Телекоммуникациялық торап

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2013 в 18:38, курсовая работа

Описание работы

Көбіне көп ұқсас топтар қала аралық байланыс кезінде негізінен қала аралық байланыс торабының операторларының байланысы үшін бөлінеді (ТБЖ – тапсырыстық байланыс желісі).
Сондай-ақ үлкен байланыс тораптарында арнайы қызметтерге түйін бөлінеді (милицияға, жедел дәрігерлік көмекке және тағы басқа да жағдайларға). Осы міндеттерді атқаратын станция, желіні иеменденуі азғантай уақытқа есептелуі тиіс, бұндайда көбіне қиыншылықтар туғызады, қаншалықты және қарапайым станцияға қарағанда, бұндай жағдайды басқарушы құрылымы шамадан тыс жүктемеленіп жатады.

Работа содержит 1 файл

Телекоммуникациялық торап.doc

— 625.50 Кб (Скачать)

11-сурет. Зақымдануды қарап шығуға кері байланысты пайдаланудың сақиналық құрылымы

 

Торап түйіні қатарынан  шығу зардаптары жабдықтау құруымен минимизацияланады және бағдарламалық қамтамасыз етудің, оның апаттық аралап шығуды ұйымдастырушылар (12-суретте). Мына жағдайда түйін регенератор қызметін атқарады.

12-сурет. Түйінің зақымдану  кезінде қарап шығуға пайдалатын сақиналық құрылым

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. АТМ тораптары

 

АТМ торабын жалпы  құру принциптерінің көрінісі 13 – суретте  көрсетілген.

Ол екі бөлімнен тұрады:

  • магистралдық бөлім;
  • рұқсат ету торабы.

Магистралдық бөлім және жоғары жылдамдықты хабарды әртүрлі жылдамдықта беру үшін арналған, хабар трактасы пайда болатын технологиямен және жүктемені көтермелейтін тасымалдау қызметін ұсынады. 13 – суретте алмасудың негізгі жылдамдығы-— 622 немесе 155Мбит/с көрсетілген. Көрсетілген күре жол 30 Гбит/с дейін жететін айтарлықтай үлкен жылдамдыққа ие болуы мүмкін.

 

           13 - сурет. АТМ торабын құру принципі

 

Магистралдық бөлімшедегі  виртуальдық жолда  коммутаторлар және виртуальды арналар пайдаланылады. Сандық иерархии (SDН) синхрондық жүйеде интерфейстермен қамтамасыз етуші жабдық қондырылады, мысалға, жабдық транспорттық модульмен қосылған SТМ-1 (155 Мбит/с), SТМ-4 (622 Мбит/с), SТМ-16 (2488 Мбит/с).

Магистральдық бөлімше мүмкін РDН жүйесін қосу үшін жабдақтар ұстайды, мысалға, жүйе бойынша беру үшін Е-1 (2048 Мбит/с), Е-3 (34 368 Мбит/с), Е-4 (139,264 Мбит/с) және басқалар.

Рұқсат торабына мүмкін келесі түйіндерді өзімен қосуы:

 • соңғы терминалмен байланыс үшін құрылым, мысалға, көрсету құрылымы мен мониторымен және басқа кең жолақты жабдықтармен;
 • АТМ торабының мультиплексорлары, трафиктің әр түрлерін біріктіруге мүмкіндік беретін, сөздік хабар ағынын қосатын, төменгі жылдамдықты және жоғары жылдамдықты берілгенді, жергілікті есептеуіш торап; олар тек қана осы ағымды шоғырлайды және де АТМ форматында жандандырады;
 • абоненттік рұқсат торабы үшін коммутаторлар құру (шектік коммутаторлар);
 • АТМ аспаптарына әртүрлі көздерден қосу үшін арналған шағырландырғыштар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

 

Қорыта келгенде телефондық торап өзімен бірге соңғы құрылымдардың тобын (терминалдарды), телефон станциясын, желіні және арналарды, коммутациялаудың тасмалдау жабдықтарын ұсынады.

Әрбір жүз мыңдаған аудандарда кіруші хабарлау түйіні (КХТ), барлық тораптан түсетін жүктеме сонда түседі. Бұндай түйіндер милиондаған тораптарда 8 дейін болуы мүмкін. Кіруші хабарлар әрі қарай сол ауданның АТС бойынша (ААТС) таратылады. Бұндай жағдайда, торап 800 000 нөмерге ұйымдастырылады алты таңбалы нөмерлеумен. Түйіндердің нөмірленуіне көңіл бөліп отыру керек, қайсыбір аудандық түйіндік станцияға қарайтындығы байқалатын.  

Ірі тораптардағы түйіндерді пайдаланып кіріс және шығыс  хабары құрылады бұл 3- суретте көрсетілгендей.

Қала аймағы жүз мыңдаған аудандарға өркендейді, сандары мүмкін бірнешеге жетуі (3-суретте екеуі көрсетілген). Әрбір ауданда хабарға шығатын түйіндер (ХШТ) және хабар кететін түйіндері (ХКТ) ұйымдастырылады. Әрбір ауданның ХКТ сол ауданның өзінің абоненттерінің  хабарының кетуі келіп түседі. ХКТ барлық басқа аудандардың ХШТ-мен байланыстырылады. Терілген нөмірлерге сәкес басқа аудандардың ХШТ-ның бірімен коммутация жасайда. Тап осылай басқа да жекелеген станциялар жүктемесімен араласуы болып тұрады.

Көбіне көп  ұқсас топтар қала аралық байланыс кезінде негізінен қала аралық байланыс торабының операторларының байланысы  үшін бөлінеді (ТБЖ – тапсырыстық байланыс желісі).

Сондай-ақ үлкен  байланыс тораптарында арнайы қызметтерге  түйін бөлінеді (милицияға, жедел  дәрігерлік көмекке және тағы басқа  да жағдайларға). Осы міндеттерді атқаратын станция, желіні иеменденуі азғантай уақытқа есептелуі тиіс, бұндайда көбіне қиыншылықтар туғызады, қаншалықты және қарапайым станцияға қарағанда, бұндай жағдайды басқарушы құрылымы шамадан тыс жүктемеленіп жатады.

Телефондық тораптарда нөмірлеудің екі түрі белгілі: ашық және жабық.

Ашық нөмірлеу былай сипатталады, таңба саны жалғаудың бағытына байланысты. Телефон торабында бағыттау қаншалықты өте қиын және абоненттердің кең шеңберіне жетімсіз, сондықтан нөмірлеудің мұндай түрі көбіне қолданылмайды.

ҚТС-та телефондық шақыруды сапалы қызмет етуде ықтимал  шығынын анықтайды және рұқсат етілген коммутациялық аспаптар мен арналарда. Нақты (нағыз) шығындар ҚТС-да қатынасы бір сағатта жоғарғы шақыру жүктемесініңге  шығындалған (СЖШЖ) санмен бағаланады жалпы түскен шақыру санына.

ҚТС абоненттерін шақыру кезінде 5 немесе 6 таңбалы жергілікті нөмірлерде шақырылатын абонент нөміріне қосымша зоналық (7-таңбалық) санмен 72 немесе 2 сәйкестікке толтырылуы керек.

Егер де абонент жергілікті байланыстан  ҚТС шығу үшін шығу индексін тереді, содан соң  қосымша индекс алдында АВС тереді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 1. А.П. Вронец  Перспективы  создания  и  развития  в  России  цифровой  сети  общего пользования: Доклад на международной конференции  “Современное  состояние  и  перспективы развития  телекоммуникационных сетей в регионах  России”. Ростов-на-Дону. 1997г.
 2. И.И. Гроднев  “Волоконно-оптические  линии  связи” - М.: Радио  и  связь, 1990г.
 3. Строительство  и  техническая  эксплуатация  волоконно-оптических  линий  связи. / Под  редакцией  Б.В.Попова/ - М.: Радио  и  связь,  1995.
 4. Ю.В. Скалин,  А.Г.Бернштейн,  А.Д. Финкевич “Цифровые  системы  передачи”- М.: Связь, 1988г.
 5. Топографическая  карта  Краснодарского  края — Военно-топографическое  управление  Генерального  штаба .  1996.
 6. 6.Ким Л.Т.  Синхронные,  асинхронные,  плезиохронные системы передачи  // ”Электросвязь” -1998 ,№1
 7. Оптические  системы  передачи .  Под  ред. В.И.Иванова.  М. Радио  и  связь – 1994г.
 8. А.Г. Алексеенко,  И.И. Шагурии  “Микросхемотехника” - М.: Радио  и  связь,   1982г.
 9. Н.И. Баклашов,  Н.Ж.Китаева,  Б.Д.Терехов  “Охрана  труда  на  предприятиях  связи  и  охрана  окружающей  среды” - М.: Радио  и  связь,  1989г.
 10. А.М. Зингеренко,  Н.Н. Баева,  М.С. Тверецкий  “Системы  многоканальной  связи” - М.: Связь,  1980г.
 11. Интернет материалдары.Информация о работе Телекоммуникациялық торап