Лісова промисловість

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 13:55, курсовая работа

Описание работы

Відповідно метою курсової роботи є опрацювання проблем та перспектив розвитку лісопромислового комплексу. Відповідно до поставленої мети визначено завдання курсової роботи:
- охарактеризувати структуру та механізм функціонування лісового комплексу;
- розглянути територіальний поділ та управління галуззю лісової промисловості в Україні;
- провести аналіз розвитку лісової промисловості України;
- проаналізувати розвиток деревообробної промисловості поліського регіону;
- окреслити напрямки застосування в Україні світового досвіду сталого розвитку лісової промисловості;

Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………... 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ…5
1.1. Структура та механізм функціонування лісового комплексу………... 5
1.2. Територіальний поділ та управління галуззю лісової промисловості в Україні ………………………………………………11
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ………17
2.1. Аналіз розвитку лісової промисловості України ……………………. 17
2.2. Аналіз розвитку деревообробної промисловості поліського регіону 21
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ……………26
3.1.Світовий досвід розвитку лісової промисловості в контексті сталого розвитку та його застосування в Україні …26
3.2. Напрямки розвитку економічної політики в лісовій промисловості.. 32
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ ………………………………………………. 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………. 42

Работа содержит 1 файл

Курсова лісова промисловість.doc

— 245.00 Кб (Скачать)

Сформувати стратегію розвитку лісопромислового комплексу, яка буде спрямована на раціональне використання лісових ресурсів, з метою забезпечення виробничих потреб деревиною власного виробництва. Враховуючи значні запаси лісових ресурсів, кваліфіковані кадри, географічне розташування на шляхах, що з'єднують основні промислові райони України, Росії та країн ЄС, все це сукупно створює передумови для розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності лісопромислового комплексу поліського регіону.

Впровадження даних результатів дасть змогу інтенсифікувати розвиток деревообробної промисловості, підвищити ефективність використання лісоресурсного потенціалу як областей, що входять до складу Поліського регіону, так і України загалом.

В подальшому для галузі також необхідним є розроблення теоретичних та методичних положень щодо кооперування та інтегрування лісового господарства з підприємствами деревообробної та целюлозно-паперової промисловості України.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

 1. Бобко А. Динаміка лісів Карпатського регіону та еколого-економічні аспекти управління лісовим господарством// Економіка України. – 1999, № 7. – С. 43-52.
 2. Генсірук С.А. Історія лісівництва в Україні / Генсірук С.А., Фурдичко О.І., Бондар В.С. / за ред. С.А. Генсірука. – Львів : Вид-во "Світ", 1995. – 424 с.
 3. Генсірук С.А. Ліси України. – К.: Наук. думка, 1992, 408 с.
 4. Дейнека А.М. Науково-методичні засади збалансованого розвитку лісогосподарсько-го комплексу регіону (на прикладі Львівської області): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.10.01/ Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2002. – 20 с.
 5. Діагностика сектору меблів // Деревообробник. – 2007. – № 19 (181). – 2-15 жовтня 2007 р. – С. 5
 6. Дубін В. Забезпечення сталого та ефективного лісокористування в Україні// Еконо-міка України. – 1999, № 5.
 7. Дудюк Д.Л., Загвойська Л.Д. Особливості функціонування деревообробного виробництва// Деревообробник. – 2001, № 14.
 8. Дурдинець П., Дяченко Я. Стан і перспективи розвитку лісового господарства України// Економіка України. – 1992, № 9.
 9. Ефективність функціонування лісопереробних підприємств регіону (на прикладі ДЛГО "Волиньліс") : монографія / В.І. Павлов, Б.І. Колісник, В.І. Ткачик, О.М. Шубалий. – Луцьк : Вид-во "Надстир'я", 2000. – 192, [1] с.
 10. Загальна характеристика лісів України. Інформація Держкомлісгоспу України// Деревообробник. – 2002, № 2.
 11. Закон України "Про внесення змін до Лісового кодексу України" від 08 лютого 2006 р., № 3404-15. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua
 12. Зінь Е.А. Регіональна економіка : підручник / Е.А. Зінь. – К. : ВД "Професіонал", 2007. – 528, [3] с.
 13. Концепція реформування та розвитку лісового господарства/ Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р., № 208-р. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zakon.rada.gov.ua
 14. Лісове господарство України: проблеми та перспективи / за ред. Академіка НАН України І.Р. Юхновського [Міжвідомча аналітично-консультативна рада з питань розвитку продуктивних сил і виробничих відносин]. – К. : [б. в.], 2003. – 178 с. 
 15. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998. — 416с.
 16. Польовський А.М. Еколого-економічні аспекти аналізу лісової політики // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : Міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2006. – Вип. 32. – С. 151-157.
 17. Польовський А.М. Економічні, соціальні та екологічні аспекти визначення рівня кореневих платежів в Україні // Науковий вісник УкрДЛТУ : менеджмент природних ресурсів, екологічна і лісова політика. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.2. – С. 115-123.
 18. Сабадир А.І., Зібцев С.В. Перспективи розвитку та використання в Україні недеревної продукції лісу// Деревообробник. – 2001, № 5.
 19. Сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua/.
 20. Синякевич І.М. Державна підтримка лісового господарства в країнах Європейського Союзу. Якою вона має бути в Україні?// Деревообробник. – 2001, № 12.
 21. Синякевич І.М. Екологічна і лісова політика. – Львів: УкрДЛТУ, 2001. – 202 с.
 22. Синякевич І.М. Економіка галузей лісового комплексу : підручник / І.М. Синякевич. – Львів : Вид-во "Світ", 1996. – 184 с.
 23. Синякевич І.М. Економіка лісокористування : навч. підручник. – Львів : Вид-во ІЗМН, 2000. – 402 с.
 24. Синякевич І.М. Економіка лісокористування. – Львів, 1999. – 396 с.
 25. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: Навчальний підручник. – Львів: ІЗМН, 2000. – 402 с.
 26. Синякевич І.М. Лісова політика : підручник. – Львів : Вид-во ІЗМН. – 2005. – 223 с.
 27. Синякевич І.М. Лісовий кодекс України (альтернативний проект) / Синякевич І.М., Мельник С.О., Соловій І.П., Холявка В.З., Ковалишин В.Р. // Газета "Деревообробник". – 2002. – № 15 (57). – С. 4-7.
 28. Толчанова З.О. Значення Поліського регіону в системі лісогосподарського комплек-су України / З.О. Толчанова // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 22-29.
 29. Шаблій О. І. Лісопромислові комплекси Української РСР. — Львів, Вища школа, 1976. — 187 с.
 30. Юхновський І. Про що шумить український ліс? // Дзеркало тижня (інтернет-версія). – 2004. – № 12 (487). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.zn.kiev.ua

Информация о работе Лісова промисловість