Рефераты по экономике

“Теневая” экономика: причины, масштабы, и пути ограничения в России

17 Января 2011, дипломная работа

Цель данной работы – выявить основные причины и предложить способы ограничения роста теневого сектора в экономике России. Для достижения цели необходимо решить задачи:
1. Дать анализ уровня развития теневого сектора в российской экономике.
2. Выявить формы теневых операций.
3. Раскрыть негативный эффект “теневой” деятельности на экономику России.
4. Выявить пути ограничения роста “теневой” деятельности в России.

“Формування амортизаційної політики підприємства ( на прикладі ВАТ “Червоний металіст”)

12 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даної роботи є розкриття сутності амортизаційних відрахувань, їх механізму та практичних проблем управління відтворенням основних фондів на прикладі ВАТ “Червоний металіст”.

Завдання :
виявити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами, тобто встановити відповідності величини, складу та технічного рівня засобів у виробничій програмі підприємства;
визначити рівень використання основних засобів і факторів які впливають на нього;
виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів;
дослідити та визначити найоптимальніші методи нарахування амортизації;
визначити найсуттєвіші заходи щодо вдосконалення амортизаційної політики.

“Экономические циклы” и их виды

28 Февраля 2013, курсовая работа

Целью данной работы является раскрытие понятия “экономические циклы”, рассмотрение их видов и определение влияния на современную экономику.
Задачей данной работы является выявление причин цикличности экономического развития, рассмотрение нециклических колебаний, раскрытие фаз и видов экономических циклов, а также определение воздействия экономических кризисов на экономику.
В процессе выполнения работы использовались следующие методы:
— изучение и анализ научной литературы;
— изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики;
— моделирование, сравнение, анализ.