Разработка узлов микропроцессорной техники

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Октября 2012 в 18:58, курсовая работа

Описание работы

Сучасна електронна цифрова обчислювальна техніка широко застосовується у народному господарстві. В даний час створено чотири покоління ЕОМ з покращує техніко-економічними показниками, що сприяє подальшому розширенню сфери застосування ЕОМ та їх ефективності. Четверте покоління ЕОМ на основі інтегральних схем з великим ступенем інтеграції елементів (ВІС) з'явилася на початку 70 - х років і істотно змінило параметри ЕОМ усіх класів. Разом з тим виник абсолютно новий клас на основі ВІС - мікропроцесорні обчислювальні машини - мікроЕОМ.

Содержание

Вступ………………………………………………………………………….. 3
1.Вживання мікропроцесорів в медицині…………………………………... 5
1.1 Області застосування мікропроцесорів………………………………… 12
1.2 Приклади застосування мікропроцесорів в медичній практиці…….… 13
2. Розрахункова частина…………………………………………………….... 18
2.1 Розрахунок пристрою введення інформації…………………………..... 19
2.2 Розрахунок перетворювачу двійкового коду в зворотній код………... 24
2.3 Буферний регістр…………………………………………………………. 28
2.4 Пристрій постійного запам’ятовування 16х4…………………………… 29
2.5 Акумулятор……………………………………………………………….. 30
2.6 Логічний арифметичний пристрій………………………………………. 31
2.7 Пристрій відображення інформації……………………………………… 34
Висновок……………………………………………………………………….. 46
Література……………………………………………………………………… 47

Работа содержит 1 файл

Le finalle.docx

— 2.12 Мб (Скачать)


 

 

 

Спрощенне рівняння:

 

 

 

 

 

Карта Карно:

 


1

1

1

1

     

1

1

1

1

1

     

1

1

1

1

1

 

1

 

1

1

1

1

1

 

1

 

1 

Спрощене рівняння:

 

 

Карта Карно:1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

Спрощене рівняння:

 

 

 Карта Карно:

 


1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

1

1

1

   

1

1

1

 

1

1

   

1

1

1

 


 

Спрощене рівняння:

 

 

 

 

 

 

Структурна схема перетворювача  двійкового коду чисел в кок семи сегментного індикатора представлено на рис.2.19.                                              

Рисунок 2.19.- Структурна схема перетворювача двійкового коду чисел в код семи сегментного індикатора

 

Функціональна схема перетворювача двійкового коду чисел в код семи сегментного індикатора представлено на додатку 1.

Схема електрична принципова може бути виконана на мікросхемах ТТЛ логіки серії К155.

Загальну схему розробленого пристрою представлено на додатку 2.

 

 

 

 

Висновок

У курсовій роботі розглянуті побудова і принцип дії пристрою, ячкий включає в себе різноманітні вузли мікропроцесорної техніки. Розроблена схема пристрою вводу інформації, схема перетворювача кодів, схема  буферного регістру, пристрою постійного запам’ятовування (16x4), акумулятора, суматора – віднімача, пристрою виведення інформації на індикатори.

Аналіз функціонування схем показує відповідність завданню та загальній теорії функціонування вузлів мікропроцесорної техніки.

При виконанні курсового  проекту використані програмні  засоби побудови електричних схем Electronics Work Bench 5.12 та SPlan 7.0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника – М.: Радио и связь, 1990 – 496 с.

2. Угрюмов Е.П. Цифровая  схемотехника – СПб.: БЧВ –  Санкт Петербург, 2000, - 528 с.

3. Угрюмов Е.П. Проектирование  элементов и узлов ЭВМ: Учеб. Пособие для вузов – М.: Высш.шк., 1987. – 318 с.

4. Потемкин И.С. Функциональные  узлы цифровой автоматики. – М:  Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.

5. Хоровиц П., Хилл У.  Искусство схемотехники: В 3-х  томах: Т.2: Пер. с англ. – 4-е  изд. – М.: Мир, 1993. – 371 с.

6. Лебедев О.Н. Применение  микросхем памяти в электронных  устройствах: Справочное пособие.  – М.: Радио и связь, 1994. – 216 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

 

 

 

з


 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Разработка узлов микропроцессорной техники