Аналіз споживачів продукції ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2012 в 17:30, лекция

Описание работы

Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми масштабами і можливостями з повним металургійним циклом, до складу якого входять виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди та металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів.

Работа содержит 1 файл

гол.docx

— 148.83 Кб (Скачать)

1). Аналіз споживачів продукції ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»

Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» - найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України, унікальне за своїми масштабами і можливостями з повним металургійним циклом, до складу якого входять виробництва: коксохімічне, гірничо-збагачувальне, шахтоуправління по підземному видобутку руди та металургійне, яке складається з аглодоменного, сталеплавильного і прокатного переділів.

Основна продукцiя, що випускає ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»:

1. Прокат арматурний гладкого профiлю по ДСТУ 3760:2006 класу А 240С.

2. Прокат арматурний перiодичного профiлю: - за ДСТУ 3760:2006 клас А400С - А1000.

3. Катанка 5,5-14,0 мм з вуглецевої сталi звичайної якостi по ДСТУ 2770-94 зi сталi марок Ст1 - Ст3 кп/пс, та АSТМ А510м.

4. Катанка з низьковуглецевої i легованої сталi по ТУ 14-15-345-94.

5. Катанка сталева канатна по ДСТУ 3683-98 зi сталi марок 50-70.

6. Прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевих та легованих марок сталi з технiчними вимогами за ГОСТ 4543-71, ДСТУ 4484.

7. заготiвка гарячекатана з вуглецевої сталi по ТУ У 27.1-00190319-1307-2003.

8.Чавун, агломерат, концентрат, кокс, доменний шлак.

В Україні продукція підприємства використовується в метизній, будівельній та машинобудівній галузях. Відвантаження на адресу метизних заводів являються пріоритетними.

Відповідно до стратегії продажів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» внутрішній ринок України поділений на 4 регіони - Центральний, Північний, Західний, Східний. Максимальний обсяг металопродукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» реалізується в Північному регіоні (Київська область), а також Центральному (Дніпропетровська область).

Продукція ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» використовується при будівництві ключових об'єктів в Україні. В рамках підготовки країни до чемпіонату Європи з футболу Євро-2012  арматурний прокат задіяний при будівництві стадіону «Арена Львів», львівського аеропорту, нового терміналу міжнародного аеропорту Бориспіль (м. Київ), національного спортивного комплексу «Олімпійський».

Внутрiшнiй ринок: ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» - найбiльший постачальник арматури i катанки на внутрiшнiй ринок України. Основними споживачами металопродукцiї пiдприємства виступають пiдприємства машинобудiвельної та будівельної галузей.

 У 2009 роцi пiдприємством вiдвантажено на внутрiшнiй ринок: катанки - 294,79 тис. тон, прокату арматурного - 322,73 тис. тон, сортового прокату 83,53 тис. тон, сортового прокату у мотках - 18,32 тис. тон. За пiдсумками 2009 року ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" займало 60% ринку арматури та 61% ринку катанки.

 Для стимулювання продажiв на внутрiшньому ринку у 2009 роцi пiдприємство запровадило вiдвантаження продукцiї з вiдстрочкою платежу а також пiд гарантiю банку. Окрiм цього, покупцям, якi замовляли великi обсяги, надавалися знижки, що дозволило металопродукцiї бути конкурентоспроможною на регiональних ринках. Наслiдком проведеної роботи з потенцiальними покупцями стало укладення у 2009 роцi 198 договорiв з новими покупцями, якi ранiше не працювали з пiдприємством. Доля вiдвантаженої продукцiї новим покупцям склала 5 % вiд загального обсягу.

Зовнiшнiй ринок: У 2009р. ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" здiйснював вiдвантаження металопродукцiї за межi України до 61 країни свiту. Ринками збуту традицiйно є регiони Африки, Близького Сходу, СНД, Євросоюзу, країн Перської Затоки, Схiдної Європи тощо. Доля цих ринкiв скала 74,26% вiд всього експорту. Найбiльшим регiоном у 2009р. був регiон Африки, до якого належить 22,58% вiд усiх експортних постачань металопродукцiї. На протязi звiтного року на зазначеному ринку було реалiзовано 837,930 тис.т металопродукцiї, в т.ч. 119,825 тис.т заготiвки; 374,959 тис.т арматурного прокату; 343,147 тис.т катанки. Регiон Африки був представлений постачаннями до таких традицiйних країн, як Єгипет, Лiвiя та Нiгерiя. Найпотужнiшим в регiонi у звiтному роцi був ринок Єгипту (25,31% вiд реалiзацiї до зазначеного регiону). Другим за обсягами реалiзацiї для ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" у 2009р. був ринок Близького Сходу - 698,728 тис.т або 18,83% вiд всього експорту металопродукцiї. Сортамент поставок склав: 122,036 тис. т заготiвки, 245,782 тис. т арматурного прокату та 294,965 тис.т катанки. Країнами з найбiльшим попитом у цьому регiонi були Йорданiя (360,546 тис. т), Сирiя (173,466 тис. т) та Лiван (164,716 тис. т). На третьому мiсцi за обсягами реалiзацiї у 2009р. знаходиться один з найпрiорiтетнiших ринкiв пiдприємства - ринок Перської затоки. Не дивлячись на високу конкуренцiю з боку турецьких виробникiв, металопрокат будiвельного призначення виробництва ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" завжди користується попитом. У 2009р. до ринку Перської затоки було реалiзовано 553,915 тис. т металопродукцiї, в т.ч. 465,901 тис. т арматурного прокату, 68,901 тис. т катанки та 19,113 тис. т заготiвки. Доля цього ринку склала 14,93% вiд загального експорту. Найбiльшими обсягами постачань визначились Iрак (452,372 тис.т), ОАЕ (45,522 тис.т) та Саудiвська Аравiя (43,827 тис.т). Коливання у збутi продукцiї були сезонними та незначними. Наприклад, у зимовий перiод об'єм замовлень знизився, тому що попит на будiвельну арматуру у жовтнi - листопадi, як правило, знижується. I, навпаки, у лiтнiй сезон пiдвищився - активнiсть металотрейдерiв помiтно зростає. ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" зацiкавлене у розповсюдженнi своєї продукцiї на рiзноманiтних ринках. Для цього фахiвцями управлiння зовнiшньоекономiчних зв'язкiв спiльно з фахiвцями технiчного та виробничого управлiнь проводилась сертифiкацiя арматурного прокату з мiжнародного стандарту BS 4449-1997 ("CARES"); робота з сертифiкацiї металопродукцiї в Росiї; робота з сертифiкацiї арматурного прокату на ринку Румунiї.

Аналіз виробництва продукції  за 2008-2010 рр. зображено в табл.1

Таблиця 1.

Виробництва продукції на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" за 2008-2010рр.

Вид продукції

2008р.(тон)

2009р.(тон)

2010р.(тон)

2009 р.в порівнянні з 2008р., %

2010 р.в порівнянні з 2009р., %

Видобуток руди

20 554 083

17 842 801

23 100 000

-13,19

29,46

Кокс

2 635 686

2 364 806

2 700 000

-10,28

14,17

Концентрат

7 802 766

7 066 157

8 900 000

-9,44

25,95

Агломерат

9 652 298

7 943 504

9 500 000

-17,70

19,59

Чавун

5 634 554

4 419 455

5 300 000

-21,57

19,92

Сталь

6 213 288

5 039 268

6 100 000

-18,90

21,05

Прокат товарний

5 440 118

4 502 974

5 400 000

-17,23

19,92


 

Зобразимо це графічно.

Рис.1 Виробництва продукції на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" за 2008-2010рр.

За пiдсумками 2010 року виробництво основних видiв продукцiї ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" склало: чавуну - 5,3 млн.т (зменшення до 2008 року - 5,6%, збiльшення до 2009 року - 20,4%;); сталi - 6,1 млн.т(зменшення до 2008 року - 1,3%, збiльшення до 2009 року - 21,7%); товарного прокату - 5,4 млн.т (зменшення до 2008 року - 0,6%, збiльшення до 2009 року - 20,1%.), що є позитивною тенденцією в діяльності підприємства.

В свою чергу структура відвантажень металопродукції за видами продукції на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" в 2010 році має наступний вигляд (рис.2).

Рис.2 Структура відвантажень металопродукції за видами продукції на ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" в 2010 році

 

У 2010 році обсяг реалізації металопродукції збільшився на 11%.

Визначальним чинником внутрішніх продажів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є реалізація катанки. Саме на її частку припадає близько 40% від загального обсягу продажів.

У 2011 р. обсяг реалізації металопродукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшився на 11%. Це пов'язано з тим, що підприємство зберігає баланс між високою якістю продукції, широким асортиментом і гнучкою ціновою політикою. Важливим фактором успішної роботи є забезпечення найкоротших термінів відвантаження (не більше 5-ти днів для стандартних марок сталі).

 

 

2) Аналіз постачальників ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Для виробництва продукції ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" використовують такі основні види сировини:

1. Залізорудна сировина - забезпечується за рахунок власного  виробництва сирої руди, концентрату  та агломерату. Використовуються  обкотиші Північного гірничо-збагачувального комбінату.

2. Вапняк звичайний і  доломітизований - постачальниками є Балаклавське рудоуправління, Докучаєвський флюсодоломітний комбінат, Євпаторійський завод будматеріалів.

3. Вугільний концентрат  – використовується для виробництва  коксу. Постачальниками є українські  виробники, а також в умовах  дефіциту українського коксівного  вугілля використовується вугільний  концентрат з Росії, Казахстану  та США.

4. Брухт чорних металів  – забезпечується від постачальників  українських заготівельників. В  даний час на ринку існує  дефіцит брухту чорних металів.  Це пов’язано зі зниженням  його заготівлі, а також вивозом  за межі України.

Протягом 2008року відбувся ріст цін на сировинні ресурси. Так  приріст цін з урахуванням  транспортних витрат склав: обкотиші +42%, вугільний концентрат +19%, кокс +36%, металобрухт +11%, вапняки +105%, доломітизовані вапняки +62%, природний газ +31%.

Кількість постачальників за основними видами сировини, що займають більше 10% в загальному об’ємі постачання: обкотиші-1%, вугільний концентрат-3%, кокс-2%, металобрухт-3%, вапняки-2%, доломітизовані вапняки - 2%,природний газ-1%.

3). Аналіз конкурентів  ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"

Основними конкурентами ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" на внутрішньому ринку є Макіївський металургійний завод та Єнакіївський металургійний завод. На ринку СНД високу конкуренцію ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" складають як вітчизняні підприємства, так і виробники з Росії, Молдови та Білорусії.

Зобразимо порівняльну характеристику доходів і прибутків конкурентів ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" у вигляді табл.3 і табл.4.

Таблиця 3.

Порівняльна характеристика доходів конкурентів ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" за 2004-2009рр.

ЧИСТИЙ ДОХІД (млн грн)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1. АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ  РІГ

10099,8

11 049,50

14 399,00

18810,1

22102,9

6 383,60

2. АЗОВСТАЛЬ

13992,8

14329,1

14 393,00

17893,8

21727,1

5 134,00

3. АЛЧЕВСЬКИЙ МК

9 279,00

12387,5

12 523,30

16377,3

21235,3

6 751,70

4.ДОНЕЦЬКИЙ МК

4 270,10

5 086,50

6 179,70

8 964,60

15322,1

4 499,10

5. ЗАПОРІЖСТАЛЬ

7 061,70

7 973,10

7 889,90

9 746,50

12554,5

3 852,50

6. МК ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО

4 642,40

4 722,20

5 754,20

7 902,60

10215,4

4 529,00

7. ЄНАКІЇВСЬКИЙ МК

3 151,30

3 096,90

3 544,50

5 126,00

8486,2

2 708,00

8. НІКОПОЛЬСКИЙ МК

2 206,20

2 466,80

2 651,20

4 575,10

7245,7

2 054,00

9. МАКІЇВСЬКИЙ МК

61,70

1 540,20

2 905,00

4 372,90

5617,1

903,90

10.ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МК

1 505,70

1 993,10

2 328,20

3 198,70

3828

1 431,50

11. ЗАПОРІЗЬКИЙ МК ФЕРОСПЛАВІВ

1 745,70

1 621,20

1 645,20

2 244,00

3 341,90

664,7

Информация о работе Аналіз споживачів продукції ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»