Вугільна промисловість України.Основні проблеми і перспективи розвитку

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Апреля 2013 в 16:04, курсовая работа

Описание работы

Вибір основного напрямку розвитку економіки будь-якої країни залежить насамперед від наявності й характеру власної мінерально-сировинної бази. Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб, є вугілля. Вугільна промисловість України є однією з базових галузей економіки, бо забезпечує своєю продукцією електроенергетику, металургію та інші галузі. Вугілля - це єдина стратегічна сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки країни.Проте останнім часом спостерігається суттєва невідповідність між значенням вугільної промисловості для країни i технiко-економiчним станом, у якому вона знаходиться.

Содержание

ВСТУП

I.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Харктеристка вугільного потенціалу України

1.2 Основні історичні природні і соціально-економічні передумови розвитку вугільної промисловості
1.3 Розміщення підприємств вугільної промисловості


II.АНАЛIТИЧНА ЧАСТИНА

2.1

2.2

2.3

III.ПРОЕКТНО-ПРОПОЗИЦІЙНА

Работа содержит 1 файл

Курсовая.doc

— 72.50 Кб (Скачать)

Мiнiстерство освiти i науки України

Дніпродзержинський Державний  Технічний Університет

 

 

 

 

Кафедра менеджменту організацій  і адміністрування

 

 

 

Курсова робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вугільна промисловість України.Основні проблеми і перспективи розвитку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:Чуйко I.В

 група МЕО-12-1д

Перевірив: доцент.к.е.н.Карімов Г.I

 

 

 

 

 

 

 

Дніпродзержинськ

2013

 

ПЛАН

ВСТУП

 

I.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

     

     1.1 Харктеристка вугільного потенціалу України

     

1.2 Основні історичні природні і соціально-економічні передумови розвитку вугільної промисловості

1.3 Розміщення підприємств вугільної промисловості

 

 

II.АНАЛIТИЧНА ЧАСТИНА

 

      2.1

 

      2.2

 

      2.3

 

III.ПРОЕКТНО-ПРОПОЗИЦІЙНА

 

      3.1

 

      3.2

 

      3.3

 

Вступ

Вибір основного напрямку розвитку економіки будь-якої країни залежить насамперед від наявності й характеру власної мінерально-сировинної бази. Єдиним енергоносієм, якого в Україні потенційно достатньо для повного забезпечення власних потреб, є вугілля. Вугільна промисловість України є однією з базових галузей економіки, бо забезпечує своєю продукцією електроенергетику, металургію та інші галузі. Вугілля - це єдина стратегічна сировина, запасів якої потенційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки країни.Проте останнім часом спостерігається суттєва невідповідність між значенням вугільної промисловості для країни i технiко-економiчним станом, у якому вона знаходиться. За економічними, фінансовими, технічними та соціальними показниками вугільна промисловість перебуває у глибокому кризовому стані, що не дає можливості розвиватися як самій цій галузі, так галузям споживачам її продукції. Це характеризується падінням видобутку вугілля, фізичним зношенням основних фондів, значним відставанням від передбачених проектами реконструкції та технічного переоснащення термінів введення потужностей. Шахтний фонд знаходиться в катастрофічному стані.Галузь яка мала би бути джерелом бюджетного наповнення, сама постійно потребує бюджетної підтримки. Протягом двох десятиліть (з 1976 по 1996 роки) видобуток вугілля в Україні зменшився більш ніж у 2,5 рази. Державні та урядові заходи з реформування та реструктуризації вугільної галузі, розпочаті із середини 90-х років, не принесли очікуваних результатів і не призвели до стабільного покращення роботи шахт та запланованого зростання вуглевидобутку. Значно погіршилася ситуація і з вирішенням питань соціального захисту шахтарів.Тож актуальною стає проблема виводу вугільної промисловості з довготривалої кризи та перетворення її на стратегічну галузь, яка б забезпечила ліквідацію енергетичної залежності України від зовнішніх впливів або хоча б зменшила її до мінімуму.Над цією важливою науковою і практичною проблемою працювали в різні часи і працюють на даному етапі Ященко Ю.П., Красник В.Г., Кабанов А. І., Корзун А.В. та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Харктеристка вугільного потенціалу України

Запаси вугілля на території України зосереджені  в основному в трьох басейнах: Донецькому, Львівсько-Волинському  та Дніпровському. В загальних запасах  вугілля в Україні (117,1 млрд. т) найвища питома вага належить Донецькому басейну — 87,0% (101,9 млрд. т), Львівсько-Волинському та Дніпровському — відповідно 2,0% (2,3 млрд. т) та 3,5% (4,1 млрд. т).Крім того, запаси вугілля є на території Харківської і Полтавської областей — 8,7 млрд. т та Закарпатської вугленосної площі — 0,2 млрд. т. Із загальних запасів 42,5 млрд. т віднесено до прогнозних ресурсів.Донецький вугільний басейн – найважливіший вугільний басейн в Україні.Розташований головним чином в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській, частково Полтавській та Харківській областях України; у Ростовській області Росії. Площа становить близько 60 тис. км2 (650х200 км), у тому числі в межах України 50 тис. км2. Донецький кам'яновугільний басейн є складовою частиною найбільшої на Європейському континенті рифтогенної структури — Дніпровсько-Донецької западини. У центральній частині басейну розташований Донецький кряж – найбільш піднесена частина Лівобережної України. Найбільші промислові центри: Донецьк, Луганськ, Горлівка, Стаханов та інші. Донецький вугільний басейн в промислових масштабах розробляється з кінця ХVІІІ ст. Першу шахту у Донецькому вугільному басейні збудовано в Лисичанську 1796 року.Станом на 90-і рр. ХХ ст. сумарні запаси вугілля до глибини 1800 м оцінюються в 140,8 млрд. т, з них 108,5 млрд. т. відповідають кондиціям за потужністю пластів і зольністю. Розвідані запаси промислових категорій вугілля становлять 57,5 млрд. т і перспективні 18,3 млрд. т. Серед промислових і перспективних найбільш значні запаси (млрд. т): антрациту (13,8), газового (27,5), пісного (6,3), коксівного (9,8) вугілля. При річному видобутку 100 млн. т цих запасів вистачає на 570 років. Ресурси метану у вугільних пластах становлять 491 млрд. (м. куб.), а за межами діючих шахт – 592 млрд. Ресурси вільного метану у вмісних породах складають 37,65 млрд. м. куб. Від часу початку експлуатації басейну тут було видобуто понад 8 млрд. т вугілля; запаси, які тут залишилися — більше 90 млрд. т. Найбільшого рівня видобуток кам'яного вугілля в Україні досяг у 1970 р. і становив 177,8 млн т/рік.Розробляють 65 пластів, глибина розробки в багатьох шахтах досягає 1100 м. Видобувні роботи ведуть на глибині 400-800 м, а на 35 шахтах – на глибині 1000-1300 м. Пласти і прошарки вугілля розташовуються через 20-40 м один від одного (у сх. частині басейну – через 100 м). Потужність пластів 0,6-1,2(2,5) м. У розрізі карбону нараховується до 300 пластів і пропластків вугілля, потужністю 0,45-2,5 м. В Донецькому вугільному басейні виділені всі основні марки вугілля – довгополум’яне (Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), жирне (Ж), коксівне (К), опіснено-спікливе (ОС), пісне (П), слабкоспікливе (СС) і антрацити (А), а також перехідне вугілля від бурого до довгополум’яного. Петрографічний склад вугілля досить однорідний. Вугілля Донецького вугільного басейну належить до класу гумітів іноді з сапропелево-гумусовими прошарками. Пересічна зольність вугілля 13-15 %, теплотворна здатність 30-36 МДж/кг. Середня теплота згорання товарного робочого палива 21-26 МДж/кг. Вугілля малофосфористе, від мало- до високосірчистого. Всі пласти (за винятком суперантрацитів) газоносні починаючи з глиб. 150-500 м (нижче зони газового вивітрювання). Причому вміст вуглеводневих газів у вугіллі настільки великий, що можна розглядати як велике газове родовище зі специфічними умовами розподілу газів. Геологічні запаси вуглеводневих газів, що містяться у вугільних пластах і пропластках, перевищує 2,5 трлн. м3. Гірничо-геологічні умови складні: 95 % шахт Донецькому вугільному басейні - газові, 70%–небезпечні за вибухами вугільного пилу, 45 % – небезпечні за газодинамічними явищами, 30% – небезпечні за самозайманням вугілля.Умови розробки вугільних пластів Львівсько-Волинського і Дніпровського басейнів більш сприятливі. Максимальна глибина розробки пластів Львівсько-Волинського басейну становить 550 м, а потужність пластів вугілля — від 1 до 1,5 м. Небезпека раптових викидів вугілля і газу майже відсутня. Разом з тим зольність видобутого вугілля (47,6%) значно перевищує аналогічний показник в Донбасі (36,2%) і до того ж запаси вугілля досить обмежені (2,0% усіх запасів вугілля України).В Дніпровському басейні зосереджені запаси бурого вугілля, яке на відміну від кам'яного має більш низьку теплотворну здатність і використовується головним чином для виробництва буро-вугільних брикетів, які споживаються населенням на комунально-побутові потреби. Розробка буровугільних родовищ проводиться підземним та відкритим способом. Частка відкритих розробок становить 88,2%. Глибина залягання пластів невелика — максимальна 100 м. Середня глибина розробки пластів на шахтах сягає 90 м, на розрізах — 64 м. Зольність видобутого вугілля нижча, ніж у Донбасі та Львівсько-Волинському басейні і становить 21,7%, однак запаси вугілля також невеликі (3,5% від усіх запасів вугілля України).

Табл.1

Загальна характеристика вугільних басейнів України

Показники

Всього

Донецький басейн

Львiвсько-Волинський басейн

Днiпровський басейн

Промислові запаси вугілля кат. А + В+ С1 млрд . т

45,7 

42,2

1,2

1,9

Розроблювані і підготовлені до освоєння запаси, млрд. т

23,3 

21,5

0,7

0,8

Середня потужність розроблюваних  пластів, м

1,18 

1,06

1,24

3,27

Максимальна глибина розробки, м

 

1400 

1400 

550

100

Мінімальна глибина розробки, м 

24

123

345

24

Середня глибина розробки, м 

651

692 

456

77

Виробничі потужності, млн. т

 

115,1 

109,1 

4,0

2,0

Видобуток вугілля, млн. т

75,9

70,9 

3,6

1,4

в тому числі: коксівного, млн. т

31,6

31,6 

-

-

енергетичного, млн. т

44,3

39,3 

3,6

1,4

Зольність видобутого вугілля, %

 

36,0

36,2

47,6

21,7


1.2 Основні історичні природні і соціально - економічні передумови розвитку вугільної промисловості

 

Передумови розміщення продуктивних сил – це умови, без  яких розміщення й розвиток виробництва неможливі. Так, розвиток вугільної промисловості можливий лише за наявності у регіоні корисних копалин.

До передумов також  відносяться спосіб виробництва, технологічні особливості виробничого процесу, зумовлені науково-технічним процесом, рівнем територіального поділу суспільної праці. Їх можна поділити на три великі блоки (рис. 2.1): природні, історичні, соціально-економічні.


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Рис.2.1.Передумови розмiщення продуктивних сил

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


Информация о работе Вугільна промисловість України.Основні проблеми і перспективи розвитку