- 240с.
 6. Прокуратура України: навіч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. –К.: Вен турів.,1998.-336с.
 7. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілки. 2-ге вид., доопрацьоване. –К.: Наукова думка 2000. – 734с.
 8. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2000. – 320с.

 

 

 

1 Закон України “Про прокуратуру”  від 5 листопада 1991 року   №1789- ХІІ

 

2 Закон України “Про прокуратуру”  від 5 листопада 1991 року   №1789- ХІІ ст. 13

3 Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Смикав, Д.П.Цвігну. –К.: МАУП. 2000.

4 Закон України “Про прокуратуру”  від 5 листопада 1991 року   №1789- ХІІ ст. 15

5 Наказ Генерального прокурора України від   05.01.2000 №1

6 Закон України “Про прокуратуру”  від 5 листопада 1991 року   №1789- ХІІ ст. 18

7 Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Смикав, Д.П.Цвігну. –К.: МАУП. 2000

8 Конституція України ст. 121

9 Конституція України ч.1 ст.121

10 Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року  №1789- ХІІ ст. 36

 

11 Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2001 ст.264

12 Конституція України ч.2 Ст.121

13 Конституція України ч.3 ст.121

14 Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2001 ст. 14

15 Конституція України. 4 ст.121

16Правоохоронні органи України: Курс лекцій / А.П. Гель, Г.С. Смикав, Д.П.Цвігну. –К.: МАУП. 2000

17 Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року №1789- ХІІ Ст. 46

 

18 Прокуратура України: навіч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. –К.: Вен турів.,1998

19Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілки. 2-ге вид., доопрацьоване. –К.: Наукова думка 2000


Информация о работе Конституційні завдання, функції та повноваження органів прокуратури