Звіт з виробничої практики на митниці

Автор: Пользователь скрыл имя, 01 Августа 2013 в 18:06, отчет по практике

Описание работы

1.1. Митний пост «Спеціалізований»є митним органом, як відокремлений структурний пiдроздiл Київської міжрегіональної митницi Міністерства доходів і зборів України, який безпосередньо здiйснює митний контроль i митне оформлення товарiв та транспортних засобiв, справляння податкiв i зборiв, виконує інші завдання, передбаченi законодавством України з питань митної справи.
1.2. Митний пост у своїй дiяльностi керується Конституцією України, Митним кодексом України та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Міністерства фінансів України, рішеннями колегiї та наказами Міністерства доходів і зборів України, а також наказами митницi, тимчасовим положенням про митний пост.

Содержание

Загальна характеристика підприємства………………………………….3
Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства……………………5
Список використаної літератури…………………………………………9

Работа содержит 1 файл

практика.docx

— 41.00 Кб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Міжнародні перевезення  та митний контроль»

 

 

ЗВІТ

З ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ

 

 

            Місце проходження практики___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Студент                                ___________________            _________________________

                                                     (підпис)                      (прізвище, ініціали)

Керівник   виробничої  практики________________             _______________________

                     (підпис)                     (посада, прізвище, ініціали)

Керівник від  бази практики____________________           ______________________

                                (підпис, М. П. підприємства)           (посада, прізвище, ініціали)                      

 

Національна шкала ________________   

                                                  

                                                   Кількість балів: ______________Оцінка: ECTS_____

 

                                                                  Члени комісії_________      _____________________

                                                                               (підпис)                 (прізвище та ініціали)

_________       _____________________                                                                                           

                                                                                       (підпис)                (прізвище та ініціали)

_________       _____________________                                                                                                                                  

                                                                         (підпис)               (прізвище та ініціали)

 

 

 

НТУ 2013  р.

Зміст

 

  1. Загальна характеристика підприємства………………………………….3
  2. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства……………………5
  3. Список використаної літератури…………………………………………9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальна характеристика підприємства

1.1. Митний пост «Спеціалізований»є  митним органом, як відокремлений  структурний пiдроздiл Київської  міжрегіональної митницi Міністерства  доходів і зборів України, який  безпосередньо здiйснює митний  контроль i митне оформлення товарiв  та транспортних засобiв, справляння  податкiв i зборiв, виконує інші  завдання, передбаченi законодавством  України з питань митної справи.

1.2. Митний пост у своїй дiяльностi  керується Конституцією України,  Митним кодексом України та  іншими законами України, актами  Президента України, Верховної  Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв  України, Міністерства фінансів  України, рішеннями колегiї та  наказами Міністерства доходів  і зборів України, а також  наказами митницi, тимчасовим положенням  про митний пост.

1.3. Створення, реорганiзацiя, лiквiдацiя  митного поста здiйснюється Міністерством  доходів і зборів України за  поданням начальника митницi.

1.4 Митний пост розташовується  за адресою: м. Київ, вул. Лугова, 9, та здійснює свою діяльність та митні формальності за місцями розташування відділів митного оформлення митного поста, відповідно до структури митного поста, та поза їх місцем розташування, з урахуванням положень статті 247 Митного кодексу України, в зоні діяльності митного поста.

1.5 Структура митного  поста:

          - відділ  митного оформлення № 1 митного  поста «Спеціалізований»;

          - відділ  митного оформлення № 2 митного  поста «Спеціалізований»;

- відділ митного оформлення  № 3 митного поста «Спеціалізований».

          1.6 Зоною діяльності митного поста  є місто Київ та територія  Київської області в частині  митного контролю та митного  оформлення товарів, що переміщуються  у міжнародних поштових та  експрес-відправленнях з урахуванням  місць розташування відділів  митного оформлення митного поста  та положень Розподілу  території  і компетенції, в межах яких  здійснюють функції підрозділи  митного оформлення митниці, який  затверджується наказом митниці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Опис та аналітична оцінка діяльності підприємства

2.1. Безпосереднє здiйснення митної  справи, контроль за додержанням  усiма юридичними й фізичними  особами законодавства України  з питань митної справи.

2.2. Застосування вiдповiдно до  законiв України заходiв тарифного  й нетарифного регулювання, повне  та своєчасне справляння податкiв,  зборiв (iнших обов'язкових платежiв)  при перемiщеннi товарiв i транспортних  засобiв через митний кордон  України або проведеннi митних  процедур.

Митні платежі

Митні платежі вносяться на розрахунковий  рахунок митного органу до, або  одночасно з подачею ВМД (вантажної  митної декларації). Митні платежі  може здійснювати безпосередньо  власник переміщуваних товарів  або організація (митний брокер), що має відповідну ліцензію, і договір  з власником переміщуваних товарів, що займається митним оформленням даного товару.

Митні платежі включають в себе:

Акцизний збір - це непрямий податок  на споживачів (одержувачів) окремих  товарів (продукції), визначених законом  як підакцизні, що стягується з них  під час здійснення оборотів з  продажу (інших видів відчуження) таких товарів (продукції), вироблених на митній території України, або  при імпортуванні (ввезенні, пересиланні) таких товарів (продукції) на митну  територію України. Акцизний збір включається  до ціни підакцизних товарів.

Антидемпінгове мито (попереднє  або остаточне) - особливий вид  мита, що справляється у разі ввезення на митну територію України товару, який є об'єктом застосування антидемпінгових  заходів (попередніх або остаточних).

Випадки застосування: Стаття 13. ЗУ № 2097-XII от 05.02.1992 "Про Єдиний митний тариф"

Ввізне (імпортне ) мито - Мито, що стягується митницею, являє собою податок  на товари та інші предмети, які переміщуються  через митний кордон України. Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну  територію України.

Ввізне мито (Договір про зону вільної торгівлі СНД). Ставки ввізного мита при імпорті товарів з  країн СНД, учасниць Договору про  зону вільної торгівлі. Додатково  див. Лист ДМСУ від07.09.2012 N 11.1/1.2-16.1/10114-ЕП  та Додаток 1 до Договору про зону вільної  торгівлі 18 жовтня 2011 року

Ввізне мито (Угоди вільної торгівлі крім СНД). Ставки ввізного мита при  імпорті товарів з Македонії  та держав ЄАВТ.

Додатково див. Листи ДМСУ від 29.05.2012 № 16/1- 16.1/1118-ЕП,від 19.12.2012 р. № 16/1-16.1/2749- ЕП

Позначка "Z" означає звiльнення  товарiв вiд оподаткування митом  згiдно з угодами з державами  ЄАВТ

Вивізне (експортне) мито. Мито, що стягується митницею, являє собою податок  на товари та інші предмети, які переміщуються  через митний кордон України. Вивізне  мито нараховується на товари та інші предмети при їх вивезенні за межі митної території України.

Вивізне мито (Договір про зону вільної торгівлі СНД). Ставки вивізного  мита при експорті товарів з країн  СНД, учасниць Договору про зону вільної  торгівлі.

Додатково див. Лист ДМСУ від07.09.2012 N 11.1/1.2-16.1/10114-ЕП  та Додаток 1 до Договору про зону вільної  торгівлі 18 жовтня 2011 року

Єдиний збір у пунктах пропуску. Єдиний збір складається з:

- плати за здійснення передбачених  Законом видів контролю вантажу  і транспортного засобу;

- плати за проїзд транспортного  засобу автомобільними дорогами;

- додаткової плати за проїзд  автомобільного транспортного засобу  з перевищенням встановлених  загальної маси, осьових навантажень  та (або) габаритних параметрів.

Єдиний збір не справляється:

- у разі перетинання державного  кордону України залізничними  вагонами без вантажів;

- у випадку транзиту вантажу,  що не підлягає пропуску через  митний кордон України та перевантажується  на інший транспортний засіб  у зоні митного контролю пункту  пропуску, який є одночасно пунктом  в'їзду та виїзду цього вантажу.

- з транспортних засобів, якими  перевозяться вантажі гуманітарної  допомоги, якщо товаросупровідні  документи оформлені на отримувачів  гуманітарної допомоги в Україні,  що внесені до Єдиного реєстру  отримувачів гуманітарної допомоги.

Податок за викиди в атмосферне повітря. Податок, що справляється за викиди в  атмосферне повітря забруднюючих речовин  пересувними джерелами забруднення  у разі використання палива, утримується  і сплачується до бюджету податковими  агентами. До податкових агентів належать суб'єкти господарювання, які: - здійснюють торгівлю на митній території України  паливом власного виробництва та/або  передають замовнику або за його дорученням іншій особі паливо, вироблене з давальницької сировини такого замовника; - здійснюють ввезення палива на митну територію України

Податок на додану вартість ( ПДВ ) (англ. value added tax, VAT) - непрямий податок на товари й послуги. З метою стимулювання експорту фірмам-експортерам повертається сума ПДВ (при певних умовах). При  імпорті ПДВ виступає засобом  протекціоністської політики, оскільки його стягнення з імпортованих товарів  веде до їхнього подорожчання, підвищуючи тим самим конкурентноздатність товарів і послуг вітчизняного виробництва. ( Стаття 4. База оподаткування )

Митні платежі повинні бути внесені  до, або одночасно з подачею  ВМД (вантажної митної декларації) на розрахунковий рахунок митного  органу.

Нетарифне регулювання

Нетарифне регулювання - це комплекс заходів обмежено-заборонного порядку, що перешкоджають проникненню іноземних  товарів на внутрішній ринок країни.

До нетарифних заходів регулювання  відносяться:

1. Заборони експорту та імпорту.  Це вимушені заходи, визнані міжнародною  практикою. Заборони можуть виступати  у відкритій і закритій формі.  Різновидом заборони відкритої  форми являються часткові заборони, які, в свою чергу, можуть  мати безумовний і умовний  характер. Заборони безумовного  характеру встановлюються на  імпорт товарів, здатних заподіяти  шкоду різним сферам життєдіяльності  держави. Умовні заборони використовують  тоді, коли постачальник імпортної  продукції не дотримується встановлених  правил і норм. Крім постійно  діючих заборон, використовуються  також сезонні і тимчасові  заборони на ввіз.

 

2. Кількісні обмеження експорту  та імпорту. Вони являються  традиційними методами кількісного  обмеження в міжнародній торгівлі. До них відносяться квотування  і ліцензування.

Квотування являє собою лімітування  розміру імпорту (експорту) з допомогою  квот (контингентів). Квота - це встановлення у вартісному чи фізичному вираженні  певного об'єму експорту (імпорту) на визначений період (рік, квартал, і  т.ін.). Квотування здійснюється з метою  ліквідації торгового і платіжного дисбалансу з окремими країнами; регулювання  попиту і пропозиції на внутрішньому ринку; виконання міжнародних зобов'язань  і досягнення взаємовигідних домовленостей.

В Україні використовують такі види квот:

- глобальні - встановлюються для  товарів без визначення конкретних  країн, куди вони експортуються  чи з яких вони імпортуються;

- групові - для товарів з визначенням  групи країн, куди вони експортуються  чи з яких вони імпортуються;

- індивідуальні - для товарів  з визначенням конкретної країни, куди вони можуть експортуватися  чи з якої вони можуть імпортуватися.

Ліцензування - це обмеження у вигляді  одержання права чи дозволу(ліцензії) від уповноважених державних  органів на ввіз (вивіз) певного об'єму  товарів.

На Україні використовуються такі види ліцензій:

- генеральна - відкритий дозвіл  на експортні (імпортні) операції  по окремому товару чи окремій  країні (групі країн) на протязі  періоду дії режиму ліцензування  по даному товару;

- разова (індивідуальна) - одноразовий  дозвіл, який має іменний характер  і видається для здійснення  кожної окремої операції конкретним  суб'єктом ЗЕД на період, необхідний  для її здійснення;

- відкрита (індивідуальна) - дозвіл  на експорт (імпорт) товару на  протязі конкретного періоду  (але не менше одного місяця) з визначенням його загального  об'єму.

Информация о работе Звіт з виробничої практики на митниці