«Каспий Банк» АҚ-ның негізгі даму бағыттары

Автор: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2012 в 08:11, реферат

Описание работы

Қазақстандық банктердің бірінен-бірін ажырата алмайтын кез өтті. Әрқайсының өз стратегиясы, философиясы мен мақсаты бар. Кaspi bank-і қашанда қызмет сапасы мен бірқалыпты жүйелі түрде дамуға ден қойып, өзінің консерваторлығымен ерекшеленетін. Кaspi bank-тің командасы көрші нарықтарды бағындырмаса да ел ішінде қазақстандықтар мен қазақстандық бизнеске ерекше мән береді. Мұндай шешімнің себебі де қарапайым.

Работа содержит 1 файл

Отчет практики.doc

— 237.00 Кб (Скачать)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.   2008 жылғы 1-тоқсандағы жағдай бойынша

     «Пайда мен шығындар туралы»  есебі                                                                

              мың теңге                        

Баптар атауы

Есептік кезеңде

Өткен жылғы сәйкес есептік кезеңде

Пайыздық кіріс:

9 020 579

6 959 200

корреспонденттік шоттар мен орналастырылған салымдар бойынша

85 888

129 122

банктерге берілген қарыздар мен қаржылық жалдаулар бойынша

 

 

Клиенттерге берілген қарыздар бойынша

8 489 789

6 362 566

бағалы қағаздар бойынша

399 756

398 755

РЕПО операциялары бойынша

37 607

68 757

басқа да пайыздық кірістер

7 539

 

Пайыздық шығындар:

4 419 013

3 048 141

клиенттердің шоттары бойынша

1 802 596

908 855

корреспонденттік шоттар мен банктерден тартылған салымдар бойынша

158 211

81 483

банктерден алынған қарыздар бойынша

1 030 014

822 521

шығарылған борыштық бағалы қағаздар бойынша

893 061

908 321

реттелген борыш бойынша

240 003

240 250

басқа да пайыздық шығындар

295 128

86 711

Қарыздар бойынша залалдарға арналған резервті қалыптастырғанға дейінгі таза пайыздық кіріс (шығын)

4 601 566

3 911 059

 

 

 

Қарыздар бойынша залалға арналған резервтерді қалыптастыру

1 939 211

1 358 687

 

 

 

Таза пайыздық кіріс (шығын)

2 662 355

2 552 372

 

 

 

Дивидендтер түріндегі кірістер

 

5 300 000

Комиссиялар мен алымдар түріндегі кірістер

825 105

833 229

Комиссиялар мен алымдарды төлеу бойынша шығындар

- 394 726

- 401 070

Бағалы қағаздарды (нетто) сатып алу/сатудан түсетін пайда (шығын)

296 239

- 1 623

Бағалы қағаздарды (нетто) қайта бағалаудан түсетін пайда (шығын)

30 824

- 69 530

Шетелдік валюталармен (нетто) жүргізілетін операциялардан түсетін пайда (шығын)

322 788

- 109 541

Шетелдік валюталарды (нетто) қайта бағалаудан түсетін пайда (шығын)

142 952

804 078

Қауымдастық ұйымдарға қатысумен байланысты пайда

 

 

Басқа да пайдалар

2 889 937

481 887

Таза пайызсыз пайда (шығын)

4 113 119

6 837 430

 

 

 

Операциялық шығындар, соның ішінде:

3 400 688

2 994 725

еңбек пен іссапарды төлеу шығындары

1 095 286

969 867

амортизация және тозу

238 407

175 300

Корпоративтік табыс салығын қоспағандағы салық және бюджетке төленетін басқа да  міндетті төлемдер бойынша шығындар

223 594

301 326

басқа да шығындар

3 260 350

87 250

 

 

 

Операциялық кіріс

114 436

6 307 827

 

 

 

Басқа да операциялар бойынша залалдарға резерв қалыптастыру

- 152 309

135 692

 

 

 

Салық салуға дейінгі кіріс (шығын)

266 745

6 172 135

 

 

 

Кіріске салынатын салық бойынша шығындар

160 887

160 887

 

 

 

Таза кіріс (шығын)

105 858

6 011 248

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   2009 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша

бухгалтерлік балансы

 

 

мың теңге

Баптар атауы 

31.03.2009 ж. жағдай бойынша

31.12.2008 ж. жағдай бойынша

АКТИВТЕР

Касса және ұлттық банктегі қалдықтар

22 171 879

11 164 881

 

 

 

Сауда-саттыққа арналған бағалы қағаздар (ықтимал шығындарға арналған резервтерді шегеріп тастағанда)

3 832 566

4 641 672

Кері РЕПО шарты бойынша бағалы қағаздар

 

 

Өндірістік қаржы құралдары

370 465

114 537

Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар мен салымдар (ықтимал шығындарға арналған резервтерді шегеріп тастағанда)

13 868 867

25 920 965

Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржылық жалдау (ықтимал шығындарға арналған резервті шегеріп тастағанда)

-

-

Клиенттерге берілген қарыздар (ықтимал шығындарға арналған резервті шегеріп тастағанда)

201 723 616

176 776 003

Бағалы қағаздарға салымдар (ықтимал шығындарға арналған резервті шегеріп тастағанда)

18 629 922

17 626 102

Мерзімі өткен салық талаптары

 

 

Капиталға инвестициялар және реттелген қарыз

572 996

572 996

Негізгі қаржы (амортизацияларды шегеріп тастағанда)

13 080 810

13 080 826

Материалдық емес активтер (амортизацияларды шегеріп тастағанда)

438 729

422 405

Басқа активтер (ықтимал шығындарға арналған резервті шегеріп тастағанда)

3 443 144

2 987 527

АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ

278 132 994

253 307 914

МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Банктердің корреспонденттік шоттары мен салымдары

512 510

12 543

РЕПО келісімі бойынша сатылған бағалы қағаздар

1 520 053

 

Өндірістік қаржы құралдары

803 811

53 000

Клиенттердің банк шоттары мен салымдары

154 503 761

130 985 657

Шығарылған борыштық бағалы қағаздар

18 556 547

18 265 809

Банктер алдындағы берешегі

51 967 920

56 991 257

Басқа да тартылған қаражат

4 020

8 256

Реттелген борыш

14 833 460

14 094 173

Салықтық міндеттемелер

162 987

131 737

Мерзімі өткен салық талаптары

1 202 820

1 221 061

Басқа міндеттемелер

2 298 492

827 855

Төлемге дивидендтер

10 500

10 500

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНТЫҒЫ

246 376 881

222 601 848

МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

Жарғылық капитал

17 605 026

17 688 939

басқа акциялар

17 363 740

17 363 740

артықшылықты акциялар

241 286

325 199

Эмиссиялық кіріс

801 623

801 623

Алып қойылған капитал

-  875 470

-   617 154

Резервтік капитал

4 384 136

4 384 136

Басқа резервтер

118 512

1 305 823

Кезеңдегі таза кіріс (шығын)

9 722 286

7 142 699

КАПИТАЛ ЖИЫНТЫҒЫ

31 756 113

30 706 066

МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН ЖЕКЕ КАПИТАЛДАР ЖИЫНТЫҒЫ:

278 132 994

253 307 914

 

* Есеп Халықаралық есеп беру стандарттарына сәйкес дайындалды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  «Каспий Банк» АҚ-ның  кассалық есеп айырысу қызметі

Заңды тұлғалар үшін

         Заңды тұлғаларға кассалық есеп айырысу қызметін көрсету – клиентке (заңды тұлғаны құрмастан қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғаға (бұдан кейін – «ЖК») немесе заңды тұлғаға) аудармалы және кассалық операциялар бойынша көрсетілетін қызмет кешені. «Kaspi Bank» АҚ (бұдан кейін – «Банк) өзінің клиенттеріне теңгемен және шетелдік валютамен есеп айырысу саласындағы қызметтерінің тізбесі қазақстандық және халықаралық банк нарығындағы барлық салаларды дерлік қамтиды. Біздің Банк теңге және шетелдік валютамен жүргізілетін мынадай кассалық есеп айырысу операцияларын жүзеге асырады:

      Клиенттердің ағымдағы банктік шоттарын ашу/жабу;

      Ұлттық және шетелдік валютада жүргізілетін аудармалы операциялар;

      Кассалық операциялар;

      Валюталық бақылау;

      Айырбастау операциялары;

      Қосымша қызмет.

      Жалпы ережелер Ағымдағы банктік шоттарды ашу: Ағымдағы банктік шоттар теңгемен немесе шетел валютасымен ашылуы немесе жүргізілуі мүмкін. Ағымдағы банктік шоттар Клиенттерге Банк пен Клиент арасында жасалған ағымдағы банктік шот шартының негізінде ашылады. Ағымдағы банктік шот ашу рәсімі Клиенттің шот ашу туралы өтінішін және қажетті құжаттардың пакетін (№2 қосымша) беруінен басталады. 

      Ұлттық және шетелдік валютамен жүргізілетін аудармалы операциялар: Ақша аударымдары ақша жіберушінің Банкке берген нұсқауының негізінде, теңгемен жүргізілетін төлемдік талап-тапсырманың негізінде және Қазақстан Республикасының заңдары аясында шетелдік валютада жүргізілетін аударымға өтініштер негізінде жүргізіледі. Кассалық операциялар Банк қолма-қол ақшаны қабылдау және беру, қолма-қол валютаны сату/сатып алу, қолма-қол ақшаны айырбастау және алмастыру, банкноталардың түпнұсқалылығын тексеру бойынша қызмет көрсетеді. Валюталық бақылау Валюталық операциялар бойынша халықаралық есеп айырысулар өткізгенде, Банк Қазақстан Республикасының валюта заңдарын басшылыққа ала отырып, валюталық бақылау агентінің қызметтерін жүзеге асырады, оның негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

      өзінің, сондай-ақ клиенттердің тапсырмасы бойынша операцияларды өткізгенде, ҚР валюта заңдарын сақтауды бақылауды жүзеге асыру;

      өткізілетін валюталық операцияның ҚР заңдарына сәйкестігін айқындау;

      төлемдердің негізделуін және оларды жүзеге асыруға қажетті құжаттардың болуын тексеру (тіркеу куәлігі, хабарлау туралы куәлігі қажет болғанда); валюталық операциялардың есебін жүргізу және есеп берудің объективтілігі мен толықтығын тексеру;

      он мың АҚШ долларынан астам сомаға экспорттық-импорттық келісімшарттар бойынша репатриация талабының орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

       Банк мәміле паспортын ресімдеу, келісімшарт бойынша ақшаның қозғалысы туралы анықтамаларды беру бойынша ақылы қызмет көрсетеді, сондай-ақ валюталық бақылау мәселелері бойынша ақысыз кеңес береді, алдын ала клиенттің өтініші бойынша шарттар мен оның қосымша келісімдерін тексереді. Конверсиялық операциялар Банк оңтайлы мерзімдерде мынадай операцияларды жүргізеді: сатып алу/сату, қолма-қол жасалмайтын шетелдік валютаның кросс-операциялары. Клиенттерге Банкпен алдын ала келісілгенде, қолайлы бағам бойынша көп көлемде конверсиялық операцияларды жүргізуге мүмкіндік беріледі. Валюталарды айырбастау операциялары «күнбе-күн» немесе келесі күні жүргізіледі. Банк-корреспондент арқылы кросс-операцияларды өткізгенде, айырбастау банк-корреспонденттің бағамы бойынша жүргізіледі. Қосымша қызметтер: Банк жалпы операциялармен қатар мынадай қосымша қызметтерді жүзеге асырады:

      Көшірмелердің апта сайынғы жеткізілімі;

      Ағымдағы банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы төлем құжаттарының ақысын төлеу;

      Клиенттің өтініші бойынша төлемдік талап-тапсырмаларды жіберу;

      Факсимильдік байланыс қызметі;

      Клиенттің өтініші бойынша төлемдік талап-тапсырмаларды даярлау және қағазға шығару және т.б.

Қосымша қызметтер клиентке қызмет көрсетуді жылдамдатуға, сондай-ақ клиенттерге қызмет көрсетудің сапасын көтеруге мүмкіндік береді. Біз клиенттерге Бас банктің операциялық бөлімшелерінде және Банк филиалдарында сол аймақтағы ақшаны аккумуляциялау мақсатында және бұдан былай ақшаны Клиенттің көрсетілген ағымдағы банктік шотына Банктің ішкі төлем жүйесі бойынша аудару арқылы ашылған транзиттік режимдегі ағымдағы банктік шоттарды (бұдан әрі – «транзиттік шоттар») ұсынамыз. Сондай-ақ Банк жеке тұлғаларға – клиенттің – тізімге сәйкес заңды тұлға қызметкерлеріне ақша төлеу бойыншаі қызметті ұсынады. Қызметтің бұл түрі клиентке (заңды тұлғаға) клиенттің (заңды тұлғаның) өзі жоқ аймақтарда және ақшалай чек бойынша қолма-қол ақша шығаруға мүмкіндік болмағанда, жеке тұлғаларға бір реттік төлемдер (жалақы, сақтандыру төлемдері, бонустар, материалдық көмек және т.б.) жүргізуге қажет болғанда пайдаланылады. Қызметті көрсетуге берілетін көлем: бір тізімдегі 1-ден 20-ға дейінгі жеке тұлғалар саны. Бұл қызметтің артықшылығы: Клиент үшін төлемді даярлау мерзімі біршама қысқарады, сондықтан жеке тұлғаға банктік шот ашудың қажеті жоқ. Клиентке берілетін артықшылықтар мен пайдалар

      Бас банктің операциялық күнінің  Клиент үшін қолайлы жұмыс уақыты: 08:30-дан 16:00 дейін.

      Қызметтерді уақыт пен сомасына қарай бөлу, осыған орай шығындарды, кассалық есеп айырысу қызметтерін азайту.

      Әр клиенттің ыңғайын табу.

      Банктің тармақталған филиалдар желісі.

      Клиенттерге тез және сапалы қызмет көрсету.

Ағымдағы банктік шот шартын мерзімінен бұрын бұзу талаптары Клиенттің бастамасымен ағымдағы банк шотын жапқан жағдайда, Клиент шотты жабудың себебін көрсетіп, өтініш жазуы тиіс. Шот Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сай жабылады. Бұл кезде Клиент банктің тарифтеріне сай комиссиялық сыйақы төлейді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке тұлғалар үшін

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ:

Жылдам 

      Картаны 15 минутта алуға болады

      Санаулы ғана құжаттар

Тиімді

      Несиені пайдаланғаны үшін 55 күнге пайызсыз әрі тегін*

      Халықаралық VISA картасы тегін ресімделеді

      Тауар мен қызмет ақысын төлегенде ешқандай комиссия төлемейсіз

      Тек қана жұмсалған ақшаға карта бойынша пайыз есептеледі

      Комиссиясыз әрі артық төлемсіз мерзімінен бұрын өтеуге болады

Ыңғайлы

      Карта бүкіл әлем бойынша жұмыс істейді**

      Әрбір төлеген сайын ақша картаға түседі, оны қайтадан пайдалануға болады

 

НЕГІЗГІ ШАРТТАРЫ:

Несиенің шарттары

      Несие сомасы - 350 000 теңгеге дейін

      Несиелеу мерзімі – 20 жылға дейін

      Ең аз төлем – не бары несие лимитінің 7%

Картаны оңай алуға болады

      Банктің кез келген бөлімшесіндегі менеджерге жолығыңыз

      Сауалнаманы толтырыңыз

      Картаны алыңыз да, әрқашан ақшаңыз болсын!

Оңай төлеуге болады

      Банктің Қазақстан бойынша кез келген бөлімшесінде немесе «Қазпошта» АҚ-ның бөлімшелерінде төлеуге болады

Қажетті құжаттар ***

      Жеке куәлік

      СТН

Информация о работе «Каспий Банк» АҚ-ның негізгі даму бағыттары