Створення HTML-документа з використанням таблиць

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 14:36, лабораторная работа

Описание работы

Розробити web-сайт з використанням таблиць, ознайомитися з основними елементами тега таблиці й і його атрибутами.

Работа содержит 1 файл

лб 1.docx

— 363.27 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет радіоелектроніки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра МСТ

Дисципліна: «Методи і засоби комп’ютерних інформаційних  технологій»

Звіт  з лабораторної роботи №1

на тему: «Створення HTML-документа з використанням таблиць» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконали Перевірила

ст. гр. ВПС-08-1 Єгорова І.М.

Гайдамащук А.В.

Мальована М.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 2011

      1 СТВОРЕННЯ HTML ДОКУМЕНТА З ВИКОРИСТАННЯМ ТАБЛИЦЬ

     1.1 Мета роботи

 

      Розробити web-сайт з використанням таблиць, ознайомитися з основними елементами тега таблиці й і його атрибутами.

     1.2 Короткі теоретичні відомості для виконання роботи

     Для  роботи необхідно розглянути елементи тегу TABLE (табл.1.1) та його атрибути (табл.1.2).  

        Таблиця 1.1 - Елементи таблиці 

Елемент Опис
CAPTION   Визначає  заголовок таблиці. Підтримує  атрибути ALIGN і      VALIGN.
TABLE   Визначає  таблицю.
TR   Створює  рядок у таблиці.
TD   Визначає  осередок таблиці. Підтримує більшість  атрибутів еле-  мента TABLE.
TBODY   Використовується  таблицями, що мають верхні  і нижні колонтитули, при завданні атрибутів для груп рядків.
THEAD   Визначає  верхній колонтитул таблиці. Підтримує  атрибути ALIGN, ID, VALIGN і STYLE.
Елемент Опис
  STYLE.
TH   Визначає  заголовок чи рядка стовпчика  таблиці. Підтримує більшість атрибутів TABLE.
 

         Таблиця 1.2 - Атрибути таблиці 

Ім'я Опис
Align=value   Вирівнювання. Приймає значення LEFT, RIGHT чи CENTER. Цей  атрибут визначає розміщення  тексту документа щодо таблиці. LEFT- за замовчуванням. CENTER - таблиця розташовується в центрі сторінки. RIGHT - таблиця праворуч від тексту.
BackGround=url   URL файлу  формату GIF чи JPG, що використовується  як тіло таблиці. 
Bgcolor=color   Колір тіла  всієї таблиці за замовчуванням.
Border=n   Товщина  рамки таблиці. За замовчуванням  дорівнює 0 пикселів.
BorderColor=color   Задає колір  рамки.
BorderColorDark=

color 
BorderColorLight=

color

  Для підтримки  об'ємного ефекту можна задати  як темний, так і світлий колір  рамки.
CellPadding=n   Розмір у  пикселях відступів для вмісту ячеєк таблиці.
CellSpacing=n   Відстань  від рамки до вмісту осередків  у пикселях.

 

     
Clear=value   Визначає  параметри форматування тексту, що випливає за таблицею. NO - текст  розташовується після таблиці  (за замовчуванням). LEFT –

 текст  починається з наступного вирівняного уліво рядку. RIGHT - вирівнювання управо. ALL - текст обтікає таблицю.

Cols=n   Кількість  стовпчиків у таблиці.
Frame   Задає розділові  лінії таблиці, що будуть відображатися  на екрані. Можна використовувати  цю можливість для створення таблиць, у яких розділені тільки стовпчики. Тут доступно кілька значень. За замовчуванням приймається значення BORDER, при завданні якого розділовими лініями виділяється кожен осередок таблиці. Іншими опціями є ABOVE, BELOW, HSIDES, LHS ,RHS,VSIDES і BOX.
Id=name   Задає унікальний  идентифікатор для таблиці.
NoWrap   Указує "не  переносити вміст осередку таблиці,  якщо воно не міститься в  ній".
Rules=value   Визначає  спосіб відображення внутрішніх  розділових ліній. За допомогою  атрибута Frame задається контур таблиці, тоді як атрибут Rules відповідає за внутрішні розділові лінії. Має кілька значень: NONE - видаляє усі внутрішні розділові лінії; GROUP - відображає горизонтальні лінії між групами в таблиці; ROWS - показує тільки лінії, що розділяють рядки; COLS – поділяють тільки стовпчики; ALL - показує ліні, що розділяють і строки, і колонки.
Style= CSS property   Визначає  стиль таблиці за допомогою  каскадних сторінок стилів
Valign=value   Задає вирівнювання  вмісту осередків таблиці по  вертикалі: TOP, MІDDLE, BOTTOM чи BASELІNE.
Width=n   Визначає  ширину таблиці. Задається або  в пікселях, або у відсотках.

     Продовження таблиці 1.2. 

      1.3 Хід виконання роботи 

      У створеній таблиці можна побачити присутність наступних пунктів:

    1. Гіперпосилання;
    2. Списки;
    3. Виділення кольорами окремих елементів таблиці;
    4. Використання стилів у тезі HEAD;
    5. Зображення.
 

     Код відображення HTML-сторінки представлено нижче: 

     <Html>

     <head>

     <title>Таблицы</title>

     <style>

     table {

     background: url('./картинки/готово(почти) копия.png');

     }

     .tab2 {text-align:center; vertical-align:center; color:red; background:#567ee7;

     }

     .tab3 {font-family:"Curlz MT";}

     .k1 {height:200px;}

     #t1 {font-family:"Curlz MT"; font-size:28pt;}

     </style>

     </head>

     <body>

     <H1 class="tab2">Книги</H1>

     <Table border="1" width="1200px" bgcolor="#ffffff" Align="center">

     <Tr>

           <Td width="1200px" colspan=5 Align="center" bgcolor="yellow"> Книги </td>

     </Tr>

     <Tr>

           <Td class="tab2" width="150px">Название книги</td>

           <Td class="tab2" width="150px">Автор</td>

           <Td class="tab2" width="300px">Описание</td>

           <Td class="tab2" width="300px">Действующие лица</td>

           <Td class="tab2" width="300px">Иллюстрации</td> 

     </Tr>

     <Tr>

           <Td class="tab3">"Шерлок Холмс и Собака Баскервилей"</td>

           <Td class="tab1">Артур Конан Дойль</td>

           <Td class="tab1">«Собака Баскервилей» (англ. The Hound of the Baskervilles) — детективная повесть Артура Конан Дойля из серии произведений о Шерлоке Холмсе, а также один из главных героев этой повести — легендарная призрачная собака, якобы преследующая род Баскервилей.

     <AHref="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9" target = "_self">больше

     </A></td>

           <Td class="tab1">

           <Ul>  

           <li>Шерлок Холмс</li>

           <li>Доктор Уотсон</li>

           <li>Генри Баскервиль</Li>

           </Ul>

           </td>

           <Td class="tab1"><Img src="1.jpg" Align="center"></td>

     </tr>

     <tr>

           <Td class="tab1">"Портрет Дориана Грея"</td>

           <Td class="tab1">Оскар Уайлд</td>

           <Td class="tab1">

     «Портрет  Дориана Грея» (англ. The Picture of Dorian Gray) — единственный опубликованный роман Оскара Уайльда. Впервые напечатан в июле 1890 года в «Месячном журнале Липпинкотта» (Lippincott’s Monthly Magazine), а позднее изданный отдельной книгой в апреле 1891 года, дополненной особым предисловием, ставшим манифестом эстетизма, а также шестью новыми главами. Некоторые главы были полностью переработаны.

     <Ahref="http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0

     %93%D1%80%D0%B5%D1%8F" target = "_self">больше</A>

     </td>

           <Td class="tab1">

           <Ul>  

           <li>Дориан Грей</li>

           <li>Бэзил Холлуорд</li>

           </Ul>

           </td>

           <Td class="tab1"><Img src="2.jpg" Align="center"></td>

     </tr>

     <tr>

           <Td class="tab1">"Марсианские хроники"</td>

           <Td class="tab1"rowspan=2>Рэй Брэдбери</td>

           <Td class="tab1">

     «Марсианские хроники» (англ. The Martian Chronicles ) — научно-фантастический роман Рэя Брэдбери, принёсший автору широкую известность. Фактически содержание книги представляет собой нечто среднее между собранием коротких историй и эпизодических новелл, включая ранее опубликованные в литературных журналах во второй половине 40-х годов рассказы. В «Марсианских хрониках» отражены основные проблемы, волнующие американское общество в начале 1950-ых: угроза ядерной войны, тоска по более простой жизни, реакции против расизма и цензуры.

     <Ahref="/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8" target = "_self">больше</a>

     </td>

           <Td class="tab1">

           <Ul>  

           <li>Земляне</li>

           <li>Марс</li>

           </Ul>

           </td>

           <Td class="tab1"><Img src="3.jpg" Align="center"></td>

     </tr>

     <Tr>

           <Td class="tab1">"451* По Фаренгейту"</td>

                 <Td class="tab1">

     «451 градус по Фаренгейту» (англ. Fahrenheit 451) — научно-фантастический роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. В эпиграфе романа говорится, что температура воспламенения бумаги — 451 °F. В романе описывается тоталитарное общество, которое опирается на массовую культуру и потребительское мышление, в котором все книги подлежат сожжению, а люди, способные ритически мыслить, оказываются вне закона. Главный герой романа, Гай Монтэг, работает «пожарным» (что в книге подразумевает сожжение книг), будучи уверенным, что выполняет свою работу «на пользу человечеству». Но в скором времени он разочаровывается в идеалах общества, частью которого он является, становится изгоем и присоединяется к небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы спасти их для потомков.

Информация о работе Створення HTML-документа з використанням таблиць