Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Января 2012 в 02:54, курсовая работа

Описание работы

Економічний розвиток потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу кожного фактора як внутрішнього так і зовнішнього середовища. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Содержание

Вступ
Основні виробничі фонди підприємства, характеристика, структура, ефективність їх використання. Розрахунок амортизаційних відрахувань у бухгалтерському та податковому обліку.
Оборотні кошти підприємства, характеристика та ефективність їх використання
Класифікація витрат підприємства на постійні та змінні. Визначення критичного обсягу продукції
Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства
Висновок
Література

Работа содержит 1 файл

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.rtf

— 1.69 Мб (Скачать)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Курсова робота 

     з дисципліни

     “Економіка підприємства”

 

      Зміст 

Вступ

Основні виробничі фонди підприємства, характеристика, структура, ефективність їх використання. Розрахунок амортизаційних відрахувань у бухгалтерському та податковому обліку.

Оборотні кошти підприємства, характеристика та ефективність їх використання

Класифікація витрат підприємства на постійні та змінні. Визначення критичного обсягу продукції

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Висновок

Література

 

      1. ВСТУП 

     На сучасному етапі розвитку суспільство для забезпечення нормального рівня своєї життєдіяльності займається безліччю видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації, тобто організаційні формування, які спільно виконують ту чи іншу місію (досягнення певної мети чи цілі) і діють на основі певних правил і процедур(законів та законодавчих актів).

     Головною діючою особою економічних відносин на ринку виступає підприємство; саме підприємство здійснює виробничу, науково-технічну, комерційну діяльність з метою одержання прибутку і задоволення суспільної потреби в товарах, роботах і послугах.  

     Економічний розвиток потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу кожного фактора як внутрішнього так і зовнішнього середовища. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

     Оцінка і дослідження вказаних факторів є дуже важливою, тому проводиться на підприємстві регулярно. Щоб досягти певних цілей підприємство аналізує свою діяльність по різним системам техніко-економічних показників, які в сукупності дають загальну характеристику становища справ на даному етапі за аналізуємий період.

     Виконання даної курсової роботи дає можливість самостійно оцінити діяльність підприємства, а, отже, зрозуміти основні принципи його розвитку. У ході виконання роботи ми повинні закріпити основні положення економіки підприємства.

 

      2. Основні виробничі фонди підприємства, характеристика, структура, ефективність їх використання. Розрахунок амортизаційних відрахувань у бухгалтерському та податковому обліку 

     Основні фонди підприємства - це засоби праці які мають вартість, функціонують у виробничому процесі тривалий час, не змінюючи при цьому своїх форм і розмірів, а свою вартість переносять на вартість готової продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

     Основні фонди підприємства поділяються на:

     виробничі (функціонують у сфері матеріального виробництва підприємства)

     невиробничі (фонди невиробничої сфери підприємства)

     В залежності від функцій, що виконують засоби праці у виробничому процесі, вони класифікуються за виробничим призначенням на такі групи:

      1) будівлі;

      2) споруди;

      3) передавальні пристрої;

      4) машини i обладнання;

      5) транспортні засоби;

      6) інструмент;

      7) виробничий інвентар;

      8) господарський інвентар.

     Виробнича структура основних фондів -- це спiввiдношення різних груп основних фондів в iх загальній вартості. Часто цю структуру розглядають як спiввiдношення активної i пасивної частини основних фондів. Прогресивною є така структура основних фондів, де доля активної частини зростає.

     Галузева структура основних фондів характеризується спiввiдношенням питомої ваги основних фондів різних галузей до їх загальної вартості.

     Вікова структура основних фондів -- це спiввiдношення різних вікових груп основних фондів в їх загальній вартості.

     Облік основних фондів здійснюється в натуральній i вартiснiй формі.

     1. Натуральні показники (площа, потужність обладнання, кількість одиниць обладнання тощо) використовуються при визначенні виробничої потужності, розробці балансів обладнання, удосконалення складу основних фондів i тд.

     2. Вартісна форма обліку необхідна для визначення розмірів амортизації, калькулювання собівартості продукції. 

     Вихідні дані структури основних фондів.

     
Найменування показників Основні фонди в тому числі
Будівлі споруди передавальні пристрої машини й устаткування транспортні засоби інструмент інші основні фонди земля витрати на поліпшення земельних ресурсів робоча і продуктивна худоба багаторічні насадження
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Наявність ОФ на початку року 42050 23840 20000 122000 50000 1630 3500 10750 9000 7200 1000
Надходження основних фондів на протязі року (+); вибуття (-); грн -4500 +1680 -1500 +1850 +1210 +1170 -1000 +1290 - -940 +740
Місяць надходження (вибуття) 06 02 05 07 09 04 10 01 - 04 07
 

     Поступило ОФ= 1680+1850+1210+1170+1290+740=7940 грн.

     Вибуло ОФ=4500+1500+1000+940=7940 грн.

     Розрахунок технологічної структури основних фондів на початок і на кінець року

Основні фонди На початок звітного року На кінець звітного року
Сума ОФ % Сума ОФ %
Земля 10750 3,7 12040 4,1
Капітальні витрати на покращення земель 9000 3,1 9000 3,1
Будинки, споруди, передавальні пристрої 85890 29,5 81570 28
Машини й устаткування 122000 41,9 +123850 42,6
Транспортні засоби 50000 17,2 51210 17,6
Інструмент виробничий і господарський інвентар 1630 0,6 +2800 1
Робоча і продуктивна худоба 7200 2,5 6260 2,2
Багаторічні насадження 1000 0,3 1740 0,5
Інші основні фонди 3500 1,2 +2500 0,9
290970 100,00 290970 100,00
 

     Класифікація основних фондів відповідно до податкового обліку:

     -- Перша група -- будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини.

     -- Друга група -- автомобільний транспорт, вузли та запчастини до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматизованої обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та прилади до них;

     -- Третя група -- будь-які iншi основні фонди, не включені до першої, другої та четвертої груп.

     -- Четверта група -- електронно-обчислювальні машини, iншi машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов'язані з ним засоби зчитування або друку iнформацiї, iншi iнформацiйнi системи, телефони (в тому числі стiльниковi), мікрофони i рацii, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)

          
Основні фонди Наявність ОФ,грн. Стуктура ОФ,%
Поч.року Кін.року Поч.року Кін.року
1 група 85890 81570 29,5 28
2 група 51630 54010 17,8 18,6
3 група 153450 155390 52,7 53,4
4 група --- --- --- ---
Разом: 290970 290970 100 100
 

     Технологічна структура основних фондів відповідно до податкового обліку

Информация о работе Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства