Надрокористування за законодавством України

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Апреля 2013 в 23:36, курсовая работа

Описание работы

Світовий досвід свідчить, що основу економіки та промислового прогресу будь-якої держави становлять видобуток і використання мінеральних ресурсів, які переважно знаходяться в надрах. Україна має практично всі види мінеральних ресурсів для розвитку національної економіки, але внаслідок інтенсивного видобування корисних копалин стан навколишнього природного середовища і здоров'я людей піддається суттєвій техногенній небезпеці, яка призводить до екологічної кризи. Значення надр у житті суспільства неоціненне.

Содержание

Вступ………………………………………………………………..3-4ст.
Розділ1. Поняття права користування надрами як вид права природокористування ……………………………………………………..5-7 ст.
1.. Поняття надрокористування за законодавством України ……………………………………………………………………..7 -9 ст.
1.2. Правовідносини в сфері надрокористуваня .……………….9-11 ст.
1.3. Підстави та порядок виникнення та припинення права користування надрами………………………………………..…...11-19 ст.
Розділ 2 Види права користування надрами та їх особливості...…..20-21 ст.
2.1. Користування надрами для гелогічного вивчення…..……21-24 ст.
2.. Користування надрами для видобування корисних копалин …………………………………………………………..........24-28 ст.
3. Інші види права користування надрами………………......28-30 ст.
Висновки……………………………………………………………………...31 ст.
Список використаної літератури………………………………………. .32-34 ст.

Работа содержит 1 файл

КУРСОВА.docx

— 84.15 Кб (Скачать)

План роботи

Вступ………………………………………………………………..3-4ст. Розділ1.  Поняття права користування надрами як вид права природокористування ……………………………………………………..5-7 ст.

  1. .  Поняття надрокористування за законодавством України ……………………………………………………………………..7 -9 ст.

1.2.  Правовідносини в сфері надрокористуваня .……………….9-11 ст.

1.3. Підстави та порядок виникнення та припинення права користування надрами………………………………………..…...11-19 ст.

Розділ 2  Види права користування надрами та їх особливості...…..20-21 ст.

2.1. Користування надрами для гелогічного вивчення…..……21-24 ст.

  1. . Користування надрами для видобування корисних копалин …………………………………………………………..........24-28 ст.
  2.   Інші види права користування надрами………………......28-30 ст.

Висновки……………………………………………………………………...31 ст.

Список використаної літератури………………………………………. .32-34 ст.

 

 

 

 

 

 

Вступ

Світовий досвід свідчить, що основу економіки та промислового прогресу будь-якої держави становлять видобуток  і використання мінеральних ресурсів, які переважно знаходяться в  надрах. Україна має практично  всі види мінеральних ресурсів для  розвитку національної економіки, але  внаслідок інтенсивного видобування  корисних копалин стан навколишнього  природного середовища і здоров'я  людей піддається суттєвій техногенній  небезпеці, яка призводить до екологічної  кризи.     Значення надр у житті суспільства неоціненне. Вони є унікальним прикладним ресурсом, який має виняткову економічну цінність як частина геологічного середовища, що може використовуватися і як операційно-просторовий базис діяльності людей. У взаємозв'язку з іншими природними ресурсами надра є окремим природним об'єктом, який має особливий правовий режим.1               Актуальність теми. Підвищення загального рівня соціально-економічного розвитку суспільства неминуче супроводжується збільшенням споживання невідновних природно-мінеральних ресурсів, інтенсивною розробкою родовищ корисних копалин, тому користування надрами є одним з важливих питань сьогодення. Затримка в реформах у сфері правовідносин користування та охорони надр впливає на темпи впровадження в життя прогресивних ідей екологічного законодавства. Ті зміни та доповнення в законодавстві про надра, які вже відбулися стосовно окремих видів надрокористування, компенсують відставання у реформуванні механізмів реалізації законних прав і інтересів суб'єктів надрокористування, але не дозволяють повною мірою вирішувати правові конфлікти як з точки зору забезпечення природоохоронної спрямованості законодавства про надра, так і державних гарантій реалізації встановлених цим законодавством можливостей для надрокористувачів.        Метою курсової роботи є розкриття поняття та змісту надр та надрокористування, надання класифікації права користування надрами, поглиблення знань в сфері користування надрами на базі аналізу визначення підстав і порядку виникнення, реалізації, припинення та змісту права надрокористування, обсягу прав і обов'язків суб'єктів надрокористування, характеристики видів користування надрами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Право користування надрами як вид права природокористування

Право користування надрами  є різновидом права природокористування  і має свої особливості. Це один з інститутів екологічного права, який формується у системі гірничого права, має свої особливості, включає в себе сукупність правових норм, що регулюють підстави і порядок виникнення, зміни та припинення права надрокористування, права та обов 'язки надрокористувачів. Право користування надрами похідне від права виключної власності українського народу на надра. Воно має яскраво виражений цільовий характер, оскільки при наданні ділянок надр у користування обов'язково вказується конкретна мета, з якою вони повинні використовуватися та для якої вони надаються тільки в користування (ст. 4 Кодексу про надра).2Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності народу України на надра, є недійсними. Народ України здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Республіки Крим і місцеві Ради народних депутатів.   Право надрокористування слід розглядати як об'єктивне та суб'єктивне право. Як об'єктивне право - це один із центральних інститутів гірничного права, тому що надра становлять виключну власність народу України і надаються тільки в користування (ст. 4 Кодексу України про надра). Цей інститут включає сукупність правових норм, що регулюють правовий режим використання надр, підстави і порядок виникнення та припинення права користування надрами, основні права та обов'язки надрокористувачів. Суб'єктивне право користування надрами становить належні конкретній особі правомочності щодо експлуатації надр, передбачені законодавством.   Варто зазначити, що за Законом України "Про охорону навколишнього природного  середовища"   право   природокористування   поділяється   на   право  загального   та   право   спеціального   користування   природними  ресурсами.  Цю  модель   права   природокористування  не  сприйняв  Кодекс  України   про   надра   (КУпН),   котрий   визначаючи   основні  принципові положення  права користування надрами не передбачив  його поділу на загальне та спеціальне надрокористування. Зазначена  обставина призвела до того, що в юридичній літературі по різному  оцінюється зміст цього права, робляться різні акценти у дослідженні  видів надрокористування (зокрема, взагалі не ставиться питання  про  поділ надрокористування на спеціальне та загальне, наголошується  на   виключно   спеціальному   характері   надрокористування,  допускається   користування   надрами   на   праві   загального  природокористування) .3       Оцінюючи правову природу надрокористування не можна не  відмітити обґрунтованість думки про його виключно спеціалізований  характер. Це підтверджується тим, що за формально юридичного  підходу до оцінки порядку набуття права на користування надрами,  ми маємо констатувати наявність тут лише спеціальних суб‘єктів та спеціальних процедур   вирішення   питання   про   надання   надр  у користування   певним   особам.   А без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати  для своїх   господарських і   побутових потреб   корисні   копалини  місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох  метрів,  підземні  води  для  власних господарсько-побутових потреб,  нецентралізованого  та централізованого (крім виробництва фасованої  питної  води)  господарсько-питного  водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу та використовувати надра для господарських і побутових потреб, відповідно до ст.. 23 Кодексу України про надра.   Щоправда,   висловлювалася   думка,   що   зазначене   право землевласників   і   землекористувачів   слід   відносити   до   права  загального використання  надр .   Вона,   однак,   обґрунтовано  критикується, з огляду на те, що реалізація цього права обмежена  суб‘єктним складом (тільки землевласники чи землекористувачі) і за  територіальною ознакою (в межах наданих їм земельних ділянок) .  Тобто на відміну від права загального природокористування це право не є доступним для кожного, хто бажав би їм скористатися (не є загальнодоступним).

 

1.1 Поняття надрокористування за законодавством України

Термін «надра» відомий законодавству давно. Цей термін вживався ще в декреті «Про землю» 1917 року, в інших законодавчих актах, але в жодному з них на той час прямо не визначалося поняття надр. У тих же із них, які регулювали відносини, пов'язані з користуванням надрами, фактично йшлося лише про корисні копалини.          Інтерес до дослідження правових питань надрокористування підвищився одночасно з розробкою Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про надра і був викликаний необхідністю визначити коло відносин, на яке повинно поширювати свою дію нове законодавство. У зв'язку з цим з'явилися і спеціальні теоретичні напрацювання, в яких розглядалося поняття надр, містилися цікаві теоретичні узагальнення та висновки.4 Визначення надр було вперше дано в проекті Основ законодавства про надра. В науковій літературі також було запропоновано визначення цього поняття. Так, Б. Єрофєєв вважав, що надра - це геометричний простір і весь його вміст, що знаходиться під земною поверхнею.5 Таке визначення було прийнятним на той час, але на сучасному етапі воно потребує конкретизації.            Чинне законодавство України про надра вийшло на більш високий якісний рівень. Правове визначення надр законодавець ставить сьогодні у залежність від тих соціальних, економічних процесів, які відбуваються в Україні. Поняття «надра» є ключовою правовою дефініцією, від змісту якої залежить сфера регульованих відносин та шляхи розвитку гірничого законодавства. Відповідно до ст. 1 Кодексу України про надра :6надра - це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.  В свою чергу, під надрокористуванням розуміється діяльність користувачів надрами, що передбачена та захищена законом і здійснюється на території України або на територіях, що підпадають під її юрисдикцію, спрямовану, відповідно до цільового призначення виду надрокористування, на використання корисних якостей конкретної ділянки надр для вивчення, розвідки, видобутку або використання іншим чином ресурсів, що в них містяться, включаючи корисні копалини .7       Щодо законодавства про надра, то Кодекс України про надра охоплює і регулює відносини в сфері надрокористування. Кодекс містить правові й економічні основи комплексного і раціонального використання й охорони надр, забезпечує захист інтересів держави і громадян Укпаїни, а також прав користувачів надр. Чинний Кодекс регулює відносини, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням, використанням і охороною надр території України, її континентального шельфу, а також у зв'язку з використанням відходів гірничодобувних і повязаних з ним переробних виробництв. Усі питання повязані з користуванням і розробкою надр регулюються не тільки Кодексом України про надра, але і багатьма  іншим законами і підзаконними актами України. Наприклад, Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами кокретизовано розглядає поетапний порядок надання прав користування надрами.         Взагалі правовий режим земель наданих  для користування надрами трохи специфічний. По-перше, під правовим режимом земель наданих для користування надрами  варто розуміти особливу цілісну систему правового регулювання відносин по використанню й охороні цих земель яка характеризується єдиними принципами і специфічними прийомами регулювання. По-друге,  надра для нас є природним середовищем, у якому зберігаються мінеральні ресурси природного походження і є для нас безцінними знахідками, тому що надра це складова частина нашої економіки країни. Тому я вважаю, що законодавство в сфері надрокористування, повинне бути дуже чітким, забезпечувати в повній мірі рівні права і свободи суб’єктів надрокористування.

 

1.2 Правовідносини у сфері надрокористування

Отже, правовідносини, що виникають  у сфері надрокористування характеризуються наявністю відповідних елементів таких як : суб’єкт, об’єкт, зміст.             Суб'єктами права користування надрами згідно зі ст. 13 Кодексу України про надра можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни. Тобто суб'єктами права користування надрами в Україні визнається коло осіб, які в установленому законом порядку набули право користування надрами і несуть у зв'язку з цим відповідні права і обов'язки щодо геологічного вивчення, раціонального використання надр та їх охорони.    Об'єктами права користування надрами є конкретні юридично відокремлені (визначені) ділянки надр, закріплені на праві користування за певними суб'єктами.         Змістом права користування надрами є права і обов'язки, які встановлені законодавством України про надра для суб'єктів права користування надрами щодо наданих їм ділянок надр.    Усі суб'єкти права користування надрами мають право:

 • здійснювати на наданій їм ділянці надр геологічне вивчення, комплексну розробку родовищ корисних копалин та інші роботи згідно з умовами спеціального дозволу (ліцензії);
 • розпоряджатися видобутими корисними копалинами, якщо інше не передбачено законодавством або умовами спеціального дозволу та угодою про розподіл продукції;
 • здійснювати на умовах спеціального дозволу (ліцензії) консервацію наданого в користування родовища корисних копалин або його частини;
 • право на першочергове продовження строку тимчасового користування надрами;
 • користуватися додатковими правами, передбаченими угодою про розподіл продукції.

До основних обов'язків користувачів надр згідно зі ст. 24 Кодексу України  про надра належать:

 • використання надр відповідно до цілей, для яких їх було надано;
 • забезпечення повноти геологічного вивчення, раціонального, комплексного використання та охорони надр;
 • забезпечення безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища;
 • приведення земельних ділянок, порушених при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання в суспільному виробництві;
 • виконання інших вимог щодо користування надрами, встановлених законодавством України та угодою про розподіл продукції.   Також, варто зазначити, що користування надрами на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони є платним. Плата за користування надрами - загальнодержавний платіж, який справляється у вигляді:       - плати за користування надрами для видобування корисних копалин;             - плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

1.3 Підстави та порядок виникнення та припинення права користування надрами

Підстави  та порядок  виникнення права користування надрами

Надра надаються в користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності в  них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

 Особливістю набуття права  на експлуатацію надр є численні  дозвільні процедури, котрі має пройти фізична чи юридична особа,  яка бажає отримати у користування певну ділянку надр.8  Наявність спеціальних  процедур  дозволяє  поставити  усіх  суб‘єктів  (тих, що  уповноважені   вирішувати   долю   природного   ресурсу   й   тих,   що  бажають отримати надра у користування) у певні законодавчі рамки,  якими визначаються вимоги, щодо визначення суб‘єктів, які можуть  претендувати на отримання права на надрокористування, умови  надання надр у користування, вимоги щодо матеріалів, на підставі  яких має вирішуватися відповідне питання, склад органів, з якими ці матеріали мають  погоджуватися,  черговість  та  терміни   розгляду  питання у різних органів та інші вимоги. Для   набуття   права  на надрокористування   фізичним   та  юридичним особам, наприклад, слід пройти процедури отримання:  спеціального дозволу на користування надрами; земельної ділянки для потреб, пов‘язаних із користуванням надрами; гірничого відводу, який визначає межі (частину) надр, котра надається користувачам для  промислової розробки корисних копалин та цілей не пов‘язаних із видобуванням корисних копалин .9 Відповідні дозволи надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. На кожний вид  користування надрами в межах конкретної ділянки Держгеонадра (Державна служба геології та надр України) надає окремий дозвіл. Одному заявникові   може  надаватися  дозвіл  на  видобування одного  виду  корисних  копалин  з  кількох  близько  розташованих родовищ, якщо доцільність їх спільної розробки підтверджується відповідним рішенням Державної комісії України по запасах корисних копалин. Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.   З урахуванням  різних стадій розгляду питання про  надання відповідного   природного ресурсу у спеціальне користування можна виділи такі  основні процедури: подання заяви на отримання права на спеціальне  використання   природного   ресурсу   та   попереднього   аналізу документів,  що  до   неї   додаються;  погодження  питання   надання дозволів зі спеціально визначеними органами; відведення в натурі (на  місцевості) природного ресурсу, його частини; прийняття рішення про оформлення права на природні ресурси, з яким пов‘язується  виникнення   суб‘єктивного   права   на   спеціальне  природокористування,   видача   відповідних   право-   встановчих  документів, реєстрація документів, які надають право на спеціальне  природокористування.         Власник  спеціального дозволу на користування надрами не може  
дарувати,  продавати або в інший спосіб відчужувати права,  надані  
йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній  
чи фізичній  особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів  створюваних за його участю суб'єктів господарювання,  а також вноситись як вклад у спільну діяльність. 10          В останні роки з‘являються нові процедури,  пов‘язані з виникненням права на надра. Обумовлюється це різними причинами, зокрема, запровадженням конкурентних засад у надрокористуванні.  Тобто йдеться про те, що питання про те, кому надавати право на  користування ділянкою надр,  вирішується за результатами конкурсу.  Конкурентні засади на законодавчому рівні передбачені Кодексом  України про надра. Установлено, що порядок надання спеціальних  дозволів   на   конкурентних   засадах   установлюється   Кабінетом  Міністрів.11 За основними умовами  проведення цих аукціонів (за усталеною  практикою   Кабінетом   Міністрів   України   на   кожний   рік  затверджується   новий   порядок   проведення   аукціонів   з   продажу  спеціальних   дозволів   на   право   користування   надрами)   суб‘єкт  господарювання, що подає заявку на участь у конкурсі (претендент) має відповідати   певним   кваліфікаційним   вимогам,   мати   досвід  виробничої діяльності у даній сфері, техніко-технологічні та інші  можливості щодо ефективного використання надр тощо. До пакета  аукціонної  документації,   яка   надається претенденту,  включається угода про умови користування ділянкою надр. Подання заявки на  участь   в   аукціоні  свідчить,   що   претендент  згоден  із   зазначеною  угодою. Отже, вже на стадії проведення аукціону визначаються умови спеціального використання надр, а дозвіл, який отримує переможець  аукціону, лише підводить підсумок торгів, офіційно фіксує право на  отримання певної ділянки у спеціальне використання. При здійсненні спеціального  користування надрами   відповідний   суб‘єкт   має керуватися   зазначеною   угодою,   яка   є   невід‘ємною частиною  спеціального дозволу й визначає умови користування ділянкою надр. Організатором аукціону є Держгеонадра. Також у зазначеному Порядку Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами від 30 травня 2011 року         № 615 існують норми, які визначають випадки , коли відповідні дозволи надаються без проведення аукціону.12         Іншим дозволом є спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу  продукції видається  на підставі  укладеної угоди про розподіл продукції і повинен містити усі  види  користування  надрами  та  інші  дані   та   відомості, передбачені  цією  угодою.  Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов'язків за угодою  про  розподіл  продукції та з обов'язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами відповідно  до  вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".13

Информация о работе Надрокористування за законодавством України