Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Ноября 2012 в 21:30, контрольная работа

Описание работы

Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Содержание

Вступ
РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ
1.1 Загальна характеристика підприємства
1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції
1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції
1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції
1.5 Аналіз беззбитковості виробництва
РОЗДІЛ 2 ФІНАНСОВИЙ РОЗДІЛ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Прогнозування потоків коштів
2.2 Прогнозування звіту про фінансові результати та балансу прямим методом
2.3 Формування звіту про рух грошових коштів непрямим методом
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Висновки
Література

Работа содержит 1 файл

Аналiз фiнансово-господарського стану пiдприємства.doc

— 300.00 Кб (Скачать)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «Фінанси» на тему:

«Аналіз фінансово-господарського стану підприємства»

 

 

 

 

 

 

Виконала:

студентка 3 курсу, 4 групи

фінансового факультету

Иванова И.И.

 

Перевірила:

викладач кафедрі фінансів

Петрова П.П.

 

 

 

КИЇВ 2008

 

Зміст

 

 

Вступ

Метою даної контрольної роботи є аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це здатність, спроможність підприємства фінансувати свою діяльність. Він  характеризується забезпеченням фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективність використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю.

Основними факторами, що визначають фінансовий ста є: виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного копі лату за рахунок прибутку, а також швидкість оборотності оборотних котів. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольнити платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Для пошуку шляхів покращення фінансового стану підприємства необхідним є його аналіз. Тому основними  задачами цієї курсової роботи стали  такі:

  • визначення собівартості продукції;
  • визначення ціни продукції;
  • аналіз беззбитковості;
  • прогнозування потоків коштів;
  • аналіз фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і  реалізації продукції робіт і  послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності.

 

РОЗДІЛ 1

ФОРМУВАННЯ  БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ

    1. Загальна характеристика підприємства

 

Комерційне підприємство «NK-Style» м. Харків займається виробництвом предметів одягу з натурального та штучного хутра та шкіри. В цьому році пріоритетним напрямом є виробництво головних уборів та шуб з натурального хутра. Для реалізації даного напряму була відкрита окрема майстерня, куди було придбано нове обладнання, найнятий виробничий персонал, адміністративний персонал та допоміжній.

Підприємство не має власної роздрібної мережі продажу, використовує систему посередників та працює вроздріб в місці виробництва за системою ательє.

Продукція позиціонується в високо ціновому сегменті «преміум».

Для виробництва були придбані скорняжні машини Shanggong GP3-102, 4 штуки. Вартість однієї машини становить 3500 грн.

Запланований обсяг  виробництва на місяць складає 40 шапок и 100 шуб.

Стосовно конкурентного середовища и положення на ринку, підприємством було встановлено наступне. Ринок одягу в нашій країні вважається перспективним и привабливим. Не дивлячись на його поступове насищення та зменшення темпів приросту, він зростає достатньо швидко. В той час коли в Європі продаж зростає в середньому на 5% на рік, в країнах СНД за результатами 2007 року продаж зріс на 10%. Також відомо, що вітчизняні виробники забезпечують не більше 5% загального попиту. Ще явище пояснюється тим, що більшість вітчизняних брендів розміщують замовлення на пошив одягу за кордоном через складності з організацією виробництва в Україні. Виготовлення ж одягу на вітчизняних підприємствах досить витратне і пов’язано зі значними труднощами.

Таким чином, підприємство «NK-style» знаходиться у середовищі невисокої конкуренції, оскільки позиціонує свою продукцію в класі «преміум», а більшість виробництв орієнтована на економ-клас.

1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції

 

Розрахуємо бюджет прямих витрат на виробництво двох видів  нової продукції. Для цього використовуємо дані по матеріалам та сировині, що буде використовуватися, норми витрат на одиницю продукції, ціни на сировину та матеріали. Знаючи плановий випуск продукції (40 шапок і 100 шуб), ми можемо розрахувати загальну кількість необхідної сировини та матеріалів, а також їх загальну вартість. Дані занесемо в таблицю.

 

Таблиця 1

Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для виробництва шапок

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

Нитки

кг

0,1

40

4

160

Шкури хутра

шт

1

50

40

2000


 

Кінцеві значення – 160 грн. знадобиться в місяц для закупки ниток и 2000 грн – для закупки хутра.

Аналогічно проводимо розрахунки для матеріальних витрат з виробництва шуб. Дані вносимо в таблицю.

 

Таблиця 2

Витрати на матеріли та покупні вироби на місяць для  виробництва шуб

Сировина та матеріали

Од. вим.

Норма витрат на од. прод.

Ціна

(грн./од)

Загальна кількість  даної сировини на V виробництва (шт.)

Сума (грн.)

Нитки

кг

0,3

50

30

1500

Шкури хутра

шт

6

60

600

36000


 

Кінцеві значення: для виробництва планового обсягу шуб необхідно 37 тис. 500 грн. З них 1500 грн на покупку ниток и 36000 на покупку хутра.

Розрахуємо наступну статтю витрат – витрати на заробітну  платню робітників виробництва. Відомо, що в нову майстерню наймають двох дизайнерів-модельєрів, одного на розробку стилю та дизайну моделей шапок, іншого – шуб. Також на кожній купленій машині буде працювати оператор, тобто 1 людина на виробництві шапок і 3 – на виробництві шуб. Заробітна платня дизайнера-модельєра дорівнює 2000 грн., оператора скорняжної машини – 2500 грн. Занесемо дані в таблицю.

 

Таблиця 3

Витрати на заробітну  платню робочого персоналу

Посада

Количество, чол.

Оклад, руб.

Сума, руб.

Шапки

Дизайнер-модельєр

1

2000

2000

Оператор скорняжної машини

1

2500

2500

Всього основна зарплатня

   

4500

Додаткова зарплатня (10%)

   

450

Всього витрати на зарплатню

   

4950

Шуби

Дизайнер-модельєр

1

2000

2000

Оператор скорняжної машини

3

2500

7500

Всього основна зарплатня

   

9500

Додаткова зарплатня (10%)

   

950

Всього витрати на зарплатню

   

10450

ВСЬОГО

   

15400


 

Кінцеве значення – 15 тыс.400 грн. – ця сума необхідна буде для оплати праці виробничих працівників.

Тепер розрахуємо сумарні прямі витрати по кожному виду продукції. До прямих витрат відносяться витрати на матеріали та сировину і на оплату праці виробничих працівників. Дані вносимо в таблицю.

 

Таблиця 4

Прямі витрати на виробництво продукції (грн.)

Вид продукції

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Всього

Шапки

2600

4950

7550

Шуби

37500

10450

47950


 

Як видно з таблиці 4, сумарні прямі витрати на виробництво  шапок складають 7550 грн. на місць, а  сумарні прямі витрати на виробництво  шуб – 47950 грн. на місяць.

1.3 Бюджет непрямих витрат на виробництво продукції

 

Непрямі витрати, на відміну від прямих не відносяться безпосередньо до виробництва продукції. До непрямих витрат на підприємстві, яке ми аналізуємо, відносяться витрати на амортизацію основних засобів (скорняжних машин), оплату праці адміністративних робітників, сервісного та допоміжного персоналу, що безпосередньо не приймає участі у виробництві продукції, а також загальновиробничі та господарські витрати. Розрахуємо всі їх окремо. Дані подамо у вигляді таблиць.

 

 

Таблиця 5

Амортизація основних засобів

№ з/п

Вид обладнання

Количество (шт)

Вартість (грн)

Строк експлуатації

(рік)

Аморт. Відрахування на місяць (грн)

1

Скорняжна машина Shanggong GP3-102

4

3500

5

233,34

ВСЬОГО

233,34


 

Таблиця 6

Витрати на заробітну  платню адміністративного персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Начальник майстерні

1

3000

3000

Всьго основна зарплатня

   

3000

Додаткова зарплатня (10%)

   

300

Всього витрати на зарплатню

   

3300


 

Таблиця 7

Витрати на заробітну  платню сервісного та допоміжного персоналу

Посада

Кількість, чол.

Оклад, грн.

Сума, грн.

Прибиральниця

1

1800

1800

Майстер з ремонту і обслуговування машин

1

2500

2500

Всього основна зарплатня

   

4300

Додаткова зарплатня (10%)

   

430

Всього витрати на зарплатню

   

4730


 

 

Таблиця 8

Витрати на загально виробничі та господарські потреби

Статті витрат

Загальна сума витрат, грн

Мастила

150

Миючі засоби

80

Канцтовари

500

Електроенергія та комунальні платежі

4000

Всього

4730


 

1.4 Калькуляція собівартості та визначення ціни одиниці продукції

 

Знаючи плановий випуск продукції, всі статті витрат та суми необхідних фінансових ресурсів, можна розрахувати собівартість кожного виду продукції.

 

Таблиця 9

Калькуляція собівартості одиниці продукції

Вид витрат

Шапки

Шуби

Сума, грн.

Уд. вага (%)

Сума, руб.

Уд. вага (%)

Прямі витрати

7550

81,6

47950

80,9

Непрямі витрати

1706

18,4

11287,34

19,1

Всього на місяць

9256

 

59237,34

 

Всього на од.прод.

231,4

 

592,4

 

 

Непрямі витрати склали 12993,34 грн., розподілили їх між видами продукції пропорційно до прямих витрат. Оскільки прямі витрати склали 55500, то витрати на шуби и шапки співвідносяться як 1,3:8,6. Тоді непрямі витрати розподіляємо як 1706:11287,34.

Враховуючи величину планової рентабельності в 30%, розраховуємо ціну кожного виду продукції.

Ціна = С-сть продукції + С-сть продукції х 30% (планова 
рентабельність)

Ціна шапки = 231,4 + 231,4*30% = 300,82

Ціна шуби = 592,4+ 592,4*30% = 770,12

Информация о работе Аналіз фінансово-господарського стану підприємства