Загальнаі відомості про судову медицину

Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Апреля 2013 в 19:25, лекция

Описание работы

Визначення, зміст, завдання і значення судової медицини.
Історія розвитку судової медицини.

Работа содержит 1 файл

Лекція 1.doc

— 74.00 Кб (Скачать)

 

Лекція 1

з курсу “Судова медицина”

Тема : “Загальнаі відомості про судову медицину”

 

План

 1. Визначення, зміст, завдання і значення судової медицини.
 2. Історія розвитку судової медицини.

 

Література :

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994р.
 3. Кримінальний кодекс України
 4. КПК України
 5. Наказ № 6 МОЗ України від 17 січня 1996р. «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України»
 6. Судова медицина. І Концевич І.О., Михайличенко Б.В. - Київ, МП «Леся», 1997р. -656с
 7. Судебная медицина. Ученик / Н.В.Виноградов, В.В. Томили. - М. Юридична література., 1991
 8. Лісовий А.С., Голубович Й.Л. — К: «Атіка», 2003 512 с
 9. Ю.Завальнюк А.Х. Судова медицина ( курс лекцій). — Тернопіль «Укрмедкнига», 2006 - 672с
 10. Лісовий А.С., Голубович Л.Л. - К: «Атіка», 2007 - 412 с
 11. Е.М.Білецький., Г.А.Білецька Судова медицина та нормативно- правові акти., X «Одісей», 2008 ,200с.

Вступне слово

Судова  медицина -це наука, що вивчає і розробляє питання медичного та загальнобіологічного характеру щодо правової практики. Такі питання можуть стосуватися будь-якого розділу медицини при розслідуванні та розгляді кримінальних і цивільних справ. Однак судова медицина — це не випадковий механічний набір медичних дисциплін, а самостійна медична наука, яка вивчає певне коло питань і має свої методи дослідження. У міру розвитку з неї виділилися самостійні дисципліни: судова хімія, судова психіатрія, токсикологія та інші науки. Водночас кожен розділ судової медицини постійно розширюється і науково поглиблюється.

Судова медицина з усіх медичних наук найтісніше пов’язана з патологічною анатомією, травматологією, токсикологією, серологією, а з юридичних — із криміналістикою, кримінальним правом,кримінальним процесом,трудовим правом.

На  сучасному  етапі  розвитку  судова  медицина  має важливе   медико-соціальне значення не тільки для боротьби зі злочинами проти життя та здоров’я громадян, а й для вдосконалення всієї системи   охорони здоров'я. Судова  медицина  робить   свій   внесок   у   профілактику   травматизму, отруєнь, швидкої смерті, сприяє покращенню лікувально-профілактичної роботи. Обговорення на судово-медичних та клініко-анатомічних конференціях лікарських помилок допущених у діагностиці та лікуванні хворих, аналіз їх усунення внесення конструктивних пропозицій щодо їх усунення та попередження- це далеко не повний перелік заходів, спрямованих на вдосконалення практики охорони здоров'я.

Практична судово-медична  робота, зокрема судово-медична експертиза проводиться лікарями, які мають  спеціальну підготовку в цій галузі.

 

 

 

1. Визначення, зміст, завдання і значення  судової

медицини

Серед медичних наук судова медицина посідає особливе місце. Це галузь науки, яка потребує знань з медицини так і з  юриcпунденції.

Виникнення  судової медицини історично пов'язане  з використанням медичних знань для потреб правосуддя, особливо при розслідуванні різних злочинів, спрямованих проти здоров'я чи життя людини. У певні історичні періоди в різних країнах ця наука дістала різні назви: правознавство, медичне правознавство, лікарське законодавство, тощо. Вперше назву ''судова медицина" цій дисципліні дав німецький вчений  Й. Бонн у 1690 р. Як назва так і визначення судової медицини відрізняються не тільки в різних країнах, а й у сучасних вітчизняних підручниках з цієї дисципліни.

Найбільш   правильним   вважаємо  таке  визначення : судова медицина — це галузь медичної науки, яка вивчає питання медичного, біологічного,    медико-криміналістичного    характеру    для    потреб правосуддя) законодавства та охорони здоров'я.

Судову медицину не  слід  ототожнювати із судово-медичною експертизою, хоча ці поняття дуже близькі.

Судово-медична  експертиза — це галузь практичної медицини, яка використовує знання судової медицини в правовій і  судовій практиці.

Основне завдання судової медицини і судово-медичної експертизи полягає в наданні допомоги правосуддю при розслідуванні злочинів проти життя і здоров'я особи.

Судово-медична   експертиза   крім   свого   основного   завдання передбачає  надання  допомоги   органам   охорони   здоров'я   в   справі підвищення  рівня    лікувально-профілактичної     роботи. Це може здійснюватися шляхом систематичного обговорення результатів судово-медичної    експертизи   на   клініко-судово-медичних   конференціях і своєчасного сповіщення керівництва органів охорони здоров’я про факти грубої  розбіжності  клінічного  і  патолого-анатомічного  діагнозу,  про помилки під час надання медичної допомоги хворим. Велику допомогу судово-медична експертиза надає органам охорони здоров’я в їх профілактичній роботі шляхом проведення аналізу випадків раптової смерті, транспортного  травматизму, побутових і промислових отруєнь, в заготовці трансплантаційного матеріалу.

Сучасна судова медицина поширилась далеко за межі прикладних знань тільки дня потреб правосуддя і законодавства. Окремі її розділи, які опрацьовані відповідно до статей Кримінального і Цивільного кодексів, в  той же час надають важливу інформацію для інших медичних дисциплін. Її основні розділи — вчення про смерть, післясмертні зміни, ушкодження та їх правова оцінка, отруєння, раптова смерть та її причини, права, відповідальність та обов'язки медичного персоналу. Вони містять оригінальний науково-дослідний матеріал, без знання якого неможлива загальна підготовка лікаря. В зв'язку з цим судова медицина викладається  на останніх курсах усіх факультетів медичних інститутів та університетів, а також на юридичних факультетах університетів, тому що юристи мають бути поінформовані про можливості сучасної медицини і вміло використовувати їх на користь правосуддя.

Зміст   судової   медицини визначається потребами   правової практики. Вона висуває все нові і різноманітні питання, котрі потребують постійного глибокого вивчення основних об'єктів цієї науки, як дослідження трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб, дослідження речових доказів, вивчення матеріалів різних справ, у тому числі і пов’язаних з обвинуваченням медичних працівників у разі порушення ними професійних обов’язків.

Судова медицина  розвивається  і   вдосконалюється  на снові досягнень морфологічних, клінічних, теоретичних та інших медичних дисциплін. На розвиток судової медицини впливають і правові науки, особливо криміналістика — правова наука про методи, техніку і тактику  розкриття злочинів. Криміналістика настільки тісно пов'язана із судовою медициною, що іноді важко їх розмежувати. Так, багато криміналістичних методів дослідження останнім часом використовуються в судово медичній практиці.

У процесі розвитку юриспрунденції і медицини судова медицина сформувалась і відокремилася в  самостійну галузь з певним колом питань, специфічними методами досліджень : спектральні, рентгеноструктурні, електрографічні, антропометричні, імунологічні, цитологічні тощо. Крім того, в судовій медицині для розв’язання різних питань широко використовують методи досліджень, які застосовуються в інших галузях медицини, - гістологічні, біохімічні, рентгенологічні, генетичні, імунологічні.

Сучасна судова медицина поширилась далеко за межі прикладних знань тільки дня потреб правосуддя і законодавства. Окремі її розділи, які опрацьовані відповідно до статей Кримінального і Цивільного кодексів, в  той же час надають важливу інформацію для інших медичних дисциплін. Її основні розділи — вчення про смерть, післясмертні зміни, ушкодження та їх правова оцінка, отруєння, раптова смерть та її причини, права, відповідальність та обов'язки медичного персоналу. Вони містять оригінальний науково-дослідний матеріал, без знання якого неможлива загальна підготовка лікаря. В зв'язку з цим судова медицина викладається  на останніх курсах усіх факультетів медичних інститутів та університетів, а також на юридичних факультетах університетів, тому що юристи мають бути поінформовані про можливості сучасної медицини і вміло використовувати їх на користь правосуддя.

Зміст   судової   медицини визначається потребами   правової практики. Вона висуває все нові і різноманітні питання, котрі потребують постійного глибокого вивчення основних об'єктів цієї науки, як дослідження трупів, обстеження потерпілих, обвинувачених та інших осіб, дослідження речових доказів, вивчення матеріалів різних справ, у тому числі і пов’язаних з обвинуваченням медичних працівників у разі порушення ними професійних обов’язків.

Судова медицина  розвивається  і   вдосконалюється  на снові досягнень морфологічних, клінічних, теоретичних та інших медичних дисциплін. На розвиток судової медицини впливають і правові науки, особливо криміналістика — правова наука про методи, техніку і тактику  розкриття злочинів. Криміналістика настільки тісно пов'язана із судовою медициною, що іноді важко їх розмежувати. Так, багато криміналістичних методів дослідження останнім часом використовуються в судово медичній практиці.

У процесі розвитку юриспрунденції і медицини судова медицина сформувалась і відокремилася в  самостійну галузь з певним колом  питань, специфічними методами досліджень : спектральні, рентгеноструктурні, електрографічні, антропометричні, імунологічні, цитологічні тощо. Крім того, в судовій медицині для розв’язання різних питань широко використовують методи досліджень, які застосовуються в інших галузях медицини, - гістологічні, біохімічні, рентгенологічні, генетичні, імунологічні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Історія розвитку судової медицини

 

Судова медицина як самостійна наука виникла з потреби суду в поясненні фактів біологічного і медичного порядку. Безсумнівно, що створенню державної і наукової судової медицини передував тривалий період її практичного застосування.

В історико-медичному аспекті  виникнення судової медицини як науки  можна віднести до того періоду, коли узаконюється звичай залучати медиків для вирішення питань при розслідуванні злочинів проти здоров'я і життя громадян.

У ряді історико-медичних робіт  російських дослідників (Тиле, Чистович) ми знаходимо численні вказівки на те, що в допетровській Русі медична  експертиза проводилася у формі  судово-медичних оглядів живих осіб, а в окремих випадках — і огляду трупів осіб, що загинули від насильницької смерті.

Усякий раз подібного  роду лікарські експертизи призначалися спеціальним урядовим указом. Це з  безсумнівністю свідчить про те, що вже в ХУІ-ХУІІ ст., тобто задовго до введення офіційних розпоряджень щодо організації спеціальної судово-медичної служби, практикувалися лікарсько- експертні огляди з різних приводів: тілесні ушкодження, отруєння, визначення придатності до несення державної і військової служби, медичні правопорушення тощо.

На початку XVIII ст. видаються  перші офіційні розпорядження, що узаконюють проведення судово-медичної експертизи. Стосовно цього цікавий «боярський вирок», що увійшов до повного зібрання законів, — «Про покарання не знаючих медичних наук і тих, що через неуцтво у вживанні медикаментів заподіюють смерть хворим». Зокркма Петро І наказав обов'язково робити медичні огляди у випадках смерті від побоїв чи поранень. У тлумаченні до артикула (статті) 154 Військового статуту (1716) прямо вказується на обов'язковість судово-медичного розтину трупа у випадках насильницької смерті від побоїв і поранень.

Проведення  судово-медичної експертизи в першій половині XVIII ст. було утруднене через  недостатню кількість лікарів. Розтин спершу проводили у столичних  містах і військово-лікувальних  установах.

Опублікування першого повного офіційного «Наставляння лікарям при судовому огляді й розкритті мертвих тіл» відносять до 1829 р. Воно містить виклад процесуальної сторони судово-медичного дослідження, а також докладні вказівки лікарям із техніки судово-медичних розтинів.

Відповідно  до цього наставляння «огляд і  розкриття мертвих тіл зобов'язані робити в повітах — повітові, а в мі­стах — городові і поліцейські лікарі, але якщо вони через хворобу чи з іншої якої причини не можуть їм зайнятися, то замість них обов'язок цей покладається на всякого іншого військового, цивільного чи вільно-практикуючого медичного чиновника. Де є кілька медичних чиновників, там судове дослідження тіла може бути зроблене в присутності декількох з них, якщо судовий лікар визнає це за потрібне».

Ще в 1824 р. проф. О. П. Нелюбіним були опубліковані «Правила для керівництва судового лікаря при дослідженні отруєнь з додаванням синоптичних таблиць про отрути».

У «Військово-медичному  журналі» була опублікована праця І. В. Буяльського (1789-1866) «Керівництва лікарям  до правильного огляду мертвих людських тіл для узнання причин смерті, особливо при судових дослідженнях» (1824).

Важливо зазначити, що пріоритет складання першої наукової методики огляду і розкриття трупів належить ви­датному професору анатомії і хірургії Медико-хірургічної академії І. В. Буяльському.

Перший вітчизняний  підручник з судової медицини написаний професором І. Ф. Венсовичем.

Великою популярністю користувався посібник з судової  медицини, що належить професору С. О. Громову (1774- 1856).

Говорячи про  вітчизняні посібники із судової медицини, необхідно зазначити, що геніальний росіянин хірург і анатом М. І. Пирогов опублікував у 1846 р. свою працю «Анатомічні зображення зовнішнього вигляду і положення органів, що укладаються в трьох головних порожнинах людського тіла, призначені переважно для судових лікарів».

Особлива заслуга  належить М. І. Пирогову в галузі дослідження  вогнепальних поранень. Його спостереження  й експериментальні дослідження, присвячені характеристиці вхідних і вихідних отворів поранень, становлять винятковий інтерес, тому що є першими оригінальними дослідженнями з даного питання.

Відомо, що М. І. Пирогов зробив велику кількість  розтинів трупів, у числі яких були і судово-медичні. Йому належить пріоритет  у спостереженні й описуванні найважливіших властивостей вхідного і вихідного отворів вогнепальних поранень.

Информация о работе Загальнаі відомості про судову медицину