Технологія установки резервуара

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Марта 2012 в 22:28, курсовая работа

Описание работы

Організація і технологія будівельного процесу. Вибір методів виробництва, робіт, машин та механізмів. Організація праці при монтажних роботах стінових панелей. Калькуляція трудових затрат на проведення робіт.

Работа содержит 1 файл

Типова технологічна карта на установку резервуара.docx

— 126.50 Кб (Скачать)

Архітектура-планувальна частина

  1. Загальні положення

   Проектований об’єкт  – желізобетоний резервуар об’ємом 300м³. Призначений для зберігання води. Даний резервуар виготовлений із збірного З/б і моноліту, стіни і перекриття складаються із плит і зварють між собою.  Розміри в осях А – Б 5 м. і в осях 1 – 2  15м. глибина залягання -3.29 м. Обєкт находить на вул. Куліша 3. в м. Калуш є має хороше дорожнє сполучення.

  1. Обємно планувальнє рішення

  Споруда прямокутного  типу 5х15 м. Глибиною залягання  3.29м.Зверху  на резервуар насипається  грунт товщиною 0.5 м. Фундамент монолітний товщиною 300мм марка бетону В35.Кутові частини стін проектуються у вигляді монолітних вставок. Стіни складаються і стінових панелей розміром (3.2, 1, 0.15) які з’єднують між собою приварують і замонолічують.Стик стін із днищем проектований шарнірно-рухливий із використанням еластичних прокладок. Перекриття складається із плит перекриття розміром (5.2, 2.5, 0.3) їх приварють  до стінових панелей і замонолічують. З боку конструкції нагодиться люк щоб попасти в середину.          

 

  1. Конструктивні рішення

 В резервуарі передбаченна:

 • Вентеляція через спеціальні фільтри.
 • Гідроізоляція покриття, стін і днища резервуара.
 • Обробка внутрішніх поверхонь збірних і монолітних бетоних і З/Б конструкцій .
 • Замонолічування всіх стиків зібрних конструкцій бетона і З/б бетона на розширювальному цементі для підвищення водонепроникності і герметичності резервуара.

При проектуванні резервуарів  особу увагу звертають на їхню водонепроникність  і захист матеріалів з яких виконаний резервуар, від  поганого впливу води на матеріали. Для  рішення цих проблем були використанні щільні бетони і попередньо напруженні З/б конструкції. Покриття покритій виконують наклейкою листового тіокола. Закладні стальні деталі збірних З/б конструкцій защіщають від корозій слоєм алюмінія.

 

  1. Обладнення резервуара.
 • Підводячий (подающий) трубопровід.
 • Відводячий трубопровід.
 • Переливним засіп.
 • Спускний трубопровід.
 • Промивні засіп.
 • Засоби для впуску і випуску повітря при наповненні і спорожненні резервуара.
 • Люками і драбиною.

Підводячий трубопровід діаметром 200мм. Вводить в резервуар через стіну.

Відводячий трубопровід влаштовується в днищі резервуара.

Переливний засіп введений в резервуар черес стіну, на кінці  його є водозливна воронка, на його вертикальній частині виготовленна гідравлічна затворка.

Скускний трубопровід влаштовується на днищі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Технологія зведення

   В склад робіт  на технологічній карті входять:

 • Установка бетоної підготовки.
 • Армування днища.
 • Бетоновування днища.
 • Монтаж стінових панелей.
 • Установка монолітних участків стін.
 • Тонкерування днища і монолітних участків стін.

Всі роботи виконуються в одну зміну.

Організація і технологія будівельного процесу.

   До початку остановки днища повині бути виконанні наступні роботи:

 • Проложенні тимчасові автодороги.
 • Установлені в робочій зоні пробільники і виконане освічення робочої площію.
 • Виконанна бетона підготовка із позначенням на ній краскою розміщення осей .
 • Доставленні на площадку і підготовленні до роботи необхідні інструменти і інвентар.
 • Доставленні і уложенні на площадках складування щіти опалубки, арматури, стінових панелей і панелей перекриття.

    Для бетонування днища  використовують деревяну щитову опалубку. Арматурні сітки доставляють на об’єкт в кількості обезпечуючій роботу безперебійної роботи армувальників. Бетоний розщин доставляють на будівельний майданчик автобетонозмішувачом марки С-942, від чіткої роботи якого залежить безперебійна робота бетононасоса.

     До початку монтажа стінових панелей повині бути виконанні настіпні роботи:

 • Закінченне днище резервуара.
 • Остановлений проїзд для автотранспорта.
 • Розміщенні стоянка пневмоколісного крана
 • Завезенні всі стінові панелі і розложені по маркам в порядку черги монтажа.
 • Закінчення нівелювання опорних поверхностей для стінових панелей із вирівнюванням при необхідності цементним розщином.

             Стінові панелі завозять на  об’єкт автотранспортом и складують на деревяні підкладки січенням 100х100 мм, довжиною 3 м.

             Вимоги до збірних панелей:

 • Стінові панелі повині мати маркеровку і штампи ОТК підприємствами-виробника.
 • На кожну партію однотипних стінових збірних панелей підприємство-виробник повинен представити акт, випробовування контольних зразків в відповідності із вимогами ГОСТ 7473-76 і паспорта.
 • Збірні стінові панелі не повині мати зовнішніх дефектів і недоліків (раковин, тріщин, обнажоної арматури).
 • Стальні закладні деталі повині бути установленні в відповідності із проектом.

                    Відхилення від проектних розмірів стінових панелей не повинні перебільшувати величини, мм:

 • По довжині -5, +10,
 • По ширині  ±5,
 • По товщині  ±5.

      Днище армують  в наступній послідовності:

Нижню сітку влаштовують на підставки, забеспечуючу проектну товщину захищаючого слоя бетону. Вверхню сітку    фіксують на карксах-підставках. Арматуру і плити стикують навхльост і зварюють ( в відповідності СНиП 11-21-75), арматуру ребер з’єднують встик фланговими швами із накладками.

До установки опалубки приступають  після інструментальної повірки  відповідності геометричних розмірів щитів проектним. При розробці опалубки щити відривають від бетона ломом. Робочу поверхність очищують від налиплого бетону і цементного молока.

До бетонування днища приступають  після установки і надійного  закріплення арматури і опалубки згідно робочим кресленням і перевірки готовності до роботи всі засобів механізації, предзначиних для укладки бетону.

  Днище бетонують за допомогою  автобетононасоса,  який на будівельному майданчику встановлюється таким способом, щоб забезпечити достатньо місця для маневрування автобетонозмішувача і хорошо обзору робочої зони.

   Ущільнюють бетону суміш голубиним вібратором із гнучким валом, шах перестановки вібратора не повинен перебільшувати 1.5 радіуса його дії. Оптимальна час вібрування не одному місці 20-30с. Глибина погрузки вібратора в бетону сіміш повина забезпечувати часткове занурення його в раніше укладений не затверднувший слой бетону.

   Ущільнення бетону закінчують, коли бетон перестає осідати,  крупні заповнювачі покривають  розщином, на поверхні і в місцях дотику із опалубкою появляється цементне молоко, перестають виділятись повітряні пузирі.

   Бетонування конструкції  супроводжується відповідними записами  в журналі робіт.

   При наглядом за бетоном  необхідно забезпечувати хароші температурно-вологі умови для тужавіння бетону, захищати його від поганої дії вітру, прямих сонячних променів, систематично поливати водою відкритті поверхні бетону(частота поливання залежить від кліматичних умов і необхідності пітримування поверхні бетону в вологому стані). В суху погоду відкритті поверхні бетону повині підтримуватись у вологому стані до утримання бетону 70% проектної міцності.

    До монтажу стінових  панелей дозволяється приступати  при досягненні бетоном днища  70% проектної міцності. Його починають  із установки маячних панелей.  Стінові панелі стропують за допомогою універсальних траверсів вагопідйомністю 8т.

    Наружні стінові панелі монтують із бровки котлавана. Правельність положення панелей в плані звіряють по рискам, нанесених на верхніх гранях фундаменту, а в поперечному напрямку- по маячним стіновим панелях. Вирівнюють стінові панелі рейками- обвісами. Допустимі відхилення панелі по вертикальній осі 45 мм.

  Тимчасово панель кріплять  підкосами і металевими інвентарними  клинками.

   Монтуючі панелі з’єднують зваркою згідно ГОСТ 10922-75.

   Після установки, вивірки  і тимчасового закріплених панелей  горизонтальні стики замонолічують вручну бетоном марки 350 на мілкому заповнювачі. Бетон ущільною глибини вібратором із зовнішнім діаметром корпуса 36мм. Вертикальні стики стінових панелей замонолічують механізірованим способом. Рощин подається рощинонасосом в нижню зону стиків.

   Герметизація стиків займається  спеціалізоване звіно – двоє робочих, які пройшли інструктаж.

   Після монтажу стінових  панелей починаю установку монолітних  частин стін згідно робочим  кресленням і СНиП ІІІ-15-76 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Правила производства и приемки робот».

   Затим починають торкретированния днища і монолітних участків стін товщиною 20мм. За допомогою цемент-пушки СБ-13 (С-320). Перед нанесенням розщину тонкретируемую поверхність очищують сухим піском із допомогою цементної-пушки і промивають водою під напором. Перший слой наносять товщиною 10-15 мм., вирівнюють його, зрізають окремі нерівності лопатою і витримують на протязі 24ч. Потім поверхність змачують водою кргувими рухами наносять наступний слой товщиною 10-5 мм.

   Бетон до моменту можливого  замерзання повинен мати не  менше 100% проектної міцності.

Організація праці при бетонуванні

    Бетоняр 2-го  розряду встановлює інвентарний  деревяний настил із щитів на арматуру фундаментної плити в місцях укладки бетона. Бетоняр 4-го і 3-го розряда провіряють готовність вібратора, інструментів. Машиніст-оператор 6-го розряду і помошнік-оператор 4-го розряду ставлят автобетононасос на ручний тормоз, запускають двигун і включать коробку відбору мощності при нейтральному положені речага переключання передач. Потім вони влаштовують автобетононасос на виносні опори, забезпечивши повну розгрузку колес і горизонтальність платформи, провіряють готовність механізмів, контрольно-виміруючими приборами, конструкції гідрообладнення і гідрозавотки. До авто бетононасосу під’їжає авто бетонозмішувач. Бетоняп 2-го роздяру і помічник машиніста – оператора 4-го розряда готовлять в ростворном ящику приблизно 0,1м³ «пускової суміші».

     Основні роботи. Бетоняр 4-го розряду подає  команду машиністу - оператору  про початок роботи. Бетоняр 2-го  розряду і помічник мишиніста – оператора заливають через заливну воронку «пускову суміш». Машиніст – оператор включає на оптимальний режим роботи авто бетононасос, потім – привід мішалки. Бетоняр 2-го розряду направляє хобот авто бетонозмішувача в приємний бункер авто бетононососа – починає вигруску бетоної суміші. Прийомний бункер загружають вище лопасті мішалки на 5-10 см. Машиніст – оператор і помічник маш.- опер. Включать автобетононасос в режим нагнетанія. Включати автобенонасос і подавати бетону суміш можна лише на повільному ходу, при полученні підтверджуючого сигналу від звєн бетонарів про готовність прийому бетоної суміші а опалубку. Після чого в прийомний бункер насоса необхідно поступово подавати бетону суміш із інтенсивністю, рівній експлоатаційній  продуктивність авто бетононасоса. До закінчення вигруски першого авто бетонозмішувача до авто бетононасосу під’їдає другий авто бетонозмішувач.

   У зв’язку із  інтенсивною подачею бетоної суміші бетонярі розділяють на два звана: 1-ше звено – бетоняр 4-го розряду і два бетонярі 2-го розряду; 2-ге звено- бетоняр 3-го розряду і два бетонярі 2-го розряду. Звена в процезі підміняють один одного; принімають бутону суміш із бетоновода, розрівнюють і ущільнюють її вібратором, переставляють інвентарні деревинні щити і місця укладки бетоної суміші. Бетоняр 2- го розряду систематично очищає рішотку загрузочного бункера від більши частинок крупного заповнювача. Після повного бетонування в зоні дії гібкого розпреділюючого рукава звєно плотніків розєднують участок бетоновода довжиною 6 м. і знову підєднує резиновий шланг. Бетонщики продовжують бетонувати днище, а плотніки роз’єднують роз’єднаний частину бетоновода на окремі звена, очищують, відносять і складують їх в штабелі. Після закінчення зміни чи непередбаченого перерива в роботі більше 30 мін. Машиніст – оператор і помічник машиніста - оператора разом із бетоняром 2-го розряду промивають бетоновод і розприділюючий бункер. Бетоняр вільного звена в процесі роботи доглядає за готовим бетоном відповідності із вимогами СНиП ІІІ-15-76, п.4.56.

Информация о работе Технологія установки резервуара