Мистецтво говорити перед широким загалом

Автор: Пользователь скрыл имя, 27 Марта 2014 в 23:34, реферат

Работа содержит 1 файл

Мистецтво говорити перед широким загалом.docx

— 19.27 Кб (Скачать)

 

 Мистецтво виступу - мистецтво особливого роду. Це і наука, і мистецтво усної переконуючої комунікації. Воно становить фундамент професіоналізму вчителя, політика, менеджера, бібліотекаря. Мистецтво володіти словом - один із найважливіших факторів, за якими сприймається і оцінюється людина. 
     Щоб навчитися правильно й гарно говорити, потрібні три основні передумови, а саме: володіти технікою мовлення, знати головні психологічні засади стосунків між людьми і мати що сказати.  

   Ніщо так не впливає на слухачів, як натхненність та піднесений настрій промовця. Якщо ж йому не цікаво те, про що він говорить, і знає він не дуже багато, то слухачі це відразу відчують. 
  Назва виступу повинна відповідати двом вимогам: відображати його сутність, цебто в лаконічній формі виражати основну ідею виступу, і носити рекламний характер: бути цікавою, привертати увагу. Конкретні назви набагато привабливіші, ніж загальні. 
     Свою лекцію, її спрямованість завжди пристосовуйте до потреб та інтересів слухачів, їх фахового та загальнокультурного рівня. Знання майбутньої аудиторії дозволяє підготувати виступ так, щоб задовольнити її потреби. 
     Як правило, виступ переслідує одну головну мету: інформуваня, спонукання чи інше. Визначивши мету виступу, можна сформулювати його основну ідею. 
      Довершеним виступ буде тоді, коли виклад теми буде здійснюватись за принципом від простого до складного. 
     Виступ має бути композиційно довершеним. Психологічно і логічно виправдана трьохкомпонентна структура виступу: вступ, основна частина і висновок. 
Вступ необхідний для встановлення контакту з аудиторією, і на нього відводиться 5% всього виступу. 
Основна частина займає 90% всього виступу. Спосіб викладу повинен керуватися двома принципами: мінімальними засобами донести до слухачів основну ідею виступу та тримати весь час слухачів у напрузі. 
 
   Монолог оратора краще сприймається, коли використовуються різні прийоми ведення промови: опис, інформація, переказ, роздум, приклад, цитування і т.п.  

 Одним із показників вдалої  побудови виступу є сам характер  матеріалу. Лише теоретичні виклади  стомлюють слухачів, а виступ, перевантажений  фактами, за словами Дмитро Івановича Менделєєва, нагадує вогнище, до того завалене дровами, що починає затухати.  

   Висновок займає 5% всього виступу. Він має узагальнити сказане, сформулювати окремі і загальні висновки.  

  (!!!!!) Треба проявляти винахідливість у використанні різних засобів ведення мови. При цьому намагайтесь вибрати такий виклад матеріалу, який зацікавить аудиторію, і той стиль мови, який найкращим чином відповідає темі виступу і її характеру. Продумуйте переходи від однієї частини до іншої, до заключної частини виступу. Завершити виступ допомагає закінчення, в якому може бути побажання слухачам чи яскрава цитата, що містить основну думку виступу. Добре сприймаються і запам'ятовуються виступи, в яких зачин пов'язаний з кінцівкою - це так звана рамкова структура виступу.   

   Добра підготовка до виступу в значній мірі визначає його успіх. Але ще не гарантує його. Все залежить від того, чи зуміє оратор знайти підхід до окремих слухачів: завоювати їх увагу, викликати живий інтерес. Успіх промови залежить від того, вдасться чи ні відразу знайти підхід до аудиторії, встановити з нею контакт. 
  Що заважає встановленню контакта? Найчастіше - це виникнення бар'єрів сприймання. 
  Якщо вас немає кому представити, розпочніть виступ із самореклами. 
  Дуже важливо продумати свій імідж. Зовнішній вигляд, манера триматися, інтонація перших фраз повинні імпонувати слухачам. 
   Для того, щоб викликати зацікавленість і до себе, і до теми виступу, потрібно постаратися з перших хвилин заволодіти увагою слухачів. Несподіване запитання, незвичайний факт, цікава цифра, приклад або замальовка «із життя» - все це здатне відразу захопити увагу аудиторії. 
   Отже, як розпочинати виступ? Зазвичай у оратора є можливість опинитися в тому місці, де йому доведеться виступати, оцінити наповненість аудиторії, розташування її, і подумки вибрати те місце, де його будуть бачити всі, і де він буде бачити всіх. 
   Перші фрази, які дозволяють встановити контакт з аудиторією, називаються зачином. Завдання оратора на даному етапі - викликати зацікавленість до виступу і підготувати їх до сприймання теми. Вступ завжди важкий. Він - своєрідний камертон, який настроює аудиторію на прослуховування того, що надалі прозвучить в промові.  
    Вступ здатний захопити слухачів. Але як зберегти і підтримати їх увагу протягом всього виступу? 
     Перш за все, збереженню уваги сприяє логічна організація виступу (послідовність, обгрунтованість, несуперечливість). Підтримці уваги аудиторії сприяє проблемна ситуація в промові, подання фактів чи ідей в протиставленні. 
    Важлива умова підтримки уваги - його змістовність, це нова, невідома слухачам інформація або оригінальна інтерпретація відомих фактів, свіжі ідеї, аналіз проблеми. 
      Виклад повинен бути доступним, що зумовлюється мовною культурою оратора. 
Здатна заворожити слухачів і виразність мови оратора - змінюваність інтонації, яскраві словесні образи, оригінальні порівняння, влучні вирази.

     Необхідний помірний темп мови, такий, щоб слухачі встигали слідкувати за ходом думки оратора, засвоювати сказане, записувати, якщо є необхідність. 
      Постійний зоровий контакт дозволяє слідкувати за реакцією слухачів і керувати їх увагою. 
    Під час виступу нерідко буває, що увага слухачів послаблюється. Для мобілізації уваги існує цілий арсенал прийомів. Найперше, це змінити звучання голосу: інтонацію, тепм мови, силу звука.  

    Діалог з аудиторією активізує всі види уваги. Говорити зі слухачами, а не при них - в цьому секрет успішного виступу. 
   При цьому мова оратора повинна відповідати нормам української літературної мови. Відступ від мовних норм у граматиці, слововжитку і вимові перешкоджає запам'ятовуванню і сприйманню промови. Більше того, принижує авторитет виступаючого. Культура мови - це культура думки. Тому просто неприпустимо допускати мовні помилки. В цьому контексті доречно згадати слова Максима Тадейовича Рильського: «Не бійтесь заглядати у словник: Це пишний яр, а не сумне провалля! Збирайте, як розумний садівник, Добірний овоч у Грінченка й Даля». Важливою умовою успішного виступу є лаконізм. Сказати все за короткий проміжок часу — вища майстерність оратора. 
   Міміка і жести оратора повинні бути природні, мають супроводжувати і доповнювати усне слово. Але вони не повинні привертати до себе більше уваги, ніж сама мова. Жестикуляція зближує лектора зі слухачами і робить зміст його промови зрозумілішим. 
       Як закінчити виступ? Досвідчені оратори вважають, що промову краще закінчити хвилиною раніше, ніж пізніше. Закінчення повинно бути безпосередньо пов'язане з головною ідеєю виступу, підкреслювати зв'язок оратора з аудиторією, бути мажорним, оптимістичним. Підготувати його потрібно зазделегідь.  

 Успішний виступ перед широким загалом — це найвищий рівень мистецтва говорити. Але ораторами не народжуються. Майстерності в будь-якій галузі, в тому числі і в ораторському мистецтві, можна досягти лише наполегливою працею.


Информация о работе Мистецтво говорити перед широким загалом

Описание работы

Мистецтво виступу - мистецтво особливого роду. Це і наука, і мистецтво усної переконуючої комунікації. Воно становить фундамент професіоналізму вчителя, політика, менеджера, бібліотекаря. Мистецтво володіти словом - один із найважливіших факторів, за якими сприймається і оцінюється людина.
Щоб навчитися правильно й гарно говорити, потрібні три основні передумови, а саме: володіти технікою мовлення, знати головні психологічні засади стосунків між людьми і мати що сказати.