«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясы

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2015 в 19:41, реферат

Описание работы

Банктің Даму стратегиясын әзірлеу кезінде мынадай қағидаттар негізге алынды:
сәйкестік қағидаты – Банктің стратегиялық мақсаттары мен міндеттерінің
мемлекет пен акционердің негізгі стратегиялық құжаттарына сәйкестігі:
Қазақстанның Даму стратегиясы-2050, Стратегиялық жоспар-2020, ҚР 2010-2014 жж.
және 2015-2019 жж. арналған Мемлекеттік үдемелі индустриялық-инновациялық
даму бағдарламасы, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның 2014-2023 жж. арналған Даму
стратегиясы және ҚР Үкіметінің экономикалық даму саласындағы басқа да
бағдарламалық құжаттары;
реалистік қағидат – болжалды көрсеткіштердің ҚДБ болжалды даму
деңгейіне сәйкестігі;
жүйелілік қағидаты – қойылған мақсаттарға кезең-кезеңмен жету және
міндеттерді орындау;
тиімділік және нәтижелілік қағидаты – Банктің осы Даму стратегиясында
көзделген стратегиялық мақсаттарға уақтылы және сапалы жету.

Содержание

Мазмұны
КІРІСПЕ................................................................................................................................ 4
1. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ.................................................................................. 5
2. АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙДЫ ТАЛДАУ...................................................................... 9
2.1. Сыртқы ортаны талдау ........................................................................................... 9
2.2. Ішкі ортаны талдау................................................................................................. 14
2.3. SWOT-талдауы ........................................................................................................ 20
3. МІНДЕТ, КӨРЕГЕНДІК ЖӘНЕ ҚАҒИДАТТАР................................................. 22
3.1. «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның Даму стратегиясындағы Банктің рөлі мен
орны .................................................................................................................................. 22
3.2. Міндет...................................................................................................................... 23
3.3. Көрегендік .............................................................................................................. 23
3.4. Қағидаттар ............................................................................................................. 23
4. СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАР, МАҚСАТТАР ПЕН МІНДЕТТЕР............... 23
4.1. Стратегиялық бағыт – несиелендіру................................................................ 23
4.2. Стратегиялық бағыт – қаржы ресурстарын басқару ................................... 27
4.3. Стратегиялық бағыт – корпоративтік басқару ............................................. 29
5. БОЛЖАЛДЫ НӘТИЖЕЛЕР.................................................................................... 33
6. ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ, ОҒАН МОНИТОРИНГ
ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ........................................................................................ 34
ҚОСЫМШАЛАР ………………………………

Работа содержит 1 файл