Вплив агрокліматичних умов зимового періоду на урожайність озимої пшениці на прикладі Ніжина

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2013 в 17:30, научная работа

Описание работы

Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити та проаналізувати агрокліматичні умови перезимівлі озимої пшениці на Ніжинщині, визначити динаміку агрокліматичних показників,оцінити чинник, які впливають на урожайність даної культури. Для цього застосовано різні методи, а саме: графічне моделювання, часове узагальнення цих даних, статистичний аналіз отриманих результатів тощо.

Работа содержит 1 файл

наукова стаття (курсова).docx

— 34.50 Кб (Скачать)

УДК 551.582 (477.51)

ВПЛИВ АГРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ НА УРОЖАЙНІСТЬ  ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ НА ПРИКЛАДІ НІЖИНА

Кафедра географії

Гриценко Юлія Юріївна

студентка 4 курсу групи ГТ 41

природничо-географічного  факультету

науковий керівник канд. геор. наук,  доцент

Остапчук В.В

 

Метеорологічні фактори є найважливішими причинами нестабільності врожаїв озимих. Слід визнати, що незважаючи на досить високий рівень сучасного рослинництва, дію природних сил важко, а часто й неможливо контролювати. Однак вплив клімату простежується завжди як головний чинник,  який лімітує врожайність.

При плануванні й проведенні заходів щодо подальшого розвитку та інтенсифікації сільського господарства необхідно враховувати агрокліматичні умови території [1]. Це дасть змогу максимально використати природні ресурси та послабити вплив несприятливих метеорологічних умов на сільськогосподарські культури

В період перезимівлі сільськогосподарські культури перебувають в стані зимового спокою, і незначне коливання температур зазвичай не становить загрози для посівів, але швидке потепління призводить до підпрівання озимих культур, кількість опадів вище норми призводить до утворення льодової кірки, яка пошкоджує рослини, температури вище норми спричинюють вимерзання вузлів кущіння, опади менше за норму не захищають рослини від вимерзання[2].

        Для  виявлення залежності між урожайністю  озимої пшениці та агрокліматичними умовами зимового періоду Ніжинщини було використано дані Головного управління статистики у Чернігівській області про урожайність сільськогосподарських культур, а також дані Ніжинської метерологічної станції про температури повітря та кількість опадів за період з 1970 по 2008 роки.

Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити та проаналізувати агрокліматичні умови перезимівлі озимої пшениці на  Ніжинщині,  визначити динаміку агрокліматичних показників,оцінити   чинник, які впливають на урожайність даної культури.  Для  цього    застосовано різні методи,  а саме: графічне  моделювання, часове узагальнення цих даних,  статистичний аналіз отриманих результатів  тощо.

З метою виявлення сучасних особливостей впливу агрокліматичних умов на урожайність озимої пшениці було виділено два періоди для порівняння:  із 1970 по 1989 та з 1990 по 2008 р.

Аналізуючи рис 1, ми можемо побачити суттєві відмінності у розподілі повторюваності різної урожайності за два досліджувані періоди( по вертикальній осі відкладено повторюваність років з певною урожайністю: нижче середньої до 18 ц/га, середньої 18,1-24,9 ц/га, високою вище 25 ц/га)

 

 Рис. 2.1.Зміна урожайності озимої пшениці за періоди 1970-1989 рр та 1990-2008 рр (роки)

 

Перший період , із 1970 по 1989 р, характеризується більшою загальною кількістю випадків із урожайністю вище середньої та середньою (14 із 20) відповідно. Це становить 70%  від загальної кількості випадків даного періоду.

Сучасний період із 1990 по 2008 р. нараховує лише 7 випадків високих врожаїв із 18. Це менше ніж 40 % від загальної кількості, проте збільшилась повторюваність урожайності нижче середньої майже вдвічі.

Найбільш суттєво зменшилася повторюваність урожайності вище середньої (з 7 до 2 випадків), хоча саме ця градація має відповідати певній стабільності ведення сільського господарства.

Порівнюючи повторюваність різної урожайності за 2 періоди  ми можемо чітко виявити, що повторюваність низької урожайності збільшилася  вдвічі в другому періоді. Три випадки для першого періоду , 6 - для другого. З метою виявити зв'язок між зміною повторюваності і головними агрокліматичними показниками ми проаналізували два періоди окремо і виявили наступні особливості - при поєднанні температури і кількості опадів в межах норми для першого періоду урожайність була вище середньої, то для другого періоду урожійність за таких же умов була середньою;

  -   комбінація температура більше норми, опади в межах норми є умовою гарних урожаїв як для першого , так і для другого періодів;

   -у другому періоді з’являються випадки, які не були виявлені у попередньому періоді взагалі-для урожайності нижче середньої - температура більше норми і кількість опадів більше норми.

При цьому слід мати на увазі, що збільшення врожайності вище середньої є також наслідком впровадження нових технологій землеробства, збільшення асортименту мінеральних добрив і це також необхідно враховувати разом з оцінкою агрокліматичних умов[3].

Проаналізувавши минулий  і сучасний періоди можна помітити зміни сукупності агрокліматичних умов гарних урожаїв –раніше нормальні умови перезимівлі свідчили про високу або середню урожайність культур (можливі навіть температури або опади вище норми в непоодиноких випадках)[4], тоді як для сучасного періоду по-перше різко зменшилась середніх та вище середніх урожаїв, характерна «полярність»

Висновки

Отже, аналіз впливу сучасних агрокліматичних умов зимового періоду на урожайність окремих культур на прикладі Ніжина дозволив зробити висновки про те, що найвища врожайність спостерігається за нормальних умов перезимівлі ( опади та температура в межах норми), та за умови дещо нижчої за норму температури, але нормальної кількості опадів. Загрозу становлять поєднання температур та опадів вище за норму.

Аналіз агрокліматичних умов минулого і сучасного періоду дозволив виявити зміни сукупності умов гарних урожаїв –раніше нормальні умови перезимівлі свідчили про високу або середню урожайність культур,тоді як для сучасного періоду по-перше різко зменшилась середніх та вище середніх урожаїв, характерна «полярність»

Список використаних джерел

  1. Будыко М.И. Тепловой баланс [Текст] /М.И.Будыко Л.: Гидрометеоиздат,1984. – 272 с
  2. Генш К.А. Анализ причин повреждения и гибели посевов озимой пшеницы [Текст] / К.А. Генш. – М.: Аст, 2007.
  3. Стафійчук В.І. Агрокліматология. Навчальний посібник, 2-ге вид [Текст] / І.В. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2008. – 264 с.
  4. Щербань Н.В Агрокліматичні ресурси та їх вплив на вирощування озимої пшениці [Текст] / Н.В. Щербань. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 132 с.
  5. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://agroklimat-ukrayina.com.ua/

 

 


Информация о работе Вплив агрокліматичних умов зимового періоду на урожайність озимої пшениці на прикладі Ніжина