Корпаративне податкове планування у фінансов

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Февраля 2012 в 21:21, курсовая работа

Описание работы

Становлення й розвиток вітчизнянної податвокої системи свідчать про її важливу роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Система опадоткування має також стимулювати функціонування й ділову активність підприємницьких структур,тобто ту ланку господарської діяльності, де створюються фінансовий потенціал країни. Втім, надмірне податкове навантадження на виробників через мінливість умов господарювання,

Содержание

План
1. Сановлення й розвиток податкової системи
2. Податкове планування
3. Застосування податкового планування

Работа содержит 1 файл

Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприєством.doc

— 26.00 Кб (Скачать)


Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприєством

 

План

1.       Сановлення й розвиток  податкової системи

2.       Податкове  планування

3.       Застосування податкового планування

 

Становлення й розвиток вітчизнянної податвокої системи свідчать про її важливу роль у формуванні та розподілі фінансових ресурсів держави. Система опадоткування має також стимулювати функціонування й ділову активність підприємницьких структур,тобто ту ланку господарської діяльності, де створюються фінансовий потенціал країни. Втім, надмірне податкове навантадження  на виробників через мінливість умов господарювання, гостру потребу в наповненні бюжету, нестабільність і громіздськість податкового законодавства. А також недосконалість податкової системи негативно позначаються на діяльності суб’єктів господарювання. Підприємці змушені відмовлятися від легальних методів господарювання та ухилятися від сплати податків. За таких обставин відчизняним підприємствам не обійтися від подакового планування.

   Податкова політика підприємства залежить від багатьох факторів, від державної податкової політики, яка істотна впливає на рівень податкового навантаження. Під податковою політикою підприємства розуміють систему заходів, що проводяться ним у сфері податкового обліку, нарахування і сплати податкових платежів, податкового планування. Податкове планування дає змогу знизити витрати на сплату податків на основі оптимізації податкових платежів. Через не стабільність і недосконалість податкового законодавства України на шдяху створення успішного бізнесу постає ряд проблем і перепон. З оподткуванням пов’язана виробнича, фінсова, господарська діяльність підприємства на всіх єтапах, податкове планування є невід’ємною частиною системи фінансового управління на підприємстві.

      При податковому плануванні застосовуюється два концептуальних підходи. Відповідно до першого під податковим плануванням розуміють процес планування підприємством податкових платежів на майбутній період. При цьому такий процес розглядається як найважливіший етап розробки розробки податкової політики підприємства, спрямованої на визначення планових сум його податкових платежів у майбутньому періоді та розробку графіків їх сплати. Другий підхід передбачає зосередження уваги на такій складовій податкового планування на підприємстві, як податкова оптимізація. Податкове планування доцільно розглядати як сукупність методів, прийомів і способів, котрі дають змогу, виходячи з податкового законодавства, зменшити податкові забов’язання юридичної чи фізичної особи.

       Висновок

     Більшість вважають кінцевою метою податкового планування не мінізацію, а оптимізацію подакових платежів. Податкову отимізацію розглядають як основну його складову, а мінізацію платежів- як один із варіантів податкової оптимізації, застосування котрого можливе тільки в певних межах та обов’язкового дотримання інших основних умов. Отже, мінімізація та оптимізація оподаткування- це не одне й те саме. Якщо податкова мінімізація – максимальне зниження вісіх податків, то податкова оптимізація – процес, пов’язаний із досягненням певних пропорцій у діяльності господарюючих суб’єктів що досплати податків. Що планування податкі і податкове планування є різними формами реалізації податкової політики підприємств,. при цьому планування податків доцільно розглядати як їх бюджетування.

 

Поддєрьогін А.М., Черненко В.К., 2011

 Информация о работе Корпаративне податкове планування у фінансов