Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал»

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Апреля 2013 в 12:16, курсовая работа

Описание работы

Отже, основна мета даної курсової роботи полягає у вивченні особливостей стратегії розвитку діючого підприємства.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
Розглянути економічні засади створення деревообробних підприємств.
Дослідити особливості інвестиційних стратегій та визначення ефективності їх діяльності.
Проаналізувати стратегію виходу на вітчизняний ринок досліджуваного підприємства.
Сформувати рекомендації щодо можливості покращення стратегії досліджуваного підприємства.

Содержание

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи діяльності підприємства 5
1.1. Сутність фінансової стратегії розвитку підприємства 5
1.2. Організаційний розвиток підприємства 9
1.3. Oсновні методи і підходи, які використовуються при розробці стратегії розвитку підприємства 18
1.3.1. Аналіз рівня інвестиційної привабливості галузі 19
1.3.2. Аналіз конкурентної пропозиції компанії в галузі 20
1.3.3. Фінансова оцінка стратегічних альтернатив 21
1.3.4. Формування образу майбутнього компанії. Розробка стратегічних цілей і задач 22
1.3.5. Комплекс робіт із упровадження стратегії 23
Розділ 2. Аналіз та оцінка розвитку ТОВ «Дедал» 24
2.1. Загальні відомості про підприємство 24
2.2. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 24
2.3. Аналіз внутрішнього середовища 32
2.4. SWOT-аналіз ТОВ «Дедал» 38
Розділ 3. Напрямки вдосконалення стратегії розвитку ТОВ «Дедал» 42
3.1. Впровадження стратегічного управління 42
3.2. Пропозиції щодо вдосконалення стратегії розвитку ТОВ «Дедал» 46
Висновки 48
Література 51
Додатки 54
Додаток А 54
Додаток Б 57