Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ «Синтелон УА»

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2013 в 20:38, реферат

Описание работы

Коефіцієнт швидкої ліквідності: рекомендоване значення 0,6-0,8. Протягом 2012 року даний показник знизився, проте задовольняє рекомендоване значення. Що вказує на можливість підприємства повністю сплатити поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Підприємство сплачує поточні зобов’язання за рахунок погашення дебіторської заборгованості на 93%. Отже, роботи з погашення дебіторської заборгованості та поверненню коштів підприємству налагоджена. Коефіцієнт абсолютної ліквідності: рекомендоване значення >0,2.

Работа содержит 1 файл

фінасовий аналіз.docx

— 70.67 Кб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки  та управління

Кафедра менеджменту

Магістерська  програма «малий бізнес»

Дисципліна «Управління фірмою малого бізнесу»

 

 

 

Індивідуальне завдання

«Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ «Синтелон УА»

 

 

 

Виконала:Студентка 5 курсу

8601/4, група  2

Овсяник К.С.

Перевірив: Соболь С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2013

 

Аналітичний звіт

Показники фінансового  стану підприємства за 2012 рік

Таблиця 1. Показники  ліквідності

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

6

1. Показники ліквідності

1.1

Коефіцієнт покриття

ф.1 ряд. 260 / ф.1 ряд. 620

2,18

1,62

-0,56

1.2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

ф.1 (ряд. 260- ряд.100 - ряд.110- ряд.120 - ряд.130 -ряд.140) / ф/1 ряд.620

1,42

0,93

-0,49

1.3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

ф.1 (ряд.220 + ряд.230 + ряд.240) / ф.1 ряд. 620

0,0008

0,02

0,02

1.4

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)

ф.1 (ряд.260 -ряд. 620)

4374,4

4084,8

-289,6


 

Пояснення щодо розрахунків

Коефіцієнт  покриття: рекомендоване значення >1. На початку 2012 року підприємство мало більше оборотних засобів для покриття своїх боргів, ніж на кінець даного року – на 1 грн. поточних зобов’язань припадало 2,18 грн. оборотних коштів, що свідчить про достатню суму всіх обігових коштів. Відхилення даного показника становить -0,56. На кінець року у підприємства знаходиться 1,62 грн. оборотних коштів на 1 грн. поточних зобов’язань – таке співвідношення оборотних коштів до поточних зобов’язань також свідчить про достатню суму всіх обігових коштів. Дане відхилення показує, що сума обігових коштів підприємства протягом року зменшилася.

Коефіцієнт  швидкої ліквідності: рекомендоване значення 0,6-0,8. Протягом 2012 року даний показник знизився, проте задовольняє рекомендоване значення. Що вказує на можливість підприємства повністю сплатити поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Підприємство сплачує поточні зобов’язання за рахунок погашення дебіторської заборгованості на 93%. Отже, роботи з погашення дебіторської заборгованості та поверненню коштів підприємству налагоджена.

Коефіцієнт  абсолютної ліквідності: рекомендоване значення >0,2. За проведеним аналітичним розрахунком, бачимо, що підприємство не може сплачувати достатню частину боргів негайно. На кінець року підприємство може самостійно сплатити 0,02 %  своїх короткострокових боргів. Для того, щоб платоспроможність підприємства була в нормі, йому необхідно  самостійно сплачувати 20-35% короткострокових боргів.

Чистий  оборотний капітал: на кінець 2012 року чистий оборотний капітал зменшився, що свідчить про низьку спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність.

Висновок. За даними таблиці бачимо, що підприємство ТОВ «Синтелон УА» спроможне погасити свої поточні зобов’язання на кінець 2012 року:

  • за рахунок грошових коштів та коштів у розрахунках з дебіторами – на 93% короткострокових зобов’язань;
  • за рахунок усіх оборотних активів – 162% короткострокових зобов’язань;
  • за рахунок чистого оборотного капіталу в сумі 4084,8 тис. грн..

Проаналізувавши показники ліквідності, спостерігається зниження фінансової стабільності підприємства на кінець 2012 року. Відхилення кожного показника  негативне, проте задовольняють рекомендовані значення. Отже, підприємство ТОВ «Синтелон УА» є фінансово стабільним, проте за результатами розрахунку коефіцієнту абсолютної ліквідності, є залежним від виплат дебіторської заборгованості.

 

Таблиця 2. Показники платоспроможності

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

6

Показники платоспроможності

2.1

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

ф.1 ряд.380 / ф.1 ряд. 640

0,6

0,55

-0,05

2.2

Коефіцієнт фінансування

ф.1 (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620 + ряд.630) /ф.1 ряд.380

0,68

0,82

+0,14

2.3

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами

ф. 1 {ряд. 260 - ряд. 620) / ф.1 ряд. 620

1,18

0,62

-0,56

2.4

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620) / ф. 1 ряд. 380

0,59

0,50

-0,09


 

Коментарі до показників

 

Коефіцієнт  платоспроможності: протягом року знизився з 0,6 до 0,55, однак як на початок, так і на кінець року цей коефіцієнт вище за оптимальне його значення. Значення коефіцієнту свідчить, що на кінець року в кожних ста гривнях вкладених активів підприємства 55 грн. складають власні кошти (власний капітал). Підприємство ТОВ «Синтелон УА» є платоспроможним, оскільки. 55 % вкладених коштів у власне майно становить власний капітал.

Коефіцієнт  фінансування: з таблиці бачимо, що на кінець 2012 року фінансування збільшилось на 14 %. Власний капітал перевищує зобов’язання – підприємство є платоспроможним.

  Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами: нормативне значення >0,1. Хоча на кінець року значення показника зменшилося, воно все одно залишилось вищим нормативного. Це свідчить про те, що баланс підприємства є задовільним, а підприємство – платоспроможним. Забезпечення власними оборотними коштами на 62 %.

  Коефіцієнт маневреності власного  капіталу: на кінець року дані показника зменшилися, це свідчить про те, що фінансовий стан підприємства погіршився. Даний показник показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби. Підприємство ТОВ «Синтелон УА» вкладає  на кінець 2012 року 50% власного капіталу, що на 9% менше, ніж на початку 2012 року. Проте даний результат на кінець 2012 року забезпечує достатню гнучкість у використанні власного капіталу.

Висновок. Проаналізувавши показники платоспроможності, можна сказати, що підприємство ТОВ «Синтелон УА» по всім показникам є фінансово стійким та платоспроможним, незважаючи на те, що в кінці 2012 року деякі показники знизилися. В змозі вчасно оплачувати кредитну заборгованість.

Таблиця 3. Показники ділової активності

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

6

Показники ділової активності

3.1

Коефіцієнт оборотності активів

ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3)+ ряд. 280 (гр.4) / 2

1,28

1,57

+0,29

3.2.

Коефіцієнт оборотності кредиторської  заборгованості

ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 520 / ряд. 600) гр. 3 + Σ (ряд. 520 / ряд. 600) гр. 4 ) / 2

4,95

6,08

+1,13

3.3

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 150 / ряд. 210) гр. 3 + Σ (ряд. 150 / ряд. 210) гр.4 ) / 2

3,18

3,90

+0,72

3.4

Строк погашення дебіторської заборгованості (днів)

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності  дебіторської заборгованості

113

92

-21

3.5

Строк погашення кредиторської  заборгованості (днів)

Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності  кредиторської заборгованості

73

59

-14

3.6

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

ф. 2 ряд. 040 / ф.1 (Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 3 + Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 4) / 2

4,04

4,86

+0,82

3.7

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

ф. 2 ряд. 035/ ф. 1 (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр.4) / 2

3,53

4,33

+0,80

3.8

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2

2,23

2,74

+0,51


 

Пояснення щодо показників

Коефіцієнт  оборотності активів: на кінець року повний цикл виробництва відбувається 1,57 рази. Також, можна сказати, що кожна одиниця активів принесла компанії 1,57 грн. прибутку на кінець 2012 року. Це позитивна тенденція.

Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості на кінець року збільшився – позитивна тенденція. Свідчить про те, що підприємство на кінець 2012 року прискорило оплату кредитної заборгованості на 113%. Отже, у підприємства немає затримок по виплаті кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт  оборотності дебіторської заборгованості на кінець 2012 року збільшився – позитивна тенденція. Означає, що дебітори прискорили виплату заборгованості на 72 %. Що призвело до прискорення виплати підприємством кредиторської заборгованості.

Строк погашення дебіторської заборгованості на кінець 2012 року становить 92 дні – дає можливість в коротші терміни оплачувати кредиторську заборгованість, що становить 59 днів.

На кінець 2012 року строк погашення  кредиторської та дебіторської заборгованості зменшився, що показує позитивну  ділову репутацію, відповідальність перед  кредиторами. Підприємство ТОВ «Синтелон УА» є надійним позичальником.

Коефіцієнт  оборотності матеріальних запасів збільшився н кінець 2012 року, що свідчить про збільшення ліквідної структури оборотних активів та збільшення реалізації товарно-матеріальних запасів ТОВ «Синтелон УА», тобто зменшення виробничих запасів і незавершеного виробництва, що означає збільшення попиту на продукцію в кінці 2012 року.

Коефіцієнт  оборотності основних засобів (фондовіддача) на кінець 2012 року збільшився и становить 4,33 грн. прибутку на 1 грн. основних виробничих фондів. Це позитивна тенденція, тобто використання основних засобів підприємства є ефективним.

Коефіцієнт  оборотності власного капіталу на кінець 2012 року збільшився -  позитивна тенденція. Відображає ефективне використання власного капіталу ТОВ «Синтелон УА».

Висновок. Проаналізувавши показники ділової активності ТОВ «Синтелон УА», бачимо, що всі показники показали позитивну тенденцію на кінець 2012 року, що свідчить про стабільний фінансовий стан підприємства, про відповідальність підприємства перед кредиторами, про збільшення збуту продукції завдяки збільшенню попиту.

Таблиця 4. Показники рентабельності

Показники

Формула розрахунку

На початок року

На кінець року

Відхилення

1

2

3

4

5

6

Показники рентабельності

4.1

Коефіцієнт рентабельності активів

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3 + ряд. 280 (гр. 4)) / 2

0,08

0,09

+0,01

4.2

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2

0,15

0,17

+0,02

4.3

Коефіцієнт рентабельності діяльності

ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 2 ряд. 035

0,06

0,07

+0,01


 

Пояснення показників

Коефіцієнт  рентабельності активів протягом року збільшувався, що свідчить про збільшення реалізації продукції на 1 %, тобто збільшення попиту. Також бачимо, що на кінець 2012 року підприємство отримує 9 коп. прибутку з 1 грн., яка віднесена до витрат на формування його активів. Це негативний показник, оскільки прибуток не покриває витрати на формування активів.

Коефіцієнт  рентабельності власного капіталу на кінець 2012 року збільшився, що свідчить про те, що рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство зросло протягом року на 2%. Спостерігається ефективне залучення інвестицій у підприємство. Можна вважати підприємство інвестиційно привабливим. Отже, одержано 17 коп. прибутку від 1 грн. капіталу власника.

Коефіцієнт  рентабельності діяльності збільшився на кінець 2012 року  - це свідчить про збільшення ефективності підприємства на 1%.

Висновок. Рентабельність – один із головних вартісних показників ефективності виробництва, який характеризує рівень віддачі активів і ступінь використання капіталу у процесі виробництва. Розрахувавши та визначивши коефіцієнт рентабельності, бачимо, що показники на кінець року збільшилися, про те вони не досить високі, але перевищують нормативне значення - >0.

 

Висновок

Проаналізувавши показники фінансового  стану підприємства, для визначення його фінансової стабільності розрахуємо тип фінансової стійкості:

 

Показник

Рядок балансу

На початок року

На кінець року

1. Запаси 

сума рядків від 100 до 140

2815,7

4545,1

2. Власний оборотний капітал 

р.260 – р.620

4374,4

4084,8

3. Короткостроковий залучений капітал 

сума рядків від 500 до 520

1086,1

1192,0

4. Кредиторська заборгованість

рядок 530

2594,2

3544,3


 

Показник забезпечення запасів і  витрат власними і позиченими коштами  виділяють 

На початок періоду

На кінець періоду

З <ВОК

2815,7 < 4374,4

ВОК<З<ВОК+КК+КЗ

4084,8 < 4545,1 <4084,8+ 1192,0+3544,3

Тип фінансової стійкості

Абсолютна фінансова стійкість

Нормально стійкий фінансовий стан

Информация о работе Оцінка фінансового стану підприємства ТОВ «Синтелон УА»