Природно-ресурсний потенціал України

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 15:21, реферат

Описание работы

Найважливіша властивість природно-ресурсного потенціалу в тому, що він становить природний комплекс, де відбувається тісний взаємозв’язок та ієрархічна підпорядкованість усіх компонентів, що його складають. Зміни в одному з них викликають відповідні зміни в іншому, і навпаки.

Работа содержит 1 файл

ПРП.docx

— 60.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА” 
 

Кафедра регіональної економіки 
 

Реферат

На тему: Природно-ресурсний потенціал України, його структура та особливості використання 

                                                                   Студентки 1 курсу

                                                         Спец.6503-5

                                Дорошенко Надії Сергіївни

                                                        Перевірив :              
 
 

Київ-2011 
 
 

Вступ

     Природно-ресурсний  потенціал – це тіла і сили природи, які визначені, оцінені їх потенційні можливості і готові до використання за певних умов.

     Найважливіша  властивість природно-ресурсного потенціалу в тому, що він становить природний  комплекс, де відбувається тісний взаємозв’язок та ієрархічна підпорядкованість усіх компонентів, що його складають. Зміни в одному з них викликають відповідні зміни в іншому, і навпаки.

     За  компонентною структурою природно-ресурсний потенціал поділяється на мінеральні(паливно-енергетичні, рудні і нерудні), водні(поверхневий стік, підземні води), земельні(з урахуванням сільськогосподарського призначення та характеру грунтового покриву), лісові(щорічний приріст деревини), природно рекреаційні ресурси(території,придатні для створення санітарно-курортних закладів, баз відпочинку, туристичних баз тощо). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основна частина

П.1 Природно-ресурсний  потенціал, його сучасний стан.

      Забезпеченість  території України мінерально-сировинними  ресурсами є однією з найвищих у світі. Займаючи 0,4% суходолу, наша країна володіє 5% світових запасів  корисних копалин, вартість котрих оцінюється в 11$трлн. Тут зосереджено 7667 родовищ 94 видів корисних копалин, з них 5860- на державному балансовому обліку. Нині експлуатується 3222 родовища 62 видів корисних копалин.

      У Європі Україна посідає друге  місце за площею орних земель, запасами залізної руди і перше- за ресурсами марганцевої руди, самородної сірки. Вона також одна з перших країн за запасами кам’яного вугілля , калійної і кам’яної солей. Значними є її запаси каолінів,графіту, флюсової сировини та вогнетривких глин, скляних пісків, бентонітів, цементної сировини.

П.2 Структура природно-ресурсного потенціалу.

Таблиця 1

Компонетна структура ПРП економічних районів України1

      Потенціал ресурсів, %    
                
             
  Економічні райони,
             
               
області                
     
            
                
                 
                
               
       
ВОЛИНСЬКИЙ 3,5 3,0 17,2 55,1 16,15 0,55 8,00
  Волинська
1,7 1,0 18,0 55,2 16,2 0,4 9,2
  Рівненська
1,8 5,0 16,4 55,0 16,1 0,7 6,8
КАРПАТСЬКИЙ 9,7 9,55 26,4 30,7 14,7 0,15 18,5
  Закарпатська
2,5 3,0 31,5 19,4 17,4 0,1 28,6
  Івано-Франківська
2,2 7,5 33,3 24,1 17,6 0,1 17,4
  Львівська
3,7 22,5 22,7 29,3 11,1 0,2 14,3
  Чернівецька
1,3 5,2 18,3 50,0 12,6 0,2 13,7
ПОДІЛЬСЬКИЙ 8,4 2,3 12,3 75,6 4,0 0,55 5,25
  Вінницька
3,6 2,1 9,7 79,1 3,5 0,5 5,1
  Тернопільська
2,1 1,2 13,6 75,0 4,7 0,2 5,3
  Хмельницька
2,7 3,5 13,8 72,6 3,8 0,4 5,9
СТОЛИЧНИЙ 10,5 6,7 13,7 59,4 8,3 0,73 11,7
Житомирська 2,9 5,5 15,9 59,8 12,6 0,7 9,5
 

Закінчення  таблиці 1

      Потенціал ресурсів, %    
               
             
  Економічні райони,
             
             
області              
             
       
               
         
               
     
         
       
  Київська 1
4,0 3,8 12,3 59,5 5,5 0,5 18,4
  Чернігівська
3,6 10,8 12,9 59,1 6,7 1,0 9,5
ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ 10,5 9,7 12,7 62,6 4,8 0,9 9,1
  Полтавська
3,5 11,5 11,0 68,1 2,9 1,1 5,4
  Сумська
2,7 3,4 15,9 65,3 7,6 1,1 6,7
  Харківська
4,3 14,2 11,4 54,6 3,9 0,6 15,3
ЦЕНТРАЛЬНО-УКРАЇНСЬКИЙ  6,0 8,3 12,3 69,0 3,1 0,75 6,5
  Кіровоградська
3,0 10,8 11,9 70,3 1,6 0,6 4,8
  Черкаська
3,0 5,8 12,7 67,7 4,6 0,9 8,3
ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ  15,5 4,1 19,1 61,1 1,1 1,8 12,8
  АР Крим2
6,0 10,0 19,3 39,0 1,8 0,3 29,6
  Миколаївська
2,9 2,8 23,2 66,7 0,5 1,0 5,9
  Одеська
3,7 1,8 11,1 71,8 1,3 0,5 13,5
  Херсонська
2,9 1,6 22,7 67,1 1,0 1,0 6,4
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 14,8 44,6 12,4 35,5 0,5 0,6 6,4
  Дніпропетровська
10,9 68,9 4,8 21,3 0,3 0,4 4,3
  Запорізька
3,9 20,4 20,1 49,7 0,7 0,7 8,4
ДОНЕЦЬКИЙ 21,1 73,3 5,8 15,3 0,6 0,15 4,85
  Донецька
12,3 72,8 4,8 16,8 0,4 0,1 5,1
  Луганська
8,8 73,8 6,8 13,8 0,8 0,2 4,6
 

     У територіальному розрізі за обсягом  загального ПРП виділяється Донецький (21,1 %), Причорноморський (15,5 %) та Придніпровський (14,8 %) економічні райони. На їх частку припадає більше половини усього ПРП України. Найбіднішими щодо цього є Волинський та Центральноукраїнський економічні райони, частки яких становлять відповідно 3,5 % та 6,0 %. Якщо в Донбасі й Придніпров’ї переважають мінеральні ресурси (відповідно 73,3 % та 44,65 %), то на решті території України - земельні.

Мінерально-сировинні  ресурси та їх структура.

     Мінерально-сировинні  ресурси (табл. 4) належать до невідновних, оскільки процес їх природного від-новлення дуже тривалий - десятки й сотні мільйонів років. За характером використання мінеральні ресурси поділяють на три групи: паливно-енергетичні, рудні й нерудні. Особливістю розміщення мінеральних ресурсів є Їх нерівномірне поширення в надрах землі. Встановлено, що основними районами нагромадження паливних, хімічних, будівельних та інших видів копалин осадового походження є платформи з товщами осадових порід і їх крайові прогини, а місцями утворення більшості рудних копалин - рухомі геосинкліналі та щити. Райони земної поверхні, в надрах яких стикувалися різні геологічні структури, називаються геохімічними вузлами, які характеризуються поєднанням різних за походженням видів ресурсів.

Донецький басейн розташований на сході України і  має площу 53,2 тис.км2. Родовища кам'яного  вугілля тут концентруються на трьох  ділянках: Старий Донбас - на межі Донецької  й Луганської областей, Західний Донбас - Павлоградсько-Петропавлівська група родовищ у Дніпропетровській області, Південний Донбас - на півдні Донецької та Луганської областей. Вугленосні пласти розвідані до глибини 1200-1500 м, всього виявлено 120 промислових пластів потужністю 0,5-2,0 м. Більшість вугілля залягає на глибині 500-750 м, де в 25 пластах зосереджено 75 % розвіданих його запасів. Енергетичні марки вугілля (антрацит) залягають на півдні Донбасу, в інших районах поширене високоякісне коксівне вугілля.

Львівсько-Волинський кам'яновугільний басейн займає площу 8 тис.км2. Вугільні пласти залягають  тут горизонтально на глибині 300-659 м. З 60 розвіданих пластів лише 16 мають  робочу потужність 0,5-1,0м. Вугілля має  меншу теплотворчу здатність, вищу зольність і довге полум'я при згорянні, що сприяє використанню його для теплоенергетичних потреб. З розосереджених родовищ кам'яного вугілля розвідані Роменське (Сумська область), Петрівське (Харківська область) і Бешуйське (Крим).

      Буре  вугілля видобувають у Придніпровському буровугільному басейні площею понад 100 тис.км2. Основна маса його залягає в Кіровоградській і Дніпропетровській областях.Тут найбільші родовища- Верхньодніпровське, Олександрійське, Новоолександрійське. Приблизно 1,5% запасів бурого вугілля у Закарпатьському, Передкарпатському та Придністровському буровугільних районах.

      Україна- один з найстаріших регіонів видобутку нафти та природного газу. Обстежено і розвідано 278 родовищ нафти і 336 природного газу, з них експлуатується відповідно 178 і 208. Нафтогазоносні площі зосереджені в 3 регіонах: Передкарпатському, Дніпрово-Донецькому та Причорноморсько-Кримському. Початкові

розвідані запаси становили понад 3,4 млрд. т умовного палива. Ступінь виснаження розвідних запасів становить понад 60%. Водночас значним резервом є майже 5 млрд. т умовного палива ще не розвіданих запасів. За існуючими оцінками ресурси нафти і природного газу в Україні дозволяють збільшити їх видобуток майже вдвічі. 
 

         Таблиця 2

Запаси  корисних копалин в Україні 

  Оди- Запаси за категоріями Кількість родовищ
ВИД корисних копалин ниця       що роз-
  вимі- А+В+С, С2 усього робля-
  ру       ються
Нафта, конденсат тис.т 234848 55500 278 178
Газ природний млн мз 1148283 333800 336 208
Вугілля кам'яне тис.т 43219900 109106000 685 257
Вугілля буре тис.т 2588200 319500 77 11
3алізна  руда  тис.т 26321401 4304375 52 28
для збагачення
Марганцева руда тис.т 2276397 169192 3 2
Ртутна руда тис.т 5245 14038 11 4
Сірчана руда тис.т 665129 145730 12 5
Калійно-магнієва сіль тис.т 2738099 792246 18 6
Кухонна сіль (кам'яна) тис.т 16442210 6814828 14 11
Графітова руда тис.т 125951 38881 5 1
Цементна сировина тис.т 3132283 906140 39 24
Цегельно-черепична тис.т 2378572 92882 1825 851
сировина
Піщано-гравійна сировина тис.т 3021049 400562 397 104
Бентонітова сировина тис.т 61330 221 6 2
Каолін вогнетривкий тис.т 66992 19903 7 5
Долом іти тис.т 425098 48463 8 4
Флюсовий вапняк тис.т 2523843 165369 14 7
Пісок формувальний тис.т 889726 238687 21 8
Мінеральні підземні води млн мз 64,5 0,9 146 112
за  добу за добу

Информация о работе Природно-ресурсний потенціал України