Контрольная работа по "Финансовой математике"

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 19:21, контрольная работа

Описание работы

Задача 1. Собівартість виробу А становить 12 грн. Планова рентабельність реалізації – 12%. Визначити ціну виробника, якщо ставка податку на додану вартість дорівнює 20%. Визначити роздрібну ціну виробу А, якщо торгова націнка складає 38%.
Задача 2. Визначити рівень фондомісткості, фондовіддачі, фондоозброєності праці виробничого підприємства, якщо середньорічна вартість основних фондів – 5000+20 грн. , виручка від реалізації продукції – 40000+200 грн., середньорічна чисельність робітників – 500-152 осіб.

Работа содержит 1 файл

Міністерство освіти і науки.doc

— 35.50 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький національний університет

Кафедра економічного аналізу і фінансів     

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальна робота № 1

 

 

з дисципліни «Фінанси підприємств»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

2012

 

 

 

 

 

Задачі

 

Задача 1. Собівартість виробу А становить 12 грн. Планова рентабельність реалізації – 12%. Визначити ціну виробника, якщо ставка податку на додану вартість дорівнює 20%. Визначити роздрібну ціну виробу А, якщо торгова націнка складає 38%.

 

Розв’язання

 

Ціна виробника(без  ПДВ) = Сод.вир.*(1+Rр)

Ціна виробника(без  ПДВ) = 12*(1+0,12)=13,44 грн.

Ціна виробника(з ПДВ) = Ціна виробника(без ПДВ)*(1+СПДВ)

Ціна виробника(з ПДВ) = 13,44*(1+0,2)=16,13 грн.

Роздрібна ціна = Ціна виробника(з ПДВ)*(1+Нт)

Роздрібна ціна =16,13*1,38=22,26 грн.

 

Відповідь: Роздрібна  ціна виробу А становить 22,26 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Визначити рівень фондомісткості, фондовіддачі, фондоозброєності праці виробничого підприємства, якщо середньорічна вартість основних фондів – 5000+20 грн. , виручка від реалізації продукції – 40000+200 грн., середньорічна чисельність робітників – 500-152 осіб.

 

Розв’язання

 

Фондомісткість = ВОФс.р. / Вр

Фондомісткість =5020/40200=0,12 грн.

Фондовіддача = Вр / ВОФс.р.

Фондовіддача =40200/5020=8 грн.

Фондоозброєність = СРЧ / ВОФс.р.

Фондоозброєність =5020 / 348 = 14 грн.

 

Відповідь: Рівень фондомісткості складає 0,12 грн., рівень фондовіддачі на підприємстві становить 8 грн. і фондоозброєність праці складає 14 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. У плановому році випуск товарної продукції в оптових цінах становив 150000+20 грн., за виробничою собівартістю – 120000+20 грн. Питома вага випуску продукції у четвертому кварталі - 30 %. Тривалість операцій, пов'язаних з підготовкою продукції до реалізації, в днях:

нагромадження та комплектування партій - 5;

пакування та маркування – 2;

доставка до місця  відправлення і відвантаження - 1;

оформлення і здача  розрахункових документів в банк - 2.

Визначити норматив оборотних  коштів у готовій продукції.

 

Розв’язання

 

Норматив оборотних коштів = норма запасу (дні)*одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю.

Норма запасу: 5+2+1+2=10 днів.

Одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю:

120020*0,3/90=400 грн./ день.

Норматив оборотних коштів:10*400=4000 грн.

 

Відповідь: Норматив оборотних  коштів у готовій продукції становить 4000 грн.

 

 

 


Информация о работе Контрольная работа по "Финансовой математике"