Особливості правового використання тварин занесених до червоної книги

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2012 в 21:01, реферат

Описание работы

Найчастіше цивільні правовідносини визначають як засноване на нормах громадянського закону правовідносини, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ, учасники якого, володіючи правовою автономією і майновою відособленістю, виступають як юридично рівних носіїв прав і обов'язків. Об'єктом цивільних правовідносин є те благо, з приводу якого виникає цивільне правовідношення і щодо якого існують суб'єктивне право і відповідний йому обов'язок.

Содержание

Вступ………………………………………………………………3

Правовий режим…………………………………………………4

Правовий статус…………………………………………………5

Функціонування та законодавче регулювання……………….6

Висновки…………………………………………………………7

Список використаних джерел………………………………….8

Работа содержит 1 файл

особливості правового використання тварин занесених до червоної книги.docx

— 31.29 Кб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Паш Богдан Васильович

 

Особливості правового  використання тварин занесених до червоної книги

Реферат

 

3 курс, 1 група

 

 

 

Викладач:

                                                                                       доц. Пригара О.В.

 

 

 

 

 

 

Ужгород – 2011

Зміст

 

     Вступ………………………………………………………………3

 

  1. Правовий режим…………………………………………………4

 

  1. Правовий статус…………………………………………………5

 

  1. Функціонування та законодавче регулювання……………….6

 

Висновки…………………………………………………………7

 

Список використаних джерел………………………………….8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 
              Найчастіше цивільні правовідносини визначають як засноване на нормах громадянського закону правовідносини, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ, учасники якого, володіючи правовою автономією і майновою відособленістю, виступають як юридично рівних носіїв прав і обов'язків.  
             Об'єктом цивільних правовідносин є те благо, з приводу якого виникає цивільне правовідношення і щодо якого існують суб'єктивне право і відповідний йому обов'язок.  
             Об'єкти цивільних правовідносин можна розділити на чотири групи: 1) майно, 2) дії (роботи і послуги); 3) результати інтелектуальної (творчої) діяльності; 4) нематеріальні блага.  
            Під терміном "майно" в цивільному праві мають на увазі: річ або сукупність речей, що знаходяться у володінні у власника; об'єднання мають грошову оцінку як речей, так і майнових прав; майнові права та обов'язки спадкодавця, які переходять до спадкоємців.  
           У всіх випадках право на майно поширюється не тільки на речі, але і на належні доходи й інші права.  
           Під речами розуміються матеріальні об'єкти зовнішнього світу. До них відносяться як предмети матеріальної та духовної культури, тобто продукти людської праці, так і предмети, створені самою природою і використовуються людьми у своїй життєдіяльності - земля, корисні копалини, рослини, тварини і т.п.  
             Держава встановлює правила поведінки людей при використанні тієї або іншої речі. У зв'язку з цим з'являється термін "правовий режим речі". Він є умовним і означає не властивості речі, а визначає, яким має бути поведінка людей щодо речі.  
             Правовий режим речей є однією з головних підстав їх класифікацій, необхідних при визначенні обсягу і змісту прав і обов'язків учасників цивільних правовідносин.

            Особливим об'єктом цивільних правовідносин є тварини.

 

  1. Правовий режим

 
              Особливі правила поводження існують по відношенню до тварин, занесених до Червоної Книги України. Закон про Червону книгу України приймається раз на 10 років.  
            Червона книга України - офіційний державний документ, який містить анотований перелік рідкісних і перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу у межах території України, її континентального шельфу та морської економічної зони, а також узагальнені відомості про поширення, сучасний стан цих видів, причини скорочення чисельності, та заходи щодо їх збереження та відтворення.  
Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території Україні. На сьогодні до Червоної книги України занесено 541 вид рослин і 382 види тварин.

Чинний Закон України «Про Червону книгу України» був прийнятий 7 лютого 2002 року.

          Відповідно до ст.7 Закону України «Про Червону книгу України», дозвіл на право приватної власності фізичних або юридичних осіб на тварин, які є об'єктами Червоної книги України видається спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів відповідно до закону. Законність такого придбання у власність повинна бути підтверджена відповідними документами  
          Основні вимоги щодо використання тварин-об'єктів Червоної книги України визначаються відповідно до ст.18 ЗУ «Про Червону книгу України», ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-12), «Про тваринний світ» (2894-14), «Про природно-заповідний фонд України» (2456-12) та іншими нормативно-правовими актами.  
                 Відповідно до ст.19 Закону, «Умови спеціального використання об'єктів Червоної книги України», спеціальне використання (здобич, збирання) об'єктів Червоної Книги України здійснюється у виняткових випадках лише у наукових і селекційних цілях, у тому числі для розмноження і розведення у штучно створених умовах, з дозволу спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної книги України, прийнятих відповідно до її повноважень.

 

  1. Правовий статус

 

            Правове значення Червоної книги полягає в тому, що занесені до неї тварини набувають особливого правового статусу, який виявляється в такому:

 • Не можуть передаватись у недержавну власність тварини, занесені до Червоної книги України (крім випадків, коли ці тварини одержані шляхом розведення в неволі чи придбані у власність за межами України). У свою чергу розведення в неволі таких тварин потребує спеціального дозволу Мінприроди України.
 • Перебування на певній території тварин, занесених до Червоної книги, є підставою для проголошення цієї території об'єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.
 • Добування таких тварин здійснюється лише у виняткових випадках тільки для наукових і селекційних цілей. Його можуть здійснювати лише наукові установи за іменними дозволами Мінекоресурсів на підставі рішень означеної Національної комисії.
 • Законодавством установлена підвищена кримінальна, адміністративні та майнова відповідальність за знищення чи пошкодження видів тварин, занесених до Червоної книги України.
  1. Функціонування та законодавче регулювання

 

           Функціонування  Червоної книги України регулюється  Законом України «Про Червону  книгу України» від 07,02,2002, №  3055-III

Згідно з цим Законом:

          Ведення  Червоної книги України покладене  на Міністерство охорони навколишнього  природного середовища України.

           Для  наукового забезпечення ведення  Червоної книги України, підготовки  пропозицій про занесення до  Червоної книги України та  вилучення з неї видів тварин  і рослин, організації наукових  досліджень, розробки заходів щодо  охорони рідкісних і таких,  що перебувають під загрозою  зникнення, видів тварин і рослин, контролю за їх виконанням, координації  діяльності державних органів  та громадських організацій створена  Національна комісія з питань  Червоної книги України.

           Види  тварин і рослин, занесені до  Червоного списку Міжнародного  союзу охорони природи та природних  ресурсів і Європейського Червоного  списку, які зустрічаються на  території України, заносяться  до Червоної книги України  або одержують інший особливий  статус відповідно до законодавства  України про охорону та використання  тваринного і рослинного світу.

Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та розповсюдження Червоної книги України не рідше  одного разу на 10 років.

          Наукові  та інші установи, підприємства, організації та громадяни повідомляють  Міністерству охорони навколишнього  природного середовища України  наявну у них інформацію про  поширення, чисельність, стан  видів тварин і рослин, занесених  до Червоної книги України,  та негайно інформує про факти  їх знищення, пошкодження, загибелі  чи захворювання.

 

 

 

 

Висновки

 

             Червона книга України — анотований  та ілюстрований перелік рідкісних  видів та видів, що знаходяться  під загрозою зникнення на  території України, і підлягають  охороні; основний документ, в  якому узагальнено матеріали  про сучасний стан рідкісних  і таких, що знаходяться під  загрозою зникнення, видів тварин  і рослин, на підставі якого  розробляються наукові і практичні  заходи, спрямовані на їх охорону,  відтворення і раціональне використання.

            До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.

            Організація збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природних умовах, розведення та розселення покладається в межах їх компетенції на Кабінет Міністрів України, Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та інші державні органи, на які законодавством України та Республіки Крим покладено здійснення функцій у цій сфері. 

Список  використаних джерел

 
1. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV від 21 лютого 2006 року.  
2. Закон України «Про тваринний світ» № 2894-III від 13.12.2001 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 14, ст.97)  
3. Закон України "Про Червону книгу України" № 3055-III від 07.02.2002 (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 30, ст.201)

4. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0004-93

5. Червона Книга України

 


Информация о работе Особливості правового використання тварин занесених до червоної книги