Перерозподіл повноважень європейських інституцій у відповідності до Лісабонської угоди

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2012 в 08:14, доклад

Описание работы

З кожним розширенням Європейського союзу питання про необхідність зміни принципів управління Євросоюзом і структури керівних органів ставало все більш актуальним, починаючи з 1990-тих років. Саме тоді стало очевидно, що в найближчому майбутньому станеться наймасштабніше в історії розширення ЄС (з 15 до 25 членів). Досі в ЄС при ухваленні найважливіших рішень діяв принцип консенсусу. Але з розширенням складу виникала вірогідність того, що найважливіші рішення виявляться надовго заблокованими.

Работа содержит 1 файл

Lisbon_agreement.doc

— 132.00 Кб (Скачать)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Вадима Гетьмана

 

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессе на тему:

Перерозподіл повноважень європейських інституцій

у відповідності  до Лісабонської угоди

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент

Кравченко Д. О.

21 групи, 4 курсу,

спеціальності 6503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2012

 

1. Передумови прийняття Лісабонської угоди

      З кожним розширенням Європейського союзу питання про необхідність зміни принципів управління Євросоюзом і структури керівних органів ставало все більш актуальним, починаючи з 1990-тих років. Саме тоді стало очевидно, що в найближчому майбутньому станеться наймасштабніше в історії розширення ЄС (з 15 до 25 членів). Досі в ЄС при ухваленні найважливіших рішень діяв принцип консенсусу. Але з розширенням складу виникала вірогідність того, що найважливіші рішення виявляться надовго заблокованими.

      Розроблений проект Конституції ЄС було ратифіковано не всіма країнами ЄС. В 2005 році році на референдумах у Франції і Нідерландах Конституція була відхилена, Європейський союз опинився в інституціональній безвиході. Щоб рухатися далі, було необхідно серйозно спростити структуру колективних органів, принципи і порядок їх роботи, зробити їх діяльність зрозумілішою і прозорішою. На самміті ЄС 22-23 червня 2007 було досягнуто принципову домовленість про розробку замість Конституції "Угоди про реформу" - полегшену версію, що містить головним чином положення про порядок функціонування інститутів ЄС в нових умовах. Така угода була підписана в Лісабоні 13 грудня 2007 року.

      Лісабонська угода – це міжнародна угода, підписана на саміті ЄС 13 грудня 2007 року в Лісабоні. Покликана замінити собою Конституцію ЄС, що не набула чинності, і внести зміни у діючі угоди Європейського союзу в цілях реформування системи управління ЄС.

      Ця угода була задумана як "інструментарій", щоб закласти основи функціонування Євросоюзу на найближчі 15 - 20 років. Підписання Угоди 13 грудня 2007 року відкрило період, коли країни-члени повинні були провести процес його ратифікації (2008 рік). Ускладнення виникли в таких країнах, як Ірландія і Чеська республіка, де для його схвалення потрібна підтримка 3/5 Парламенту, а у випадку з Ірландією ще і підтримка населенням країни на референдумі.

      Проте, схвалення в парламентах і на референдумах 27 країн завершило 15-річну дискусію про політичну і інституціональну реформу ЄС, яка була розпочата підписанням Маастрихтскої угоди в 1992 року.

      Угода про реформу структурно складається з преамбули, 7 статей, 13 протоколів і 59 декларацій. У статті 1 характеризуються зміни, які вносяться в Угода про ЄС (стор. 3 - 40), в статті 2 - зміни в Угоді про установу європейської спільноти (стор. 41 - 150) у статті 3 перераховані завершальні положення (стор. 151-152).

 

2. Перерозподіл повноважень європейських інституцій згідно Лісабонській угоді

      Як і в чому змінюється реальна практика функціонування Євросоюзу з прийняттям Лісабонської угоди? Пропоную розглянути ключові реформи у вигляді таблиці.

До Лісабонської угоди

Після підписання Лісабонської угоди

1.1

Структура трьох опор:

      Європейське співтовариство

      Спільна зовнішня та безпекова політика

      Спільна політика в сфері внутрішніх справ та правосуддя

Скасовано створену в Маастріхті структуру трьох опор і, відповідно, припинили своє існування Європейське співтовариство і Євратом.

1.2

У Європейського союзу відсутній статус єдиної юридичної особи, міжнародна правосуб’єктність більш вузька

Європейський союз став єдиною інтеграційною структурою і отримав статус юридичної особи, в тому числі й широку міжнародну правосуб'єктність

1.3

Фактично ЄС складався с трьох опор. Реально ЄС складався не з трьох опор, а з 20-30 сфер компетенцій, усі вони в тій чи іншій мірі збережені ЛУ.

Лісабонська угода розрізняє близько 30 сфер компетенції, причому деякі з них настільки великі, що розпадаються на кілька окремих частин.

1.4

Суд ЄС обмежений у можливостях контролювати дії держав-членів

Суд ЄС як і раніше істотно обмежений у можливостях контролювати дії держав-членів

2.

Вважалося, що сфери компетенції Співтовариства взагалі нічим не обмежені

У класифікацію 30 компетенцій ЄС внесено ясність, але не здійснено фундаментального перерозподілу компетенцій. Відсутнє чітке розмежування повноважень ЄС і держав-членів.

3.1

«Угода про заснування Європейських спільнот».

Захист громадян ЄС по всьому світу, економічне, соціальне і територіальну єдність, культурне різноманіття та інші цілі є декларативними.

Змінено принципи і цілі ЄС. Змінено назву «Угоди про заснування Європейських спільнот» на «Угоду про функціонування ЄС». Принципи захисту громадян ЄС по всьому світу, економічна, соціальна і територіальна єдність, культурне різноманіття та ін, - наряду з соціальними цілями, стають основоположними завданнями політики ЄС.

3.2

Ці цілі не були затверджені в нормативному документі >>>>

Повна зайнятість, соціальний прогрес, високий рівень захисту навколишнього середовища, боротьба проти дискримінації, соціальна справедливість, захист прав дітей і т. д. становляться завданням ЄС.

4.

Відсутня посада постійного голови Європейської ради.

Введено посаду постійного голови Європейської ради, який обирається на 2,5 роки з можливістю переобрання на другий строк. Він представляє Союз у зовнішній політиці в рамках своїх повноважень та з питань Спільної зовнішньої політики та політики безпеки.

5.1

Парламент значно обмежений у своїй повноті владі. Європейська рада має значно більшу повноту влади стосовно всіх питань.

Парламент отримує більшу повноту влади, його вага як законодавчого органу прирівнюється до ваги Ради. Він також отримує рівний статус з Радою щодо питань бюджету.

5.2

Обирається 785 депутатів до парламенту.

З 2009 року вводиться нова система розподілу місць у Парламенті. Число членів обмежується 750 особами та 1 місцем голови парламента. Зараз переходний етап.

6.

Принцип розподілу голосів в залежності від чисельності населення

Нова система голосування в Раді ЄС за принципом кваліфікованої більшості. Починаючи з 1 листопада 2014 кваліфікованою більшістю вважаються голоси як мінімум 55% членів Ради (як мінімум 15 країн), які представляють як мінімум 65% населення Союзу. Блокуючою меншістю стають чотири держави-​​члена Ради.

7.

Існує комісія Європейських співтовариств

Комісія Європейських співтовариств офіційно перейменовується в Європейську комісію.

8.

Комісія, що діє з 2009 по 2014 рр.., складається з одного представника від кожної держави-​​члена, в тому числі і Верховного представника з зовнішньої політики і політики безпеки.

З листопада 2014 Комісія буде складатися з числа представників, відповідного 2/3 кількості країн-членів ЄС. Таким чином, в звичайних умовах Комісія буде складатися з 18 представників від 27 країн. Члени Комісії будуть обиратися на основі системи рівної ротації між державами-членами. Голова Комісії обирається більшістю голосів в Європарламенті за пропозицією від Європейської ради.

9.

Посада відсутня >>>>

Призначено верховного представника Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки. Він очолює Раду з міжнародних відносин.

10.1

Стара назва – Суд Європейських співтовариств.

Змінено назву  на Суд Європейського Союзу.

10.2

Склад Суду формується урядами держав-членів «за спільною згодою» відповідно до національних квот

Змінено формування Суду ЄС: складається з Європейського суду (вища інстанція), Судна загальної юрисдикції (перша інстанція) і Трибуналу цивільної служби. Від кожної держави в ньому представлений один суддя, в ньому також представлені 11 генеральних адвокатів (зараз 8).

11.

Хартія з прав людини не мала юридичного статусу

Хартії з прав людини отримала юридичну силу, як і основоположні договори Союзу. Стала обов’язковою.

12.

Не існувало такої можливості для громадян >>>>>

Громадяни ЄС отримують право виступати з пропозицією Європарламенту або Раді щодо зміни законодавства. Для цього необхідно заручитися підтримкою з боку мільйона громадян. Комісія зберігає за собою право вирішувати, чи слід задовольняти запит.

13.

Питання енергетичної політики не були деталізовані в договорі ЄС.

Питання енергетичної політики вперше деталізовані в договорі ЄС. ЄС має право визначати цілі, які включають в себе більш успішне функціонування енергетичного ринку, поставки енергоресурсів та розробку альтернативних джерел енергії.

14.

Можливість виходу з ЄС не обумовлювалась в жодному документі ЄС.

Вперше в Угоді в рамках ЄС обумовлюється можливість і процедура виходу зі складу Союзу. Незважаючи на те, що протягом всієї історії ЄС, якщо не вважати вихід Гренландське автономії в складі Данії з ЄС після референдуму, спроб виходу не було

15.

Боротьба з глобальною зміною клімату на мала пріоритетного статусу.

Боротьба з глобальною зміною клімату отримує пріоритетне значення в новій Угоді.

16.

Свобода конкуренції є однією з цілей ЄС

Свобода конкуренції виключена з переліку цілей ЄС

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Підсумки

      Фактично угода про реформу закріпила баланс між цілями і інтересами країн-членів ЄС. Текст Угода вносить зміни в три основопокладаючі документи ЄС: Угода про установу Європейської спільноти (Римська угода, 1957) Маастрихтська угода (1992) і Угода про установу Європейської спільноти по атомній енергії (1957). Після підписання і ратифікації угоди про реформу перестає існувати як єдиний текст, а нововведення інкорпоруються в три перелічені вище документи.

      Формально нова угода не є конституцією — у ній немає згадки про гімн чи прапор. Але документ зберіг всі ключові постанови про реформи, що були в первинному документі — євроконституції. Угода покликана допомогти внести інституційні зміни та покращити управління ЄС, що не вдалося зробити в 2005 році, після того, як Франція та Нідерланди на своїх національних референдумах не підтримали європейську Конституцію. А Європейські керівні інституції набрали більшої повноти влади у вирішенні загальних питань. До них можна віднести безпеку, боротьбу зі зміною клімату та міграційні проблеми. Всі дипломатичні функції опинилися в руках верховного передставника Євросоюзу із зовнішньої політики.

      Деякі науковці вважають Лісабонську угоди кроком назад у порівнянні з неприйнятою Конституцією. Цілий ряд істотних новел Конституції виключений або обставлений серйозними застереженнями. Зупинимося лише на найбільш значущих.

      По-перше, головне досягнення Конституції ЄС полягало в її символічному значенні: в самому терміні «конституція», у використанні «державної» термінології («європейський закон», «міністр закордонних справ ЄС» і т.п.), у прийнятій символіці (гімн, прапор і девіз ЄС). Все це повинно було сприяти створенню (саме створенню, а не виникненню) у населення почуття європейської ідентичності. І все було ретельно вичищено з тексту Лісабонської угоди. Навіть символіка виявилася небажаної; лише 16 країн ЄС, особливо прихильні до європейської ідеї, в окремій декларації заявили, що будуть вважати зазначені гімн, прапор і девіз символами Європейського союзу. Текст Хартії фундаментальних прав також виключили з договорів, щоб не проводити паралелей між ЄС і державою.

      По-друге, в черговий раз зірвалася реформа Комісії. Склад і порядок формування Комісії спочатку були засновані на двох умовах, принципово важливих для її позицій в системі інститутів ЄС та її легітимності:

1)     в Комісії бере участь принаймні один представник від кожної держави-члена

2)     Комісія є відносно невеликою групою людей, здатних діяти колегіально.

      У зв'язку з розширенням ЄС стала очевидною неможливість зберегти обидва ці принципи - треба було вибирати між національними інтересами і ефективністю. Реформування Комісії стояло в порядку денному і Амстердама, і Ніцци, і Конвенту, але узгодити реформу не вдалося до сих пор; в Лісабонській угоді йдеться лише про зобов'язання до 2014 р. скоротити склад Комісії та виробити систему ротації комісарів.

      Але вже після підписання Лісабонської угоди, для того щоб забезпечити його ратифікацію в Ірландії, від реформи Комісії довелося відмовитися. Одна країна - один комісар; принцип рівного представництва знову отримав пріоритет над міркуваннями ефективності.

      По-третє, голосування кваліфікованою більшістю в Раді міністрів обмежена введенням нової версії знаменитого Янінского компромісу. Якщо проти рішення виступає певне число держав, то голосування не проводиться, а переговори тривають ще якийсь розумний час. Це дає можливість кільком країнам ЄС уповільнити прийняття рішення, навіть якщо ці країни не складають блокуючої меншини.

      Нарешті, на відміну від Конституції ЄС, в тексті Лісабонського договору відсутній давно визнаний юристами принцип верховенства права ЄС. Максимум, на що погодилися євроскептики, - згадати його в окремій декларації, та й то в дуже нечіткому формулюванні: «згідно сформованому прецедентному праву Суду ЄС, договори і право, прийняте Союзом на основі договорів, мають пріоритет над правом держав-членів на умовах, встановлених названим прецедентним правом ».

      Слід також згадати два важливих випадку, в яких Лісабонський договір зробив крок назад уже не в порівнянні з Конституцією ЄС, а по відношенню до існуючого statusquo. Вперше передбачена можливість не тільки передачі Євросоюзу нових компетенцій, а й повернення повноважень на національний рівень. А фундамент єдиного внутрішнього ринку втратив один з наріжних каменів: свобода конкуренції виключена з переліку цілей ЄС. Враховуючи телеологічний характер тлумачення договорів, який практикує Суд ЄС, це може не тільки поставити під сумнів прогрес в «добудові» єдиного внутрішнього ринку, але і здатне розмити вже сформовані правила.

      Отже, нам залишається лише спостерігати за функціонуванням нової системи та робити власні висновки з цього, адже вплинути на неї Україна не здатна.

 

Джерела використаної літератури

1.      Глосарій термінів Європейського союзу:

http://europa.dovidka.com.ua/ee.html#_Toc90362154

2.      Стаття «Объединённые в разнообразии»:

http://lenta.ru/articles/2004/06/21/europe/

3.      Cтаття «О будущем Евросоюза»:

http://www.rg.ru/2005/07/28/es.html

4.      Лісабонська угода:

http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:FXAC07306:EN:HTML

5.      Кавешніков Микола Юрійович - завідувач Центром політичної інтеграції Інституту Європи РАН, доцент МДІМВ (У):

http://www.perspectivy.info/oykumena/europe/lissabonskij_dogovor_kak_menajetsa_jevropejskij_sojuz_2009-12-22.htm

 

9

 Информация о работе Перерозподіл повноважень європейських інституцій у відповідності до Лісабонської угоди