Інтеграція і глобалізація: тотожність чи нетотожність

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 15:43, сочинение

Описание работы

Поняття інтеграції та глобалізації не є тотожними. Це стосується і масштабності цих процесів, і кількості суб’єктів економічної діяльності,що приймають у них участь,і наслідків для суспільства, які вони за собою несуть. Доцільніше розглядати глобалізацію та інтеграцію на макроекономічному рівні, що дасть змогу повніше зрозуміти відмінність між ними, таким чином зосереджувати увагу на порівнянні глобалізації та саме міжнародної інтеграції.

Работа содержит 1 файл

Інтеграція і глобалізація.doc

— 30.00 Кб (Скачать)

Інтеграція і глобалізація: тотожність чи нетотожність.

 

Поняття інтеграції та глобалізації не є тотожними. Це стосується і масштабності цих процесів, і кількості суб’єктів економічної діяльності,що приймають у них участь,і наслідків для суспільства, які вони за собою несуть. Доцільніше розглядати глобалізацію та інтеграцію на макроекономічному рівні, що дасть змогу повніше зрозуміти відмінність між ними, таким чином зосереджувати увагу на порівнянні глобалізації та саме міжнародної інтеграції.

Глобалізація є всеохоплюючим, планетарним процесом, який веде до повної трансформації світової економіки на постіндустріальне виробництво. Під його дією відбуваються зміни у всьому суспільстві, відбувається невидиме злиття кордонів усіх держав, і повний взаємозв’язок всіх суб’єктів,охоплених цим процесом. Цей взаємозв’язок проявляється у співпраці урядів держав та міжнародних організацій для регулювання процесу глобалізації та зменшення можливих негативних наслідків. Щодо інтеграції, то цей процес відбувається на рівні лише кількох держав, який призводить до утворення відособленого господарського комплексу останніх, утворення єдиного економічного простору. Це означає вільний рух капіталів, товарів і послуг у межах саме цього простору. Результатом інтеграції є переплетення національних виробничих процесів, а також виникнення міждержавних структур для здійснення регулювання інтеграційних процесів.

Наступною характерною ознакою відмінності цих процесів є передумови їх виникнення. Так інтеграційні процеси зумовлені динамічним економічним розвитком країн, науково-технічним розвитком, прагненням країн об’єднатися заради вирішення ряду певних проблем. Необхідною умовою міжнародної інтеграції є прийняття відповідних урядових рішень(створення економічного та політичного підґрунтя) та розвинена інфраструктура країн-учасниць. А глобалізація є закономірним продовженням розвитку суспільства, підґрунтя для початку глобалізаційних процесів було закладене ще в давні часи,а людство може впливати на нього лише опосередковано. Натомість інтеграційний процес контролює суспільство, а точніше на певному етапі все залежить саме від рішення країн-учасниць об’єднатися для досягнення певних цілей.

На  рівні з відмінностями цих  процесів між ними існує кілька спільних ознак. Йдеться їх про значення для розвитку світової економіки. Так прискорюється розвиток та впровадження інноваційних технологій, відбувається інтенсифікація культурного та наукового розвитку населення, ще більше його долучення до економічного життя. Також забезпечується підвищення рівня економічної безпеки, зменшення загрози міжнародних конфліктів.

І звісно як кожний процес, який відбувається у суспільстві, глобалізація та інтеграція породжують і негатив для людства та його розвитку, який в деяких сферах проявляється однаково. Отже, найголовнішою негативною рисою, на мій погляд, є збільшення “ прірви ” в технологічному і культурному розвитку між країнами з різним рівнем економічного розвитку. Збільшується кількість конфліктів між країнами, підґрунтям для яких стають релігійні, ідеологічні, соціально-культурні  розходження;все більших масштабів набуває міжнародний тероризм, розширюється мережа злочинного бізнесу. Проте треба вміти прораховувати та передбачати ці наслідки, і намагатися зменшувати їх вплив.

Глобалізація та інтеграція в даний час домінують у суспільстві, все більше країн тримають на них свій курс. І надалі вони все частіше знаходитимуть свій прояв у всіх сферах людського життя.

Отже, глобалізація та інтеграція не є тотожними, а певні спільні ознаки цих процесів , на мою думку, дають підстави стверджувати лише про певну їх схожість.


Информация о работе Інтеграція і глобалізація: тотожність чи нетотожність