Шпаргалка по "Криміналістика"

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 23:28, шпаргалка

Описание работы

шпора з кримінілістики

Работа содержит 1 файл

Kriminalistika.doc

— 224.00 Кб (Скачать)

В роботі з мікрооб’єктами на місці події можна виділити наступні стадії: підготовчу (профілактична  робота і планування), пошук, фіксацію, вилучення, попереднє дослідження і упаковка.

Ефективний пошук  мікрооб’єктів неможливий без відповідних  технічних засобів. Для цього  є засоби з криміналістичного  чемодана і набір «Крапля».

Основними засобами пошуку мікрооб’єктів є освітлювачі, у тому числі ультрафіолетового кольору, і лупи. Пошук мікрооб’єктів здійснюється при хорошому освітленні як в прямому, так і в косопадаючому світлі за допомогою сильної лупи. Оглядати предмети необхідно, по мірі можливості, без переміщення. Якщо повністю оглянути предмет неможливо, то його слід помістити на чистий лист білого паперу, щоб не загубити мікрочастинки, які відділилися, при цьому слід застосовувати запобіжні засоби для збереження локалізації мікрооб’єктів на об’єкті-носії. Всі об’єкти необхідно оберігати від забруднень, не допускати контакту об’єктів між собою, загортати об’єкти в тканину або низькосортний папір. Всі дії з об’єктами бажано здійснювати в гумових рукавичках.

Експертне дослідження.

Поширеними є  неідентифікаційні питання про  наявність певних мікрочастинок:

 чи є на  об’єкті-носії (вказується предмет)  привнесені частинки певного  виду (вказуються мікрочастинки,  що цікавлять слідчого: волокна,  осколки скла, шматочки кам’яного  вугілля, лакофарбові частинки, нашарування  грунту і т. д.);

 чи є на  об’єкті-носії мікросліди конкретних речовин або матеріалів (нафти, фарби, цементу і т. д.)?

 чи є в  наданій масі речовини (матеріалу)  сторонні мікрочастинки певного  виду?

Ідентифікаційні питання:

- чи не є  мікрочастинка частиною конкретного  об’єкту (мікроуламок скла - частиною фарного розсіювача, плівка фарби - частиною лакофарбового покриття сейфу і т. д.)?

- чи не походить  мікрослід від конкретної обмеженої  маси речовини (наприклад, мікрослід-нашарування  на одязі - від фарби у вилученому  бідоні)?

- чи не належало раніше волокно конкретному предмету одягу?

- чи не походять  волокна, знайдені на об’єкті  (на одязі, холодній зброї, інструменті,  транспортному засобі), від представленого  комплекту предметів одягу? 

При виявленні  мікрооб’єктів в ході слідчої дії, звичайно, немає потреби ставити перед експертами питання про їх наявність. В цьому випадку слідчого можуть цікавити питання групового значення про природу частинок, сфера застосування даної речовини, його основні властивості. Постановка експертних завдань групового значення здійснюється за допомогою питань наступного типу:

- що за речовина (матеріал), мікрочастинки якої знайдені  на місці події (на предметі-носії), де і з якою мети вона  застосовується?

- чи не утворений  знайдений мікрослід речовиною, яка володіє певними властивостями (наркотичним, токсичним, самозаймистим і т. д.)?

- який колір  має зовнішня поверхня лакофарбового  покриття об’єкта (транспортного  засобу), мікрочастинки якого знайдені  при огляді місця події? [7.330]

Відповіді на ці і подібні запитання дозволяють пов’язати знайдені мікрочастинки з якою-небудь групою об’єктів і відмежувати їх від всіх інших груп і окремих предметів, що, у свою чергу, допомагає вибрати напрям розшукових заходів і з’ясувати обставини справи.

При дослідженні мікрослідів біологічного походження окремі питання можуть ставитись перед медико-криміналістичною і судово-медичною експертизою.

Комплексна медико-криміналістична  експертиза вирішує ряд питань, направлених  на ідентифікацію людини. Наприклад, можлива постановка таких питань:

- чи не є  плоска мікрочастинка з нашаруванням  червоного кольору частиною нігтьової  пластинки пальця руки потерпілої (підозрюваної);

- чи не знаходилася  певна ділянка тіла людини (трупа)  в контактній взаємодії з конкретним  предметом (зброєю, транспортним засобом і ін.).

При призначенні  судово-медичної експертизи по мікрочастинках ставляться як неідентифікаційні, так  і ідентифікаційні питання. Ці питання  в основному аналогічні тим, які  були розглянуті вище. Специфіка їх пов’язана з особливостями мікрочастинок (мікрослідів) і об’єкту-носія (тіло людини). Так, для встановлення наявності частинок і механізму утворення мікрослідів можуть бути поставлені такі питання:

- чи є на  об’єкті мікросліди крові (виділень) або мікрочастинки (клітинні елементи) людського організму;

- чи є на  тілі людини або в області  тілесних пошкоджень (в раневих  каналах та ін.) сторонні мікрочастинки; 

- який механізм  утворення мікрослідів крові  (або інших виділень) людини.

Для вирішення  різних завдань групового значення перед експертами судовими медиками ставляться наступні питання:

- яка статева  приналежність мікрослідів крові  (інших виділень) або мікрочастинок,  які знайдені при огляді;

- яке регіональне  походження мікрослідів крові  або мікрочастинок тіла людини органо-тканинного походження;

- чи однакова  групова приналежність знайдених  мікрослідів крові (виділень) або  мікрочастинок тіла людини і  відповідних зразків наданих  для порівняльного дослідження. 

22. Криміналістична  одорологія. Техніко-криміналістичні засоби і прийоми роботи зі слідами запаху на місці події. 

Криміналістична одорологія являє собою систему науково розроблених методів і технічних засобів виявлення, вилучення, зберігання й дослідження запахових слідів з метою наступного їхнього використання для рішення ідентифікаційних завдань у карному процесі. Запахове следообразование відбувається практично безупинно й триває доти , поки існує джерело заходу й умови його формування. Індивідуальність заходу, що виходить від людини, визначена генетично.

Дані російських і закордонних криміналістів  і кінологів, що застосовують метод  криміналістичної одорологии в практичній діяльності, свідчать, що в непровітрюваних, закритих приміщеннях запахові сліди  зберігаються на следоносителях з високою  адсорбційною ємністю до двох років. Крім того, установлено, що, застосовуючи відповідні прийоми, можна виявити, вилучити, закріпити й тривалий час зберігати молекули заходу людини без зміни їхніх властивостей. Як фонові заходи, так і заходи різних осіб не змішуються й не утворять у результаті цього новий захід. Залежно від способів вилучення, аналізу й реєстрації заходів криміналістичну одорологию розділяють на кинологическую одорологию й інструментальну одорологию (ольфактронику). У кинологической одорологии як аналізатор пахучих речовин використається орган нюху службового собаки. В інструментальної одорологии як аналізатори застосовуються фізико-хімічні прилади, здатні виділяти спектр пахучих речовин, реєструвати його у вигляді ольфактрограммы й детектировать із високою чутливістю окремі компоненти заходу. Службові собаки досить точно роблять вибірки людей по пробах пахучих речовин з повітря приміщень, навіть якщо вони перебували в приміщенні 10-15 мінут. Наявність у приміщенні заходів інших осіб не робить істотного впливу на вибірку конкретної особи. Пахучі речовини людини в повітрі приміщень тримаються тривалий час (2-3 доби). Короткочасне провітрювання приміщення не робить істотного впливу на їхню схоронність. Для надійної одорологической вибірки досить кілька десятків кубічних міліметрів повітря з молекулами пахучих речовин, узятих з людини або пахучого сліду. Службові собаки точно роблять вибірку по заходу, отриманому із дрібних предметів (сірників, кнопок, цвяхів і т.п. ). Для відбору,тривалого зберігання й можливості багаторазового пред'явлення заходу людини в цей час застосовують спеціально розроблений прилад відбору заходу (ПОЗ). В основі цього приладу лежить адсорбційний принцип, що базується на здатності поглинання речовини з розчину або газу поверхневим шаром рідини або твердого тіла. Ступінь адсорбції характеризується кількістю поглиненої речовини й часом його втримання. Різні матеріали й речовини мають неоднакову адсорбційну здатність. Оптимальний сорбентом є активоване вугілля марки АГ-1. Він здатний зберігати на собі пробу до двох років, тому використається в приладах збору й зберігання запахових слідів "Шершень".

Однієї з основних завдань інструментальної одорологии є розробка методів і апаратури, здатних реєструвати спектр летучих  речовин, що визначають запах, і документально записувати його у вигляді, що піддається наступній математичній обробці. У цей час розробляється стаціонарна лабораторна установка для підготовки ольфактроактивной проби й хроматографического аналізу з використанням аэрозольно-криогенного методу концентрування летучих метаболітів з метою ідентифікації заходу людини. Метод аэрозольно-криогенного концентрування заснований на сполученні процесів низькотемпературної конденсації й аерозольної фільтрації аналізованої проби. При проведенні невідкладних слідчих дій робота із запаховими слідами здійснюється за загальними правилами, передбаченим законом і підзаконними актами, з урахуванням особливостей, характерних для пошуку й вилучення пахучих речовин людини. До таких особливостей ставляться:

-створення умов, що забезпечують максимальну  схоронність запахових слідів (варто  накрити сліди яким-небудь чи  ящиком коробкою, виставити оточення  й т.д. );

- обмеження числа  учасників оперативно-слідчої групи  тільки особами, без яких ця  дія може втратити процесуальне значення або виявитися малоефективним;

-дотримання  правил поведінки й пересування,  що виключають можливість руйнування  слідів або їхнього забруднення  сторонніми пахучими речовинами (учасники огляду повинні перебувати  в межах відведеної ділянки, пересуватися тільки з дозволу керівника огляду, не курити й не створювати протягів);

- виконання строгої  черговості пошуку й вилучення  запахових слідів. Пошук і вилучення  запахових слідів повинні передувати  роботі з будь-якими іншими  слідами або предметами, які можуть стати речовинними доказами. У ході одорологической експертизи або іншого одорологи-ческого дослідження з'ясовуються наступні питання:

- чи є в  одорологической пробі, зібраної  з об'єкта (предмета), запах людини (якщо так, те чи не відбувається він від особи, що перевіряється,);

- чоловіком або  жінкою залишені запахові сліди; 

- чиналежать  виявлені на місці події кров, волосся, піт перевіряється лицу, що:

- чизалишені  сліди ніг (рук), виявлені на  місці події, що перевіряється  особою;

- чиє індивідуальний  захід особи, що перевіряється,  на вилученому предметі (одягу,  взуттю, зброї, гребінці, недокурку  й т.п. ). 

23. Експертно-трасологічні  дослідження та  їх значення в  розслідуванні злочинів. 

Робота зі слідами  на місці події підпорядковується єдиним правилам. З предметом — носієм сліду — треба поводитися так, щоб не залишати власних слідів і не пошкодити тих, що є. Під час дослідження важливо дотримуватися такого порядку фіксації слідів: спочатку фіксують сліди запаху, мікрочастинок, потім — сліди папілярних узорів і решту слідів. Перед попереднім дослідженням сліди фотографують, вимірюють і описують у протоколі, а після цього сліди вилучають копіюванням, моделюванням або в натурі.

Трасологічну  експертизу здійснюють експертні криміналістичні підрозділи. Об'єктами її є сліди-відображення та сліди-предмети, а також мікрооб'єкти. Тип слідів зумовлює вид дослідження та експертизи. Сліди пальців рук досліджують за допомогою дактилоскопічної експертизи; сліди знарядь злому на перешкодах, замках, пломбах, а також сліди транспортних засобів — трасологічної експертизи. Досліджують слід (його відбиток на плівці, копію, зліпок), виявлений на місці події, і експериментальні зразки предмета, який розшукують. Найчастіше вивчають безпосередньо об'єкт. Колеса транспортного засобу прокочують на паперовій смузі, яку подають на експертизу як зразок. Зразки ходи людини відбирають на стрічках паперу чи грунті, сліди фотографують панорамним методом, а знімки досліджують.

Методика трасологічного дослідження, так само як і інша ідентифікація, складається з окремих і порівняльних досліджень, оцінки результатів і формулювання висновків. Під час окремого дослідження експерт за допомогою досліджуваного об'єкта робить експериментальні зразки — тиснення, ковзання, дотримуючись механізму утворення сліду, який досліджують. Для порівняння застосовують об'ємне лінійне зміщення, порівняння, інколи накладання. Результати порівняльного дослідження ілюструються фотознімками, виготовленими на оптичних приладах. Трасологічна експертиза розв'язує такі завдання:

• ідентифікаційні, пов'язані зі встановленням тотожності об'єкта, що утворює сліди, за слідами-відображеннями;

• діагностичні, пов'язані з механізмом утворення  сліду, величиною прикладеної сили, часом утворення сліду, взаємним розміщенням знаряддя вчинення злочину і об'єкта, що сприймає сліди, послідовністю нанесення слідів, напрямом руху об'єкта, що утворює слід (транспорту, знарядь злому тощо). 
 

Информация о работе Шпаргалка по "Криміналістика"