Эволюция развития и особенности формирования информационной политики Европейского Союза

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2013 в 15:52, статья

Описание работы

Метою даної статті є виявлення і характеристика стратегічних цілей, завдань та напрямків інформаційної політики ЄС на кожному з основних етапів її становлення.

Работа содержит 1 файл

Стаття.doc

— 83.00 Кб (Скачать)
  • Основи інформаційних і комунікаційних технологій
  • Інтеграція технологій
  • Використання досліджень
  • Майбутні технології та технології, що розвиваються [10].

Отже, інформаційна політика ЄС є важливим інтегруючим фактором для політичної Європи. Адже її мета – формувати інфопростір і протидіяти інформаційним загрозам. Така інформаційна інтеграція здійснюється на основі концепції єдиної (загальної) інформаційної політики Євросоюзу, а також реалізується через розроблені стратегії, програми і проекти міжурядових регіональних організацій, у рамках яких розглядаються і вирішуються проблеми становлення інформаційного суспільства в Європі, розвитку «інфоструктури», інформаційних комунікаційних магістралей, телекомунікаційних мереж, проблеми інформаційної економіки, електронної комерції тощо.

Інформаційна  політика ЄС реалізується на трьох  основних рівнях – на глобальному  рівні, на рівні ЄС та на рівні окремих  держав. На національному рівні інформаційна політика кожної з держав-членів ЄС має своє втілення у регулюванні  і розподілі інформаційних ресурсів, національного інфопростору, встановлює пріоритети для забезпечення національних інтересів. Регіональний вимір інформаційної політики ЄС втілюється у двох основних напрямках: через реалізацію європейської інформаційної політики в стратегіях, рамках і проектах міжурядових регіональних організацій, таких, як Рада Європи, ОБСЄ, ЦЄІ, та через інформаційну політику як спільна політика ЄС.

Інформаційна  політика ЄС перебуває на стадії свого  формування  і динамічної трансформації. Нинішня Сьома Рамкова програма ЄС 2007-2013 pp. несе за собою нові перспективи глобального інформаційного розвитку та цивілізаційних змін.

 

Список  використаних джерел

 1. Макаренко А.Є. Європейська інформаційна політика / А.Є.Макаренко. — K.: Наша культура і наука. 2000.-368с.
 2. Раков С.А. Освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ [інформаційно-комунікаційних технологій] : Монографія / Харків. нац. педагог. ун-т ім. Г. С. Сковороди - Харків: Факт, 2005 - 359 с.
 3. European Commission: Information and Communication Technoligies [Електронний ресурс] // FP7 ICT Work Programme — Режим доступу: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/.
 4. Макаренко А.Є. Міжнародні інформаційні відносини: Монографія / А.Є.Макаренко. – К.: Наша культура та наука, 2002. – 235с.
 5. Філіпенко Д.О. Формування інституційної бази інформаційної політики ЄС / Д.О.Філіпенко. – К., 2003. – С.86-87.
 6. Європейська інформаційна політика (за матеріалами П’ятої конференції “Інформаційне суспільство – виклик для Європи” Комітету Міністрів Ради Європи з інформації. Салоніки, Греція, 1997 рік).
 7. Інформаційна політика промислово розвинених країн світу [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=52709
 8. Зовнішня політика ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/press_corner/newsletter/all-newsletters/2008/20080429_01_en.htm
 9. Інформаційна політика ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://zerna.at.ua/forum/18-14-1
 10. European Commission: Information and Communication Technoligies [Електронний ресурс] // ICT for Competitiveness & Innovation — Режим доступу: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/index_en.htm.

 

Бєлоусова Н.Б., Квартенко Д.  Эволюция развития и особенности формирования информационной политики Европейского Союза.

Исследуются основные принципы, направления, стратегические цели и особенности формирования информационной политики Европейского Союза.

Ключевые  слова: информационная политика, информационное общество, Европейский союз, информационно-комуникациийни технологии.

 

Belousova N.B., Kvartenko D. Evolution of development and peculiarities of formation of European Union information policy.

In the article main principles, directions, strategic aims and peculiarities of European Union’s  information policy.

Key words: information policy, information society, European Union, information and communication technologies.

 


Информация о работе Эволюция развития и особенности формирования информационной политики Европейского Союза