Аналіз імпортно-експортрої діяльності ТОВ"ТІРО"

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 22:49, курсовая работа

Описание работы

Форма власності даного підприємства відноситься до приватної. Що стосується власності капіталу, то він є виключно національним. До складу майна підприємства входять основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається в самостійному балансі. Передане підприємству у повне господарське ведення майно утворить статутний фонд, поділений на частини, розмір яких визначається засновницькими документами.

Работа содержит 1 файл

2.doc

— 55.50 Кб (Скачать)

     1. Аналіз експортно-імпортної діяльності ТОВ «ТІРО» 

     1.1 Загальна характеристика діяльності ТОВ «ТІРО» 

     Товариство  з обмеженою відповідальністю «ТІРО» було організовано в 2006 році.

     Товариство  з обмеженою відповідальністю «ТІРО» знаходиться за адресою Закарпатська область, місто Мукачево, вул. Мендєлєєва 3, тел.(03131) 2-13-46.

     Форма власності даного підприємства відноситься  до приватної. Що стосується власності  капіталу, то він є виключно національним. До складу майна підприємства входять основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відбивається в самостійному балансі. Передане підприємству у повне господарське ведення майно утворить статутний фонд, поділений на частини, розмір яких визначається засновницькими документами. Учасники цього товариства несуть відповідальність у межах їхнього внеску. Збільшення статутного фонду — це зміна статуту, тому це питання вирішують спеціальні загальні збори "з питання зміни статутного фонду товариства" (ст. 40 Закону України "Про господарські товариства").

     ТОВ «ТІРО» створено відповідно до Законів  України «Про підприємство», «Про господарські товариства», «Про власність», «Про підприємницьку діяльність»,інших законодавчих актів  України, а також на підставі Статуту  і Установчого договору підприємства.

     ТОВ «ТІРО» належить до малих підприємств, оскільки за законодавством України  малими вважаються підприємства на яких працює до 200 чоловік, а станом на 01.01.10 року на підприємстві працювало 22 чоловік.

     Підприємство  здійснює наступну діяльність:

     - здійснює імпортні операції – ввіз продукції зі Словаччини, яка в подальшому реалізується в межах області;

     - розширення сфер і якості послуг  населенню, організаціям;

     - розвиток і вдосконалення нових  форм і методів підприємницької  діяльності в умовах ринкової  економіки;

     - одержання прибутку від усіх  видів торгової, комерційної, фінансової  та іншої діяльності дозволеної  законодавчими актами України;

     - задоволення потреб колективу.

     ТОВ «ТІРО» являється юридичною особою, керується у своїй діяльності законодавством України. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, має свій фірмовий бланк, від свого імені заключає договори, несе обов’язки, виступає позивачем і відповідачем у суді, арбітражі або третейському суді.

     ТОВ «ТІРО» має свою назву та печатку з повним найменуванням державною мовою, необхідні штампи, а також інші реквізити, що затверджуються правлінням товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

     Підприємство  має право: 1) Робити послуги підприємствам, організаціям згідно укладених договорів. 2) Купувати, продавати іншим підприємствам і організаціям, здавати юридичним і фізичним особам в оренду майно.

     3) Передавати на договірних засадах  матеріально-грошові ресурси іншим  підприємствам, організаціям і громадянам, що роблять продукцію та виконують для підприємства роботи й послуги. Це дозволяє зробити фірму стійкою, прибутковою й конкурентноздатною, а також забезпечити її подальший розвиток. ТОВ «ТІРО» має право у встановленому порядку займатися зовнішньоекономічною діяльністю, створювати на території України і за її межами філіали у відповідності з законами держави на території якої вони утворюються. Філіали наділяються майном за рахунок майна ТОВ «ТІРО» на основі затверджених положень. Майно філіалу або його представництва зараховуються на його окремий баланс і на самостійний баланс підприємства. Керівництво діяльністю філіалом або представництвом здійснює представлений керуючий справами, права і обов’язки якого визначаються положенням про філіал або про представництво.

     Згідно  статуту ТОВ «ТІРО» може здійснювати  такі види діяльності:

     - посередницько-консервативну діяльність  «в межах соціально-незаборонених  законодавством» в сфері торгівлі;

     - здійснює зовнішньоторговельну  діяльність.

     Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству признаються дійсними.

     Для державної реєстрації підприємства були подані такі документи:

     1. Заява.

     2. Ідентифікаційний код засновника  підприємства.

     3. Установчі документи.

     - Рішення власника майна про  створення підприємства.

     - Установчий договір.

     -Статут.

     4. Реєстраційну картку, яка є одночасно  заявою про державну реєстрацію.

     5. Документ про сплату реєстраційного  збору.

     6. Документ, що засвідчує сплату  власниками внеску до статутного фонду підприємства.

     7. Рішення антимонопольного комітету  про згоду на створення (злиття, приєднання), якщо це передбачено  законодавством.

     8. Довідка, про сплату державного  мита.

     Ціллю діяльності даного підприємства виступає процес задоволення людських потреб, зокрема через процес реалізації м’ясної продукції. Також ціллю діяльності підприємства виступає необхідність досягнення максимального рівня конкурентоспроможності підприємства та забезпечення належних умов праці та заробітної плати своїх працівників.

     ТОВ «ТІРО» здійснює оптову і роздрібну  торгівлю. Підприємство здійснює збут продукції на ринках, а також має  постійних оптових клієнтів, з  якими й укладає договори. Динаміка обсягів реалізації продукції залежить від сезонності, цін на ринку, конкурентів і запитів споживачів. 

     2.2 Аналіз та особливості  експортно-імпортних  операцій ТОВ «ТІРО» 

     ТОВ «ТІРО» займається здійсненням експортно-імпортних  операцій. В свою чергу експортно-імпортні операції - міжнародні розрахунки, в процесі котрих регулюються платежі за грошовими вимогами та зобов'язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи імпорту товарів і послуг.

     Найчастіше  підприємство закуповує сировину, а  саме м'ясо птиці за кордоном (у  Словаччині), а також допоміжні  матеріали (коробки, плівка, миючі засоби). Після чого з фірмою-партнером укладається контракт, де вказується ціна і кількість, а матеріали постачаються на ТОВ «ТІРО».

     Імпортний контракт – це письмовий документ, що містить домовленість сторін про  поставку товару: зобов’язання імпортера передати визначений товар (послуги) у власність покупця і зобов’язання експортера прийняти цей товар (послуги) і сплатити за нього необхідну грошову суму чи зобов’язання сторін виконати умови торгової операції.

     На  ТОВ «ТІРО» не має окремого підрозділу, який би займався зовнішньоекономічною діяльністю. Тому всім митним оформленням займаються брокери.

     Брокер  — це юридична або фізична особа, що виконує посередницькі функції  між продавцем і покупцем, між  страховиком і страхувальником (страховий  брокер), між судновласником і фрахтувальником. Брокер отримує винагороду у вигляді комісійних.

     Під час здійснення декларування товарів  і транспортних засобів митним органам  митний брокер і його представник  мають ті самі права щодо пред'явлення  цих товарів і транспортних засобів митним органам, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

     Інструментами митно-тарифного регулювання виступають передбачені національним законодавством і міжнародними договорами митні  тарифи і система заходів нетарифного регулювання (ліцензування, континентування, квотування), які розробляються у наш час, як правило, з урахуванням міжнародних стандартів у цій галузі. Всі ці заходи пов’язані між собою і створюють поняття митного режиму як сукупності положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщаються через митний кордон держави, для митних цілей.

     Митно-тарифне  регулювання представляє собою  сукупність різноманітних засобів  впровадження в життя митної політики, які забезпечують перед усім економічну охорону кордонів держави.

     На  ТОВ «ТІРО» для здійснення експортно-імпортних  операцій пов'язаних із зовнішньоторговим  контрактом, зовнішньоторгові документи  підрозділяються на вісім груп: - документація із забезпечення виробництва експортного товару; - документація щодо підготовки товару до відвантаження; - комерційні документи; - документи з платіжно-банківських операцій; - страхові документи; - транспортні документи; - транспортно-експедиційні документи; - митні документи. Зовнішньоторгові документи оформляються на спеціальних бланках і містять такі загальні для всіх документів реквізити: назву фірми-експортера (або вантажовідправника) та фірми-імпортера (або вантажоотримувача), їх адреси, номери телефонів, телефаксів, назву документа, дату, замовлення і дату його підписання, номер наряду, трансу, вивантажувальної специфікації, назву та опис товару, його кількість (кількість місць, вагу нетто та брутто, кубатури), вид упакування та маркірування. Роботу із стандартизації зовнішньоторгових документів здійснює Європейська економічна комісія ООН (ЕЕК ООН -ЕЕСШ). Документи із забезпечення виробництва експортного товару – це документи із забезпечення виробництва експортного товару - містить:доручення на купівлю, що видається на підприємстві для купівлі виробів або матеріалів, інструкція щодо виготовлення - документ, котрий видається на наряд на вивезення із складу , документ, котрий видається на підприємстві і містить вказівку відпустити із складу товари, замовлені клієнтом, інструкція щодо упакування - документ, що видається на підприємстві і містить інструкцію відносно того, як слід упаковувати товари; наряд на внутрішнє транспортування - документ, який містить інструкцію відносно транспортування товарів на підприємстві; статистичні та інші внутрішні адміністративні документи. Документи з платіжно-банківських операцій - містять: інструкцію з банківського переказу - документ, в якому клієнт доручає своєму банку здійснити виплату певної суми в зазначеній валюті названій стороні, що знаходиться в іншій країні, заявку на банківську тратту - заявка, в якій клієнт просить свій банк видати банківську тратту і в якій зазначаються сума і валюта тратти, повідомлення про інкасовий платіж - документ, за допомогою якого банк повідомляє про здійснений платіж по інкасо, повідомлення про платіж: по товарному акредитиву, повідомлення про прийняття товарного акредитива, повідомлення про прийняття документів до оплати по товарному акредитиву, заявку на банківську гарантію, заявку на товарний акредитив ~ документ, за допомогою якого банку доручається відкрити товарний акредитив на умовах, зазначених у цьому документі; товарний акредитив - документ, в якому банк підтверджує, що він відкрив товарний акредитив;банківську тратту - тратта, яка виставляється на користь третьої сторони, переказний вексель; аваль - поручительство по векселю, зроблене особою у вигляді особливого гарантійного запису; авізо - банківське повідомлення, яке посилається одним контрагентом іншому, про зміни у становищі взаємних розрахунків або про переказ грошей, посилання товарів; акцепт - прийняття платником зобов'язань оплатити вексель, рахунок. На формування зовнішньоторговельних цін впливає набагато більше різноманітних факторів, ніж на формування внутрішніх цін. Зокрема, можна виділити такі фактори, як транспортні витрати, страхування, відповідність світовим стандартам, політика в галузі ліцензування та квотування, зовнішньоторговельне законодавство тощо. Під впливом дії цих факторів, а також з огляду на рівень міжнародної конкуренції на провідних ринках товарів і послуг формується так звана «світова ціна». На формування зовнішньоторговельної ціни також значно впливає цінова політика підприємств і організацій, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

     До  митних документів відносять вантажно-митну  декларацію.

     Вантажна  митна декларація - письмова заява, яка містить у собі відомості про товари та інші предмети й транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України або відомості про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, ведення митної статистики, нарахування митних платежів. Оформлюється на бланках: - єдиного адміністративного документу форм МД-2 або МД-4, - додаткових аркушів форм МД-3 або МД-5, - доповнень до ВМД форм МД-6 або МД-7. У випадках визначених Держмитслужбою, замість форм МД-3 або МД-5 можливо використовувати бланки специфікації форми МД-8. Відповідно до ПКМУ від 11.07.2007 № 910 до окремого рішення КМУ бланки форм МД-4, МД-5 та МД-7 не застосовуються.  Не складається на товари митною вартістю до 100 євро [за винятком товарів, що підлягають експортному контролю, імпортних товарів, на які встановлено акцизний збір та ін.].

     Динаміку  експортно-імпортних процесів визначають багато факторів, серед яких особливе місце належить цінам на товари (послуги).

     Динаміка  експортно-імпортної діяльності часто  міняється, тому що вона залежить від  сезонності, митних ставок, курсу іноземних  валют та ін.

     Ринкові відносини закономірно розширюють суть та функціональність аналізу експортно-імпортних операцій, що обумовлюється наступним:

     прийняттю обґрунтованих управлінських рішень передує аналітична оцінка участі підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Це дає змогу сформувати інформаційну базу даних для ситуаційного аналізу макросередовища та його можливостей; комплексний аналітичний підхід до реалізації ефективної зовнішньоекономічної діяльності дає змогу розгорнути стратегічне планування, сконцентрувати увагу на найбільш перспективних пропозиціях; практичне втілення концепції маркетингу є неможливим без ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій, оцінки партнерів та конкурентів, аналізу ємності, динаміки та кон’юнктури ринку; оптимальне господарювання досягається при наявності аналітичного контролю за виконанням договірних зобов’язань між партнерами, доходами і витратами, ресурсами та їх використанням.

     Для ефективного здійснення експортно-імпортних операцій підприємству потрібно проводити аналіз та оцінку потенційних партнерів при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також оцінку фінансового стану потенційного іноземного партнера, аналіз ризику партнерських відносин.

Информация о работе Аналіз імпортно-експортрої діяльності ТОВ"ТІРО"