Аналіз формування й використання прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2012 в 20:02, курсовая работа

Описание работы

Мета аналізу формування й розподілу прибутку є об’єктивна оцінка та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності управління цими показниками фінансового результату діяльності підприємства.
Завданнями курсового проекту є проаналізувати формування й розподілу прибутку підприємства, порівняти показники стану та ефективності використання нашого підприємства за конкурентом, а також визначити основні підвищення ефективності формування й розподілу прибутку.

Содержание

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічний зміст формування й розподілу прибутку підприємства та його класифікація
1.2 Значення, завдання та основні напрями аналізу формування й розподілу прибутку підприємства
1.3 Методи та інформаційне забезпечення аналізу формування й розподілу прибутку підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ «КОМСОМОЛЕЦЬ» ЗА 2009-2010РР.
2.1 Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
2.2 Аналіз динаміки формування і розподілу прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
2.2.1 Аналіз динаміки формування прибутку від операційної діяльності ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
2.2.2 Аналіз динаміки формування прибутків від іншої звичайної діяльності ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
2.2.3 Аналіз розподілу і використання прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
2.3 Аналіз ефективності формування і розподілу прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ «КОМСОМОЛЕЦЬ»
3.1 Порівняльний аналіз формування й розподілу прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець» і найнебезпечнішого конкурента
3.2 Основні шляхи підвищення прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Работа содержит 1 файл

Курсовий проект (1).doc

— 313.50 Кб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

 

Інститут економіки  і менеджменту

Кафедра обліку та аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз господарської  діяльності підприємства

Курсовий проект

з дисципліни «Організація і методика економічного  аналізу»

Аналіз формування й  використання прибутку ВАТ машинобудівного  заводу «Комсомолець»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентки 3 курсу групи ОА-32

Клеманчук А. В.

Науковий керівник

ас. Кортнів Ю.І

 

 

 

 

 

Львів  - 2011 
ЗМІСТ

 

стор.

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ  ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

4

1.1

Економічний зміст формування й розподілу прибутку підприємства та його класифікація

4

1.2

Значення, завдання  та основні напрями аналізу формування й розподілу прибутку підприємства

8

1.3

Методи та інформаційне забезпечення аналізу формування й  розподілу прибутку підприємства

11

РОЗДІЛ 2.

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ Й  ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ «КОМСОМОЛЕЦЬ» ЗА 2009-2010РР.

13

2.1

Техніко-економічна характеристика господарської діяльності ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

13

2.2

Аналіз динаміки формування і розподілу прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

18

2.2.1

Аналіз динаміки формування прибутку від операційної діяльності ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

20

2.2.2

Аналіз динаміки формування прибутків від іншої звичайної діяльності ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

22

2.2.3

Аналіз розподілу і використання прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

23

2.3

Аналіз ефективності формування і розподілу прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

24

РОЗДІЛ 3.

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ МАШИНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ «КОМСОМОЛЕЦЬ»

25

3.1

Порівняльний аналіз формування й розподілу прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець» і найнебезпечнішого конкурента

25

3.2

Основні шляхи підвищення прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»

28

ВИСНОВКИ

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

30

ДОДАТКИ

31


 

 

ВСТУП

Метою будь-якої підприємницької  діяльності є одержання прибутку. Прибуток є однією з основних категорій  товарного виробництва. Це передусім  виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.

Поява прибутку безпосередньо пов’язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток — це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відособлення частини вартості продукції у вигляді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.

Керівництво підприємства має чітко знати кількість  прибутку який воно отримує щоб координувати діяльність підприємства від цього залежить благополуччя підприємства і результати його діяльності. Тому аналіз формування й розподілу прибутку підприємства має важливе значення.

Мета аналізу формування й розподілу прибутку є об’єктивна оцінка та виявлення резервів подальшого підвищення ефективності управління цими показниками фінансового результату діяльності підприємства.

Завданнями  курсового проекту є проаналізувати формування й розподілу прибутку підприємства, порівняти показники стану та ефективності використання нашого підприємства за конкурентом, а також визначити основні підвищення ефективності формування й розподілу прибутку.

Об`єктом аналізу є  джерела майна ВАТ машинобудівний завод «Комсомолець».

Курсовий проект складається  з трьох розділів. У першому  розділі описуватимуться теоретичні основи аналізу стану та ефективності формування й розподілу прибутку підприємства. У другому розділі буде проводитись аналіз формування й розподілу прибутку ВАТ машинобудівний завод «Комсомолець» за 2009-2010 рр. А у третьому розділі курсового проекту проводитиметься порівняння ВАТ машинобудівний завод «Комсомолець» з найнебезпечнішим конкурентом та обгрунтовуватимуться пропозиції за результатами аналізу формування й розподілу прибутку ВАТ машинобудівний завод «Комсомолець», а також буде запропоновано шляхи покращення та оптимізації формування джерел майна підприємства.

Для написання курсової роботи базовим підприємством є  Полтавське Відкрите Акціонерне Товариство машинобудівний завод «Комсомолець», а його основним конкурентом є Полтавське Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавський машинобудiвний завод".

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Економічний  зміст прибутку підприємства  та його класифікація

Прибуток в класичному його розумінні є різницею між  ціною товару і витратами на його виробництво. Саме таке розуміння прибутку закладене в нормативних актах України про систему бухгалтерського обліку. Зокрема, в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» прибуток визначено як суму, на яку доходи суб’єкта господарювання перевищують пов’язані з ними витрати.

Відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку розрізняють такі види прибутку, а відповідно й об’єкти його аналізу:

  • валовий прибуток – різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції;
  • прибуток від операційної діяльності – алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат;
  • прибуток від звичайної діяльності до оподаткування -  алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат;
  • прибуток від звичайної діяльності – різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку
  • чистий прибуток - алгебраїчна сума прибутку від звичайної діяльності, надзвичайних доходів, надзвичайних витрат та податків з надзвичайного прибутку. Чистий прибуток є узагальню вальним показником фінансових результатів діяльності підприємства, що забезпечують його виробничий і соціальний розвиток. [1, 364-365]

Прибуток виконує такі основні функції:

  • оцінки підсумків діяльності підприємства;
  • розподілу (розподілу доходу між підприємством і державою, підприємством і його робітниками, між сферою виробництва і невиробничою сферою);
  • джерела утворення фондів економічного стимулювання і соціальних фондів.

Отже, у зростанні прибутку зацікавлені як підприємство, так  і держава. На підприємствах приріст прибутку досягається не лише завдяки збільшенню трудового внеску колективу підприємства, а й за рахунок багатьох інших факторів. Саме тому на кожному підприємстві необхідно систематично аналізувати формування, розподіл та використання прибутку. Цей аналіз має надзвичайно важливе значення і для зовнішніх суб’єктів (місцевих бюджетів, фінансових і податкових органів, банків).

Великий прибуток може сигналізувати не про високу ефективність роботи, а про монополізм, ведення нечесного бізнесу, про зневагу суспільними інтересами.

У зв’язку з реформуванням  бухгалтерського обліку і застосуванням  міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) дещо змінилося традиційне розуміння таких понять, як доходи, витрати, відшкодування. Так, стаття «Доходи (виручка) від реалізації» формується від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності. Тут також відображаються суми знижок, наданих покупцям. [2]

Сьогодні завдяки ринкових відносин відбувається розширення традиційного розуміння прибутку, що зводився до різниці між доходами і витратами. В економічній теорії і господарській практиці розрізняють економічний прибуток, бухгалтерський прибуток і нормальний прибуток.

Бухгалтерський прибуток  - різниця між загальним доходом  і явними витратами. Економісти називають такий прибуток бухгалтерським (чи інакше госпрозрахунковим), тому що вона враховує при розрахунку тільки явні (грошові) платежі, що фіксуються в бухгалтерській звітності підприємства.

Економічний прибуток - різниця  між загальним доходом і загальними витратами фірми, явними і неявними.

Нормальний прибуток  - це той мінімальний прибуток, що повинний заробити підприємець, якщо він хоче залишитися у своєму бізнесі і продовжувати діяльність.

Джерелами формування прибутків  підприємств є операційна, фінансова, інвестиційна та інші види діяльності. Найбільшу питому вагу в структурі прибутків підприємства займає прибуток від операційної діяльності, а саме прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг).

Інформацію про прибутки і витрати підприємства забезпечує бухгалтерський облік.

Отриманий підприємством  прибуток може бути використаний для  задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Отже, отриманий підприємством  прибуток є об'єктом розподілу. У  розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап - це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових питань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.

Пропорції розподілу  прибутку між державою (бюджетом) і  підприємством складаються під  впливом кількох чинників. Істотне  значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.

Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.

На обсяг прибутку, який залишався в розпорядженні підприємств, впливають: абсолютна сума отриманого балансового прибутку; платежі в бюджет, здійснювані за рахунок прибутку (рентні платежі, податок на прибуток).

Прибуток, що залишається  в розпорядженні підприємства, не дорівнює чистому прибутку. Чинні нормативні акти визначали, що за рахунок прибутку підприємства повинні були сплачувати штрафи в таких випадках:

  • за порушення господарських договорів із суб'єктами господарювання;
  • за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків;
  • за затримку перерахування коштів до бюджету і державних цільових фондів;
  • за приховування прибутку від оподаткування, заниження інших податків;
  • за недотримання встановлених лімітів забору води або використання води без укладання відповідної угоди (це стосується використання води з державних водогосподарських систем);
  • за прострочені банківські позички;
  • за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;
  • за інші порушення.

З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання у різних сферах економіки стягувалися за рахунок прибутку й штрафи. Особливо це стосувалося комерційних банків, страхових компаній. [6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Значення, завдання  та основні напрями аналізу  формування й розподілу прибутку  підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства формуються завдяки  одержанню ним доходів та і  здійсненню витрат. Доходи і витрати  є основними факторами формування прибутку (збитку підприємства)  за всіма видами його господарської діяльності [7].

Информация о работе Аналіз формування й використання прибутку ВАТ машинобудівного заводу «Комсомолець»